Coat of arms of Augsburg

Image via Wikipedia

Sverige är en monarki. Hur monarkin fungerar regleras i Successionsordningen. Där står vilka regler som gäller för arv av ämbetet som kung eller drottning.

Men det står också vad kungen ska tro på. I paragraf 4 i Successionsordningen står :

“Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).” 

Det är alltså en lag som senast ändrades 1979, en hyfsat modern lag i förhållande till hur gammal den svenska monarkin är. Det står också, som framgår av sista meningen i citatet, att även tronföljare måste bekänna sig till den Augsburgiska bekännelsen. Frågan är hur många som vet vad det faktiskt står där.

Om vi börjar med den första trosartikeln.

I. Om Gud
1] Våra kyrkor lära endräktigt, att Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant och att det oryggligt skall tros: 2] nämligen att det finns ett enda gudomligt väsende , som både kallas och är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. 3] Likväl finnas tre personer med samma väsende och samma makt, som av evighet äro till jämte varandra, Fadern, Sonen och den helige Ande. 4] De använda här ordet person i samma betydelse, som det har hos kyrkans gamla författare i detta sammanhang ; det betecknar något, som icke är en del eller en egenskap hos något annat, utan existerar självständigt.

5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika. 6] De fördöma även samosatenerna, gamla och nya, som förfäkta, att det endast finnes en person, och därför om Ordet och den helige Ande illfundigt och hädiskt säga, att de icke äro särskilda personer, utan att Ordet blott betyder av stämman frambragt ord och Anden endast är en skapad rörelse hos tingen.

Kungen ska alltså tillhöra en kyrka och en tro som fördömer muslimer som kättare. Kätteri är inte längre ett lagbrott enligt svensk lag. Det är likväl ett kraftigt nedsättande ord.

Men det är inte nog med det. Om man ser till första delen av företalet till den Augsburgiska bekännelsen mörknar bilden.

1] Stormäktige, segerrike kejsare, allernådigste herre! Eders kejserliga Majestät har utlyst en riksdag i Augsburg för överläggningar om hjälp mot turkarna, sedan gammalt de grymma arvfienderna till den kristna religionen och allt, vad kristen heter, och om åstadkommande av varaktiga försvarsåtgärder till skydd mot deras hätska angrepp 2] och slutligen om meningsskiljaktigheterna beträffande vår heliga religion och vår kristna tro, i syfte att de olika parternas åsikter och satser skulle i kärlek, saktmod och hovsamhet framläggas till ömsesidig upplysning och prövning, 3] för att på båda sidorna de ting, som ur Skriften framställts [och förståtts] på olika sätt, skulle [avlägsnas eller] rättas och för att i dessa avseenden en återgång skulle ske till den enda enhetliga sanningen och den kristliga endräkten skulle återställas, 4] så att framdeles en och samma uppriktiga och sanna religion måtte vara och bestå ibland oss, så att liksom vi äro och kämpa under en enda Kristus, vi också måtte kunna leva i en kristen kyrka, i endräkt och frid.

Sveriges grundlag refererar alltså till ett dokument som utnämner turkarna till arvsfiende till den kristna religionen och allt vad kristen heter. Det som något kungen, och kronprinsessan, måste ställa sig bakom.

Det är en världsbild som är mig främmande. Jag ser islam som en religion bland många andra. Likt det finns fundamentalistiska muslimer finns det fundamentalistiska kristna eller buddhister. På samma sätt som det finns fromma eller progressiva kristna finns det fromma och progressiva muslimer eller judar. Religionen borde inte vara en del av grundlagen.

Men framför allt. Religionshat borde inte vara en del av grundlagen. Nu är religion en del av grundlagen. Dessutom på ett sätt som ligger väldigt nära Anders Behring Breiviks syn på islam. Jag drar slutsatsen att utifrån svensk lag har inte Anders Behring Breivik en extrem syn. Det sätt vilket Anders Behring Breivik agerat utifrån denna världsbild är i modern synvinkel extrem, men inte världsbilden.

Ur en modern världsbild är såväl Anders Behring Breiviks, som grundlagens, syn på världen extrem.

Islamofobin är grundlagsfäst i Sverige. I Norge är det inte riktigt så illa. Där stadgas i §4 i grundlagen “Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne. ”

Ska vi klandra islamofobi hos andra, vilket vi bör, måste vi få bort den från lagtext. Är kungen islamofob? Måste inte kungen vara islamofob som grundlagen är skriven? För om han inte är det förlorar han rätten till kronan? Är det någonsin någon som frågat kungen om hans trosföreställningar? Stämmer den med den augsburgiska bekännelsen? Sympatiserar kungen med Anders Behring Breivik?

Vi kan väl åtminstone låta kungen och Viktoria tro på det de själva vill. Det är klart att Viktoria ska få vara ateist om hon vill. Eller för den delen muslim eller maniké.

Andra bloggar om: , , , ,

Enhanced by Zemanta

 
Coat of arms of the Vatican City {{mk|Грб на В...
Image via Wikipedia

Men hänvisning till Aftonbladets artikel om övergrepp i den katolska kyrkan vill jag påminna om Southparks avsnitt Red Hot Catholic love. 8e avsnittet i sjätte säsongen.

Det går att se här.

Andra bloggar om: , ,

 
Coat of arms of the Church of Sweden.
Image via Wikipedia

Något jag borde gjort för länge sedan.

Personalen på pastorsexpeditionen undrade lite varför jag inte ville vara medlem. De hävdade också att Svenska kyrkan inte är en förening. Jag hävdade ju att jag ville gå ur deras förening.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

[Amen]

Så lyder den apostoliska trosbekännelsen (ur den Svenska kyrkohandboken 1996, nyare översättningar finns) som är den som används inom Svenska kyrkan.

I andra föreningar jag är med i, eller har varit med i återfinns oftast en stadgeformulering i stil med “Medlem är den som ställer sig bakom föreningens program och stadgar.”
Man kan inte vara medlem i Moderaterna (vilket jag inte är) samtidigt som man arbetar för en socialistisk revolution. Det går inte att vara med i Amnesty och agitera för dödsstraff.

På samma sätt kan man inte vara med i Svenska kyrkan om man inte ställer upp på dess grundval, den apostoliska trosbekännelsen.

Jag har ingen abrahamitisk gudstro. Om jag hade haft det så hade jag ändå inte kunnat vara med i Svenska kyrkan. Jag hade nämligen inte heller då kunnat ställa upp på den trosbekännelse som kyrkan har. Om jag hade haft en abrahamitisk gudstro hade det räckt med den första satsen. Även om den kunde formulerats mindre patriarkalt.

Det är lätt att gå ur kyrkan. Man knallar in på pastorsexpeditionen och säger att man vill gå ur. Om man tycker att det är för jobbigt, kanske man inte vet var den ligger, så finns det hjälp att få. På Uturkyrkan.se kan man för en billig peng få det hela ombesörjt. Eller ja, man behöver skriva på ett papper och lägga det på lådan. Men det är inte så jobbigt. Själv vet jag var pastorsexpeditionen ligger. Jag var där och röstade i kyrkovalet. På sossarna eftersom inget annat vettigt alternativ ställde upp här. Dessutom passerar jag stället nästan varje dag varthän jag än skall. Det ligger så att säga på vägen.

Jag fick också en liten pamflett om vad jag går miste om som ickemedlem. Om jag får barn, och min partner inte heller är medlem i Svenska kyrkan, får barnet inte döpas i kyrkan. Den punkten är jätteskum, vill inte kyrkan att barnen ska döpas och upptas i Guds församling? Nåja, inte heller kan jag få en kyrklig vigsel, om inte min partner är med i kyrkan. En kyrklig begravning är inte heller att tänka på.
Att jag inte för rösta i kyrkovalet tror jag inte stod. Men det får jag ju givetvis inte. Jag får inte rösta i moderaternas provval heller.

Det stod också att jag måste betala begravningsskatt. Däremot stod det inget om att jag slipper betala kyrkoskatt. Men det slipper jag.

Prästen, tror jag att han var, han hade prästkrage, lovade däremot att googla på pastafarianismen. Den religion jag är en del av. Här kan du läsa mer om den.

Andra bloggar om: , ,

 
Axel Danielsson
Image via Wikipedia

Insändare publicerad i Hallands Nyheter 2010-03-16

Ideologiska skygglappar i skolan

Till debatten om kristendomen i skolan

Givetvis ska skolan förvalta de värden som samhället är uppbyggt kring. Vad vi inte förstår är varför kristendomen diskuteras. Det svenska välfärdssamhället är ju uppbyggt kring den reformistiska socialismen – socialdemokratin.

Trots regeringens försök att avskaffa de grunder på vilket samhället vilar så är det ändå den gemensamma välfärden som byggt Sverige.

Istället för fokus på kristendomen föreslår vi fokus på Saltsjöbadsavtalet, Per-Albin Hansson och Storstrejken. Som bakgrund kan även Karl Marx och Axel Danielsson studeras.

Eller så skapar vi en skola fri från ideologiska skygglappar. En skola där eleverna, inte Jan Björklund eller Göran Hägglund, har makten.

Jesper Berglund
Magdalena Eklund
Vänsterpartiet Falkenberg

Läs gärna också Humanisternas debattartikel i Svd.

Fler på ämnet: Seved Monke, Caspian Rehbinder, Ingemars blogghörna, Svensson, Lindenfors, Bluefree, Badlands hyena, Tianmi

Andra bloggar om: , , ,

 

issa hijabImage by futurowoman via Flickr

Ser glatt att Norska regjeringen beslutat att Hijab (och förmodligen även andra religiösa huvudbonader) ska gå att använda till polisuniform. Reglementet om dylika plagg ska uppdateras inom kort.

Religiösa sedvänjor, som inte skadar någon, borde vara acceptabelt även inom offentliga yrken. Det är antingen det eller ett totalförbud, någon mellanväg finns inte. Tyvärr är så inte fallet idag. Jag minns t ex fallet med hårdrockande läraren som sades upp för att hans band inte var tillräckligt moraliska.

Att personer inom det offentliga är religiösa är en helt annan sak än att det offentliga är religiöst. Jag är mot lucia-firanden, jul-firanden och dylikt i skolor. Jag kan acceptera det i religiösa friskolor, men jag är emot desamma. Dock, så länge lärare tillåts gå med kors runt halsen så ska poliser få ha hijab, även i Sverige.

Andra bloggar om: , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

 

BEVERLY HILLS, CA - JUNE 16: Lesbian couple R...Image by Getty Images via DaylifeEn könsneutral äktenskapslagstiftning är något som vi inom vänstern krävt länge. Nu verkar det hända saker i frågan då tre av de borgerliga partierna lagt förslag i frågan.

Det intressanta är att den linje som jag ser som rådande inom vänstern är en mix av kd:s linje och de övriga borgerligas. Samtidigt är det den enda rådande linjen.

Från vänsterns motion om Könsneutral äktenskapslagstiftning och civil vigsel inlämnad flertalet gånger (länkad ovan):

1 Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i regelverket som innebär att äktenskapslagstiftningen görs könsneutral.
2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i regelverket som innebär att partnerskapslagen avskaffas under förutsättning att äktenskapslagstiftningen görs könsneutral.
3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i regelverket som innebär att vigselrätten tas bort från svenska kyrkan och andra trossamfund.

Vad saken heter, att två personer lovar varandra att de ska leva ihop resten av livet och helst dessutom älska varanda, bryr jag mig inte i. En del kristna tycker att det är jätteviktigt att äktenskapet är ett bibliskt begrepp. De hävdar att äktenskapet är instiftat av gud.

Om man tror på en gud så kan man mycket väl tro att den guden gett regler för hur samlivet ska organiseras. Det är vettigt.

Om man däremot inte tror på en gud blir ett sådant resonemang fånigt. Staten tror inte på gud och ska därför inte ta dylika hänsyn. Däremot inser jag att det kan vara dumt att använda ett begrepp som tingats av religiösa grupper. Då kommer man till frågan var ordet äktenskap kommer från. Är det så att de bibelöversättningar som gjorts har använt ordet äktenskap för att det redan fanns en dylik institution (samlevnad av två personer under äktenskapsliknande förhållanden) innan översättningarna som översättarna bara använde sig av, eller är det så att ordet äktenskap är en översättning av ett bibliskt ord? Runeberg ger inte svar på frågan.

Är svaret i enlighet med det första alternativet kan vi gott kalla det hela för äktenskap. Är svaret i enlighet med det andra alternativet bör vi hitta på ett nytt ord, då kan KDs giftermål fungera.

Ytterligare ett skäl att byta ord, om vi väljer att göra det, är att vi inte nödvändigtvis vill tvinga trossamfund att ändra sina ceremonier. Ord av typen “ni har nu ingått äktenskap” blir ju felaktiga om trossamfunden fråntas vigselrätten.

Trossamfunden ska kunna hålla på med i stort sett vilka konstiga ritualer och ceremonier de vill (så länge de inte bryter mot någon lag). Vigselrätten ska dock förbehållas det allmäna.

Lagen ska överlag vara könsneutral. Givetvis kan undantag finnas, till exempel när det handlar om politisk lagstiftning. Sådan lagstiftning som syftar till att komma till rätta med ett problem inom jämställdhetsområdet. Dylika lagar skulle kunna handla om kvotering eller lag om diskriminering på grund av kön.

För en könsneutral äktenskapslagstiftning oavsett vad den kallas. För trossamfundens rätt att kalla saker va fan de vill. Mot trossamfundens vigselrätt.

Andra bloggar om: , , ,

Andra: SVD, Aftonbladet, HBT-sossen, Ulf Bjereld, Per Herman.

(edit: flyttade en länk på begäran.)

Reblog this post [with Zemanta]

Per-Olof Hermansson Says:

Intressant artikel. En kort fråga: Var i min artikel som du hänvisar till med länken “kristna” använder jag argument för att äktenskapet skulle vara ett bibliskt begrepp, eller att det är instiftat av Gud?

mvh

Per-Olof

kverulant Says:

Hm, det gör du ju faktiskt inte när jag läser noggrannare. Det är däremot ingen ovanlig argumentation även om inte du står för den. Jag tyckte att du hade ett läsvärt inlägg och ville få in det någonstans.

Om du önskar kan jag editera så att din länk kommer på annan plats.

Marita Engström Says:

Intressant diskussion. Jag tillhör dem som tycker att äktenskapet självklart skall vara könsneutralt men även en civil institution. Äktenskap ingås väl av kristna, muslimer ateister m fl. Kan väl ses som ett juridiskt avtal. MEN jag gillar inte KDS förslag. De vill freda äktenskapet för man och kvinna. Jag tycker att ordet äktenskap med allt vad det innebär kan finnas kvar. Men att det skall vara könsneutralt. Och att äktenskap skall vara civilt och skötas av staten. I juridisk mening. Vilka cermonier och vilka trossamfund man sen (ev) vill blanda in är upp till var och en.

Per-Olof Hermansson Says:

Tack, gör det, för mig är det en viktig poäng att vi har ideologi om politik och samhälle baserat på vissa grundläggande filosofiska värderingar, och att vi inte blandar in Gud och Bibeln i den politiska ideologin.

 

President of Iran @ Columbia University.Image via WikipediaBrittiska Channel 4 har en jultradition av att låta olika personer hålla ett alternativt DN nämner att talet väckte en del ilska hos det brittiska folket. Jag har svårt att se varför utifrån innehållet i talet.

Ahmadinejad utgick i talet från sin muslimska syn på Jesus. Jesus som profet inom den abrahamistiska traditionen. Det skiljer sig från den kristna synen på Jesus som guds son. Inget av det som sades i talet om Jesus står dock i motsättning till den kristna synen rent teologiskt.

Politiskt däremot skulle det kunna vara så att folk blir upprörda. Ahmadinejad hävdade att Jesus, om han levt idag, skulle agerat mot krigsmånglare, terrorism och översittare. Indirekt att Jesus skulle varit mot såväl Förenta staterna som Israel. På samma sätt som Jesus agerade mot det politisktekonomiska systemet under sin (påstådda) levnadstid.

Så långt har Ahmadinejad rätt. Därefter har han fel. Lösningen är inte att alla återgår till att följa profeternas bud. Det är ingen bra lösning att alla blir rättroende kristna eller muslimer. Det behövs ekonomiskpolitiska reformer och så småningom en grundläggande samhällsomvandling på ekonomiskdemokratisk, eller om ni hellre vill, socialistisk, grund för att lösa världens problem. En världsomspännande interreligiös teokrati är inte ett önskvärt scenario.

Det är dock starkt av Channel 4 att våga släppa fram en person som inte beskrivits på bästa sätt i västerländsk media att framföra en julhälsning till alla kristna.

Andra bloggar om: , , ,

Reblog this post [with Zemanta]
 • Nollåttan Says:

  Om Jesus skulle ha agerat mot krigshetsaren, terroriststödjaren och översittaren Ahmadinejad och alla mullorna i Iran skulle Jesus blivit avrättad.

  Att AHmadinead inte anser sig själv vara varken krigshetsare (önskar Israels förintelse och förespråkar Jihad), terrorist (understödjer Hezbollah) eller översittare (tillämpar den mest repressiva politik mot sitt eget folk som finns i världen idag, möjligen med undantag för i Nordkorea) må vara hänt. Det är många som ser grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget. Att andra däremot inte inser varför de flesta människor blir upprörda över hyckleriet är mer svårförståeligt.

 •  

  Veronica Decides to Die album coverImage via WikipediaDet finns en bunt författare jag uppskattar, inte för att de alltid har rätt, inte för att deras språk nödvändigtvis är det bästa, utan för att de får en att tänka till. En sådan är Paulo Coelho.

  Jag ser idag, trots att jag nog vetat om det i bakgrunden, att hans bok “Veronika bestämmer sig för att dö” ska bli film som släpps nästa år. En underbar sak i sig. Vad ännu bättre är att i rollen som Veronika ser vi Sarah Michelle Gellar. En skådespelerska som bland annat spelat i den fantastiska teveserien Buffy, the vampire slayer.

  Det var en bra julklapp att få den informationen idag.

  Andra bloggar om: , ,

  Reblog this post [with Zemanta]

   

  En insändare om IOGT-NTOs uteslutning av Åke Green.

  I dagens GP ondgör sig Elisabeth (medlem 453 42) över att IOGT-NTO pysslar med annat än alkohol. Hon lovade ju bara att avhålla sig från alkohol och inte ha en viss åsikt.

  Hon har fel.

  Mitt svar på insändaren (jag vet i dagsläget inte om det publiceras)(edit: Publicerat idag 6/2 i gp)

  Svar till Elisabet Medlem 453 42 i GP 4/2

  När du gick med i IOGT-NTO lovade du att göra ditt bästa för främja IOGT-NTO-rörelsens syften sådana de framgår i grundsatser och program. Dessutom lovade du att leva helnyktert. Nykterheten är en nödvändighet för att de andra målen, som rätt till frihet, internationell gemenskap på demokratisk grund samt fördelning av materiella tillgångar så att alla människor får del av välfärd och trygghet, ska kunna uppfyllas. Uteslutningen av Åke Green var korrekt.

  Jesper Berglund
  medlem 435 77

  IOGT-NTO:s grundsatser och program kan läsas här.
  Huruvida Åke Greens uttalanden och åsikter står i motsättning till dessa kan man ha olika åsikter om. Den huvudsakliga poängen är dock viktig. IOGT-NTO är en organisation för att göra världen bättre. För att lyckas med det krävs personlig helnykterhet. Nykterheten är en bisak i organisationen, det är allt det andra som är det viktiga. Det verkar väldigt få ha förstått.

  Några andra som skrivit om Åke Green och IOGT-NTO:
  Bahlool
  Allotetrapliod
  Nonicoclolasos
  Aqurette
  Mikael Abrahamsson
  Dagen
  Eivor Karlsson
  Politikerbloggen

  edit:
  även
  Egon Frid

  Andra bloggar om: , , ,

  ____

  Ingemar Says:

  Skulle Åke Green och hans bröder och systrar i Pingströrelsen känna sig mera hemma i Blå Bandsrörelsen?
  Tänker då på deras kristna åskådning.

  Ingemar Says:

  En viktig sak för nykterhetsrörelsen borde vara att arrangera nyktra högtidstillställningar för vuxna utan krav på medlemskap. Naturligtvis skall man ta mera betalt av dem som deltager och inte är medlemmar. Inträde, icke subvetionerat fika (ej medlemspris etc).
  samtidigt finns möjlighet att nya medlemmar tillkommer och folk som inte är helnykterister har lättare att hålla sig borta från alkoholen. Samt möjlighet att informera om verksamheten mm. Här kan man ju ta hjälp av UNF och MHF mm.
  =Socialt arbete samt +inte bara alkoholarbete s a s

   

  Jag har flyttat. När man flyttar är det vanligt att man gör flyttanmälan via Svensk Adressändring. Det måste man inte, man kan anmäla det direkt till skatteverket. En fördel med Svensk Adressändring är att man också kan beställa eftersänding av post. Så att den post som kom till den gamla adressen också kommer till den nya. Det funkar för det mesta, inte jättebra när jag flyttade från Wendelsberg till Varberg.

  Nåväl. Jag fick hem ett brev från Svensk Adressändring i samband med min anmälan. Man måste fylla i en lapp och skicka tillbaka så att de vet att man inte fuskar typ.
  På pappret med Adressändrings allmänna kundvillkor finns en del som heter ”Flyttanmälan, Skatteverket informerar”. Där får vi bland annat svar på frågan ”Vilka informeras om din adress?”

  Svaret lyder:
  ”Adressändingen vidarebefordras till bl a följande myndigheter:
  – Försäkringskassan
  – Kommunala förvaltningar
  – Landsting
  – Pliktverket
  – Skatteregistret
  – Statliga personadressregistret (SPAR)
  – Svenska Kyrkan

  – Vägverkets bil- och körkortsregister”

  Man kan ju tycka att det är helt ok att myndigheter får ta del av ens nya adressuppgifter då det blir krångligt utan dem. Det är bra att skolor får reda på att det kommer nya barn som ska gå i skolan och det är bra att landstinget vet att jag kan komma att behöva vård.
  Men Svenska kyrkan? Det är inte ens en myndighet såvitt jag vet. Varför skickar skatteverket mina uppgifter till en religiös församling? En församling som inte är knuten till staten? Man får väl vara tacksam för att de inte skickar den nya adressen till Jehovas men varför Svenska kyrkan?

  Andra bloggar om: , , , ,

  ___

  Elin Says:

  men jesper, så korkad är du väl inte? har väl att göra med att du fortfarande betalar gravplats eller nåt. dessutom finns det många som är med i kyrkan och det lever väl kvar från statskyrketiden att de ska veta vilka de får skatt från. oroa dig inte, det förändras nog efter att staten kommer komma på att det är konstigt om de tar upp en kyrkas ”medlemsavgift”, sen kommer kyrkan inte ha några pengar och prästerna måste knäcka extra. för det finns ingen chans att de kan ha lika höga avgifter och dessutom kommer de inte kunna beräknas på inkomst. så snart finns nog inte svenska kyrkan längre… om de inte blir bättre på att visa folk vad de faktiskt gör för människor och köper lite sympati.

  Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha