En insändare om IOGT-NTOs uteslutning av Åke Green.

I dagens GP ondgör sig Elisabeth (medlem 453 42) över att IOGT-NTO pysslar med annat än alkohol. Hon lovade ju bara att avhålla sig från alkohol och inte ha en viss åsikt.

Hon har fel.

Mitt svar på insändaren (jag vet i dagsläget inte om det publiceras)(edit: Publicerat idag 6/2 i gp)

Svar till Elisabet Medlem 453 42 i GP 4/2

När du gick med i IOGT-NTO lovade du att göra ditt bästa för främja IOGT-NTO-rörelsens syften sådana de framgår i grundsatser och program. Dessutom lovade du att leva helnyktert. Nykterheten är en nödvändighet för att de andra målen, som rätt till frihet, internationell gemenskap på demokratisk grund samt fördelning av materiella tillgångar så att alla människor får del av välfärd och trygghet, ska kunna uppfyllas. Uteslutningen av Åke Green var korrekt.

Jesper Berglund
medlem 435 77

IOGT-NTO:s grundsatser och program kan läsas här.
Huruvida Åke Greens uttalanden och åsikter står i motsättning till dessa kan man ha olika åsikter om. Den huvudsakliga poängen är dock viktig. IOGT-NTO är en organisation för att göra världen bättre. För att lyckas med det krävs personlig helnykterhet. Nykterheten är en bisak i organisationen, det är allt det andra som är det viktiga. Det verkar väldigt få ha förstått.

Några andra som skrivit om Åke Green och IOGT-NTO:
Bahlool
Allotetrapliod
Nonicoclolasos
Aqurette
Mikael Abrahamsson
Dagen
Eivor Karlsson
Politikerbloggen

edit:
även
Egon Frid

Andra bloggar om: , , ,

____

Ingemar Says:

Skulle Åke Green och hans bröder och systrar i Pingströrelsen känna sig mera hemma i Blå Bandsrörelsen?
Tänker då på deras kristna åskådning.

Ingemar Says:

En viktig sak för nykterhetsrörelsen borde vara att arrangera nyktra högtidstillställningar för vuxna utan krav på medlemskap. Naturligtvis skall man ta mera betalt av dem som deltager och inte är medlemmar. Inträde, icke subvetionerat fika (ej medlemspris etc).
samtidigt finns möjlighet att nya medlemmar tillkommer och folk som inte är helnykterister har lättare att hålla sig borta från alkoholen. Samt möjlighet att informera om verksamheten mm. Här kan man ju ta hjälp av UNF och MHF mm.
=Socialt arbete samt +inte bara alkoholarbete s a s

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha