A heap of old and unwanted cassette tapes.
Image via Wikipedia

Följande text är skriven som en artikel till Vänsterpartiet Hallands interntidning. För att de som ännu inte är insatta ska få en liten inblick i vad det hela handlar om.

Kommer du ihåg kassettbanden? Med sitt intåg i det svenska folkhemmet blev inget längre som förut. Man kunde, utan att behöva krångla med stora rullbandspelare, spela in musik från radion. Man kunde kopiera sitt inspelade band till en kompis eller släkting. Förälskade spelade in blandband med kärleksballader till varandra och drömde sig bort tillsammans.
Kassettbanden hade också politisk sprängkraft. I DDR spreds den av staten avskydda, och av delar av befolkningen älskade, västerländska musik via heminspelade kassettband. Ayatollah Khomeini spelade in en predikan på band i samband med den iranska revolutionen. Kassettband har påverkat världen.

Trots detta fanns det motstånd mot kassettbanden. I Storbritannien drevs det en kampanj vid namn “Home Taping is killing music.” Man hävdade att ingen skulle ha råd att vara artist eftersom folk spelade in från radion. Det var däremot svårt att göra något åt saken. Visst, en kassettskatt infördes och 1998 infördes Privatkopieringsersättningen, som även gäller digitala lagringsmedia.

Kassettbanden är nästan döda. Idag används istället cd-skivor och digitalt lagrade mediafiler (mp3, flac etc). Hemkopieringen dödar fortfarande musiken, men nu finns det sätt att stoppa den på. Där börjar en av de mest intressanta politiska konflikterna i vår tid.

Den mesta av hemkopieringen idag sker via datorer och internet. En låt, en film eller en bok kopieras och sprids via mejl, dc-hubbar eller torrentteknologi. Men ett dylikt spridningssätt lämnar digitala spår.

Om någon skulle föreslå att Posten skulle öppna alla försändelser för att se om det ligger ett heminspelat kassettband i det skulle personen i fråga skrattas ut. När samma förslag förs fram digitalt blir det lag. FRA-lagen fungerar på det sättet. Allt du gör på internet, skickar mejl, läser nyheter, porrsurfar, debatterar, använder Vänsterpartiets medlemssystem, allt, har staten, genom FRA, rätt att scanna. En scanning som är att jämföra med att öppna alla brev för att se om det är något intressant i dem. Det spelar ingen roll att FRA lovat att glömma bort allt som inte är intressant. Skadan är redan skedd.

Tänk er att någon skulle föreslå att posten skulle skriva upp och föra register över alla som skickar brev, till vem de skickar brev och från vem de får brev. Det har EU bestämt att vi ska införa digitalt genom Datalagringsdirektivet. Det går med Datalagringsdirektivets hjälp att måla en karta över alla platser du varit, förutsatt att du har en mobil, och alla du kontaktat. Staten vet allt om dig.

Vänsterpartiet har Integritet som en av punkterna i valplattformen under rubriken Rätten att få vara privat. Det inleds “Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.”

Det finns en sådan rörelse. Vänstern är en del av den. En intressant sak är att den inte är partipolitiskt bunden. Den finns inom alla politiska läger, precis som motståndet finns i alla politiska läger. Det finns väldigt många villrådiga liberaler som inte vet vad de ska rösta på, just på grund av alliansens agerade kring den personliga integriteten. Vi kan inte få dem att rösta på Vänsterpartiet. De är inte socialister. Däremot kan vi få dem att inte rösta på alliansen. Det lättaste är att få dem att rösta på Piratpartiet. Kommer de in så får vi stöd i den frihetskampen, då de är en del av samma frihetsrörelse. Däremot bör givetvis alla rödgröna väljare fortsätta välja rödgrönt. Vi vill inte riskera ytterligare fyra år av borgerligt styre.

Vänsterpartiet är ett parti för fri information. Piratpolitiken fanns innan piratpartiet på samma sätt som feminismen fanns innan feministiskt initiativ. Låt oss föra in frihetskampen i riksdagen. Gör allt du kan för att vi får en röd-grön regering och inte en blåbrun.

Andra bloggar om: , , , , ,

 
Logo of the German political party Die Linke
Image via Wikipedia

Via Scaber Nestor ser jag att en tysk förvaltningsdomstol godkänt övervakning av partiet die Linke.

Det återförenade Tyskland väcker sålunda det sämsta hos DDR åter. Övervakningssamhället.

Die Linke sitter i förbundsdagen, som fjärde största parti. Det är en skandal med politisk övervakning på det sättet. Läs gärna Die Linkes egen kommentar på beslutet.

Andra bloggar om: , , ,

 

I år så filmade jag alla tal på första maj i Falkenberg, undantaget mitt eget då Lennart höll i kameran.

Tyvärr är inte bildkvaliteten den allra bästa. Stundtals var det kallt varpå kameran också skakar lite. Ljudet, särskilt i talen, är dock helt acceptabelt.

Först ut var Eva Kronwall. Tyvärr kom inte början med. Ni kommer in ungefär 20 sekunder in i talet.

Magnus cirkusskola uppträdde två gånger.

Därefter mitt tal. Främst om Västsahara och den digitala revolutionen. Insamlingen till Väst-Sahara gav 1018,5 kronor i Falkenberg.

Därefter spelade bandet Never Told.

Så blev det dags för dagens huvudtalare. Kristina Hallberg. Filmen är i två delar på grund av youtubes begränsningar.


Magnus cirkusskola uppträdde ännu en gång.

Bandet Deranger spelade. Tyvärr började batteriet i kameran ta slut. Därför sparade jag på det tills nästa tal.

Som hölls av Mikael Hallberg. Även det i två delar.

Deranger spelade återigen. Tyvärr tog batteriet faktiskt slut under inspelningen. Så ingen film härifrån tyvärr.

Mötet avslutades med Internationalen.

Mitt tal i textform: (talade ordet gäller)
Kamrater, Falkenbergare

Första maj är en glädjens dag. Den dag som ger kraft för årets viktigaste uppgift. Att sparka ut den sabla utsugarregeringen från Rosenbad.

Bland oss här idag går kamrater med insamlingsbössor. Vi visar genom insamlingen vår solidaritet med det sahariska folket.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan dess att Spanien lämnade området 1975. I över 30 år har 160 tusen saharier levt i flyktingläger i Algeriet. I ett område där ingen naturlig växtlighet finns.

Marocko har alltsedan ockupationen inleddes gjort allt för att försvåra för freden. Den sedan 1991, när Polisario lade ner den väpnade kampen, utlovade folkomröstningen har inte skett.

Väst-Sahara är ett delat land. Marocko har, med stöd av USA och Frankrike, byggt en mur tvärs över landet. En mur som är längre än Sverige i nord-sydlig riktning. Den befriade sidan består huvudsakligen av nästintill obebodd öken, beströdd med minor.

Det marockanska förtrycket är hårt. De försök som görs att protestera mot ockupationen möts med långa fängelsedomar. De som uttalar sig öppet och fredligt för ett fritt och självständigt Västsahara, eller för en folkomröstning i framtiden, riskerar att fängslas efter orättvisa rättegångar, och utsättas för tortyr.

Sverige och EU stöder Marockos förtryck. EU och Marocko har ett avtal om fiske längs Västsaharas kust. EU:s fiskeflotta fiskar ut Västsahariskt vatten. Det är ett solklart brott mot internationell lag, precis som Marockos ockupation.

Vänsterpartiet kräver att Sverige, likt 80 andra stater, erkänner Västsahara. Det är inte ett kontroversiellt krav. Det stöds av ungdomsförbunden för alla riksdagspartier, utom MUF. När regeringen är utbytt från en blåbrun till en rödgrön kommer Sverige att erkänna Västsahara.

Kamrater

Insamlingen idag är till stöd för det Västsahariska motståndet. Hälften fördelas till flyktinglägren och kvinnoorganisationen UNMS. Den andra hälften av de insamlade pengarna ska gå till att stärka kampen i det ockuperade området. En kamp som av förklarliga skäl måste vara underjordisk.

Kamrater, visa ert stöd med Västsahara.

______

Olagliga ockupationer, byggande av murar, brott mot de mänskliga rättigheterna sker inte bara i Västsahara.

Ett av många exempel är Israels ockupation av Palestina. Även där byggs en mur som separerar bror från syster, student från skola, bonde från åker och barn från vatten.
De israeliska krigsbrotten är väldokumenterade. Olagliga bosättningar. Fosforbomber. Anfallskrig.

Vissa namn bränns fast i mänsklighetens kollektiva minne, skrivs in med blod i historieböckerna. Efter Israels senaste krig i Gaza har tre nya namn fogats till listan av krigsförbrytare och massmördare; Ehud Barak, Tzipi Livni och Ehud Olmerts. Långt efter att Gaza befriats och det palestinska folket vunnit sin frihet kommer de att minnas som mördare och förbrytare.

Bojkotta Israel.

Till alla er som har släkt och vänner på platser där förtrycket råder. I Gaza, på Västbanken. I de västsahariska flyktinglägrena, i protesterna mot en orättfärdig regim i Iran. I de kurdiska områdena av Turkiet.
Hälsa dem att de inte är ensamma. Hälsa dem att Falkenberg, att Vänstern, att Sverige, att vi här idag, inte glömmer dem.

En röst på Vänsterpartiet i höstens val är inte bara en röst mot Reinfeldt. Det är inte bara en röst för världens bästa välfärd och ett bättre liv här och nu. Det är också en röst för att mänskliga rättigheter också gäller Palestinier. Det är en röst för att internationella regler också gäller Israel och Marocko. Det är en röst för rättvisa.

___________

Idag är det första maj. En dag när revolutionen känns nära. Jag ska prata lite om revolutionen. Men inte den socialistiska revolutionen utan den digitala. Den digitala revolutionen som vi är mitt inne i. Den som började med persondatorer och enkla ordbehandlare och som fortsatt med internet och sociala medier.

Den digitala revolutionen har mycket gemensamt med den socialistiska. Den för människor närmare varann, gör att folk samarbetar och skapar glädje överallt den når. Den gör fler delaktiga i skapandet av kunskap och kultur. Den minskar klassklyftor och ger människor framtidshopp.
Och precis som den socialistiska revolutionen möts den av motstånd av de härskande klasserna.

Precis som det funnits polis och statsapparat som på ett lagvidrigt sätt motarbetat vänsten. Jag tänker på individer som Håkan Jaldung, Ebbe Hallberg och Nils Mesterton, finns det poliser idag som på ett lagvidrigt sätt motarbetar den digitala revolutionen.

Ett exempel är polisen Jim Keyser. En av de utredande poliserna vid razzian mot The Pirate Bay. Strax därefter fick han anställning hos Warner Brothers, ett av de storföretag som beordrat razzian. Det är brottsligt att muta polismän. Än har ingen fällts för det brottet. Kapten Mesterton fick åtta dagars husarrest utan bevakning för skotten i Ådalen, Jim Keyser fick en ny villa.

Men inte bara enskilda statstjänstemän och storföretagen agerar mot den digitala revolutionen.
Det gör också staten och EU.

FRA-lagen.
Alla dina mejl, alla dina telefonsamtal, allt du gör på internet har staten rätt att scanna. FRA-lagen ger staten rätt att hålla koll på vilka du samtalar med, vad du samtalar om och när du samtalar.
Rättigheter som skulle göra KGB och Stasi mörka av avund.

IPRED
Lagen skapad för att kriminalisera Sveriges ungdom. Fildelningslagen som ger privata företag större befogenheter än polisen. En lag som förutsätter legaliserad utpressning. Varningsbrev från skivbolagens lobbyorganisation. Vi tror att någon på din IP-adress fildelar. Betala 30 000 i förlikning eller så drar vi dig inför domstol. Då kan du få betala flera hundra tusen oavsett om du är skyldig eller ej.

Telekompaketet
Innehåller bland annat EU:s regler för internet. Det riskerar att göra internet till ytterligare en kabel-teve-funktion. Ett internet där vi inte kan diskutera, inte kan påverka utan bara konsumera. Regler som tillåter att medborgare stängs av från internet.
Vänsterpartiet, och vår grupp i EU, var de enda som röstade mot Telekompaketet.

Det är bara några av de exempel på nya lagar och förordningar som är på gång. Det kommer mera. Datalagringsdirektivet, Acta. Q6/17.

Vi i vänstern vet hur det känns att utsättas för maktens övergrepp. Vi vet vad övervakning och åsiktsförtryck är. Vi har känt dess verkningar. Det vill vi inte att fler ska råka ut för.
Därför värderar vi frihet, och den enskildes skydd mot övergrepp. Därför älskar vi det fria internet. Därför räcker det inte med ett halvdant skydd för medborgarnas rättigheter. Därför säger vi nej till FRA och Acta. Vi säger nej till IPRED och vi säger nej till datalagringsdirektivet. Därför var vi de enda som sa nej till telekompaketet.

Vi vill inte ha det som i Sovjet.

1984 är inte en instruktionsbok.

Tack.

Andra bloggar om: , , , , ,

 

En snabbuppdatering innan en social kväll. Mitt första maj-tal.

Övriga tal laddas upp nu. Gå gärna bakvägen genom youtubeprofilen för att se dem allt eftersom de blir klara. Imorogn kommer talet upp som text.

Andra bloggar om: , , , , ,

 

I torsdags hade moderaten Gunnar Ericson en insändare om kameraövervakning och hur bra det är inne i Hallands nyheter.

Idag, lördag, kom svaret från mig och Kristina Hallberg, hallandvänsterns förstanamn på riksdagslistan.

Svar på Gunnar Ericson (M) 15/4 om kameraövervakning.

Fler kameror skapar inte ett bättre samhälle. Det skapar ett övervakningssamhälle där man aldrig kan vara säker på vem som tittar. Ett samhälle som påminner om Öst-Tyskland och Sovjet. Ett sådant samhälle vill inte Vänsterpartiet ha.

Kameraövervakning ökar inte frekvensen av lösta brott. I London, en av världens mest övervakade städer, ligger brottsuppklarningsstatistiken på ungefär samma nivå som i Sverige. Visst kan det hjälpa på enskilda utsatta platser men inte överlag.

Med den logik som Gunnar Ericson använder sig av så är kameror bra för att de stoppar potentiella brott. Ett alldeles för vanligt brott i Sverige är våld mot kvinnor. Ett brott som företrädesvis sker i hemmen. Vad kan då inte vara bättre än att sätta in kameror i alla hem, för att identifiera gärningsmännen. För har man inget att dölja så behöver man ju inte protestera.

1984 är inte en instruktionsbok.

Jesper Berglund
Kristina Hallberg
Vänsterpartiet Falkenberg

Ett ganska kort svar som ändå säger det mesta av det som behöver sägas. Sverige blir inte bättre av kameraövervakning.

Fler om övervakning: Johan Folin, Sossar mot storebror, Calandrella och Svensson

Andra bloggar om: , ,

 
Lord Mandelson and Lord Davies addressing UK E...
Image by bisgovuk via Flickr

På den brittiska bredbandleverantören TalkTalks blog skriver företaget att de faktiskt struntar i den nya lagen som de facto avskaffar ett fritt internet.

In the meantime we stand by our pledges to our customers:

* Unless we are served with a court order we will never surrender a customer’s details to rightsholders. We are the only major ISP to have taken this stance and we will maintain it.
* If we are instructed to disconnect an account due to alleged copyright infringement we will refuse to do so and tell the rightsholders we’ll see them in court.

The Guardian skriver på samma ämne:

Earlier the government removed its proposed clause 18, which could have given it sweeping powers to block sites, but replaced it with an amendment to clause 8 of the bill. The new clause allows the secretary of state for business to order the blocking of “a location on the internet which the court is satisfied has been, is being or is likely to be used for or in connection with an activity that infringes copyright”.

Det är en helt galen lagstiftning som britterna drabbats av.

Jöran Fagerlund väcker en i sammanhanget intressant fråga. Kan Telekompaketet stoppa de här galenskaperna? Vänsterpartiet tror inte att så är fallet, eftersom vi röstade mot paketet i EU. Piratpartiet tror att den kommer att stoppa lagen, eftersom de röstade för. Tiden får utvisa vem som har rätt. Jag skulle kunna sätta några kronor på att Vänsterpartiet får rätt.

Likväl, bra jobbat av TalkTalk. Hoppas att fler brittiska bredbandsleverantörer kommer till samma slutsats.

Andra bloggar om: , , , ,

 
Conseil de l'Europe
Image via Wikipedia

Eva-Britt Svensson, eu-parlamentariker för Vänsterpartiet, kämpar vidare kring mänskliga fri och rättigheter. I inlägget länkat ovan berättar hon om arbetet i utskottet för den inre marknaden och konsumenträtt. Där pysslar de med internet. Bland annat vill de styra internet. Eva-Britt la 4 ändringsyrkanden varav 2 gick igenom och 1 kommer att gå igenom i plenum eftersom det blev lika i utskottet.

Piratpartiet röstade för Eva-Britts förslag men lade inga egna. Varför framgår inte.

Andra bloggar om: , , ,

 
Gnus in Ngorongoro
Image by appenz via Flickr

Idag behandlades det kommunpolitiska programmet för Vänsterpartiet i Falkenberg. Nu återstår bara några språkliga justeringar vi inte ville göra på sittande möte. Även om jag inte har all färdig text tänkte jag ändå dela med mig av några godbitar från it-politiksområdet. Med reservation för att jag missförstått något yrkande eller eventuella språkliga korrigeringar.

I avsnittet om äldreomsorg skriver vi:

Den nya informationsteknologin ger nya möjligheter att delta i samhället för dem som annars har det svårt på grund av nedsatt rörlighet. Därför ser vi gärna att äldrevården i kommunen tar vara på dessa möjligheter genom att erbjuda både tillgång till dator och någon som hjälper de med lite mindre datorvana.

Under kultur och fritid hamnar stycket:

Det allmänfinansierade ska vara allmännyttigt
Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från kommunen skall så långt det är möjligt upptas och tillgängliggöras kostnadsfritt för allmänheten, både via Internet och de kommunala biblioteken.

Dessutom har vi ett stycke om kommunikation där man bland annat kan läsa:

En utökad offentlighetsprincip
Alla offentliga register och handlingar inom offentlig verksamhet skall tillgängliggöras via internet. Det är rimligt att alla medborgare kan komma åt information från kommunen utan att behöva besöka kommunhuset.

Frihet och oberoende, även kring it
Det är viktigt att kommunen kan läsa sina dokument även i framtiden. Vi kan inte ligga i händerna på enskilda företags godtycke. Därför bör kommunen i möjligaste mån använda program baserade på öppen källkod och öppna standarder.

Informationfrihet
Vi ser det som lika orimligt att läsa kommunanställdas, och elevers, brev som deras e-post eller internetanvändande. Vänsterpartiet vill inte att kommunen använder filter eller någon form av avlyssning, oavsett om kommunikationen är privat eller en del av yrkesutövandet.

Givetvis finns även andra godbitar men de kommer senare. Själv hade jag gärna sett ett förtydligande kring DRM och CC i stycket om kultur men mina partikamrater tyckte att det var lite för tekniskt för ett kommunalt program. De har nog rätt.

Inom kort kommer motioner kring skrivningarna att författas. Det är möjligt att jag luftar dem här innan de lämnas in. Om inte annat för att förbättra dem. Det är ju trots allt bättre att en väldigt bra motion går igenom en än bra.

Andra bloggar om: , , , ,

 
Image representing Napster as depicted in Crun...
Image via CrunchBase

Via Scaber Nestor och Anders S Lindbäck får jag reda på dagens dumhet.

Mälardalens högskola har stängt av en student i sex veckor. Det händer då och då att högskolor och universitet gör så, oftast handlar det om att någon har fuskat på en tenta. Mälardalens högskola har utöver studenten jag tänker skriva om, också stängt av två studenter i fyra veckor för att de plagierat en tenta.

Det som gör det här fallet intressant är att studenten har blivit avstängd i sex veckor för att han anklagas för att ha laddat ner 26 filmer via skolans datorer till en extern hårddisk.

Om vi bortser från det orimliga i att stänga av någon från högskolestudier i ett civilrättsligt mål, eller för den delen i ett straffrättsligt mål, (ska man bli avstängd från studierna om du stjäl en cykel eller råkar i slagsmål?) så är det ngåot som är rejält galet med hanteringen från Mälardalens högskola.

Killen är inte dömd. Han är anklagad via ett brev. Eftersom han inte är dömd ska han anses oskyldig. Mdh missar samma poäng som Beatrice Ask när hon vill(e) skicka lila kuvert till misstänka sexförbrytare.

Jag hoppas att Mälardalens studentkår driver fallet hårt. 6 veckors avstängning kan drabba en student hårt. Dels kan det leda till försenad examen med upp till ett år. Alla kurser år inte alla perioder. Studenten kanske tvingas läsa om kursen ett år senare. Vidare kan det slå ekonomiskt eftersom studenten kanske inte når upp till CSNs riktlinjer kring hur många poäng som måste tas varje termin för att få fortsatta studiemedel. Det är alltså en dubbelbestraffning vi talar om. Detta utan att personen är dömd.

Sålunda borde högskolan kunna dras inför tinget för ersättning för förlorad framtida inkomst. Ponera att det är en ingenjörsstudent, ingångslön på drygt 25000 efter en magisterexamen (en lön jag fortfarande, 6 år efter examen inte når upp till som offentligtanställd, eller ja, hade gjort om jag var anställd) ger med ett års förskjutning, i bakre ledet, innan pension, med ett års förskjutning enligt ovan, flera hundra tusen i möjligt skadestånd.

Oskyldig tills bevisad skyldig.

I övrigt gick jag på högskolan samtidigt som Napsters storhetstid. Det var inte ovanligt att man kom till en dator till bredden fylld med dåliga mp3or. Ingen blev avstängd för det. Däremot var det en i klassen som blev avstängd en termin för kopiering av hemtenta.

Andra bloggar om: , , ,

 

Fler bör se Eva-Britts anförande, utan manus (som hon la bort) i EU-parlamentet kring Acta.

eller för den som föredrar med engelsk tolkning:

Andra om acta Christan Engström, DN, SVD, Eva-Britt själv, Jöran Fagerlund, Ung Vänster

Andra bloggar om: , ,

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha