Jolly RogerImage by Jonas_H via FlickrPiratpartiet syns mycket om man är intresserad av medborgarrätt och rättssäkerhet. Det är viktiga ämnen och jag tänkte resonera lite kring hur en offensiv vänster kan se på pirater.

Att piratpartiet inte har för syfte att omvandla det nuvarande kapitalistiska samhället till ett socialistiskt dylikt står klart. Om det skriver Mab på Ung Pirats blogg. Likaså Svensson beskriver Pp som ett borgerligt parti.

Att Pp är ett i grunden borgerligt parti för dem dock inte ointressanta, snarare tvärtom. Jag skulle snarare säga att Pp, eller den rörelse och tanketradition som Pp representerar, är en förutsättning för socialism. Låt mig förklara hur.

I argumentationen kring de för Pp viktiga frågorna om övervakning använder såväl Pp som vänstern argument som beror det forna realsocialistiska blocket. Vi jämför med Sovjet, DDR och Kina. I det ingår att den socialism vi vill se inte innehåller de inslag av övervakning som var typiskt för exv DDR och nu är på väg in i Sverige.

Och jo, vänstern är mot övervakningen också. Däremot har vi på vårt program en rad andra frågor. Det gör att kampen mot övervakningssamhället, i lägen där andra frågor tar större kraft, kan glömmas bort. I nuläget ser jag ingen sådan risk men vad som händer i framtiden vet man inte.

Inte heller är kampen mot övervakningssamhället den bas på vilken vänstern vilar. Vänsterpartiet vilar på en marxistisk och feministisk analys baserad på den samlade erfarenheten hos Sveriges, och världens, arbetarrörelse.

Inget parti i riksdagen, med undantag för vänsterpartiet (och möjligen sossarna) skulle jag ha något emot att det byttes ut mot piratpartiet rakt av. Det leder till att vi inom vänstern, när vi pratar med folk, inte ska racka ner på Pp. Givetvis är det bättre att aktivera sig inom, och rösta på, vänstern. Vår analys bygger på materialistiska utgångspunkter. Vi är ett bättre alternativ. För socialister.

Det finns förvisso bra skäl för folk som inte är socialister att rösta på vänsterpartiet men det är inte troligt att de gör det. För vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Vi talar ofta med människor som på intet sätt kan tänkas rösta på vänsterpartiet, eller för den delen socialdemokraterna. När det står klart är det på intet sätt orimligt att för dem nämna piratpartiet som alternativ. Det är betydligt bättre att folk röstar på Pp än att de röstar blankt.

Att rösta blankt öker nämligen chansen för sverigedumokrater och andra att komma in i riksdagen. Detta eftersom blankröster numera fungerar som ogiltiga röster. Det gör att de inte räknas mot de 4% som krävs för att få vara med i mandatfördelningen. En röst på ett mindre parti, som Pp, gör istället att antalet röster som behövs för att nå upp till gränsen ökar. Det försvårar för småpartier. Jag har tidigare uppmanat folk som funderar på att rösta blankt, och absolut inte vill rösta på något av riksdagspartierna, att rösta på EAP. De är ett så galet parti att de aldrig kommer in i riksdagen.

Pp har däremot en möjlighet att ta sig in. Det är långtifrån självklart. Men ju mer folk upptäcker vad den borgerliga raljansen, ofta med stöd av socialdemokratin, har infört är det långt ifrån orimligt att flertalet av de borgerliga väljarna väljer Pp. För de kommer inte att välja vänsterpartiet.

Pp kommer inte att arbeta för socialism.
Däremot har de sagt sig att stödja sittande regering om regeringen stöder dem i deras krav. Det gör att om vi har en riksdagsmajoritet som är progressiv så kommer inte Pp att fälla den. Däremot kan de stödja den i att komma med goda påpekanden om det nånstans missas något.

Vänsterpartister och vänstersympatisörer ska inte rösta på Pp. Förmodligen inte heller sossar. Övriga kan dock utan problem byta parti och rösta på Pp. Det vore ingen förlust om Pp kommer in i riksdagen och Kd och Mp åker ut.

Andra bloggar om: ,

(orelaterat: Föreningen Hikari-Kai i Göteborg har DDR-skola. Då handlar det inte om tyskland utan om tv-spelet Dance Dance Revolution.)

Reblog this post [with Zemanta]

Jan Kalrlsson Says:

Jag har följt PP sedan de startade, och jag förstår inte riktigt varför man hela tiden försöker att placera dem på en vänster- högerskala. PP är mycket tydliga med vilken politik de kommer att driva om de kommer in i riksdagen, och det handlar inte om frågor de traditionella frågorna i svensk politik. De frågor som PP driver handlar mer om grundläggande mänskliga rättigheter, och det oroar mig att vi idag har ett parti i Sverige som behöver driva dessa frågor, som egentligen borde vara självklara i världens samtliga demokratier.

Sverige har under 8 år gett stöd för Bushs politik utan att våga ifrågasätta något som denne man gjort med världen. Nu när Obama verkar gå i motsatt riktning, kommer då Sverige att hamna på kollisionskurs med USA? Nej, knappast, svenska politiker kommer vända kappan efter vinden igen, och det är kanske det största hopp vi har.

Jag är vänsterpartist, men jag kommer ändå att rösta på PP i de kommande valen, för jag vet att de inte kommer att kompromissa bort sina hjärtefrågor.

Christian Engström (pp) Says:

Det stämmer att Pirapartiet inte har som mål att införa ett socialistiskt samhälle. Vi vill slå vakt om det öppna demokratiska samhälet och de grundläggande medborgerliga rättigheterna, men vi är helt neutrala på höger-vänster-skalan.

Därför skulle jag själv inte kalla oss för borgerliga, men det är nog mest att vi lägger in olika betydelser i det ordet.

Jag hade en väldigt givande diskussion med Svensson med anledning av inlägget du länkar, och jag skrev själv om den diskussionen på http://christianengstrom.wordpress.com/2008/12/19/om-piratpartiet-och-kampen-mot-fascism/.

Svensson summerade diskussionen så här:

Socialistiska Partiet och Piratpartiet kan därför vara allierade i kampen mot fascism, som ju bedrivs på många arenor, men vi är knappast allierade när det gäller kampen för ett socialistiskt samhälle.

Så ser jag det också.

OllE Says:

Jag håller inte med.

Jag skulle kunna klassificera mig själv som frihetlig vänster som tidigare tagit stort inflytande av den materialistiska historie synen.

Jag anser att även om jag själv skulle vara socialist så har jag ingen rätt att försöka övertala någon annan om att min uppfattning är den bästa.

Jag anser att människor ska få ha tillgång till så stort urval av information som möjligt, och så lättillgängligt som möjligt, för att som individer kunna avgöra vilken ideologi och vilka värderingar de vill ta till sig.

Om man verkligen vill skapa ett socialistiskt samhälle, så anser jag inte att det är någonting som ska packas på medborgarna uppifrån, utan det måste komma underifrån genom att medborgarna görs medvetna

Det känns uppriktigt sagt patetiskt att försöka “arbeta för socialism” när samtidigt så gott som hela medieindustrin är uttryck för borgerliga ideal, medvetet eller omedvetet.

Om man vill skapa möjligheterna för att ett socialistiskt samhälle:
Det första steget och det bästa man skulle kunna göra är att decentralisera makten över produktionsmedlen för verklighetsuppfattningar. Decentralisera makten över informationen och tankeindustrin till medborgarna.

Så därför blir min ideologi att bli en så extrem piratpartist som möjligt. När information och kunskap är fri, gratis och öppen för alla, skapas möjligheterna för så många människor som möjligt att få insikt i hur och vilka som äger och styr samhället, och därefter kunna välja sin ideologiska värdegrund.

Socialism måste komma från gräsrötterna, frivilligt genom ett informerat val, om den ska vara någonting värd över huvud taget.

Men jag ser det som omöjligt så lände som en liten klick multinationella medieföretag äger makten över människors tankar.

Så mitt förslag till den som anser sig som vänster:

Bli så extrem piratpartist som möjligt. Att decentralisera produktionsmedlen av tankar är det viktigaste steget man kan ta om man vill ha revolution.

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha