Conseil de l'Europe
Image via Wikipedia

Eva-Britt Svensson, eu-parlamentariker för Vänsterpartiet, kämpar vidare kring mänskliga fri och rättigheter. I inlägget länkat ovan berättar hon om arbetet i utskottet för den inre marknaden och konsumenträtt. Där pysslar de med internet. Bland annat vill de styra internet. Eva-Britt la 4 ändringsyrkanden varav 2 gick igenom och 1 kommer att gå igenom i plenum eftersom det blev lika i utskottet.

Piratpartiet röstade för Eva-Britts förslag men lade inga egna. Varför framgår inte.

Andra bloggar om: , , ,

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha