President of Iran @ Columbia University.Image via WikipediaBrittiska Channel 4 har en jultradition av att låta olika personer hålla ett alternativt DN nämner att talet väckte en del ilska hos det brittiska folket. Jag har svårt att se varför utifrån innehållet i talet.

Ahmadinejad utgick i talet från sin muslimska syn på Jesus. Jesus som profet inom den abrahamistiska traditionen. Det skiljer sig från den kristna synen på Jesus som guds son. Inget av det som sades i talet om Jesus står dock i motsättning till den kristna synen rent teologiskt.

Politiskt däremot skulle det kunna vara så att folk blir upprörda. Ahmadinejad hävdade att Jesus, om han levt idag, skulle agerat mot krigsmånglare, terrorism och översittare. Indirekt att Jesus skulle varit mot såväl Förenta staterna som Israel. På samma sätt som Jesus agerade mot det politisktekonomiska systemet under sin (påstådda) levnadstid.

Så långt har Ahmadinejad rätt. Därefter har han fel. Lösningen är inte att alla återgår till att följa profeternas bud. Det är ingen bra lösning att alla blir rättroende kristna eller muslimer. Det behövs ekonomiskpolitiska reformer och så småningom en grundläggande samhällsomvandling på ekonomiskdemokratisk, eller om ni hellre vill, socialistisk, grund för att lösa världens problem. En världsomspännande interreligiös teokrati är inte ett önskvärt scenario.

Det är dock starkt av Channel 4 att våga släppa fram en person som inte beskrivits på bästa sätt i västerländsk media att framföra en julhälsning till alla kristna.

Andra bloggar om: , , ,

Reblog this post [with Zemanta]
  • Nollåttan Says:

    Om Jesus skulle ha agerat mot krigshetsaren, terroriststödjaren och översittaren Ahmadinejad och alla mullorna i Iran skulle Jesus blivit avrättad.

    Att AHmadinead inte anser sig själv vara varken krigshetsare (önskar Israels förintelse och förespråkar Jihad), terrorist (understödjer Hezbollah) eller översittare (tillämpar den mest repressiva politik mot sitt eget folk som finns i världen idag, möjligen med undantag för i Nordkorea) må vara hänt. Det är många som ser grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget. Att andra däremot inte inser varför de flesta människor blir upprörda över hyckleriet är mer svårförståeligt.

  • Leave a Reply

       
    Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha