Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum.

Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen som jag var nominerad (men inte föreslagen) till. Det blir säkert en jättebra valberedning ändå. Lite synd dock att V Halland enbart är representerade nationellt med en person i revisionen.

Två beslut reserverade jag mig mot under kongressen. Först beslutet att inte skriva in något om övervakningssamhället och FRA i valuttalandet. Ett dokument som ska ligga till grund för valplattform senare. Vi får hoppas på att det kommer med lite skrivningar om det då. För det är ett väldigt viktigt perspektiv som dessutom nämns som strategisk huvudlinje i partiprogrammet.

Det andra beslutet jag reserverade mig mot var det mot att inte bifalla överklagan av uteslutningen av Markus Allard. Såhär skrev jag:

Jag reserverar mig mot beslut att avslå överklagan kring uteslutning av Markus Allard. Det gör jag på följande grunder. Medlem, som det är väckt uteslutningsärende mot, har enligt stadgan rätt att yttra sig i ärendet. Allard har givits möjlighet att yttra sig i kring hans uttalande i teve rörande annan organisation. Till PS beslutshandlingar finns dock ett flertal andra anklagelser som bidragit till PS bedömning att Allard allvarligt skadar partiet, anklagelser som också lyfts i möte med delegationsledare. Dessa anklagelser har Allard inte givits möjlighet att yttra sig. Det är ett allvarligt brott mot såväl stadgans intentioner som juridiska konventioner. Alla anklagelser ska framläggas för den anklagade. Den anklagade ska ges möjlighet att bemöta och försvara sig gentemot anklagelserna. Så har inte skett. Utifrån det anser jag att PS inte hade tillräckligt underlag att fatta ett uteslutningsbeslut, utan skulle bortlagt frågan, i väntan på ytterligare underlag från Allard. Där processen är undermålig är det enda rimliga att fria framför att fälla. Ingen ska dömas ohörd. Utifrån det bristande underlaget har jag således ingen rimlig möjlighet att bedöma, rättssäkert, huruvida Allard skadat partiet i den grad att en uteslutning är aktuell. I den sakfrågan tar jag alltså inte ställning. Den här reservationen handlar om rättssäkerhet.

Om det hade varit möjligt hade jag också reserverat mig mot hur förra kongressens beslut om vegetarisk mat som norm tolkats. Förra kongressen tog ju ett beslut om att vi ska servera vegetarisk mat inom vänstern om en inte särskilt anmäler annat. Detta av klimatskäl. Lite som det brukar vara för vegetarianer, fast för köttätare. Man måste säga till om en vill ha kött. Det fungerade inte alls så på kongressen och det var inte tydligt vad som var vegetariskt och inte. Serveringspersonalen förstod inte frågor om vad som var vegetariskt och maten var i allmänt undermålig. Inte heller bra var att vi inte fick kaffe gratis.

Lite synd var att motionen om total alkoholstopp i partiverksamheten inte gick igenom, positivt att PS ska skriva ett dokument i frågan. Också lite synd att kongressen inte vill stadgefästa hur kongressombudsvalet ska gå till eller ens utreda ett mer demokratiskt system med en medlem en röst i enlighet med min motion om STV-val.

Sen har vi haft distriktsårskonferens och valkonferens i Halland också. Jag kommer fortsätta som sekreterare i Hallands DS. En kort period fick jag ju hoppa in som tillförordnad ordförande när den ordinarie ordföranden Freddy flyttade utsocknes. På valkonferensen placerades jag på plats 4 på både region- och riksdagslistan. Det gör att jag med stor sannolikhet kommer att tituleras regionfullmäktigeledamot efter valet men att det krävs sådär 30% av rösterna i Halland på V för att jag ska hamna i riksdagen. Det vore bra, jag tror att jag personligen är bättre riksdagsledamot än regionfullmäktigeledamot.
Överst på listorna är Jon Thorbjörnson på rikslistan och Maria Johansson på regionlistan.

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha