Image representing Napster as depicted in Crun...
Image via CrunchBase

Via Scaber Nestor och Anders S Lindbäck får jag reda på dagens dumhet.

Mälardalens högskola har stängt av en student i sex veckor. Det händer då och då att högskolor och universitet gör så, oftast handlar det om att någon har fuskat på en tenta. Mälardalens högskola har utöver studenten jag tänker skriva om, också stängt av två studenter i fyra veckor för att de plagierat en tenta.

Det som gör det här fallet intressant är att studenten har blivit avstängd i sex veckor för att han anklagas för att ha laddat ner 26 filmer via skolans datorer till en extern hårddisk.

Om vi bortser från det orimliga i att stänga av någon från högskolestudier i ett civilrättsligt mål, eller för den delen i ett straffrättsligt mål, (ska man bli avstängd från studierna om du stjäl en cykel eller råkar i slagsmål?) så är det ngåot som är rejält galet med hanteringen från Mälardalens högskola.

Killen är inte dömd. Han är anklagad via ett brev. Eftersom han inte är dömd ska han anses oskyldig. Mdh missar samma poäng som Beatrice Ask när hon vill(e) skicka lila kuvert till misstänka sexförbrytare.

Jag hoppas att Mälardalens studentkår driver fallet hårt. 6 veckors avstängning kan drabba en student hårt. Dels kan det leda till försenad examen med upp till ett år. Alla kurser år inte alla perioder. Studenten kanske tvingas läsa om kursen ett år senare. Vidare kan det slå ekonomiskt eftersom studenten kanske inte når upp till CSNs riktlinjer kring hur många poäng som måste tas varje termin för att få fortsatta studiemedel. Det är alltså en dubbelbestraffning vi talar om. Detta utan att personen är dömd.

Sålunda borde högskolan kunna dras inför tinget för ersättning för förlorad framtida inkomst. Ponera att det är en ingenjörsstudent, ingångslön på drygt 25000 efter en magisterexamen (en lön jag fortfarande, 6 år efter examen inte når upp till som offentligtanställd, eller ja, hade gjort om jag var anställd) ger med ett års förskjutning, i bakre ledet, innan pension, med ett års förskjutning enligt ovan, flera hundra tusen i möjligt skadestånd.

Oskyldig tills bevisad skyldig.

I övrigt gick jag på högskolan samtidigt som Napsters storhetstid. Det var inte ovanligt att man kom till en dator till bredden fylld med dåliga mp3or. Ingen blev avstängd för det. Däremot var det en i klassen som blev avstängd en termin för kopiering av hemtenta.

Andra bloggar om: , , ,

  3 Responses to “Mälardalens högskola failar”

 1. Hejsan

  Studenten avstängdes efter beslut av högskolans disciplinnämnd, då studenten brutit mot högskolans ordningsföreskrifter genom det otillåtna användandet av högskolans IT-resurser. Nämnden baserade beslutet på uppgifter från studenten och en egen intern utredning som på ett mycket tydligt sätt visade att studenten agerat i strid med användarregler m.m. Studenten var närvarande vid nämndens sammanträde och fick framföra sina synpunkter. Han hade dessutom fått del av dokumentationen i ärendet innan beslutet. Beslutet fattades med stöd av bestämmelser i 10 kap. högskoleförordningen. Detta innebär inte att högskolan “dömt” studenten får något brott. Det får domstol hantera efter sedvanlig polisutredning. Om studenten är missnöjd med nämndens beslut kan han överklaga det till domstol.

  Vänligen

  Alf Karlsson
  Kanslichef
  Mälardalens högskola

 2. Ingångslön på 25′ för ingenjör? Jävlar vad saker och ting har ändrats sedan jag gick ut högskolan. Nu känner jag mig genast gammal :(

 3. […] värre än bevisat fusk?, Det utdragna aprilskämtet IPRED, Fildelning värre brott än tentafusk?, Mälardalens högskola failar, Svar från Mälardalens Högskolas kanslichef angående avstängningen av en elev, Mera […]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha