This image is taken from the Presidency of Arg...
Image via Wikipedia

Spanien har varit en militärdiktatur. Efter inbördeskriget 1936-39 styrde Franco med järnhand till sin död 1975. 1977 stiftade landet amnestilagar. Inga ansvariga för tortyr, försvinnanden, mord etc skulle straffas.

Baltasar Garzón är åklagare i Spanien. Han gjorde sig känd när han 1998 utfärdade en häktningsorder mot Pinochet, Chiles diktator, för brott mot spanska medborgare under diktaturen i Chile. Baltasar Garzón har räknat ut att 114 266 personer hade fallit offer för påtvingade försvinnanden från 17 juli 1936, då Franco gjorde uppror mot den republikanska regeringen, till december 1951.
Detta kom han fram till i en förundersökning, en unersökning som också pekar ut 45 ledande personer med ansvar för det hela, både levande och döda, varav dem Franco själv.

För detta riskerar nu Garzón avstängning från juridiken i 20 år. De som anmält Garzón för brott mot amnestilagarna är bland annat Spanska Falangistpartiet, Francos eget parti.

I Spanien är det relativt stora demonstrationer till stöd för Garzón. I Madrid har facken kallat till demonstration och folk viftat med republikens flagga.

Amnesty är engagerade i fallet.

Vill du visa ditt stöd för Baltasar Garzón, och alla de svenskar som kämpade i Spanska inbördeskriget, kan du går med i Svenska Spanienfrivillias vänner och besöka minnesstunden nu på lördag, första maj.
Stockholm:
Gemensam manifestation för hela arbetarrörelsen till minne av de svenska spanienfrivilliga. Musik och tal vid La Mano-statyn, Katarinavägen 15, kl 09.30 LO-distriktet i Stockholm ansvarar för arrangemanget

Göteborg:
Gemensam manifestation för hela arbetarrörelsen till minne av de svenska spanienfrivilliga. Musik, bokförsäljning och tal från arbetarrörelsens ungdomsförbund på Masthuggstorget kl 11. Huvudtal av SEKO Sjöfolk. Svenska Spanienfrivilligas vänner arrangerar

Lägg ner åtalet!

Upptadering: även hos Scaber Nestor

Andra bloggar om: , , , ,

 

Efter två inlägg om vilka motioner de som är föreslagna till PS och de som ställer upp ändå lagt så tänkte jag nu ge mig på programkommission, hädanefer PK.
Samma “regler” som tidigare inlägg. Bara de i eget namn räknas etc. Först kommer de föreslagna och därefter de som tackat ja men inte blivit föreslagna.

Hediye Guzel, Stockholm
Inga motioner i eget namn.

Ida Gabrielsson, Stockholm
Ida Gabrielsson är ordförande i Ung Vänster. Hon har inte lagt egna motioner till kongressen. Det är tradition att Ung Vänster, vilket Ida setts som om hon lagt någon motion, inte lägger egna motioner till partiets kongresser.

John Hörnqvist, Stockholm
A153 om Solidaritet med Latinamerika, PS besvarad.
B14 om Sveriges rikedomars kopplingar till imperialismen. PS avslag
B33 om vad som ska stå var i valplattformen och att mer ska stå. PS avslag.
B91 om att tydliggöra vad som skiljer vänsterpartiet från andra partier. PS delvis avslag, delvis besvarad. Istället bifaller de en motion från Halland.
B124 om att ändra i texten kring privatiseringar. PS avslag
B130 om att reglera banker, service och bonusar. PS avslag.
och slutligen B177 om kontrollsamhället och frihet. PS avslag.

Linnea Nilsson, Skåne
Inga motioner i eget namn

Lisa Rasmussen, Stockholm
Inga motioner i eget namn. Däremot vill jag minnas en motion från stockholmskongressen om ett rymdprogram för vänsterpartiet.

Mikael Gustafsson, Stockholm
Inga motioner i eget namn.

Nazem Tahnlzadeh, Göteborg
Inga motioner i eget namn.

Pär Ström, Östergötland
Inga motioner i eget namn.

Wirgina Bogatic, Kronoberg
Inga motioner i eget namn.

Av det kan vi dra slutsatsen att valberedningens förslag till PK antingen inte tycker något, tycker att allt är bra, eller är riktigt duktiga på att förankra sina åsikter och få hela partiföreningar eller distrikt att skriva under motionerna.

Vidare till de som inte finns med i förslaget.

Centerfjäll Sing- Britt, Östergötland
Inga motioner i eget namn.

Einarsson Mats, Storstockholm
Inga motioner i eget namn.

Ericson Mattias, Storstockholm
B116 om att konkretisera utbildningsfrågorna. PS avslag
B126 Om att stärka skrivningarna kring välfärden. Dock utan eget textförslag. PS avslag.
B143 om arbetstidsförkortning. PS avslag
B159 om kvinnofrid, PS avslag

Johansson Matilda, Storstockholm
Inga motioner i eget namn.

Leijnse Kick, Jämtland
Kick har skrivit flera motioner, som förste person av alla namn ovan.
A116, om att avregleringarna ska analyseras. PS föreslår avslag.
B16, om att formulera om en reservation av Eva Björklund. PS yrkar avslag.
B48. Om en bättre utrikespolitik, som rubriker säger. PS yrkar avslag.
B77 språklig ändring. Ps avslag
B81 om att vi ska prata miljö, inte bara klimat. PS avslag.
B90 språkliga ändringar. PS avslag
B95 språkligt. PS avslag
B181 ändring kring integritetsskydd. PS avslag
B184 språklig ändring. PS avslag.
Överlag så är Kicks motioner inte argumenterade för, det är bara att-satsen vilket gör de svårare att förstå meningen med.

Löfgren Britt, Uppsala län
Inga motioner i eget namn.

Nilsson Ola, Skåne
A153, solidaritet med Latinamerika. PS vill anse den besvarad
B14, om Sveriges rikedomars kopplingar till imperialismen. PS avslag

Von Knorring Mikael, Storstockholm
A148, som även jag undertecknat om Spel i Kulturpolitiken. Bland annat i form av distributionsstöd för spel. PS bifall.

Andra bloggar om: , , , ,

 

Så, då var det tid för en fortsatt granskning av de som tackat ja till att sitta i partistyrelsen för Vänsterpartiet. Tidigare har jag granskat de som är föreslagna att sitta i PS. Här kommer övriga som tackat ja.
Samma förhållningssätt gäller som tidigare. Bara de motioner som finns under eget namn tas med, jag kan ju inte veta vem i ett distrikt eller lokalförening som skrivit och varit iniativtagare till en motion. Den här gången tittar jag inte på eventuella reservationer. Jag har inte reagerat på att någon i nuvarande PS skulle ha tackat ja och inte föreslagits omval. Jag kan ha fel men tittar inte på reservationer.

Ahlqvist David, Västerbotten
Inga motioner i eget namn.

Bellino Fredrik, Skaraborg
Inga motioner i eget namn.

Björlund Torbjörn, Östergötland
Har skrivit under motion A91 om att fritidsgårdsverksamheten ska bli en lagstadgad skyldighet.
B18 om att sjukförsäkringen ska lyftas i valplattformen är Torbjörn en av de som skrivit under. Likaså B23 om att lyfta fram Socialförsäkringen.
Slutligen har Torbjörn själv skrivit under motionen C6 om att V ska arbeta fram ett idrottspolitiskt program.

Boije Annita, Göteborg
Inga motioner i eget namn

Borg Claes- Göran, Skaraborg
Inga motioner i eget namn

Córdova Osorio Gilda, Storstockholm
Några motioner, A153 om solidaritet med latinamerika. A171 och A172. Bägge om förhållningssätt kring tvångsäktenskap. B14 om att Sveriges rikedomar är på annans bekostnad har Gilda skrivit under liksom B138 om att sex timmars arbetsdag ska skrivas in i valplattformen som en feministisk strategi.

Engström Marita, Gävleborg
Inga motioner i eget namn.

Ericson Mattias, Storstockholm
Inga motioner i eget namn.

Ericsson Monica, Östergötland
Inga motioner i eget namn.

Fagerlund Jöran, Göteborg
B110 En lång, teknisk, motion om att målet om 350 ppm skrivs in i valplattformen som Vänsterpartiets klimatmål, samt om partiets förhållningssätt inför cop-16 i Mexiko.
B111 om klimatskrivningar i valplattformen tillsammans med bland andra Jens Holm och Jonas Sjöstedt.
B192 om att Vänsterpartiets djurrättspolitik ska få utrymme i valplattformen.
Slutligen C5 om att partiet ska ta ett handlingsprogram för klimatet.

Forsström Ann-Renée, Gävleborg
Inga motioner i eget namn.

Henriksson Siv, Norrbotten
Inga motioner i eget namn.

Lundberg Kerstin, Östergötland
Inga motioner i eget namn

Lönnroth Johan, Göteborg
B24 om ett tillägg i valplattformen om att den ekonomiska och politiska eliten(s agerande) gynnar extremhögern samt C21 om regionala möten inom det rödgröna samarbetet.

Magnussen Pål, Älvsborg
En motion. A64 med flera förslag kring arbetsrätten.

Mårtensson Anders, Kronoberg
E5 om en kortfattad version av programmet där våra värderingar och samhällssyn görs tillgängligt på ett enkelt sätt.

Norberg Alf, Gävleborg
Inga motioner i eget namn

Norberg Staffan, Storstockholm
Inga motioner i eget namn

Palm Yvonne, Göteborg
Inga motioner i eget namn

Siren Niklas, Norrbotten
Inga motioner i eget namn

Sydow – Mölleby Mia, Örebro län
Inga motioner i eget namn. Däremot en del reservationer. Mia satt i PS förra perioden. Varför hon inte är omföreslagen får ni fråga valberedningen om.

Tärnblom Arne, Kalmar län
Inga motioner i eget namn. Däremot en del reservationer. Arne satt i PS förra perioden. Varför han inte är omföreslagen får ni fråga valberedningen om.

Zandin Johan, Göteborg
B28, om ett mindre högtravande språk. B31 om ett språkligt mer kring jämställdheten i valplattformen. B36 om en rättsäker flyktingpolitik som reellt mål och inte bara vision. B40 om att en rättvis utrikespolitik inte bara är en vision. B55 om ett byte av slogan till Byt regering – byt politik. B93 om konkreta förändringar i människors vardag vs styrfart.

Andra bloggar om: , ,

 

NPD EgyptEgypten är ett speciellt land. Inte nog med att det är ett land som finns med i det fantastiska spelet Advanced Civilization, det är ett land som många svenskar åker till utan att veta särskilt mycket om. Inte heller jag vet egentligen särskilt mycket om det nutida Egypten, men så har jag inte varit där heller.

Men en sak vet jag som ännu inte är allmänt känt. Därför tänkte jag sprida den.

På det senaste har det varit en hel del demonstrationer och protester i Egypten. Inget konstigt, det händer i de flesta länder att folk demonstrerar.

Men, enligt Amnesty så har en parlamentsledamot vid namn Hassan Nash’at el-Qassas sagt “Istället för att använda vattenslangar för att upplösa dem, borde polisen skjuta dem; de förtjänar det.” (min översättning, han sa det förmodligen på arabiska.)
Kring detta skriver även Al Jazeera.

Uppfattningar att demonstranter bör behandlas illa kommer upp till ytan lite överallt då och då. Jag minns t ex CUF Halland som efter kravallerna i Göteborg 2001, ville utrusta polisen med gummikulor, vanliga pistolkulor klädda med ett tunt lager gummi, och gödselkanoner. Låt gå för att gödsel är bättre än skarpa skott men det är i samma linje.

Vad som är extra oroväckande i det här fallet, Egypten, är att det inte är något litet extremistparti som Hassan kommer från. Han är med i Nationaldemokratiska partiet. Till skillnad från Sverige är inte Nationaldemokraterna i Egypten en liten sekt(liknande organisation) som finns på en ort. (De har i övrigt, ND Sverige, fått presstödför sin tidning Nationell idag för 2009 och 2010, totalt nästan 2,5 miljoner kronor.) Nationaldemokratiska partiet i Egypten är det statsbärande partiet och innehar presidentposten. Det grundades av bland annat Anwar Sadat. Det är dessutom ett parti som är medlem i den Socialdemokratiska Internationalen. Samma international (som är ungefär som en förening för partier) som det svenska Socialdemokratiska partiet.

Vi får hoppas att det inte är ett förslag som sossarnas Judge Dredd, Thomas Bodström, kommer att driva. Det är mer i linje med Beatrice “Tant Gredelin” Ask.

Vi får snarare hoppas att Mona Sahlin tar sina egyptiska kamrater i örat vid nästa internationalkongress.

Andra bloggar om: , , , , ,

 

I torsdags hade moderaten Gunnar Ericson en insändare om kameraövervakning och hur bra det är inne i Hallands nyheter.

Idag, lördag, kom svaret från mig och Kristina Hallberg, hallandvänsterns förstanamn på riksdagslistan.

Svar på Gunnar Ericson (M) 15/4 om kameraövervakning.

Fler kameror skapar inte ett bättre samhälle. Det skapar ett övervakningssamhälle där man aldrig kan vara säker på vem som tittar. Ett samhälle som påminner om Öst-Tyskland och Sovjet. Ett sådant samhälle vill inte Vänsterpartiet ha.

Kameraövervakning ökar inte frekvensen av lösta brott. I London, en av världens mest övervakade städer, ligger brottsuppklarningsstatistiken på ungefär samma nivå som i Sverige. Visst kan det hjälpa på enskilda utsatta platser men inte överlag.

Med den logik som Gunnar Ericson använder sig av så är kameror bra för att de stoppar potentiella brott. Ett alldeles för vanligt brott i Sverige är våld mot kvinnor. Ett brott som företrädesvis sker i hemmen. Vad kan då inte vara bättre än att sätta in kameror i alla hem, för att identifiera gärningsmännen. För har man inget att dölja så behöver man ju inte protestera.

1984 är inte en instruktionsbok.

Jesper Berglund
Kristina Hallberg
Vänsterpartiet Falkenberg

Ett ganska kort svar som ändå säger det mesta av det som behöver sägas. Sverige blir inte bättre av kameraövervakning.

Fler om övervakning: Johan Folin, Sossar mot storebror, Calandrella och Svensson

Andra bloggar om: , ,

 

Idag publiceras ett brev från Bayram Altun, fd vice ordförande i det kurdiska partiet DTP i UNT. Bayram är sedan ett år fängslad utan att ha fått veta anklagelserna. Det är också otaliga av hans partikamrater.

Det är ett brev som alla bör läsa.

Vi har nu suttit här i elva månader och ännu har ingen rättslig förhandling påbörjats. Vår akt sägs vara hemligstämplad. Vi vet alltså efter elva månaders fångenskap ännu inte exakt vad vi är anklagade för.

Genom att häkta dessa kurdiska politiker och funktionärer hoppas AKP inför det kommande parlamentsvalet, kunna återfå de röster man förlorat till DTP i de kurdiska områdena. Turkiska staten räds över det faktum att DTP nära fördubblade sitt stöd och ökade antalet kommuner ifrån 53 till 98 vid lokalvalet 2009. AKP som inte kunde segra över oss vid valurnorna började i stället häkta och fängsla kurdiska politiker.

Partiets utförda arbete så som att förbättra samt utveckla kommunal service, få till stånd en öppen och transparent administration, bekämpa korruption, utveckla folkets demokratiska deltagande, att få till stånd ett miljövänligt kommunalt styre samt att stödja och främja kvinnors deltagande anses vara brottsligt.

Läs hela

Andra bloggar om: , , , ,

 
Coat of arms of the Vatican City {{mk|Грб на В...
Image via Wikipedia

Men hänvisning till Aftonbladets artikel om övergrepp i den katolska kyrkan vill jag påminna om Southparks avsnitt Red Hot Catholic love. 8e avsnittet i sjätte säsongen.

Det går att se här.

Andra bloggar om: , ,

 
On the road through a Swedish Forest.
Image by FromTheNorth via Flickr

Det har kommit en hel del motioner till Vänsterpartiets kongress i början av maj. Idag presenterades valberedningens förslag till ny PS. Jag tänkte här gå igenom de olika namnen i förslaget utifrån vilka motioner de lagt till kongressen. En del sitter ju kvar sedan tidigare år och det är inte orimligt att anta att de inte är lika frekventa motionsskrivare som andra. Därför kommer jag också att se till reservationer från de som föreslås sitta kvar. Endast de som är föreslagna “granskas” i den här fasen. Får se om jag orkar titta på alla nominerade som tackat ja i ett senare skede.

Givetvis kan jag inte veta vem som har skrivit partiförenings- och distriktsmotioner varför bara de motioner som är skrivna i personnamn kommer med i sammanställningen.

Förslag till partiordförande:
Lars Ohly
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren. Föga förvånande.

Förslag till ny partistyrelse:
Alice Åström, Jönköping
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Anki Ahlsten, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Anna Hövenmark, Norrbotten
Har reserverat sig till förmån för B186 om att klimatpolitiken ska bli en fjärde prioriterad fråga i valplattformen. Inga egna motioner.

Claes Wallenius, Värmland
En egen motion, även om den är tillsammans med andra.
Från A152 kommer yrkande “Vi yrkar att Vänsterparitet i enlighet med resonemanget ovan ska verka för att svensk trupp deltar i isaF under förutsä̈ttning att det sker under Fn-mandat och att må̊lsä̈ttningen ä̈r att bygga upp ett demokratiskt och självständigt afghanistan.
att isaF:s uppdrag fö̈rblir strikt fredsfrä̈mjande och att krigförande styrkor som den Usa-ledda ”operation enduring Freedom” dras tillbaka från afghanistan.”
Claes är dessutom refererad till i en del motioner som vill bifalla hans reservationstexter.
Dessutom några reservationer.
Motion A93 om tobak, som jag själv skrivit tillsammans med Freddy Jensen, har Claes reserverat sig mot. PS vill avslå alla fyra att-satser. Claes vill med samma svarstext avslå 2 och anse två besvarade. Själv hoppas jag givetvis på bifall på samtliga att-satser.
Motion A94 om global alkohol vill PS bifalla en del. Claes vill bifalla allt. Motionen är skriven av bland andra Egon Frid, ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp.
Sen till motion A95 om kriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk. Återigen av bland andra Egon Frid. Här vill PS avslå och Claes bifalla en att-sats och anse den andra besvarad. Första att-satsen lyder: att Vänsterpartiet återgår till uppfattningen att all befattning med narkotika ska vara olaglig och att inte tillåta något innehav fö̈r eget bruk.
Även motion A101 har Claes reserverat sig mot svaret kring. A101 handlar om att de som anställs inom vården ska lämna utdrag ur belastningsregister. Det vill inte PS men däremot Claes.
Claes vill bifalla A128 om ett program för företagande och entreprenörsskap, det vill inte PS.
PS vill avslå Claes egen motion A152, det vill inte Claes och där finns en reservation.
Ps vill avslå B24 om en skrivning kring att de ökade klassklyftorna minskar demokratin och gynnar extremhögern. Claes vill bifalla.
B51 från Halland om att skriva in en text från en av Claes reservationer i PS vid behandlingen av valplattformen som PS fortfarande inte vill ha in vill Claes fortfarande ha in och väljer att reservera sig till förmån för Halland, och därigenom sig själv.
Motion B166 vill ta bort hela stycket “Rätten att vara privat” för att istället plocka in klimatpolitik, det dock i en annan motion. PS vill avslå borttagande men Claes vill bifalla motionen. Ytterligare en reservation.
B182 förhåller sig likt B51.
B189 vill föra in en lång text om Folkhälsa i Valplattformen, det vill inte PS men däremot Claes. Reservation.
Slutligen har Claes reserverat sig till förmån för motion D1 om att göra all verksamhet inom partiet alkohol- och drogfri. En viktig motion som jag hoppas alla ombud röstar för.

Emil Broberg, Östergötland
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Hans Linde, Göteborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Henrik Holmqvist Dinamarca, Göteborg
Har reserverat sig till förmån för motion A136 om ett statligt ansvar för skolan.
A153 om politiskt stöd till Latinamerika som PS vill anse besvarad, med ett i mitt tycke dåligt svar, vill Henrik och några till se bifallen.
Slutligen har Henrik reserverat sig till förmån för motion D15 om Partiskatt. Dock är reservationen formulerad som en reservation mot att inte utreda frågan. Förmodligen var det alternativet uppe till diskussion i PS.

Ida Legnemark, Älvsborg
Ida står bakom en motion i eget namn. Motion C20 om att all mat på partiarrangemang skall vara vegetarisk. Det vill PS avslå.
PS avsagsyrkande på C20 har Ida också reserverat sig mot till förmån för ett eget yrkande där motionen anses besvarad.
Ida har också reserverat sig mot svaret på D1 om alkoholfrihet. Hon vill bifalla.

Josefin Brink, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Kalle Larsson, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Leif Lindström, Dalarna
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Marianne Ericsson, Jönköping
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Martina Nilsson, Skåne
Har inga egna motioner. Nämns däremot i några som vill bifalla hennes reservationstexter från tidigare PS-möte.

Mats Einarsson, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Mats Pilhem, Göteborg
Är refererad till i någon motion som vill bifalla tidigare reservationsskrivningar.
Reserverar sig till förmån för B111 om klimatskrivningar i valplattformen.

MonaLisa Norrman, Jämtland
Motion A97 om assisterad dödshjälp, och att vänsterpartiet ska vara för, vill PS avslå. Det vill MonaLisa också men reserverar sig till förmån för egen svarstext.

Mussie Ephrem, Örebro
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Rossana Dinamarca, Älvsborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Tamara Spiric, Västerbotten
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Ulla Andersson, Gävleborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Wilmer Andersen, Skåne
Stavas med enkel-v i handlingarna vilket gör honom svårhittad om man söker på w. Har en bunt reservationer.
A1. Till stöd för motionen.
A7, A9–15 reservation till stöd för motionerna. Handlar likt A1 om klimat.
A151 om en kampanj mot USA/Nato-anslutning vill PS anse besvarad. Vilmer mfl vill bifalla en del och anse en del besvarad.
A153 har Vilmer skrivit på samma reservation som Henrik Holmqvist Dinamarca
B1, B2, B3 om namnet på valplattformen. Vilmer vill ha ett annat namn, dock inte samma som motionärerna.
B8 vill ändra lite i början. Det vill Vilmer men inte PS.
B13, 14 och 16 handlar om vår välfärds förhållande till andra delar av jorden och hur vi bygger vår välfärd på andras lidande. Det vill Vilmer ha med.
B43, 44 och 45 handlar om att det ska stå i valplattformen att vi ska ta hem trupperna från Afghanistan. Det vill Vilmer mfl att det ska stå. PS vill avslå.
B99 vill Vilmer bifalla tredje att-satsen på. Det handlar om rubriken på stycket om Jämställdhet på riktigt.
B111 om klimatskrivningar vill Vilmer bifalla.
B144 har Vilmer mfl reserverat sig till förmån för Naile Aras yrkande om skrivningar om arbetstidsförkortning.
Slutligen B186 om klimat som fjärde prioriterad fråga har Vilmer reserverat sig till förmån för.

Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän
Är en av undertecknarna till C2 om att ta fram ett jordbrukspolitiskt program.

Förslag till ersättare i partistyrelsen:
Linda Snecker, Östergötland
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Freddy Jensen, Halland
Har tillsammans med mig undertecknat motion A93 Träng tillbaka tobaken. Att-satserna lyder som följer:

Vi yrkar
att Vänsterpartiet anser att ingen mot sin vilja ska utsä̈ttas för tobaksrö̈k.
att Vänsterpartiet arbetar fö̈r att rö̈kning på offentlig plats förbjuds.
att Vänsterpartiet arbetar fö̈r att all tobaksfö̈rsäljning enbart få̊r ske från butiker med tillstånd och utan livsmedelsförsä̈ljning.
att Vänsterpartiet arbetar få̈r hårdare rättspraxis i de fall vuxna fö̈rser underåriga med tobak.

Ann-Carin Landström, Skaraborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Gunnar Bergman, Norrbotten
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Naile Aras, Stockholm
Står bakom B13 om att stödja en PS-reservation på valplattformen.
Var inte röstberättigad på det PS-möte som behandlade motionerna men har en hel del protokollsanteckingar som går att, i det här syftet, jämställa med reservationer.
Det rör motion A151, likt Vilmer ovan. A153 likt Vilmer ovan. B13, 14 och 16 likt Vilmer och Henrik ovan. B43, 44 och 45 likt Vilmer. B111 likt Mats Pilhem ovan.
På B144 har Naile skrivit ett eget svar som han reserverat sig till förmån för. Det handlar om arbetstidsförkortning och 6 timmars arbetsdag i valplattformen.

Thomas Ylvén, Dalarna
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Ana Rubin, Skåne
Har en motion B138 om en arbetstidsförkortning som feministisk strategi till valplattformen. PS vill avslå.

Sören Bergkvist, Uppsala
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Har skrivit på motion A153 om solidaritet med Latinamerika.
B11 om att flytta en textsnutt har Lotta skrivit. PS vill avslå.
B14 om vårt förhållande till andra delar av världen har Lotta som en av undertecknarna.
B37 om generös utöver human, vill PS avslå.
B47 om vapenexport vill PS inte bifalla. Det passar inte i valplattformen.
B123 om bra utbildning för folk med invandrarbakgrund vill PS avslå.

Birgitta Axelsson Edström, Kalmar Län
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Det var alla. Med reservation för eventuella felaktigheter, förenklingar i sammanfattningar etc. Alla m otioner kan läsas på kongresshemsidan.

Andra bloggar om: , , , , ,

 
Första maj 2005
Image by henke via Flickr

Idag har Vänsterpartiets valberedning släppt sitt förslag på vilka som ska sitta i Partistyrelsen. Givetvis är det kongressen som beslutar men förslaget brukar inte få några större förändringar i sig, även om det är möjligt.

Förslag till partiordförande:
Lars Ohly

Förslag till ny partistyrelse:
Alice Åström, Jönköping
Anki Ahlsten, Stockholm
Anna Hövenmark, Norrbotten
Claes Wallenius, Värmland
Emil Broberg, Östergötland
Hans Linde, Göteborg
Henrik Holmqvist Dinamarca, Göteborg
Ida Legnemark, Älvsborg
Josefin Brink, Stockholm
Kalle Larsson, Stockholm
Leif Lindström, Dalarna
Marianne Ericsson, Jönköping
Martina Nilsson, Skåne
Mats Einarsson, Stockholm
Mats Pilhem, Göteborg
MonaLisa Norrman, Jämtland
Mussie Ephrem, Örebro
Rossana Dinamarca, Älvsborg
Tamara Spiric, Västerbotten
Ulla Andersson, Gävleborg
Wilmer Andersen, Skåne
Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän

Förslag till ersättare i partistyrelsen:
Linda Snecker, Östergötland
Freddy Jensen, Halland
Ann-Carin Landström, Skaraborg
Gunnar Bergman, Norrbotten
Naile Aras, Stockholm
Thomas Ylvén, Dalarna
Ana Rubin, Skåne
Sören Bergkvist, Uppsala
Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Birgitta Axelsson Edström, Kalmar Län

Spontant, utan att ha analyserat varje kandidat för sig, ser det ut som att valberedningen har gjort ett bra jobb. Det är en styrelse med en stor övervikt kvinnor. Det är bra. Det är också en relativt ung partistyrelse. Jag känner igen många namn som varande mellan 28 och 40. Det är relativt ungt för att vara en partistyrelse. Noterar också att Halland föreslås få en representant i PS, i form av Freddy Jensen från Kungsäter.

Vill man se alla nominerade kan man göra det på kongressidan.

Andra bloggar om: , , , ,

 
Lord Mandelson and Lord Davies addressing UK E...
Image by bisgovuk via Flickr

På den brittiska bredbandleverantören TalkTalks blog skriver företaget att de faktiskt struntar i den nya lagen som de facto avskaffar ett fritt internet.

In the meantime we stand by our pledges to our customers:

* Unless we are served with a court order we will never surrender a customer’s details to rightsholders. We are the only major ISP to have taken this stance and we will maintain it.
* If we are instructed to disconnect an account due to alleged copyright infringement we will refuse to do so and tell the rightsholders we’ll see them in court.

The Guardian skriver på samma ämne:

Earlier the government removed its proposed clause 18, which could have given it sweeping powers to block sites, but replaced it with an amendment to clause 8 of the bill. The new clause allows the secretary of state for business to order the blocking of “a location on the internet which the court is satisfied has been, is being or is likely to be used for or in connection with an activity that infringes copyright”.

Det är en helt galen lagstiftning som britterna drabbats av.

Jöran Fagerlund väcker en i sammanhanget intressant fråga. Kan Telekompaketet stoppa de här galenskaperna? Vänsterpartiet tror inte att så är fallet, eftersom vi röstade mot paketet i EU. Piratpartiet tror att den kommer att stoppa lagen, eftersom de röstade för. Tiden får utvisa vem som har rätt. Jag skulle kunna sätta några kronor på att Vänsterpartiet får rätt.

Likväl, bra jobbat av TalkTalk. Hoppas att fler brittiska bredbandsleverantörer kommer till samma slutsats.

Andra bloggar om: , , , ,

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha