Happy 1984Image by Diodoro via Flickr

I Vänsterpartiets partistyrelses förslag till valplattform kan man läsa följande:

(37) 3. rätten att få vara privat
(38) Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.

(39) Lämna Internettrafiken i fred: Vänsterpartiet kräver att den så kallade FRA-lagen rivs upp. Principen att massavlyssning utan konkret brottsmisstanke inte ska förekomma är självklar. Vi vill också få bort den så kallade Ipred-lagen som ger film- och musikindustrin rätt att begära ut personlig information om människors Internetanvändande. Det undergräver rättssäkerheten och kränker människors integritet. Risken är dessutom mycket stor för att den information som samlas in skulle kunna användas i bredare politiska och sociala övervakningssyften. Hysterin runt fildelningen har redan lett till orimliga straff. Istället för att jaga människor som delar med sig, vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek för film och musik.

(40) Låt oss kommunicera i fred: Det är inte vilken teknisk lösning vi använder för att kommunicera som är det viktiga – det viktiga är att vi måste kunna kommunicera med andra människor, utan att staten tar sig rätten att kolla oss. Vänsterpartiet vill därför ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet.

(41) Inget snokande på jobbet: Arbetsgivares metoder för att kontrollera och övervaka de anställda blir allt grövre. Krav på utdrag ur brottsregister, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av e-postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att hävda sin integritet på jobbet. Vänsterpartiet vill införa en samlad lag om integritetsskydd i arbetslivet.

Jag förstår inte hur det hänger ihop med utspelet idag på Aftonbladet.

Det funkar inte att skriva en sak och sedan göra något helt annat.

För några dagar sedan skrev jag ett emejl till vänsterpartiets ledamot i justitieutskottet, Alice Åström. Såhär skrev jag:

Hej

Som partimedlem skulle jag vilja fråga dig, som justitieutskottledamot, om ett förtydligande.

I DN står det:
“Alice Åström, ledamot för V i justitieutskottet, säger att hennes parti inte älskar direktivet. Och ska det genomföras måste det ske på ett sätt som på alla sätt och vis är rättssäkert.”

Jag tolkar detta som en öppning för att V ska rösta för en svensk implementering av datalagringsdirektivet. Ett direktiv som bland annat innebär att

1. Alla dina telefonkontakter registreras och sparas i minst ett halvår. (Ett år är föreslaget.)
2. Alla dina SMS-kontakter registreras och sparas i minst ett halvår. (Ett år är föreslaget.)
3. Alla dina e-mail! registreras och sparas på samma sätt. (Ja, du läste rätt. Journalistförbundet, dags att vakna.)
4. Alla gånger du varit uppkopplad på Internet från ditt eget abonnemang registreras med klockslag och IP-adress.
5. Varje gång du ringer eller SMSar någon, så registreras varifrån och klockslag. (Sverige går längre än EU önskar här.) Det där “varifrån” gäller alltså även mobiltelefoner. Mobiltelefoner blir statliga spårsändare som gör att staten kan ta fram en karta över hur du rört dig i din vardag det senaste året. Staten får alltså långt mer information om dig än du kommer ihåg själv.

Den enda rimliga hållningen, som jag ser det, från Vänsterpartiet borde istället vara att ta frågan till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Det är en inskränkning på privatlivet som inte är försvarbar.

Är citatet ovan at tolka som en öppning för ett vänsterpartistiskt ja till implementering av datalagringsdirektivet i svensk lag i motsättning till svensk grundlag där Europeiska deklarationen för mänskliga rättigheter ingår?

Om ej så bör en dementi krävas av DN, ett förtydligande göras på internet om att vi på intet sätt tänker gå med på sånna dumheter. Särskilt med tanke på den föreslagna tredje delen av valplattformen. Vi kan inte innan valet gå ut och säga att vi inte står bakom det vi skriver i valplattformen.

Jag har ännu inte fått svar. Det är tur att vi har en kongress på lur som kan ta riksdagsgruppen, eller vem det nu än är som kompromissat i den frågan, i örat.

Fler: Grodorna kokar, Full mental straightjacket, Rick Falkvinge, Henrik von Sydow, Minimaliteter, Anna Troberg

Andra bloggar om: , , ,

Uppdatering: Kommer föreslå en skrivelse till Partistyrelsen för V på lokala årsmötet på lördag.

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha