Angel of Berlin (Victory Column/Siegessäule)
Image by Werner Kunz (werkunz1) via Flickr

Vänsterpartiets ledning ger med sig för den interna kritiken.

I ett pressmeddelande nyss meddelar man att frågan om datalagringsdirektivet ska förhandlas efter valet.

Vänsterpartiet står fast vid kritiken av datalagringsdirektivet

EU:s datalagringsdirektiv innebär att tele- och internetoperatörer tvingas registrera och arkivera personuppgifter och uppgifter om internetanvändande. Detta är ett intrång i den personliga integriteten, och ett steg mot det övervakningssamhälle vi nu ser etableras. Därför är vänsterpartiet motståndare mot datalagringsdirektivet. Nyligen ålades Sverige genom ett EU-domslut att böta för att vi hittills inte implementerat direktivet, som skulle genomförts 15 mars 2009. Den borgerliga regeringen har underlåtit att genomföra direktivet i svensk lag, inte för att värna integriteten, utan för att undvika att få en debatt i frågan emot sig innan valet.

Dessutom noterar vi att författningsdomstolen i Tyskland idag förklarat implementeringen av direktivet som olaglig.

Efter valet kommer frågan att hanteras av en rödgrön regering.

– Vänsterpartiets uppfattning är att Sverige inte ska implementera datalagringsdirektivet, säger Anki Ahlsten, partisekreterare.

– Vi kommer att fortsätta driva frågan i valrörelsen och i EU, vi vill få frågan prövad i EG-domstolen, huruvida direktivet strider mot mänskliga rättigheter. Dagens ordning då polisen kan plocka ut vilka uppgifter de vill måste också ändras, även om direktivet inte införs. Vi vill tvinga fram en debatt i EU. Vid eventuella förhandlingar i en rödgrön regering kommer vår utgångspunkt vara att direktivet inte ska implementeras i Sverige.

Tyvärr har det dock framkommit att mp inte är riktigt hemma ännu.

Ska bli intressant att se hur det utvecklas. Kommer sossarna lacka? Det är ju ändå att frångå tidigare förhandlingsresultat att säga nej nu. Men det är tur att vi har stadgan, där står att ingen kan fatta för partiet bindande beslut utan särskilt sådant mandat. Därigenom binder man upp förhandlare till medlemsdemokratin. Något som uppenbarligen inte finns i mp (eller för den delen centern och kärnkraften).

Det är ett glädjande besked som kom idag. Däremot så krävs det fortsatt tryck för att det ska hålla hela vägen. Men nu kan fokus inriktas på Mp och S. Det ryktas om att Bodström ska till USA. Det är bra, då slipper vi honom.

Det gör också att Piratpartiets retorik om att vara det enda partiet i riksdagen (hur de nu får ihop det) som är mot datalagringsdirektivet. Vänsterpartiet är de facto det enda riksdagspartiet som är mot datalagringsdirektivet. För de som inte vill rösta vänster är piratpartiet ett vettigt alternativ, även om de gör skumma prioriteringar ibland.

Uppdatering:
Även hos: Minimaliteter

Andra bloggar om: , , , ,

  2 Responses to “En liten seger”

  1. Åhå, v frångår alltså överenskommelsen efter bara några veckor. Det är ju oerhört spännande, onekligen. All heder åt (v)!

    Ska definitivt skriva om detta. Det ökar ju pressen på mp betydligt. Frågan är vad Bodström säger om saken, och Mona?

  2. http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2649:vaensterpartiet-star-fast-vid-kritiken-av-datalagringsdirektivet&catid=288:eu&Itemid=246
    Notera att beslutet togs i fredags av Vänsterpartiets verkställande utskott, alltså innan dagens besked om att Tysklands författningsdomstol ifrågasätter direktivet.

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha