Farmer RyanImage by Matthew McVickar via Flickr

Nu har tydligen Jordbruksverket sagt ja till att lantgårdar ska få sälja egentillverkad alkohol på gården. Om det skriver bland annat Aftonbladet.

Maud Olofsson har tidigare varit inne på samma spår. Citat från riksdagsinterpellation:

“I det turistfrämjande arbetet spelar lokala mat- och dryckesproducenter en allt viktigare roll för att erbjuda en helhetsupplevelse, och detta efterfrågas alltmer av besökarna. Därför satsar regeringen via Jordbruksdepartementet på småskalig livsmedelsförädling, bland annat genom en livsmedelsstrategi för hela Sverige och landsbygdsprogrammet. Genom landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013 finns goda möjligheter för lokala mat- och dryckesproducenter på landsbygden att få stöd för bland annat investeringar, kompetensutveckling och utveckling av turism.
Regeringen har också påbörjat en övergripande översyn av alkohollagen där utredaren bland annat har fått i uppdrag att kartlägga möjligheterna till så kallad gårdsförsäljning av egenproducerade drycker till konsumenter.”

Vad aftonbladet däremot inte skriver är att ett tillstånd att sälja alkohol på gårdar förmmodligen kommer att leda till att EU inte längre accepterar det svenska alkoholmonopolet, som då ju inte längre existerar. Sålunda försvinner även systembolaget och det blir möjligt att handla sprit på Ica. Alkoholkonsumtionen, och därmed medföljande beroende och alkovåld, ökar.

Det är ingen god idé att låta bönderna sälja alkohol på gården.

Andra bloggar om: , , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha