NORWEGIAN_SUBMARINE
Image by MATEUS_27:24&25 via Flickr

Tyvärr vill inte partistyrelsen yrka bifall på min (och Freddys) motion till kongressen om röking.

A93
Träng tillbaka tobaken

För ungefär 15 år sedan förbjöds rökning på skolgårdar och vi fick åldergränser på inköp av tobak. Nu kan vi se att det inte påverkat ungas tobaksanvändare nämnvärt. I varje klass på grundskolans senare del och på gymnasiet finns rökare. Det röks på skolgårdar och andra offentliga platser.

Passiv rökning orsaker många dödsfall. 2006 beräknades de till 79000 dödsfall av passiv rökning i EU. I Sverige förra året 200, enligt folkhälsoinstitutet.

Bhutan har förbjudit tobaksrökning helt och hållet. Mer eller mindre långtgående tobaksförbud finns på flera håll i världen.

Det finns en stor mängd människor som är på ett eller annat sätt allergiska mot tobaksrök. Människor som får kliva av bussen när en rökare kommer in, som byter sida av vägen när de möter en rökare eller som låter bli att gå ut för att inte riskera ett anfall.

Vi tycker att vänsterpartiet ska vara föregångare i kampen mot tobak och tobaksrökning. Vi ser att vi inte kan gå hela vägen med en gång men vill ändå sätta igång processen.

Vi yrkar

att Vänsterpartiet anser att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök.
att Vänsterpartiet arbetar för att rökning på offentlig plats förbjuds
att Vänsterpartiet arbetar för att all tobaksförsäljning enbart får ske från butiker med tillstånd och utan livsmedelsförsäljning
att Vänsterpartiet arbetar för hårdare rättspraxis i de fall vuxna förser underåriga med tobak.

Jesper Berglund, Vänsterpartiet Falkenberg. Freddy Jensen, Vänsterpartiet Varberg.

Vår förhoppning står fortfarande till kongressen.

Däremot går kampen vidare på annat håll. En ovändad allierad har upptäckts. Den amerikanska marinen. De har nämligen enligt Drugnews beslutat sig för att förbjuda rökning ombord på ubåtarna sina. Det har nämligen visat sig att luften blir full av skadliga gifter när folk röker på ubåtar.

Det är ett sunt ställningstagande. Det går ju inte för sig att utsätta soldater för livsfara.

Jag hoppas att Sverige redan har ett förbud mot tobaksrökning i ubåtar.

Andra bloggar om: , , ,

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha