BEVERLY HILLS, CA - JUNE 16:  Lesbian couple R...Image by Getty Images via DaylifeEn könsneutral äktenskapslagstiftning är något som vi inom vänstern krävt länge. Nu verkar det hända saker i frågan då tre av de borgerliga partierna lagt förslag i frågan.

Det intressanta är att den linje som jag ser som rådande inom vänstern är en mix av kd:s linje och de övriga borgerligas. Samtidigt är det den enda rådande linjen.

Från vänsterns motion om Könsneutral äktenskapslagstiftning och civil vigsel inlämnad flertalet gånger (länkad ovan):

1 Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i regelverket som innebär att äktenskapslagstiftningen görs könsneutral.
2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i regelverket som innebär att partnerskapslagen avskaffas under förutsättning att äktenskapslagstiftningen görs könsneutral.
3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i regelverket som innebär att vigselrätten tas bort från svenska kyrkan och andra trossamfund.

Vad saken heter, att två personer lovar varandra att de ska leva ihop resten av livet och helst dessutom älska varanda, bryr jag mig inte i. En del kristna tycker att det är jätteviktigt att äktenskapet är ett bibliskt begrepp. De hävdar att äktenskapet är instiftat av gud.

Om man tror på en gud så kan man mycket väl tro att den guden gett regler för hur samlivet ska organiseras. Det är vettigt.

Om man däremot inte tror på en gud blir ett sådant resonemang fånigt. Staten tror inte på gud och ska därför inte ta dylika hänsyn. Däremot inser jag att det kan vara dumt att använda ett begrepp som tingats av religiösa grupper. Då kommer man till frågan var ordet äktenskap kommer från. Är det så att de bibelöversättningar som gjorts har använt ordet äktenskap för att det redan fanns en dylik institution (samlevnad av två personer under äktenskapsliknande förhållanden) innan översättningarna som översättarna bara använde sig av, eller är det så att ordet äktenskap är en översättning av ett bibliskt ord? Runeberg ger inte svar på frågan.

Är svaret i enlighet med det första alternativet kan vi gott kalla det hela för äktenskap. Är svaret i enlighet med det andra alternativet bör vi hitta på ett nytt ord, då kan KDs giftermål fungera.

Ytterligare ett skäl att byta ord, om vi väljer att göra det, är att vi inte nödvändigtvis vill tvinga trossamfund att ändra sina ceremonier. Ord av typen “ni har nu ingått äktenskap” blir ju felaktiga om trossamfunden fråntas vigselrätten.

Trossamfunden ska kunna hålla på med i stort sett vilka konstiga ritualer och ceremonier de vill (så länge de inte bryter mot någon lag). Vigselrätten ska dock förbehållas det allmäna.

Lagen ska överlag vara könsneutral. Givetvis kan undantag finnas, till exempel när det handlar om politisk lagstiftning. Sådan lagstiftning som syftar till att komma till rätta med ett problem inom jämställdhetsområdet. Dylika lagar skulle kunna handla om kvotering eller lag om diskriminering på grund av kön.

För en könsneutral äktenskapslagstiftning oavsett vad den kallas. För trossamfundens rätt att kalla saker va fan de vill. Mot trossamfundens vigselrätt.

Andra bloggar om: , , ,

Andra: SVD, Aftonbladet, HBT-sossen, Ulf Bjereld, Per Herman.

(edit: flyttade en länk på begäran.)

Reblog this post [with Zemanta]

Per-Olof Hermansson Says:

Intressant artikel. En kort fråga: Var i min artikel som du hänvisar till med länken “kristna” använder jag argument för att äktenskapet skulle vara ett bibliskt begrepp, eller att det är instiftat av Gud?

mvh

Per-Olof

kverulant Says:

Hm, det gör du ju faktiskt inte när jag läser noggrannare. Det är däremot ingen ovanlig argumentation även om inte du står för den. Jag tyckte att du hade ett läsvärt inlägg och ville få in det någonstans.

Om du önskar kan jag editera så att din länk kommer på annan plats.

Marita Engström Says:

Intressant diskussion. Jag tillhör dem som tycker att äktenskapet självklart skall vara könsneutralt men även en civil institution. Äktenskap ingås väl av kristna, muslimer ateister m fl. Kan väl ses som ett juridiskt avtal. MEN jag gillar inte KDS förslag. De vill freda äktenskapet för man och kvinna. Jag tycker att ordet äktenskap med allt vad det innebär kan finnas kvar. Men att det skall vara könsneutralt. Och att äktenskap skall vara civilt och skötas av staten. I juridisk mening. Vilka cermonier och vilka trossamfund man sen (ev) vill blanda in är upp till var och en.

Per-Olof Hermansson Says:

Tack, gör det, för mig är det en viktig poäng att vi har ideologi om politik och samhälle baserat på vissa grundläggande filosofiska värderingar, och att vi inte blandar in Gud och Bibeln i den politiska ideologin.

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha