Jag vill i det här inlägget lyfta frågan om grundläggande fri- och rättigheter. I det här fallet rätten att inte övervakas. Sverige har de senaste åren krafigt utökat statens möjlighet att övervaka invånarna. Genom FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet har vi mer eller mindre avskaffat brevhemligheten. All vår elektroniska kommunikation kan övervakas och sociogram kan enkelt skapas. FRA:s avslöjade när koppling till USA:s NSA gör det hela än värre. Genom Swift förs alla våra banktransaktioner över till USA.
Om vi inte samlade in uppgifter så går det inte att skicka dem vidare. Uppgifter som inte finns går inte att missbruka. Det här är inte en sakfråga. Det är en grundläggade fråga som dessutom är en av Vänsterpartiets strategiska huvudfrågor enligt partiprogrammet.
Partiprogrammet avslutas nu med texten:

Surveillance_cameras

“Försvara grundläggande fri- och rättigheter!
Särskild terroristlagstiftning skall avvisas – våldsbrott skall lagföras inom ordinarie rättsramar. Principen om att människor skall anses oskyldiga tills motsatsen är bevisad måste lyftas fram som avgörande för ett fungerande rättsväsende. Politiskt motiverade organisationsförbud avvisas bestämt. Tortyrförbudet skall vara absolut och Sverige under inga omständigheter medverka till att människor riskerar att avvisas till tortyr eller annan omänsklig behandling. Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Växande övervakning och registrering skall motverkas. Utgångspunkten vid krav på nya register eller övervakningsmöjligheter måste vara att informationen riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Onödiga eller föråldrade register bör upplösas och de registrerade underrättas. Det ska finnas ett effektivt, oberoende system för att kontrollera polis och militär, det vill säga de yrkesgrupper som har rätt att utöva våld.”

Det finns till kongressen två motioner på valuttalandet inför riksdagsvalet, bägge av mig. (Förutsatt att sökfunktionen fungerar som den ska, pdf-dokumentet verkar inte vara korrekt kodat.) Att vi inte tar upp centrala huvudlinjer i valuttalandet är inte bra. Det gör att frågor, och förhållningssätt, vi demokratiskt fastslagit som centrala inte ges uttrymme.

Att bifalla B59s första att-sats är en liten vinst. Den för in en mening: “Vi kommer riva upp de senaste årens integritetskränkande lagar som FRA-lagen.” i stycke nitton.

I övrigt har kongressen att bifalla motion B92. B92 vill återremittera hela dokumentet, då perspektivet från ovan saknas. Det står tydligt i brödtexten att det vore bättre om PS bakade in perspektivet i uttalandet. Men PS väljer att se på våra grundläggande rättigheter som en sakfråga. Skäms.

Jag kommer yrka för bifall på B92 och därmed en återremittering av hela dokumentet. Grundläggande fri- och rättigheter är inget vi kan prioritera bort.

 

Idag hade jag en insändare inne i Hallands nyheter, den lokala dagspressen. Insändaren var ett svar på en insändare av två Sverigedemokrater.
Mitt svar på Hn:s webb.
SD:s insändare

Rasister är dåligt för det trygga samhället
Svar till Erik Hellsborn och Gejbert Strömdahl (EHGS) i HN 20131127

Ett samhälle där invånarna litar på varandra och där sammanhållningen är stark är önskvärt. Det är ett samhälle där folk samarbetar och hjälps åt och känner trygghet. EHGS hävdar att ett sammanhållningen minskar i ett mångkulturellt samhälle. De hänvisar till en studie från Michigan State University.

Jag har letat efter studien. Jag har inte hittat den, möjligen skulle det vara lättare om de nämnde titel eller upphovsman. Jag har däremot tittat EHGS:s övriga referenser och ser att verkligheten inte stämmer överens med EHGS:s insändare.

Alberto Alesina, som mycket riktigt forskat på vad som gör att samhällen över tid har mindre sammanhållning placerar mångkultur först på fjärde plats tillsammans med ekonomisk ojämlikhet. Han är också tydlig med att det främst är personer som är mot etniskt mångfald som bidrar till det.

Däremot har EHGS rätt i en sak. Ett samhälle där alla delar samma värderingar och traditioner är ett samhälle där sammanhållningen är stor. Åtminstone för de som passar in i normen. För de som inte passar in det inte lika bra.

SD och EHGS säger att de vill bygga ett tryggt samhälle. Det blir inte tryggt för de som inte får vara en del av det. Istället för att så split och ställa grupp mot grupp vore det bättre att lyssna på forskningen de refererar till. Se till att alla ges ekonomisk trygghet, se till att verka för ekonomisk jämlikhet och slutligen, se till att minska rasismen i samhället, en av de viktigaste orsakerna till otrygghet och brist på tillit.

Jesper Berglund
tf Ordförande V Halland

 

Efter uppmaning återpubliceras inlägget som gjorde att IRM råkade ut för en massiv Ddos-attack.

IRM vs Björn Söder i SVT Debatt – vi reder ut Söders lögner

av Henrik Johansson> den Nov 8, 201311:57

I torsdagens SVT Debatt deltog Henrik(jag) från IRM i en debatt om den numera rikskända ”tårtningen” av Jimmie Åkesson. SD:s pressekreterare Björn Söder var vår huvudmotståndare trots att vi som Söder anser att tårtning är ett riktigt dåligt sätt att bemöta SD. Söder kom dock med en hel del minst sagt märkliga påståenden som vi känner att vi bör reda ut.

För er som missade debatten:

Påstående nr 1:

Carlito: SD är det enda partiet som i principprogrammet uttrycker att man kan upphöra att vara svensk om man inte följer SD:s definition av identitet och kultur.

Björn Söder: Det är rent nonsens.

Sanningen: Citat från SD:s principprogram sida 11: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”

Påstående nr 2:

Carlito: Så Thoralf Alfsson har aldrig uttryckt att han är en islamofob?

Björn Söder: Jag tror inte han har sagt att han är isamofob, nej.

Sanningen: Citat från Thoralf Alfssons blogg: ”Jag är islamofob och jag kan överhuvudtaget inte förstå att någon med kristen uppväxt kan vara något annat än islamofob.”

Påstående nr 3:

Björn Söder: Man avhumaniserar SD när man kallar oss för rasister.

Sanningen: Att kalla en rasist för rasist är inte avhumanisering. Att vara rasist är avhumanisering. /Tore Kullgren

Påstående nr 4:

Carlito: Jimmie Åkesson säger ju själv att islam är det största hotet sen andra världskriget.

Björn Söder: Nej nu är det fel igen. Det var Aftonbladet som satt den rubriken. Det står inget sådant i debattartikeln.

Sanningen: Öhh, jo det gör det:

Åkessons debattartikel i Aftonbladet

Åkessons debattartikel i Aftonbladet

För att vara på den säkra sidan så har ni två citat till från partitoppen.

Jomshof

Jomshof

Björn Söder

Björn Söder

Det finns fler saker vi skulle kunna bemöta, men jag tror ni fattar poängen. Vi vill passa på att tacka alla ni där ut som stöttat oss, vi kan inte ens börja beskriva hur mycket era fina ord värmde! Ett speciellt tack till Carlito som var grym i debatten.

***UPPDATERING***

Vi fick en förfrågan om att reda ut Söders befängda påståenden/förnekanden gällande järnrörsskandalen. Vi har skrivit om alla lögner i detta inlägg: SD-topparnas lögner – vi har hela listan

Här har ni även en lista som belägger allt det vi sa om SD:s plattform på nätet, Avpixlat:

Andra som lagt upp texten: Aftonbladets ledarblogg, IRM själva, Politism, Svensson, Anny, Motkraft, Expressen, Nyheter 24

 

I Falkenberg, där jag bor, kan alla invånare lägga medborgarförslag som behandlas i fullmäktige. Nu har jag lagt ett medborgarförslag som ligger lite utanför den partipolitiska sfären. De förslagen kan jag ju få in som motioner genom partiorganisationen.

Den här handlar om heraldik och är inspirerad av ett liknande medborgarförslag i Lund för något år sedan. Bilden är en korrekt återgivning av Falkenbergs vapen men inte den variant som Falkenbergs kommun använder sig av.

Och ja, det finns många viktigare frågor. Jag har inte lagt mycket tid på medborgarförslaget, det kommer inte ta mycket tid för kommunen men det kommer bli rätt om den bifalls.

Förslag till beslut:
1. att Falkenbergs kommun beslutar att, på sikt, byta ut dagens logotypflaggor till heraldiskt korrekta flaggor,
2. att Falkenbergs kommun beslutar att, på sikt, byta ut grafisk utformningen av kommunens vapen på kommunens fordon till heraldisk korrekt utformning,
3. att beslut rörande att-sats 1 och 2 ges företräde framför den beslutade grafiska profilen,
4. att beslut rörande att-sats 1 och 2 tas i beaktande när ny grafisk profil antas.

Förslaget i korthet:
Förslaget går i korthet ut på att Falkenbergs kommun beslutar att följa god heraldisk sed. Detta i förslaget specificerat kring flaggor och heraldik på fordon.

Motivering:

I fält av silver en röd falk stående på ett grönt treberg.

Det finns en lång historia av heraldik i Sverige och Europa. Kring denna har regler vuxit fram, regler som bör beaktas då heraldiska emblem används. Statsheraldikern, som sorterar under riksarkivarien, ansvarar för heraldiska frågor i Sverige och har att biträda kommuner i ärenden rörande heraldik.

På statsheraldikerns hemsida kan man läsa:

“Vapnet är också kommunens flagga. En korrekt heraldisk flagga ska vara kvadratisk och dess duk ska ha samma färg, delningar och motiv som vapnet i sköldform. Dessutom ska vapenbilden spegelvändas på dukens motsatta sida så att motivet är rättvänt mot flaggstången. Den ursprungliga tanken bakom detta är att vapendjuret alltid ska vända sitt rytande gap framåt – och inte fegt visa fienden ryggen. Detsamma gäller om vapnet ska appliceras på kommunens bilar.”
(http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=16271&refid=16272)

I dagsläget flaggar Falkenbergs kommun, i enlighet med beslutad grafisk profil, med så kallade logotypflaggor. Mitt förslag är att kommunen övergår till att flagga med heraldiskt korrekta kvadratiska flaggor med vapenbilden. Övergången bör ske i takt med att flaggorna ändå byts ut i syfte att inte belasta kommunens budget mer än nödvändigt.

Även gällande den grafiska utformningen av heraldiskt vapen på kommunens fordon strider kommunens fastslagna grafiska profil mot god heraldisk sed.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

 

Också publicerad hos Vänsterpartiet Halland

Minska klyftorna (CC BY-SA 3.0) http://commons.wikimedia.org/wiki/User:GthaciNyligen presenterade Aftonbladet en undersökning om svenskarnas tankar kring förmögenhetsklyftor. Kortfattat kom man fram till att svenskarna vill ha det så att den rikaste femtedelen av befolkningen ska ha 25% av den samlade förmögenheten, och den fattigaste femtedelen ska ha 15% av den samlade förmögenheten. Man kom också fram till att svenskarna tror att den rikaste femtedelen äger 38% och den fattigaste 10%. Se gärna Aftonbladets film om undersökningen.

Aftonbladet pekar också på de senaste statistiska mätningarna på nettoförmögenhet, det slutades mätas 2007. Då, 2007, ägde den rikaste femtedelen 87% av den samlade förmögenheten och den fattigaste femtedelen hade bara skulder.

Det är ett politiskt problem, både att verkligheten och den uppfattade verkligheten skiljer sig och att klyftorna är så stora. Att vi idag inte har tillgång till statistiken är också ett problem, det är lättare att fatta bra beslut med bra underlag. I riksbanksfullmäktige har försök gjorts att återinföra statistiken men den borgerliga majoriteten var emot.
Continue reading »

 

Reva, en elektrisk bil

Reva

Det här blir ett inlägg som jag tänkt skriva ett tag, men som inte blivit av. Det handlar om Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) som nyligen uppmärksammats stort med demonstrationer över landet. I korthet handlar det om att polisen stoppar folk för att kolla om de har “rätt” att befinna sig i Sverige. En del i kritiken ligger i att polisen fokuserar på folk som inte är blonda och blåögda.

Precis som Jerlerup skriver så har det bakgrunden i Schengenavtalet. Utifrån tanken att man inte ska behöva visa pass vid överskridande av EU:s inre gränser, som gränsen mellan Sverige och Danmark, behövs möjlighet att kontrollera uppehållstillstånd bortanför gränserna, alltså inne i landet.

När Sverige gick med i Schengen för drygt tio år sedan agerade vi i vänstern mot samarbetet. Vi såg en möjlighet att det skulle kunna utvecklas till ett regelverk där alla skulle behöva bära med sig pass ständigt. Detta eftersom vi inte hade, och fortfarande inte har, någon annan form id-handling som avslöjar medborgarskap. Det krävdes inte många hjärnceller för att se att en dylik ordning främst skulle rikta sig mot individer som inte ser “svenska” ut. Det var en utveckling som vi redan då såg i södra europa, där främst afrikaner drabbades av otaliga id-kontroller redan då. Om detta skrevs en hel del i vänsterns tidningar.

Jag är främst förvånad över att det tagit så lång tid innan vi ser tydliga effekter av detta i Sverige. Men, jag tror att hade polisen infört en dylik strategi då så hade protesterna blivit ännu större. Men nu, när staten scannar alla mail och alla sms genom FRA, och när IPRED ger större polisiära resurser till företag än till polisen, så kan det svenska folket överlag lättare acceptera ytterligare inskränkningar i den personliga friheten.

I förlängningen kan den här utvecklingen leda till att vi alltid behöver bära med oss pass. Det finns ingen sådan regel idag. Då behöver polisen inte ens behöver misstänka narkotikabrott för att plocka in folk. Det räcker med att inte vilja visa legitimation. Det kommer med den utvecklingen bli lätt att bura in folk som demonstrerar eller på annat sätt stör status quo.

Det är ett rejält sluttande plan. Det får mig att tänka på Martin Niemöllers gamla dikt (som finns i massor av versioner, jag har ingen koll på vilken som är mest korrekt utan tar en i högen)

Först förföljde de kommunisterna,
men jag protesterade inte
för jag var inte kommunist.

Sedan förföljde de fackföreningsfolket,
men jag protesterade inte
för jag var inte fackföreningsman.

Sedan förföljde de judarna och zigenarna,
men jag protesterade inte
för jag var inte jude eller zigenare.

Sedan förföljde de de homosexuella,
men jag protesterade inte
för jag var inte homosexuell.

När de sedan förföljde oss,
fanns ingen kvar som kunde protestera.

Det är ingen invandrarfråga. Det är en fråga som berör oss alla. En fråga för alla som vill ha ett demokratiskt samhälle. 1984 är inte en instruktionsbok står det på alltfler plakat. Det gäller nu också.

Tillsammans med förslag om hemliga omröstningar i EU-parlamentet ger det hela en bild av allvarliga demokratiska problem med EU. Jag ser ingen annan lösning än att Sverige lämnar EU. Lämpligtvis genomförs en folkomröstning med alternativen 1. Lämna EU. 2. Gå all in. In i EMU, det militära samarbetet och alla andra dumheter EU har för sig.

Det vore det rimliga även för de som vill ha en federal europeisk stat att gå ur EU för att om man så önskar bygga något nytt. Förutsatt att man är demokrat. EU är inte och har aldrig varit demokratiskt.

Så, mot Reva, mot Schengen och mot EU. Avskaffa dem alla tre.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 

Med mindfulness så klarar man allt.

Med mindfulness står man ut med allt. [/caption]En av de lokala moderata riksdagsledamöterna, Anne Marie Brodén, har skrivit en debattartikel i den lokala tidningen om mindfulness.

Jag har skrivit ett svar och skickat in det till tidningen tillsammans med Mikael Hallberg. Vårt svar:

Anne Marie Brodén skriver i HN 20130112 om hur bra det är med mindfulness. Utifrån tanken att det är bra med psykisk återhämtning och skadligt för hälsan med för mycket stress berättar Anne Marie om hur riksdagsledamöter, genom en trevlig förening, får möjlighet att öva just mindfulness en gång i veckan.

Vi håller med Anne Marie att stress är skadligt. Vi håller med om att kultur och psykisk återhämtning är positivt för hälsan. Problemet för de flesta av oss är att vi inte har denna möjlighet.

När arbetslivet är så stressigt att det inte finns tid för paus. När lärare tvingas jobba extra gratis för att kommunen inte ska bryta mot skollagen. När sjuk- och undersköterskor tvingas avstå från lunch för att patientsäkerheten inte ska äventyras. När långtidsarbetslösa tvingas arbeta i Fas 3 utan ersättning är stressnivån så hög att det varken finns tid eller möjlighet till mindfulnessträning. Då har man fullt upp med att överleva.

Det är viktigt att minska stressen. Det gör vi inte genom att lägga ansvaret på individen. Det gör vi genom att öka personaltätheten i skola och vård. Det gör vi genom att se till att det finns tillräckligt med personal för att hålla en hög kvalitet utan att slita ut de som arbetar.

Ett bra sätt att påbörja processen att få tillräckligt med personal i välfärden är att förbjuda vinster i välfärden. Varje skattekrona ska användas där den behövas bäst. Vi vill hellre använda skattepengarna till att minska stressen på sjukhus och äldreboenden än att fylla bankkonton på Jersey.

Anne Marie nämner också vikten av att syssla med kulturella aktiviteter. Vi håller med. Samtidigt ser vi att det för väldigt många är svårt att få plats med kulturen i vardagen. Och när det hinns med är det oftast som passiva konsumenter och inte som aktiva deltagare. För att minska stressen, och öka möjligheten att deltaga i kulturella aktiviteter påminner vi om vårt gamla ställningstagande om att minska arbetstiden. Det är dags att påbörja processen mot sex timmars arbetsdag. Vi hoppas att Anne Marie Brodén också inser vikten av att minska arbetstiden och öka personaltätheten. Vi ser fram mot att se moderata initiativ i riksdagen för att förbättra situationen för anställda i välfärden. Som det nya arbetarpartiet kan moderaterna kanske genomföra de krav som de gamla arbetarpartierna ställt i många år.

Annars får vi välja in riktiga arbetarpartier i riksdagen igen nästa val.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 

Anne Sophie Reventlow

Anne Sophie Reventlow var en av Fredrik IV:s flera fruar.

Medieuppror. Centern sägs vilja tillåta bigami och folk är upprörda. Så vad tycker jag? Jag tycker så här…

Det är vettigt att det finns ett standardavtal för hur folk kan leva ihop. Ett standardavtal för vilka regler som gäller vid dödsfall och när man inte längre vill leva ihop. Då det är svårt att “avtala om framtida gåva” som det kan tolkas som att man måste göra om man lovar bort pengar om man skulle flytta isär är det rimligt att det finns en lag som reglerar det hela. Vi har ett sådant standardavtal idag. Det kallas äktenskap. Ett sätt för samhället att ordna det hela på ett vettigt sätt.
För inte så länge sedan gällde detta standardavtal i monogama heteroförhållanden. Nu gäller det monogama förhållanden.
Jag ser ingen anledning att inte påbörja arbetet med att starta arbetet för att ta fram liknande standardavtal för andra typer av förhållanden. För det kommer inte att gå fort.

Gällande arvsrätt och bodelning finns en lång rättslig tradition. Vi vet vad som gäller. Om vi ska ge lagligt stöd för fler former så behöver vi ta fram nya regler. Ett exempel:
Jag använder i exemplet personerna A, B och C. Eftersom äktenskapslagstiftningen är könsneutral så spelar det ingen roll vilket kön de är.

Om A och B är gifta är arv enkelt. Men om B därefter (men innan död) gifter sig med C hur ska då arv fördelas om B dör? Ska B kunna gifta sig med C utan A:s samtycke. Måste samma avtal gälla mellan A och C? Ska det finnas dylik lag behöver det hela kodifieras i god tid innan. Men det finns ingen anledning till att det inte ska gå.

Den ekonomiska trygghet ett äktenskap innebär ska inte vara förbehållet de som lever i parförhållanden. Givetvis ska även syskon som bor ihop, storfamiljer eller annat kunna ha den tryggheten. Det ska inte samhället lägga sig i.

Vidare borde det, i religionsfrihetens namn, vara så att alla religiösa samfund fråntas vigselrätt. Den ska vara helt samhällelig. Sen kan de religiösa samfunden själva ha vilka ceremonier de vill, för vilka de vill. Men utan att det är juridiskt bindande.

I just den här frågan har jag faktiskt ingen aning om hur Vänsterpartiet har agerat i riksdag. Men jag misstänker att man är av samma åsikt som jag. Det är samma, eller åtminstone liknande, ståndpunkt som Gudrun Schyman lyfter fram på SVT Debatt.

Det är trevligt att Centern tar konsekvenserna av att de kallar sig ett liberalt parti. Då kanske Vänsterpartiet kan få konkurrens i att vara det mest värdeliberala partiet i riksdagen. Nu får vi bara hoppas att de skriver in kritik mot FRA i programmet. Att de faktiskt blir liberala på riktigt och ser Sveriges befolkning som medborgare och inte som undersåtar.

Att vi gör äktenskapslagstiftningen mer öppen gör inte att man måste gifta sig med fler personer. För de som vill kommer det gå jättebra att fortsätta att leva i monogama heterocisrelationer. Det kommer nog vara det vanliga även i fortsättningen. Men det kommer att bli normalt med fler sätt att leva.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

Alldeles för länge sedan jag skrev något här men nu har jag en plan igen. Det är nämligen bara drygt 600 dagar till det är dags för val igen. Och innan valet, jag talar nu om riksdag, region och kommun, inte om EU, ska det fastställas listor i partiet. Eftersom jag har ambitionen att ställa upp i valet för att stå på listor så är det rimligt att klargöra hur ställer mig i en rad frågor. Det kommer jag göra i en rad inlägg framöver. För ska val till listor gå bra till så krävs det ju en del insyn i hur kandidater tänker och tycker. Finns det en särskild fråga som det finns önskemål om att jag ska behandla så går det bra att komma med förslag i kommentarerna.
De frågor som jag väljer att behandla ska inte ses som en programförklaring på något sätt. Det är däremot frågor som jag har funderat kring och inte nödvändigtvis ligger i partiets mittfåra. En hel del viktiga frågor kommer jag inte behandla, främst för att jag däri ligger väldigt nära partiet och att det också är aktivt i de frågorna. Det är vad som skiljer ut som är det intressanta.

Vidare har jag förstått att det finns elever som tittar in här ibland. Det är svårt att frångå när alla elever har datorer. Men jag hoppas att de som vill diskutera gör det utanför lektionstid. Skolan går inte ut på att diskutera vad jag tycker.

 

Jag har köpt en ny dator. Det gör att allt gammalt förs över och att jag upptäcker gamla filer i processen. Bland annat har jag hittat en text jag skrev precis hemkommen från demonstrationerna i Göteborg juli 2001. En text skriven för ett forum jag frekventerade på den tiden. Det är ett tidsdokument ofärgat av senare analyser. Det är också ett dokument ofärgat av mediebilden då det skrevs väldigt nära inpå hemkomsten och jag inte hade tillgång till media under demonstrationsdagarna. Dokumentet är skrivet för de som hängde på studentkårens forum sommaren 2001.

God morgon

Efter att ha läst alla andra inlägg som dels är osakliga men mest bestörta skulle jag vilja ge en syn som inte har synts i media. En syn från mig, som var i Göteborg i de lagliga fredliga demonstrationer som samlade över 20 000 personer. Jag kommer att beskriva vad jag varit med om i Göteborg under de dagar jag varit där. Först därefter kommer jag gå in och bedöma/kritisera det som hänt. Detta kommer att ta några inlägg så var god att vänta med att svara om du ser att texten inte är färdigskriven. Detta givetvis bara under en kortare tid då allt skrivs. Anledningen till att jag börjar ett nytt inlägg är att de andra redan är fullklottrade med annat och att jag hoppas att detta kommer att bli en gnutta mer konstruktivt. Innan ni börjar klanka på mig kan jag också säga att de största lagbrotten jag genomförde i Gbg var att gå mot röd gubbe samt att sätta upp klistermärken på lyktstolpar. Det kan hända att jag har misstagit mig på vissa tidsperspektiv. En sak kan ha hänt innan en annan. Detta är dock bara marginellt och påverkar inte den historia jag härmed förtäljer.

Jag kom till Gbg på onsdag lunch. En ur er synvinkel en ointressant dag då jag denna dag mest sysslade med att uppdatera ett av Ung Vänster Gbgs flygblad samt att fixa med banderoller (på vilka det stod “Eu ut ur Sverige” samt “Hur coolt är EMU – inte så jävla” m m). Sov gjorde jag på ett kollektiv ute i Kortedala under natten till torsdagen.

På torsdagen åkte min delegation (som bestod av ungefär 40 Ung Vänstrare från Halland) till Ung Vänster Gbgs lokal (hädanefter kallad expen) med packning då vi senare skulle bo på ett annat ställe. Väl där hör vi att polisen omringat Whitfeldtska (stavning?) varför vi lugnt och sansat begav oss däråt. På vägen möter vi en demonstration med Irans kommunistiska parti på drygt 1000 personer som helt fredligt och lagligt hade ett demonstrationståg för att visa sitt missnöje med regimen i Iran. Väl vid Whitfeldtska sätter vi oss på gräsmattan utanför och försöker få reda på vad som har hänt. Detta är alltså runt 11-12. Enligt de uppgifter vi lyckas att frambringa genom personer som talat med den kravallpolis till häst som finns på platsen så är det oklart varför polisen är där. De poliser som finns på platsen har inte fått några som helst uppgifter om varför de är på platsen. Vid denna tidpunkt så sitter det ett rätt bra gäng utspritt på gräsplanen framför Whitfeldtska men det är en lugn om än något spänd stämning. Vi misstänker att om det mot förmodan skulle hända något skulle det ske på en annan del av skolan än den som alla samlats på så vi skickar iväg 3 personer med två videokameror för att hålla koll på vad som händer på andra sidan av skolan. Vi sitter kvar och väntar på att ingenting händer. Efter ett tag så ringer de personer som har videokameran och säger att de ha på film när högsta polisbefäl på platsen säger (citat från minnet) “Ok, om det blir bråk är det bara att fälla ner visiren och börja banka”. Efter detta bestämmer vi oss för att försöka ta oss runt skolan för att kunna observera vad som händer då vittnen kan vara bra att ha. Vi tar oss runt, till en annan del än den videofilmarna är på, och sätter oss i en slänt och ser på ett dussin kravallpoliser som står runt skolan medan containrar sätts i en ring runt skolan. Efter ett tag ser vi hur en buss, som vi skarp misstänkte var för bortforsling av gripna, kör in på området från den väg vi sitter vid.
Vi bestämmer oss snabbt för att sätta oss på vägen för att förhindra att andra arrestbussar kör in. Betänk att vid det här laget så visste vi inte riktigt vilka som var på skolan, inte heller gick det att få reda på varför skolan var avstängd. Vi satte oss ner precis framför polisavspärrningarna och hindrade således ingen trafik förutom den som eventuellt skulle till skolan (det kom senare inte heller någon mer sådan trafik den vägen). Detta gick lugnt och fredligt till. Genom megafonkontakt med några av de inspärrade fick de ett av våra mobilnummer vilket ledde till att vi kunde ge deras syn inifrån på vad som hände. Något som delvis citerades i Aftonbladet tror jag det var. Detta skedde alltså på en annan sida än den där det fanns mycket folk. Efter ett tag blev vi trötta och ringde expen och såg till att de skickade upp lite mat så vi inte svalt. Detta efter att vi relativt förgäves också försökt organisera, via distans, en blockad också på den gatan där lastbilarna med containrarna körde in. Ett tag efter maten så lämnade en grupp oss för att bege sig till ett ledningsgruppsmöte inför demonstrationen på fredagen, kommer till den senare. Detta ungefär samtidigt som en del folk börjar släppas från skolan. Personer som enligt dem själva från den stund de insåg att de var inringade, ca 4-5 timmar tidigare, försökt att få lämna skolan. Detta genom att ta med all sin packning och säga till polisen att de gänra fick genomsöka den, visitera dem osv. Detta förvägrades de. Efter att den grupp som skulle till mötet gått fortsatte vi andra att blockera vägen.
Strax efter detta, fick vi senare reda på, delvis samtidigt reda på via mobil, så började det lite småbråk mellan personer på “framsidan” och poliser på framsidan. Enligt den uppgift vi fick (och som jag senare inte fått dementerad) genom att polisen gjorde ett framryck med hästar varpå folk skingrades och börja de skrika osv. Samtidigt som detta skre på framsidan sjunger vi barnvisor för polisen på “baksidan”. Bl a gör en kravallpolis rörelser till Imse Vimse Spindel. Tyvärr ville de inte smaka på vår goda Daimtårta som vi fick av två fulla personer på en spårvagn för att vi var så trevliga. Vi fick bl a sjunga den blomstertid… i brittisk radio. När vi såg att fler började släppas genom den minimala öppning mellan containrarna som fanns och det började bli dags att bege sig till antiBushdemonstrationen begav vi oss ifrån whitfeld… varpå vi också mycket trevligt i kör sa “Hej då polisen” vilket ledde till att några av kravallpoliserna vinkade hej då till oss. Denna aktion resulterade också i en artikel med bild i en eminenta skriften Hallands Nyheter med bild på bl a mig.
Vi begav oss efter detta till den öppna plats vid centralstation där antiBushmanifestationen skulle hållas. Detta var problematiskt då stora delar av Gbg var avspärrade. Väl där några minuter för sent var vi alla ivriga att få ta del av den utlovade massmooningen åt Bush. Denna blev inte av. Huvudsakligen därför att de instruktioner som gavs var väldigt oklara. Vi kom som sagt någon minut för sent med lyckades ändå få höra något om tre trumpetsignaler. Vi väntade och väntade, orkestern spelade med trumpet i. Det kom ingen signal men den stora Bushdockan som Attac skapat började röra på sig bort mot Stora teatern där senare under dagen en stor antibushdemo skulle hållas. Orkestern gick med och spelade ständigt »Get back«, en gammal The Beatles-hit. Senare fick vi veta att det trots allt förekommit en del mooning mot Bush men detta uppfattade vi inte från den plats där vi stod mitt i. Det var således inte som någon tidning skrev fegheten som tog alla i sitt grepp. Efter vad vi hörde så passade de flesta efter den lilla turen till teatern på att sticka upp till Whitfeldtska för att se vad som hände där. Det gjorde inte jag som passade på att äta då det enda jag ätit under dagen förutom frukost var lite frukt och en liten bit daimtårta. Under denna tur stötte vi bl a på en demo med en Sloveniens motsvarighet till LO (tror vi att det var).
När vi kom tillbaka för att deltaga i antiBushdemonstrationen fick vi information om att polisen fortfarande höll Whitfeldtska men att man ännu inte visste varför. Vi ställde upp för att gå med i demon i det block där Ung Vänster skulle gå. För er som inte vet det så är stora demonstrationer indelade i olika block för att man ska kunna urskilja olika grupper och för att man ska veta ungefär vad det är för folk som går omkring en. Om jag minns rätt så var det i antiBushdemon 5 block. Ett miljöblock med fältbiologer och miljöpartister m.m., ett rött där bl a Ung Vänster gick, Attac hade ett eget block, sen var det ett fackföreningsblock samt ett rödsvart om jag inte minns fel. Kan ha fel angående det sista. Till sist började tåget att i sakta mak vandra, det gjorde dock inte vi som stod stilla och såg tåget passera förbi i över 15 minuter innan vi fick möjlighet att röra på oss. Så långt var tåget, över 15000 personer efter vad räknarna kommit fram till (ja man har folk som räknar tågen). Demon gick lugnt och fint, fast med en hel del skojiga slagord, till Götaplatsen (heter den va?, den med Poseidon på,) där vi samlades för att lyssna på en hel del tal. Vi går sålunda på Avenyn där ännu inget skett. Efter att ha lyssnar på dessa talare vandrar vi i sakta mak tillbaka till expen för att vila och hämta packningen för vidare färd till Kortedalskolan (tror jag den hette, en skola där iaf). Vi spenderar natten sovandes. Forts…

På fredagsmorgonen hålls ett protestmöte mot EU på Götaplatsen. Varken jag eller någon annan från Ung Vänster Hallands-delegationen är där då vi städar och packar för att flytta till en ny skola. Vi får höra att det utbryter kravaller när anarkister tränger fram uppför Avenyn varför vi tar omvägar till expen. En hel del, dock inte jag, går bort till fritt forum, ett område med föreläsningar, debatter, kultur m.m. m.m., för att bilda sig. Jag hänger en del på expen, äter, leker med det farligaste vapen Ung Vänster förfogade över, en transparent rosa plastbatong med pokemòntryck som pep när man slog med den. Förberedde banderoller genom att ta bort gamla banderoller från pinnar och sätta dit nya etc. Målade fanor till sjukvårdarna. Kan tilläggas att Ung Vänsters sjukvårdare, alltså kamrater med en snabb sjukvårdsutbildning som tog hand om sårade under kravallerna, typ första hjälpen, var först med att ta hand om personen som skottskadats i buken. Kan också tilläggas att dessa blev utskälda av Röda Korset för att de hade röda kors på armbindlar och på två fanor för att kännas igen som sjukvårdare; ”Varför använder ni er av vår logga?”, nåja nog om sjukvårdare. Av någon underlig anledning (troligen beroende på att jag är väldigt trött) så har jag svårt att komma ihåg riktigt vad jag gjorde på fredag dag. Klart är iaf att jag ett tag innan demonstrationen är på ett vaktmöte då jag under fredagsdemon (och även lördagsdemon) var demonstrationsvakt. För er som inte vet har en demonstrationsvakt i uppgift att se till att tåget är lagom brett (6 personer i bredd), att se till att stämningen är bra genom att leda talkörsramsor, se till att inga ovälkomna tar sig in i ledet etc etc.
Jag och en hel del till skulle huvudsakligen vakta den del av demon som bestod av antimilitarister. Vi gick till Järntorget som var den plats som demon skulle utgå från. Vi står och försöker få folk att gå till rätt block för uppställning, diskuterar med en ryss som bor i Irland och kallar sig britt om varför vi inte tycker om EU (en debatt som inte ska tas i det här inlägget). När vi står där och vaktar oss som bäst så kommer ett gäng på omkring ett dussin nazzar och börjar kasta flaskor och annat på den norska delen av demon. Detta resulterar i att ett gäng norrmän springer efter nazzarna för att få dem att försvinna. Medan dessa är borta och ”roar” sig så bildas av vakter, däribland mig, en kedja mellan det norska blocket och de som är kvar och bråkar. En vakt får ett hårt knytnävsslag av en nazze samtidigt som jag ansluter mig till kedjan varpå han leddes undan, ingen fara med honom, slaget tog hårt men rent. Ett gäng vakter och andra höjdare är framför kedjan och plockar till sig, för makulering, de attiraljer som nazzarna lämnar efter sig som trasiga stolar, hammare och skruvmejslar. Kedjan hindrar både nazzar från att komma åt norrmän och norrmän från att komma åt nazzar. Av detta märkes ingenting i övriga delen av demon. Givetvis försökte vi direkt få dit polisen som över efter en timme meddelade att de inte kom. Inte heller kom, mig veterligen, ambulans trots att två personer skadats, en nazze och en norrman. Polisen brydde sig således inte om en attack från nazister på en fredlig och laglig demonstration. Denna incident resulterade i att jag under fredagsdemon var vakt vid norrmännen istället för antimilitaristerna. Detta gör dock inte så mycket då jag faktiskt är medlem i SU (sosialistisk ungdom, Norges motsvarighet till Ung Vänster).

Demonstrationen samlade över 20 000 personer vilket var den största EU-kritiska demon i Sveriges historia. Kan tilläggas att fredagsdemon också är känd som ut-ur-EU-demon. Detta till skillnad från förändra-EU-demon som var lördagsdemon. Bör nämnas att i fredagsdemon deltog inte ett s.k. Black Block där anarkister och annat löst folk går. Det var således inga av de nya sekterna med och arrangerade den demon, en del av de gamla (typ KPML(r)) var dock med. P.g.a. av de tidigare kravallerna så hade polisen spärrat av alla sidgator på Avenyn. Hela demon går lugnt till och inget mer otrevligt händer under tåget. Väl på Götaplatsen hålls tal som vanligt. Vakterna står utspridda i olika grupper vid sidorna för att hålla koll på läget. Huvuddelen av vakterna står i ett glest led nedanför de som lyssnar på talet för att se till att det inte kommer för mycket anarkister och annat löst folk till talen. Detta med tanke på vad som hände på morgonen. Efter några tal delges vakterna ryktet om att det är kravaller på Vasagatan varför vi genast sätter igång med att varna personer på väg från talen om att de ska undvika Vasagatan. Efter ytterligare ett tag så delges vi även ryktet om att en person blivit skjuten varför vi även informerar om detta. Även från talarstolen informeras, trots detta var flertalet av de som informerades ovetandes innan information från vakterna. Vi gav upplysningar om hur man kunde gå för att undvika kravallerna och hur man kom ut från polisens avspärrningar. Detta arbete ledde till att ingen av de som var på demonstrationen överraskades när de gick hem av kravallerna som pågick helt utanför demonstrationen av helt annat folk än de som åkt till Göteborg för att demonstrera. Efter en tur till expen begav vi oss hem till den skola vi skulle sova på resten av tiden.
Vad gäller lördagen så gick vi denna dag upp tidigt för att gå till lördagsdemon. Vi vakter åker tidigare än de flesta andra och kommer till Linnéplatsen (tror jag det var, jag och Gbg) i lagom tid för att höra att demonstrationsvägen har blivit ändrad av polisen för p.g.a. kravallerna. Vi får också bevittna ett verbalt krig mellan olika grupper av sekter. Demonstrationsledningen hade tagit beslut om att inga uppviglande slagord skulle få skrikas med beslagtagande av megafon som straff. Detta tyckte inte alla om och det var lite hett ibland. Vi fick höra en offensivare (entryistisk trotskistisk organisation som numera heter Rättvisepartiet Socialisterna (galna)) som stod och höll en appell för sina 20 egna medlemmar. De är bra patetiska. Vi blev också informerade om att blockordningen var ändrad så att vi i Ung Vänster istället för att gå mellan Rödsvarta och svarta (syndikalister och anarkister) skulle gå bakom rödsvarta allra sist. I vårt block gick även miljörörelsen och Offensiv (dock längst bak efter både oss och miljörörelsen så vi slapp höra dem). Efter en väldigt lång väntan så satte tåget igång, vi fick vänta länge då även detta tåget var över 20 000 personer långt enligt de uppgifter vi fått. Även detta tåg avlöpte helt fredligt. Vi som vakter fick information om att polis gått in i tåget med bara 2 minuter senare kom beskedet att de gått ur igen. Antagligen tog de ett fåtal personer ur Black Block men detta kan jag inte bekräfta. Tåget gick dock fint och avslutades p.g.a. den ändrade vägen och i parken vid Linnéplatsen om än i en annan del av parken med tal och ösregn. Ung Vänster förflyttade sig relativt snabbt efter några tal, dock inte lika fort som de flesta andra, i lugn takt från platsen för att återsamlas på expen och äta etc. Vid samlingen fick vi reda på att det skulle bli en manifestation mot polisvåldet vid Järntorget senare på kvällen. Vi beslutade att inte åka dit med tanke på kravallrisken.
Det större flertalet av Ung Vänster, med undantag för några som hängde vid fritt forum återvände till skolan för att vila fötter och ta det lugnt. Vid fick ett tag efter ankomst till skolan reda på att det var kravaller vid Järntorget, något som senare visade sig vara relativt felaktigt. Detta då det var en lugn manifestation utan AFA-snubbar som polisen inringade med typ 600 man. Dessa fick dock enligt de uppgifter vi fått gå efter ett tag då polisen fattat att det inte var de som de sökte efter som var i manifestationen. Som anekdot kan dock nämnas att de personer som var från Ung Vänster i manifestationen, ett fåtal som inte var från Halland, fick fri passage ut när de visade upp sitt boendekort där det stod namn, vilken skola de bodde på och vilken organisation de tillhörde, Ung Vänster. Det blev dock inte kravaller vid den manifestationen. Detta var jag dock inte med på då jag var på skolan och tog det lugnt. Spelade lite kort, tittade på nyheter och sjöng sånger till gitarr. Ett par medlemmar var nere vid fritt forum och lyssnade på The (international) noise conspiracy och något annat band. Forts…

På söndagen sysselsatte vi oss med att städa skolan, den blev finare än vad den var när vi kom. Sen åkte vi ner och lyssnade på en debatt på fritt forum mellan ordförandena i de politiska ungdomsförbunden. Nåja det skulle vara ordförandena iaf men alla var inte där och hade skickat annat folk. Det största orosmomentet där var ett gäng muffare (medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet) som gick runt med tröjor med texten I (hjärta) BUSH på vilken en del blev uppretade på. När dessa muffare sen argumentera på ett sätt som gjorde att varje person som står till vänster om Pinochet skulle vilja strypa dem långsamt gör inte saken bättre (nåja liten överdrift kanske man de banne mig inte kloka). Sen blev det lite konsert med Kenny Håkansson (f.d. gitarrist i Kebnekajse och Dag Vag) och hemfärd.

Sålunda vill jag uppmana alla att inte fortsätta med de attacker, på mig som person och på den rörelse jag tillhör, som debatten innan helgen präglades av. De våldsverkare som var i Göteborg har ingenting att göra med de lagliga och fredliga demonstrationer som samlade 20 000 demonstranter. Det är mycket beklagligt att Göteborg till en liten del blev förstört. Detta var dock inget som märkes särskilt mycket av mig. Man såg att Avenyn inte var som den brukar vara när demon gick där på fredagen. Men det var absolut ingen känsla av krig som media har velat göra sken av. 12 sidor åt en liten grupp som räknat med stora överdrifter uppgår till max 1000 personer inkluderat svans. 4 rader åt demonstrationer som samlar 20 000 personer. Det är något som är ruttet med svensk media.
Givetvis ska kravallisterna fördömas men jag anser att polisen faktiskt gick över gränsen några gånger. Bl a har det kommit uppgifter om att polisen gått in med dragna automatvapen på Schillerska då de letade efter några eller någon person som misstänktes besitta vapen. Man går inte in på en skola där det bor hundratals vanliga demonstranter (inte kravallister) för att leta reda på en person. Om man har spaning på personen i fråga kan man vänta tills denna lämnas sin bostad. Vidare så är det något helt nytt att polisen skjuter skarpt mot bråkande ungdomar. Att polisen omringar en hel skola utan att låta de som vill komma ut och utan att berätta för de som är inspärrade varför man gör det. Att låta folk sitta där i över 4 timmar innan man ens börjar släppa ut dem är något som för mig ter sig om än inte lagvidrigt så åtminstone tveksamt ur en juridisk synpunkt.

Jag ber er än en gång att inte som tidigare förlöjliga de inlägg som har relevans som jag faktiskt gör. 20 000 i en demonstration är om inte annat värt respekt för de som anordnat demosarna. Där är jag inte personligt involverad men Ung Vänster och Vänsterpartiet är det. Att jämföra demonstranter med kravallister såsom svensk media har gjort är som att säga att det är fotbollspublikens fel att fotbollshuliganer slåss. Sluta med det.

Jag vet att det här inlägget blev väldigt långt men jag kändes att det behövdes. Dels för att klargöra vad vi som demonstranter såg och dels för att visa på att det faktiskt inte har gått till riktigt så som media har rapporterat. Allsidigt pyttsan.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha