Alkohol er en gift
Image by thy via Flickr

Vänsterpartiet har kongress till helgen. Jag tänkte lyfta diskussionen kring några motioner som jag anser vara principiellt viktiga. Det är inte motioner som direkt påverkar utgången av det kommande valet. Det är motioner som jag ändå ser som viktiga. Det är inte per definition motioner som jag vill ha bifall på. Tyvärr kommer jag själv inte att delta. Som relativt åternyinflyttad i Halland är jag inte tillräckligt känd bland medlemmarna för att bli vald som ordinarie.

Alla motioner jag hänvisar till går att hitta via kongresshemsidan.

I det här inlägget kommer jag att beröra stadgemotionerna. De som har bokstaven D som prefix.

Först D1. En motion som vill att all partiets verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
Jag är politiskt fostrad i Ung Vänster. Där finns en sådan stadga. Även innan jag blev nykterist var jag för en sådan skrivning även för Vänsterpartiet. Då, när jag var ung och aktiv i Ung Vänster, brukade alla dubbelorganiserade, medlemmar som var med både i Ung Vänster och Vänsterpartiet, hålla på alkoholstadgan även vid partiarrangemang.

Det finns flera anledningar till att alkohol och politik inte hör ihop. PS skriver i sitt svar till motionen att partikamrater och föreningar klarar av att hantera frågan själva. De menar att det är att gå för långt att förbjuda alkohol på en fest efter ett årsmöte eller på en kvällssamkväm vid en kurshelg.

Jag menar att det är precis i de fallen man ska förbjuda alkoholen. I en liten grupp, där alla känner varandra, och har gjort det en längre tid, så är det möjligt att man har koll på varandras alkoholpreferenser. I en större grupp, där alla inte känner alla, och där det kan komma någon som faktiskt inte känner någon alls av de närvarande sedan innan, till exempel en ny medlem i en liten förening som åker på sin första distriktsaktivitet utan följeslagare från partiföreningen, så kan alla omöjligtvis känna till alla andras alkoholpreferenser.

Det kan mycket väl finnas nyktra alkoholister på en kurshelg eller på en fest efter ett årsmöte. Det kan finnas tillfrisknande alkoholister i samma grupp. Det kan inte arrangörer veta.

Det finns en risk, även om den inte är överhängande, att medlemmar i partiet avstår från sina demokratiska rättigheter för att de riskerar att exponeras för alkohol. Ett gift som kan förstöra deras liv, ett gift som kanske har förstört deras liv tidigare. Det är ett problem att PS helt negligerar det problemet.

Problemet att några avstår från sina demokratiska rättigheter för att de inte får dricka alkohol på kvällen anser jag vara av betydligt mindre vikt. De som inte klarar av att avstå från alkohol en kväll har förmodligen problem med alkoholen och behöver hjälp och stöd, möjligen behandling, för att komma till rätta med det. Då är ett alkoholförbud positivt.

Bifall motion D1.

Sen kommer vi till motion D3
En motion som vill att stadgarna ska reglera att man inte kan vara anställd och förtroendevald på samma nivå.

Detta är en fråga som jag drev under min tid i Ung Vänster. Jag vet faktiskt inte vad ungdomsförbundet har för regleringar av det nu. Partiet har inga regleringar.

Det finns flera problem med att vara anställd av samma instans som man är förtroendevald i. Motioner rör situationer som exempelvis att en distriktstyrelse anställer en person i styrelsen som ombudsman. Den rör inte arvoderingar, det är exempelvis helt rimligt att partiordföranden är arvoderad för sitt uppdrag.

Att vara arbetsledning för sig själv är ett problem. Vad är uppdrag och vad är arbete? När jobbar ombudsmannen som ombudsman och när arbetar ds-ledamoten ideellt?
Ansvarsutkrävande. Givetvis ska inte en årskonferens, eller ett årsmöte, direkt utvärdera det arbete som en anställd gör. Det är upp till styrelsen att göra. Om den anställde sitter i styrelsen blir det då ett problem med vad som är vad. Det är ett onödigt problem.

Vidare så ger en anställning ett enormt övertag i informationshanteringen. Det ger en maktkoncentration i styrelsen som av princip inte är bra, även om den stundtals kan vara effektiv.

PS håller med om att det är olämpligt att vara anställd på samma nivå som man har förtroendeuppdrag men vill inte stadgereglera. Det vill jag.

Bifall motion D3

Därefter D12 och D14 om delat partiledarskap.
Det finns fler motioner om delat partiledarskap. De här innehåller dock en skrivning om att det ska vara en man och en kvinna som delar på posten. Motion A175 motionerar om ett tredje juridiskt kön. Det vill PS bifalla. Ett bifall av D12 eller D14 innebär att partimedlemmar som “tillhör” det tredje juridiska könet (när vi väl fått igenom det i riksdagen) inte är valbara till partiordförande. Det är dåligt. Avslå D12 och D14. Om man vill ha ett delat partiledarskap, vilket jag inte vill men som jag kan förstå att man vill, ska man istället bifalla motion D13 som går på utredningslinjen.

Slutligen, i det här inlägget, D15 om partiskatt.
Motionärerna vill införa en partiskatt, obestämt hur stor, av alla partiets ledamöter i parlamentariska församlingar.

Det är en princip jag är för. Parlamentariska uppdrag är inte något man tar för ersättningens skull. Jag ser det som viktigt att allt politiskt arbete ses som jämställt. Det ska i sig inte vara mer värt att sitta på ett nämndmöte än att knacka dörr.

De parlamentariska uppdragen ska ses som ett förtroende från partiet och dess medlemmar.

PS vill avslå motionen för att det finns möjlighet att införa partiskatt på regional och lokal nivå.

Det finns de som argumenterar mot partiskatt med motiveringen att vi som parti inte kan tvinga medlemmar med parlamentariska uppdrag att avlägga partiskatt. Mitt svar är att, nej, det går inte lagligt. Däremot, om vi stadgereglerar, och en partimedlem medvetet obstruerar mot stadgan så är det grund för uteslutning. Så, jo, vi kan tvinga en medlem att avlägga partiskatt.

Ett annat argument mot partiskatt är att det skulle undergräva systemet med partistöd. I Sverige har det sedan länge ansetts som viktigt att partierna ges möjlighet att med skattepengar bedriva verksamhet. Det handlar om interndemokratin och skolning. Det har ansetts som att det blir bättre beslut om partierna faktiskt har möjlighet att bedriva verksamhet och prata med folk. Så är det även i många andra länder. I Japan, som också har ett liknande, system har Japanska Kommunistpartiet, JCP valt att inte ta del av de pengarna för att de inte tycker att skattemedel ska bekosta propaganda. Det är en principiell hållning som inte är helt fel även om den gör JCP till ett betydligt fattigare parti än de annars skulle vara.

Jag tror inte att en partiskatt på säg 20% skulle göra att de andra partierna vill dra ner på partistödet för att Vänsterpartiets ledamöter skänker en del pengar till partiet.

Jag vill se partiskatt som omfördelning från den parlamentariska delen av partiets arbete till den utomparlamentariska.

Rösta för D15.

Andra bloggar om: , , , , , ,

 

I år så filmade jag alla tal på första maj i Falkenberg, undantaget mitt eget då Lennart höll i kameran.

Tyvärr är inte bildkvaliteten den allra bästa. Stundtals var det kallt varpå kameran också skakar lite. Ljudet, särskilt i talen, är dock helt acceptabelt.

Först ut var Eva Kronwall. Tyvärr kom inte början med. Ni kommer in ungefär 20 sekunder in i talet.

Magnus cirkusskola uppträdde två gånger.

Därefter mitt tal. Främst om Västsahara och den digitala revolutionen. Insamlingen till Väst-Sahara gav 1018,5 kronor i Falkenberg.

Därefter spelade bandet Never Told.

Så blev det dags för dagens huvudtalare. Kristina Hallberg. Filmen är i två delar på grund av youtubes begränsningar.


Magnus cirkusskola uppträdde ännu en gång.

Bandet Deranger spelade. Tyvärr började batteriet i kameran ta slut. Därför sparade jag på det tills nästa tal.

Som hölls av Mikael Hallberg. Även det i två delar.

Deranger spelade återigen. Tyvärr tog batteriet faktiskt slut under inspelningen. Så ingen film härifrån tyvärr.

Mötet avslutades med Internationalen.

Mitt tal i textform: (talade ordet gäller)
Kamrater, Falkenbergare

Första maj är en glädjens dag. Den dag som ger kraft för årets viktigaste uppgift. Att sparka ut den sabla utsugarregeringen från Rosenbad.

Bland oss här idag går kamrater med insamlingsbössor. Vi visar genom insamlingen vår solidaritet med det sahariska folket.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan dess att Spanien lämnade området 1975. I över 30 år har 160 tusen saharier levt i flyktingläger i Algeriet. I ett område där ingen naturlig växtlighet finns.

Marocko har alltsedan ockupationen inleddes gjort allt för att försvåra för freden. Den sedan 1991, när Polisario lade ner den väpnade kampen, utlovade folkomröstningen har inte skett.

Väst-Sahara är ett delat land. Marocko har, med stöd av USA och Frankrike, byggt en mur tvärs över landet. En mur som är längre än Sverige i nord-sydlig riktning. Den befriade sidan består huvudsakligen av nästintill obebodd öken, beströdd med minor.

Det marockanska förtrycket är hårt. De försök som görs att protestera mot ockupationen möts med långa fängelsedomar. De som uttalar sig öppet och fredligt för ett fritt och självständigt Västsahara, eller för en folkomröstning i framtiden, riskerar att fängslas efter orättvisa rättegångar, och utsättas för tortyr.

Sverige och EU stöder Marockos förtryck. EU och Marocko har ett avtal om fiske längs Västsaharas kust. EU:s fiskeflotta fiskar ut Västsahariskt vatten. Det är ett solklart brott mot internationell lag, precis som Marockos ockupation.

Vänsterpartiet kräver att Sverige, likt 80 andra stater, erkänner Västsahara. Det är inte ett kontroversiellt krav. Det stöds av ungdomsförbunden för alla riksdagspartier, utom MUF. När regeringen är utbytt från en blåbrun till en rödgrön kommer Sverige att erkänna Västsahara.

Kamrater

Insamlingen idag är till stöd för det Västsahariska motståndet. Hälften fördelas till flyktinglägren och kvinnoorganisationen UNMS. Den andra hälften av de insamlade pengarna ska gå till att stärka kampen i det ockuperade området. En kamp som av förklarliga skäl måste vara underjordisk.

Kamrater, visa ert stöd med Västsahara.

______

Olagliga ockupationer, byggande av murar, brott mot de mänskliga rättigheterna sker inte bara i Västsahara.

Ett av många exempel är Israels ockupation av Palestina. Även där byggs en mur som separerar bror från syster, student från skola, bonde från åker och barn från vatten.
De israeliska krigsbrotten är väldokumenterade. Olagliga bosättningar. Fosforbomber. Anfallskrig.

Vissa namn bränns fast i mänsklighetens kollektiva minne, skrivs in med blod i historieböckerna. Efter Israels senaste krig i Gaza har tre nya namn fogats till listan av krigsförbrytare och massmördare; Ehud Barak, Tzipi Livni och Ehud Olmerts. Långt efter att Gaza befriats och det palestinska folket vunnit sin frihet kommer de att minnas som mördare och förbrytare.

Bojkotta Israel.

Till alla er som har släkt och vänner på platser där förtrycket råder. I Gaza, på Västbanken. I de västsahariska flyktinglägrena, i protesterna mot en orättfärdig regim i Iran. I de kurdiska områdena av Turkiet.
Hälsa dem att de inte är ensamma. Hälsa dem att Falkenberg, att Vänstern, att Sverige, att vi här idag, inte glömmer dem.

En röst på Vänsterpartiet i höstens val är inte bara en röst mot Reinfeldt. Det är inte bara en röst för världens bästa välfärd och ett bättre liv här och nu. Det är också en röst för att mänskliga rättigheter också gäller Palestinier. Det är en röst för att internationella regler också gäller Israel och Marocko. Det är en röst för rättvisa.

___________

Idag är det första maj. En dag när revolutionen känns nära. Jag ska prata lite om revolutionen. Men inte den socialistiska revolutionen utan den digitala. Den digitala revolutionen som vi är mitt inne i. Den som började med persondatorer och enkla ordbehandlare och som fortsatt med internet och sociala medier.

Den digitala revolutionen har mycket gemensamt med den socialistiska. Den för människor närmare varann, gör att folk samarbetar och skapar glädje överallt den når. Den gör fler delaktiga i skapandet av kunskap och kultur. Den minskar klassklyftor och ger människor framtidshopp.
Och precis som den socialistiska revolutionen möts den av motstånd av de härskande klasserna.

Precis som det funnits polis och statsapparat som på ett lagvidrigt sätt motarbetat vänsten. Jag tänker på individer som Håkan Jaldung, Ebbe Hallberg och Nils Mesterton, finns det poliser idag som på ett lagvidrigt sätt motarbetar den digitala revolutionen.

Ett exempel är polisen Jim Keyser. En av de utredande poliserna vid razzian mot The Pirate Bay. Strax därefter fick han anställning hos Warner Brothers, ett av de storföretag som beordrat razzian. Det är brottsligt att muta polismän. Än har ingen fällts för det brottet. Kapten Mesterton fick åtta dagars husarrest utan bevakning för skotten i Ådalen, Jim Keyser fick en ny villa.

Men inte bara enskilda statstjänstemän och storföretagen agerar mot den digitala revolutionen.
Det gör också staten och EU.

FRA-lagen.
Alla dina mejl, alla dina telefonsamtal, allt du gör på internet har staten rätt att scanna. FRA-lagen ger staten rätt att hålla koll på vilka du samtalar med, vad du samtalar om och när du samtalar.
Rättigheter som skulle göra KGB och Stasi mörka av avund.

IPRED
Lagen skapad för att kriminalisera Sveriges ungdom. Fildelningslagen som ger privata företag större befogenheter än polisen. En lag som förutsätter legaliserad utpressning. Varningsbrev från skivbolagens lobbyorganisation. Vi tror att någon på din IP-adress fildelar. Betala 30 000 i förlikning eller så drar vi dig inför domstol. Då kan du få betala flera hundra tusen oavsett om du är skyldig eller ej.

Telekompaketet
Innehåller bland annat EU:s regler för internet. Det riskerar att göra internet till ytterligare en kabel-teve-funktion. Ett internet där vi inte kan diskutera, inte kan påverka utan bara konsumera. Regler som tillåter att medborgare stängs av från internet.
Vänsterpartiet, och vår grupp i EU, var de enda som röstade mot Telekompaketet.

Det är bara några av de exempel på nya lagar och förordningar som är på gång. Det kommer mera. Datalagringsdirektivet, Acta. Q6/17.

Vi i vänstern vet hur det känns att utsättas för maktens övergrepp. Vi vet vad övervakning och åsiktsförtryck är. Vi har känt dess verkningar. Det vill vi inte att fler ska råka ut för.
Därför värderar vi frihet, och den enskildes skydd mot övergrepp. Därför älskar vi det fria internet. Därför räcker det inte med ett halvdant skydd för medborgarnas rättigheter. Därför säger vi nej till FRA och Acta. Vi säger nej till IPRED och vi säger nej till datalagringsdirektivet. Därför var vi de enda som sa nej till telekompaketet.

Vi vill inte ha det som i Sovjet.

1984 är inte en instruktionsbok.

Tack.

Andra bloggar om: , , , , ,

 

En snabbuppdatering innan en social kväll. Mitt första maj-tal.

Övriga tal laddas upp nu. Gå gärna bakvägen genom youtubeprofilen för att se dem allt eftersom de blir klara. Imorogn kommer talet upp som text.

Andra bloggar om: , , , , ,

 

Efter två inlägg om vilka motioner de som är föreslagna till PS och de som ställer upp ändå lagt så tänkte jag nu ge mig på programkommission, hädanefer PK.
Samma “regler” som tidigare inlägg. Bara de i eget namn räknas etc. Först kommer de föreslagna och därefter de som tackat ja men inte blivit föreslagna.

Hediye Guzel, Stockholm
Inga motioner i eget namn.

Ida Gabrielsson, Stockholm
Ida Gabrielsson är ordförande i Ung Vänster. Hon har inte lagt egna motioner till kongressen. Det är tradition att Ung Vänster, vilket Ida setts som om hon lagt någon motion, inte lägger egna motioner till partiets kongresser.

John Hörnqvist, Stockholm
A153 om Solidaritet med Latinamerika, PS besvarad.
B14 om Sveriges rikedomars kopplingar till imperialismen. PS avslag
B33 om vad som ska stå var i valplattformen och att mer ska stå. PS avslag.
B91 om att tydliggöra vad som skiljer vänsterpartiet från andra partier. PS delvis avslag, delvis besvarad. Istället bifaller de en motion från Halland.
B124 om att ändra i texten kring privatiseringar. PS avslag
B130 om att reglera banker, service och bonusar. PS avslag.
och slutligen B177 om kontrollsamhället och frihet. PS avslag.

Linnea Nilsson, Skåne
Inga motioner i eget namn

Lisa Rasmussen, Stockholm
Inga motioner i eget namn. Däremot vill jag minnas en motion från stockholmskongressen om ett rymdprogram för vänsterpartiet.

Mikael Gustafsson, Stockholm
Inga motioner i eget namn.

Nazem Tahnlzadeh, Göteborg
Inga motioner i eget namn.

Pär Ström, Östergötland
Inga motioner i eget namn.

Wirgina Bogatic, Kronoberg
Inga motioner i eget namn.

Av det kan vi dra slutsatsen att valberedningens förslag till PK antingen inte tycker något, tycker att allt är bra, eller är riktigt duktiga på att förankra sina åsikter och få hela partiföreningar eller distrikt att skriva under motionerna.

Vidare till de som inte finns med i förslaget.

Centerfjäll Sing- Britt, Östergötland
Inga motioner i eget namn.

Einarsson Mats, Storstockholm
Inga motioner i eget namn.

Ericson Mattias, Storstockholm
B116 om att konkretisera utbildningsfrågorna. PS avslag
B126 Om att stärka skrivningarna kring välfärden. Dock utan eget textförslag. PS avslag.
B143 om arbetstidsförkortning. PS avslag
B159 om kvinnofrid, PS avslag

Johansson Matilda, Storstockholm
Inga motioner i eget namn.

Leijnse Kick, Jämtland
Kick har skrivit flera motioner, som förste person av alla namn ovan.
A116, om att avregleringarna ska analyseras. PS föreslår avslag.
B16, om att formulera om en reservation av Eva Björklund. PS yrkar avslag.
B48. Om en bättre utrikespolitik, som rubriker säger. PS yrkar avslag.
B77 språklig ändring. Ps avslag
B81 om att vi ska prata miljö, inte bara klimat. PS avslag.
B90 språkliga ändringar. PS avslag
B95 språkligt. PS avslag
B181 ändring kring integritetsskydd. PS avslag
B184 språklig ändring. PS avslag.
Överlag så är Kicks motioner inte argumenterade för, det är bara att-satsen vilket gör de svårare att förstå meningen med.

Löfgren Britt, Uppsala län
Inga motioner i eget namn.

Nilsson Ola, Skåne
A153, solidaritet med Latinamerika. PS vill anse den besvarad
B14, om Sveriges rikedomars kopplingar till imperialismen. PS avslag

Von Knorring Mikael, Storstockholm
A148, som även jag undertecknat om Spel i Kulturpolitiken. Bland annat i form av distributionsstöd för spel. PS bifall.

Andra bloggar om: , , , ,

 

Så, då var det tid för en fortsatt granskning av de som tackat ja till att sitta i partistyrelsen för Vänsterpartiet. Tidigare har jag granskat de som är föreslagna att sitta i PS. Här kommer övriga som tackat ja.
Samma förhållningssätt gäller som tidigare. Bara de motioner som finns under eget namn tas med, jag kan ju inte veta vem i ett distrikt eller lokalförening som skrivit och varit iniativtagare till en motion. Den här gången tittar jag inte på eventuella reservationer. Jag har inte reagerat på att någon i nuvarande PS skulle ha tackat ja och inte föreslagits omval. Jag kan ha fel men tittar inte på reservationer.

Ahlqvist David, Västerbotten
Inga motioner i eget namn.

Bellino Fredrik, Skaraborg
Inga motioner i eget namn.

Björlund Torbjörn, Östergötland
Har skrivit under motion A91 om att fritidsgårdsverksamheten ska bli en lagstadgad skyldighet.
B18 om att sjukförsäkringen ska lyftas i valplattformen är Torbjörn en av de som skrivit under. Likaså B23 om att lyfta fram Socialförsäkringen.
Slutligen har Torbjörn själv skrivit under motionen C6 om att V ska arbeta fram ett idrottspolitiskt program.

Boije Annita, Göteborg
Inga motioner i eget namn

Borg Claes- Göran, Skaraborg
Inga motioner i eget namn

Córdova Osorio Gilda, Storstockholm
Några motioner, A153 om solidaritet med latinamerika. A171 och A172. Bägge om förhållningssätt kring tvångsäktenskap. B14 om att Sveriges rikedomar är på annans bekostnad har Gilda skrivit under liksom B138 om att sex timmars arbetsdag ska skrivas in i valplattformen som en feministisk strategi.

Engström Marita, Gävleborg
Inga motioner i eget namn.

Ericson Mattias, Storstockholm
Inga motioner i eget namn.

Ericsson Monica, Östergötland
Inga motioner i eget namn.

Fagerlund Jöran, Göteborg
B110 En lång, teknisk, motion om att målet om 350 ppm skrivs in i valplattformen som Vänsterpartiets klimatmål, samt om partiets förhållningssätt inför cop-16 i Mexiko.
B111 om klimatskrivningar i valplattformen tillsammans med bland andra Jens Holm och Jonas Sjöstedt.
B192 om att Vänsterpartiets djurrättspolitik ska få utrymme i valplattformen.
Slutligen C5 om att partiet ska ta ett handlingsprogram för klimatet.

Forsström Ann-Renée, Gävleborg
Inga motioner i eget namn.

Henriksson Siv, Norrbotten
Inga motioner i eget namn.

Lundberg Kerstin, Östergötland
Inga motioner i eget namn

Lönnroth Johan, Göteborg
B24 om ett tillägg i valplattformen om att den ekonomiska och politiska eliten(s agerande) gynnar extremhögern samt C21 om regionala möten inom det rödgröna samarbetet.

Magnussen Pål, Älvsborg
En motion. A64 med flera förslag kring arbetsrätten.

Mårtensson Anders, Kronoberg
E5 om en kortfattad version av programmet där våra värderingar och samhällssyn görs tillgängligt på ett enkelt sätt.

Norberg Alf, Gävleborg
Inga motioner i eget namn

Norberg Staffan, Storstockholm
Inga motioner i eget namn

Palm Yvonne, Göteborg
Inga motioner i eget namn

Siren Niklas, Norrbotten
Inga motioner i eget namn

Sydow – Mölleby Mia, Örebro län
Inga motioner i eget namn. Däremot en del reservationer. Mia satt i PS förra perioden. Varför hon inte är omföreslagen får ni fråga valberedningen om.

Tärnblom Arne, Kalmar län
Inga motioner i eget namn. Däremot en del reservationer. Arne satt i PS förra perioden. Varför han inte är omföreslagen får ni fråga valberedningen om.

Zandin Johan, Göteborg
B28, om ett mindre högtravande språk. B31 om ett språkligt mer kring jämställdheten i valplattformen. B36 om en rättsäker flyktingpolitik som reellt mål och inte bara vision. B40 om att en rättvis utrikespolitik inte bara är en vision. B55 om ett byte av slogan till Byt regering – byt politik. B93 om konkreta förändringar i människors vardag vs styrfart.

Andra bloggar om: , ,

 
On the road through a Swedish Forest.
Image by FromTheNorth via Flickr

Det har kommit en hel del motioner till Vänsterpartiets kongress i början av maj. Idag presenterades valberedningens förslag till ny PS. Jag tänkte här gå igenom de olika namnen i förslaget utifrån vilka motioner de lagt till kongressen. En del sitter ju kvar sedan tidigare år och det är inte orimligt att anta att de inte är lika frekventa motionsskrivare som andra. Därför kommer jag också att se till reservationer från de som föreslås sitta kvar. Endast de som är föreslagna “granskas” i den här fasen. Får se om jag orkar titta på alla nominerade som tackat ja i ett senare skede.

Givetvis kan jag inte veta vem som har skrivit partiförenings- och distriktsmotioner varför bara de motioner som är skrivna i personnamn kommer med i sammanställningen.

Förslag till partiordförande:
Lars Ohly
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren. Föga förvånande.

Förslag till ny partistyrelse:
Alice Åström, Jönköping
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Anki Ahlsten, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Anna Hövenmark, Norrbotten
Har reserverat sig till förmån för B186 om att klimatpolitiken ska bli en fjärde prioriterad fråga i valplattformen. Inga egna motioner.

Claes Wallenius, Värmland
En egen motion, även om den är tillsammans med andra.
Från A152 kommer yrkande “Vi yrkar att Vänsterparitet i enlighet med resonemanget ovan ska verka för att svensk trupp deltar i isaF under förutsä̈ttning att det sker under Fn-mandat och att må̊lsä̈ttningen ä̈r att bygga upp ett demokratiskt och självständigt afghanistan.
att isaF:s uppdrag fö̈rblir strikt fredsfrä̈mjande och att krigförande styrkor som den Usa-ledda ”operation enduring Freedom” dras tillbaka från afghanistan.”
Claes är dessutom refererad till i en del motioner som vill bifalla hans reservationstexter.
Dessutom några reservationer.
Motion A93 om tobak, som jag själv skrivit tillsammans med Freddy Jensen, har Claes reserverat sig mot. PS vill avslå alla fyra att-satser. Claes vill med samma svarstext avslå 2 och anse två besvarade. Själv hoppas jag givetvis på bifall på samtliga att-satser.
Motion A94 om global alkohol vill PS bifalla en del. Claes vill bifalla allt. Motionen är skriven av bland andra Egon Frid, ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp.
Sen till motion A95 om kriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk. Återigen av bland andra Egon Frid. Här vill PS avslå och Claes bifalla en att-sats och anse den andra besvarad. Första att-satsen lyder: att Vänsterpartiet återgår till uppfattningen att all befattning med narkotika ska vara olaglig och att inte tillåta något innehav fö̈r eget bruk.
Även motion A101 har Claes reserverat sig mot svaret kring. A101 handlar om att de som anställs inom vården ska lämna utdrag ur belastningsregister. Det vill inte PS men däremot Claes.
Claes vill bifalla A128 om ett program för företagande och entreprenörsskap, det vill inte PS.
PS vill avslå Claes egen motion A152, det vill inte Claes och där finns en reservation.
Ps vill avslå B24 om en skrivning kring att de ökade klassklyftorna minskar demokratin och gynnar extremhögern. Claes vill bifalla.
B51 från Halland om att skriva in en text från en av Claes reservationer i PS vid behandlingen av valplattformen som PS fortfarande inte vill ha in vill Claes fortfarande ha in och väljer att reservera sig till förmån för Halland, och därigenom sig själv.
Motion B166 vill ta bort hela stycket “Rätten att vara privat” för att istället plocka in klimatpolitik, det dock i en annan motion. PS vill avslå borttagande men Claes vill bifalla motionen. Ytterligare en reservation.
B182 förhåller sig likt B51.
B189 vill föra in en lång text om Folkhälsa i Valplattformen, det vill inte PS men däremot Claes. Reservation.
Slutligen har Claes reserverat sig till förmån för motion D1 om att göra all verksamhet inom partiet alkohol- och drogfri. En viktig motion som jag hoppas alla ombud röstar för.

Emil Broberg, Östergötland
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Hans Linde, Göteborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Henrik Holmqvist Dinamarca, Göteborg
Har reserverat sig till förmån för motion A136 om ett statligt ansvar för skolan.
A153 om politiskt stöd till Latinamerika som PS vill anse besvarad, med ett i mitt tycke dåligt svar, vill Henrik och några till se bifallen.
Slutligen har Henrik reserverat sig till förmån för motion D15 om Partiskatt. Dock är reservationen formulerad som en reservation mot att inte utreda frågan. Förmodligen var det alternativet uppe till diskussion i PS.

Ida Legnemark, Älvsborg
Ida står bakom en motion i eget namn. Motion C20 om att all mat på partiarrangemang skall vara vegetarisk. Det vill PS avslå.
PS avsagsyrkande på C20 har Ida också reserverat sig mot till förmån för ett eget yrkande där motionen anses besvarad.
Ida har också reserverat sig mot svaret på D1 om alkoholfrihet. Hon vill bifalla.

Josefin Brink, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Kalle Larsson, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Leif Lindström, Dalarna
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Marianne Ericsson, Jönköping
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Martina Nilsson, Skåne
Har inga egna motioner. Nämns däremot i några som vill bifalla hennes reservationstexter från tidigare PS-möte.

Mats Einarsson, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Mats Pilhem, Göteborg
Är refererad till i någon motion som vill bifalla tidigare reservationsskrivningar.
Reserverar sig till förmån för B111 om klimatskrivningar i valplattformen.

MonaLisa Norrman, Jämtland
Motion A97 om assisterad dödshjälp, och att vänsterpartiet ska vara för, vill PS avslå. Det vill MonaLisa också men reserverar sig till förmån för egen svarstext.

Mussie Ephrem, Örebro
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Rossana Dinamarca, Älvsborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Tamara Spiric, Västerbotten
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Ulla Andersson, Gävleborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Wilmer Andersen, Skåne
Stavas med enkel-v i handlingarna vilket gör honom svårhittad om man söker på w. Har en bunt reservationer.
A1. Till stöd för motionen.
A7, A9–15 reservation till stöd för motionerna. Handlar likt A1 om klimat.
A151 om en kampanj mot USA/Nato-anslutning vill PS anse besvarad. Vilmer mfl vill bifalla en del och anse en del besvarad.
A153 har Vilmer skrivit på samma reservation som Henrik Holmqvist Dinamarca
B1, B2, B3 om namnet på valplattformen. Vilmer vill ha ett annat namn, dock inte samma som motionärerna.
B8 vill ändra lite i början. Det vill Vilmer men inte PS.
B13, 14 och 16 handlar om vår välfärds förhållande till andra delar av jorden och hur vi bygger vår välfärd på andras lidande. Det vill Vilmer ha med.
B43, 44 och 45 handlar om att det ska stå i valplattformen att vi ska ta hem trupperna från Afghanistan. Det vill Vilmer mfl att det ska stå. PS vill avslå.
B99 vill Vilmer bifalla tredje att-satsen på. Det handlar om rubriken på stycket om Jämställdhet på riktigt.
B111 om klimatskrivningar vill Vilmer bifalla.
B144 har Vilmer mfl reserverat sig till förmån för Naile Aras yrkande om skrivningar om arbetstidsförkortning.
Slutligen B186 om klimat som fjärde prioriterad fråga har Vilmer reserverat sig till förmån för.

Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän
Är en av undertecknarna till C2 om att ta fram ett jordbrukspolitiskt program.

Förslag till ersättare i partistyrelsen:
Linda Snecker, Östergötland
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Freddy Jensen, Halland
Har tillsammans med mig undertecknat motion A93 Träng tillbaka tobaken. Att-satserna lyder som följer:

Vi yrkar
att Vänsterpartiet anser att ingen mot sin vilja ska utsä̈ttas för tobaksrö̈k.
att Vänsterpartiet arbetar fö̈r att rö̈kning på offentlig plats förbjuds.
att Vänsterpartiet arbetar fö̈r att all tobaksfö̈rsäljning enbart få̊r ske från butiker med tillstånd och utan livsmedelsförsä̈ljning.
att Vänsterpartiet arbetar få̈r hårdare rättspraxis i de fall vuxna fö̈rser underåriga med tobak.

Ann-Carin Landström, Skaraborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Gunnar Bergman, Norrbotten
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Naile Aras, Stockholm
Står bakom B13 om att stödja en PS-reservation på valplattformen.
Var inte röstberättigad på det PS-möte som behandlade motionerna men har en hel del protokollsanteckingar som går att, i det här syftet, jämställa med reservationer.
Det rör motion A151, likt Vilmer ovan. A153 likt Vilmer ovan. B13, 14 och 16 likt Vilmer och Henrik ovan. B43, 44 och 45 likt Vilmer. B111 likt Mats Pilhem ovan.
På B144 har Naile skrivit ett eget svar som han reserverat sig till förmån för. Det handlar om arbetstidsförkortning och 6 timmars arbetsdag i valplattformen.

Thomas Ylvén, Dalarna
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Ana Rubin, Skåne
Har en motion B138 om en arbetstidsförkortning som feministisk strategi till valplattformen. PS vill avslå.

Sören Bergkvist, Uppsala
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Har skrivit på motion A153 om solidaritet med Latinamerika.
B11 om att flytta en textsnutt har Lotta skrivit. PS vill avslå.
B14 om vårt förhållande till andra delar av världen har Lotta som en av undertecknarna.
B37 om generös utöver human, vill PS avslå.
B47 om vapenexport vill PS inte bifalla. Det passar inte i valplattformen.
B123 om bra utbildning för folk med invandrarbakgrund vill PS avslå.

Birgitta Axelsson Edström, Kalmar Län
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Det var alla. Med reservation för eventuella felaktigheter, förenklingar i sammanfattningar etc. Alla m otioner kan läsas på kongresshemsidan.

Andra bloggar om: , , , , ,

 
Första maj 2005
Image by henke via Flickr

Idag har Vänsterpartiets valberedning släppt sitt förslag på vilka som ska sitta i Partistyrelsen. Givetvis är det kongressen som beslutar men förslaget brukar inte få några större förändringar i sig, även om det är möjligt.

Förslag till partiordförande:
Lars Ohly

Förslag till ny partistyrelse:
Alice Åström, Jönköping
Anki Ahlsten, Stockholm
Anna Hövenmark, Norrbotten
Claes Wallenius, Värmland
Emil Broberg, Östergötland
Hans Linde, Göteborg
Henrik Holmqvist Dinamarca, Göteborg
Ida Legnemark, Älvsborg
Josefin Brink, Stockholm
Kalle Larsson, Stockholm
Leif Lindström, Dalarna
Marianne Ericsson, Jönköping
Martina Nilsson, Skåne
Mats Einarsson, Stockholm
Mats Pilhem, Göteborg
MonaLisa Norrman, Jämtland
Mussie Ephrem, Örebro
Rossana Dinamarca, Älvsborg
Tamara Spiric, Västerbotten
Ulla Andersson, Gävleborg
Wilmer Andersen, Skåne
Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän

Förslag till ersättare i partistyrelsen:
Linda Snecker, Östergötland
Freddy Jensen, Halland
Ann-Carin Landström, Skaraborg
Gunnar Bergman, Norrbotten
Naile Aras, Stockholm
Thomas Ylvén, Dalarna
Ana Rubin, Skåne
Sören Bergkvist, Uppsala
Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Birgitta Axelsson Edström, Kalmar Län

Spontant, utan att ha analyserat varje kandidat för sig, ser det ut som att valberedningen har gjort ett bra jobb. Det är en styrelse med en stor övervikt kvinnor. Det är bra. Det är också en relativt ung partistyrelse. Jag känner igen många namn som varande mellan 28 och 40. Det är relativt ungt för att vara en partistyrelse. Noterar också att Halland föreslås få en representant i PS, i form av Freddy Jensen från Kungsäter.

Vill man se alla nominerade kan man göra det på kongressidan.

Andra bloggar om: , , , ,

 
Gnus in Ngorongoro
Image by appenz via Flickr

Idag behandlades det kommunpolitiska programmet för Vänsterpartiet i Falkenberg. Nu återstår bara några språkliga justeringar vi inte ville göra på sittande möte. Även om jag inte har all färdig text tänkte jag ändå dela med mig av några godbitar från it-politiksområdet. Med reservation för att jag missförstått något yrkande eller eventuella språkliga korrigeringar.

I avsnittet om äldreomsorg skriver vi:

Den nya informationsteknologin ger nya möjligheter att delta i samhället för dem som annars har det svårt på grund av nedsatt rörlighet. Därför ser vi gärna att äldrevården i kommunen tar vara på dessa möjligheter genom att erbjuda både tillgång till dator och någon som hjälper de med lite mindre datorvana.

Under kultur och fritid hamnar stycket:

Det allmänfinansierade ska vara allmännyttigt
Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från kommunen skall så långt det är möjligt upptas och tillgängliggöras kostnadsfritt för allmänheten, både via Internet och de kommunala biblioteken.

Dessutom har vi ett stycke om kommunikation där man bland annat kan läsa:

En utökad offentlighetsprincip
Alla offentliga register och handlingar inom offentlig verksamhet skall tillgängliggöras via internet. Det är rimligt att alla medborgare kan komma åt information från kommunen utan att behöva besöka kommunhuset.

Frihet och oberoende, även kring it
Det är viktigt att kommunen kan läsa sina dokument även i framtiden. Vi kan inte ligga i händerna på enskilda företags godtycke. Därför bör kommunen i möjligaste mån använda program baserade på öppen källkod och öppna standarder.

Informationfrihet
Vi ser det som lika orimligt att läsa kommunanställdas, och elevers, brev som deras e-post eller internetanvändande. Vänsterpartiet vill inte att kommunen använder filter eller någon form av avlyssning, oavsett om kommunikationen är privat eller en del av yrkesutövandet.

Givetvis finns även andra godbitar men de kommer senare. Själv hade jag gärna sett ett förtydligande kring DRM och CC i stycket om kultur men mina partikamrater tyckte att det var lite för tekniskt för ett kommunalt program. De har nog rätt.

Inom kort kommer motioner kring skrivningarna att författas. Det är möjligt att jag luftar dem här innan de lämnas in. Om inte annat för att förbättra dem. Det är ju trots allt bättre att en väldigt bra motion går igenom en än bra.

Andra bloggar om: , , , ,

 
George Orwell: "1984"
Image by surfstyle via Flickr

Jag har precis skickat in en insändare till den lokala tidningen Hallands nyheter om datalagringsdirektivet och Vänsterpartiets tankar i frågan. Insändaren är undertecknad av mig och Mikael Hallberg, gruppledare i kommunfullmäktige, och bygger på ett bra till partistyrelsen för Vänsterpartiet som Vänsterpartiet Falkenberg tog på årsmötet 13/2.

Insändaren:

Vänsterpartiet har, som en kompromiss i samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gått med på att implementera datalagringsdirektivet i svensk lag. Detta direktiv från EU innebär i korthet att alla telefonkontakter och sms-kontakter registreras och arkiveras i minst ett halvår. Alla e-post-meddelanden registreras och arkiveras i minst ett halvår. Så fort du är uppkopplad på Internet från sitt eget abonnemang registreras detta med klockslag och IP-adress.

Vi anser att Vänsterpartiet genom detta sviker de ideal som partiet står för. Inte nog med att det går i rak motsättning till förslaget till valplattform, där partiet säger sig vilja verka i motsatt riktning. Kompromissen öppnar dessutom upp för en gigantisk övervakningsstat av samma typ som fanns i det forna Östeuropa.

Vi hade en förhoppning om att partiledningen lärt av historien och insett att en bred och demokratisk vänster aldrig vinner på ett kontrollsamhälle.

Det är vi som vill förändra samhället i grunden som kommer att drabbas av denna övervakning. Vi, och alla ni som vill hålla kontakt med släkt och vänner.

Om de skrivningar som idag finns i förslaget till valplattform står kvar efter kongressen, vilket vi hoppas, kommer vi uppmana alla i den nyvalda vänsterpartistiska riksdagsgruppen att följa valplattformens skrivningar och rösta mot en implementering av datalagringsdirektivet.

Det är skamligt att redan innan val säga att man kommer att bryta mot valplattformen.

Orwells 1984 är ingen instruktionsbok.

Det är en rimlig princip att den interna politiska debatten förs internt. Men när det kommer centrala påfund utan lokalt stöd i riksmedia måste frågan också lyftas utanför partiet. Särskilt när det handlar om grundläggande rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Andra bloggar om: , ,

Fler: Homo Politicus, Vänsterteknik

Reblog this post [with Zemanta]

 

RågsvedImage by vargklo via FlickrNyss hemkommen från VSF:s kongress i Rågsveds folkets hus. En bra kongress med bra diskussioner och bra beslut. Jag tror att den nyvalda förbundsstyrelsen med Mia Sand som ordförande kommer att göra ett bra jobb.

Dessutom är den nya loggan snygg. Du kommer få sen den snart.

Den enda egentliga besvikelsen var att stockholmarna inte klarar av att spela styrdansmusik utan spelar annan konstig musik som inte går att dansa till på kongressfesten.

Andra bloggar om kongressen:
Avlo

Andra bloggar om: , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha