Nazister i skolanDe senaste dagarna har det diskuterats en del kring nazister i skolan. Svenskarnas parti ställer upp i kommunval i en rad kommuner och Sd har fysiskt blockerats från skolor av elever. I det här inlägget tänker jag anlägga ett tjänstemannaperspektiv på partier i skolan.

Några utgångspunkter.
1. Det är bra med politik i skolan. Eleverna mår bra av att se att folk kan ha olika åsikter och ändå arbeta tillsammans.
2. Det är minst sagt problematiskt ur såväl värdegrunds- som arbetsmiljö-perspektiv med nazister i skolan.
3. Grundlagen är viktig.

Skolverket har gett en skrift om Politisk information i skolan som jag i mångt och mycket kommer att utgå från.

I korthet går den ut på att skolan, som varande en del av statsapparaten, inte kan särbehandla någon entitet eller hindra yttrandefriheten. Det gör att skolan inte måste bjuda in alla partier, men att om skolan erbjudit ett parti utrymme, så måste den också ge samma utrymme till andra partier som begär utrymmet. Det oavsett vilka åsikter partiet står för.
Skriften klargör också att det måste föreligga objektiva rekvisit kring vilka som bjuds in. T ex alla som är representerade i kommunfullmäktige.
Kring allt detta hänvisas till en rad JO-beslut, alla redovisade i skriften.
Det är också tydligt att detta gäller friskolor, genom en lagändring och uppdatering av skriften.

Lärare är tjänstemän och ska följa lagen. Det är en orimlig situation att tjänstemän inte följer lagen (med undantag som bland annat följer av Nürnbergrättegångarna).

Dock, lärare har att följa såväl skollag som grundlag, även om grundlagen kommer först. Och det är här det blir lite intressant.
Läroplanen säger att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Skolan, och därigenom lärarna, är skydliga att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen, har ansvar för att sådant arbete bedrivs. Om personalen får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Vidare har vi diskrimineringslagen där även där stadgas att utbildningsanordnare ska utreda och vidta åtgärder.
Dessutom finns brottsbalken med lagar som förtal, förolämpning, hets mot folkgrupp etc.
Rektor har rätt att avvisa personer från skolan. Jag är oklar över om den rätten kan delegeras. Det har hänt att en representant för ett politiskt parti, ND, dömts för olaga intrång då denne efter upprepade uppmaningar inte lämnat skolans område.

Detta leder i sammanfattning till följande handlingsplan för skolor som får påhälsning av partier som kan tänkas bryta mot skolans värdegrund. Det är en handlingsplan som fungerar bra oavsett vem som kommer på besök, men är kanske lite i överkant för ett “vanligt” besök.

1. Eleverna informeras om att partiet ska komma på besök.
2. En, eller ännu hellre två, lärare avsätts för att “bevaka” besöker.
3. Partiet välkomnas av skolpersonal som klargör att skolans värdegrund gäller.
4. Partiet påbörjar sin verksamhet, bokbord eller vad det kan tänkas vara.
5. Vid varje yttrande som inte är i linje med skolans värdegrund och de värden som talas om i läroplanen, ingriper läraren och påtalar, helt neutralt, att det nyligen yttrade uttalandet strider mot skolans värdegrund.
6. Vid varje yttrande som kan tänkas bryta mot lagen ringer personal polis och påtalar att ett misstänkt brott håller på att genomföras. Det är rimligt att också anteckna vad som sägs. Säger inte partiets representant något som kan vara hets mot folkgrupp eller liknande är det troligt att representanten tröttnar på att läraren bryter in enligt punkt 5 och därvid uttalar saker som kan tolkas som hot. Polissamtal.
7. Om partiet yttrar saker som kan tänkas strida mot diskriminingslagen, eller utgöra annan kränkning, är skolan i sig skyldig att agera. Rektor, eller möjligen en person som rektor delegerat ansvar till, kan då uppmana partiets representanter att lämna skolans område. Om de inte gör det är det då att klassa som olaga intrång, varvid också polisen tillkallas.

Ovanstående är ett sätt för skolans personal att både följa lagen och motverka nazister, och andra antidemokratiska tendenser, i skolan.

Gällande elevers blockering av skolentréer så har jag inte analyserat frågan grundligt men kan inte hitta att eleverna därigenom begår lagbrott. Däremot bör, i enlighet med ovan, skolan då tillkalla ordningsmakten, mot eleverna, för att påtala att skolan inte kan hindra nazisterna, eller sd, från att komma in. Har skolan i det läget tur yttrar partiets representanter kränkande ord vilket måste leda till åtgärd från skolledningens sida. En typiskt sådan åtgärd är avvisning.

Någon som har en bättre strategi?

 

Idag hade jag en insändare inne i Hallands nyheter, den lokala dagspressen. Insändaren var ett svar på en insändare av två Sverigedemokrater.
Mitt svar på Hn:s webb.
SD:s insändare

Rasister är dåligt för det trygga samhället
Svar till Erik Hellsborn och Gejbert Strömdahl (EHGS) i HN 20131127

Ett samhälle där invånarna litar på varandra och där sammanhållningen är stark är önskvärt. Det är ett samhälle där folk samarbetar och hjälps åt och känner trygghet. EHGS hävdar att ett sammanhållningen minskar i ett mångkulturellt samhälle. De hänvisar till en studie från Michigan State University.

Jag har letat efter studien. Jag har inte hittat den, möjligen skulle det vara lättare om de nämnde titel eller upphovsman. Jag har däremot tittat EHGS:s övriga referenser och ser att verkligheten inte stämmer överens med EHGS:s insändare.

Alberto Alesina, som mycket riktigt forskat på vad som gör att samhällen över tid har mindre sammanhållning placerar mångkultur först på fjärde plats tillsammans med ekonomisk ojämlikhet. Han är också tydlig med att det främst är personer som är mot etniskt mångfald som bidrar till det.

Däremot har EHGS rätt i en sak. Ett samhälle där alla delar samma värderingar och traditioner är ett samhälle där sammanhållningen är stor. Åtminstone för de som passar in i normen. För de som inte passar in det inte lika bra.

SD och EHGS säger att de vill bygga ett tryggt samhälle. Det blir inte tryggt för de som inte får vara en del av det. Istället för att så split och ställa grupp mot grupp vore det bättre att lyssna på forskningen de refererar till. Se till att alla ges ekonomisk trygghet, se till att verka för ekonomisk jämlikhet och slutligen, se till att minska rasismen i samhället, en av de viktigaste orsakerna till otrygghet och brist på tillit.

Jesper Berglund
tf Ordförande V Halland

 

Efter uppmaning återpubliceras inlägget som gjorde att IRM råkade ut för en massiv Ddos-attack.

IRM vs Björn Söder i SVT Debatt – vi reder ut Söders lögner

av Henrik Johansson> den Nov 8, 201311:57

I torsdagens SVT Debatt deltog Henrik(jag) från IRM i en debatt om den numera rikskända ”tårtningen” av Jimmie Åkesson. SD:s pressekreterare Björn Söder var vår huvudmotståndare trots att vi som Söder anser att tårtning är ett riktigt dåligt sätt att bemöta SD. Söder kom dock med en hel del minst sagt märkliga påståenden som vi känner att vi bör reda ut.

För er som missade debatten:

Påstående nr 1:

Carlito: SD är det enda partiet som i principprogrammet uttrycker att man kan upphöra att vara svensk om man inte följer SD:s definition av identitet och kultur.

Björn Söder: Det är rent nonsens.

Sanningen: Citat från SD:s principprogram sida 11: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”

Påstående nr 2:

Carlito: Så Thoralf Alfsson har aldrig uttryckt att han är en islamofob?

Björn Söder: Jag tror inte han har sagt att han är isamofob, nej.

Sanningen: Citat från Thoralf Alfssons blogg: ”Jag är islamofob och jag kan överhuvudtaget inte förstå att någon med kristen uppväxt kan vara något annat än islamofob.”

Påstående nr 3:

Björn Söder: Man avhumaniserar SD när man kallar oss för rasister.

Sanningen: Att kalla en rasist för rasist är inte avhumanisering. Att vara rasist är avhumanisering. /Tore Kullgren

Påstående nr 4:

Carlito: Jimmie Åkesson säger ju själv att islam är det största hotet sen andra världskriget.

Björn Söder: Nej nu är det fel igen. Det var Aftonbladet som satt den rubriken. Det står inget sådant i debattartikeln.

Sanningen: Öhh, jo det gör det:

Åkessons debattartikel i Aftonbladet

Åkessons debattartikel i Aftonbladet

För att vara på den säkra sidan så har ni två citat till från partitoppen.

Jomshof

Jomshof

Björn Söder

Björn Söder

Det finns fler saker vi skulle kunna bemöta, men jag tror ni fattar poängen. Vi vill passa på att tacka alla ni där ut som stöttat oss, vi kan inte ens börja beskriva hur mycket era fina ord värmde! Ett speciellt tack till Carlito som var grym i debatten.

***UPPDATERING***

Vi fick en förfrågan om att reda ut Söders befängda påståenden/förnekanden gällande järnrörsskandalen. Vi har skrivit om alla lögner i detta inlägg: SD-topparnas lögner – vi har hela listan

Här har ni även en lista som belägger allt det vi sa om SD:s plattform på nätet, Avpixlat:

Andra som lagt upp texten: Aftonbladets ledarblogg, IRM själva, Politism, Svensson, Anny, Motkraft, Expressen, Nyheter 24

 
The Arbeiderpartiet headquarters, Oslo

Image via Wikipedia

Innan jag börjar. Har du inte läst Johans “Terrorn och den europeiska nyfascismen” så gör det först.

Dessutom, innan du börjar, det här inlägget är lite spretigt, det är mycket som jag vill ha sagt, stå ut.

1996 gick jag med i Ung Vänster. Sedan dess har jag varit politiskt aktiv. Inte alltid med Ung Vänster, Vänsterns studentförbund eller Vänsterpartiet som främsta arena. Jag har också varit aktiv i Sverok och IOGT-NTO. Trots det är det i Ung Vänster, VSF och Vänsterpartiet jag har fått min politiska och organisatoriska skolning.

Jag har varit på sommarläger, med Ung Vänster, och Sosialistisk Ungdom, den norska motsvarigheten. Jag har arrangerat, demonstrerat, suttit långa nätter och gjort tidningar, lärt mig italiensk bokföring, debatterat stadgar och allt annat man gör i en politisk organisation. Jag har fått vänner. Jag har sett vänner, och för den delen kamrater jag inte räknar till vänner, växa och bli rikskända inom sina områden. En del är kvar inom rörelsen, en del inaktiva och en del har bytt parti.

Men att vara aktiv på vänsterkanten är inte bara glädje. Hot och våld är inte ovanligt. Inte heller är det ovanligt att samhället inte bryr sig. Men mer om det senare.

Men, det här inlägget ska inte handla om mig, det ska handla om vad som hände i Norge. Jag spenderar en del tid med att försöka förstå den extrema högern, de som främst utgör det fysiska hotet med de som engagerar sig på vänsterkanten. Det gör att jag bland annat läser en del på olika “extrema” sajter på nätet. Bland annat nordisk.nu och flashback. Jag försöker förstå hur de tänker, varför de tänker som de gör och hur vi, vänstern, kan motverka att fler tänker så.


Det som kommer nu kan verka kontroversiellt, men läs hela innan du flippar.

Jag menar att ABB, utifrån den bild som sprids av honom i hans manifest, utifrån hur många i de högerextrema miljöerna resonerar, och utifrån flera “foliehattsteorier” har agerat konsekvent och logiskt.

Om man anser att den sittande regimen agerar landsförrädare.
Om man anser att rättsväsendet inte gör något åt att regimen är landsförrädare.
Om man anser att främmande trupper i ett krig stationeras i landet utan att någon reagerar.
Visst är man då skyldig att reagera?

Om man ser ett pågående folkmord? Ska man då inte arbeta mot det?

Nu menar jag inte att ABB har rätt i vad han anser, tro på intet sätt det.

Vad kan man då göra, om man anser saker som ovan? Man kan agera parlamentariskt, man kan ställa upp i val och samla folk för sin åsikt. Det är svårt om man har åsikter som folk inte håller med om. Och för att vara raka, de norska medborgarna anser inte att regimen är landsförrädare. Det är en återvändsgränd.
Man kan bygga en armé. Samla de som har samma åsikter, skaffa vapen, starta inbördeskrig. Men alla sådana försök kommer att stoppas av regimen.
Slutligen kan man agera utan ledare. Man kan slå hårt och effektivt mot de man anser bär skuld. I det här fallet, kulturmarxisterna, anförda av Arbeiderpartiet (AP), som också bär upp regimen.

Vad slår inte hårdast, om inte ett slag mot ungdomen?


Låt mig avvika en stund och se på mitt eget parti, Vänsterpartiet. Ponera att en bomb skulle explodera på den restaurang där Partistyrelsen (PS) äter lunch under ett möte. Det skulle slå ut en stor del av PS och förmodligen en del av riksdagsgruppen (då en del sitter i både PS och riksdagen). Även en del av de anställda skulle följa med i smällen. Låt oss säga, totalt 50 personer döda. I det läget finns en rad kompetenta kamrater runt om i landet som skulle kunna kliva in och leda partiet tills det att en extrakongress kan hållas, 6 månader senare. Jag är övertygad om att partiet skulle klara att hålla ihop vid en politisk linje och som en organisatorisk enhet. Förhoppningvis finns ju någon som inte var på just det PS-mötet av personliga skäl som kan vara samlande.
Om däremot detsamma skulle drabba Ung Vänster. En samling av förbundsstyrelsen och en bunt distriktsaktiva. Totalt 50 pers. Jag tror att det skulle slå hårdare. Många av de som idag har ledande roller i partiet har sin skolning i Ungdomsförbundet. Jag inbillar mig att det är färre än i andra partier men likväl. Det skulle innebära att en generation ungdomsförbundare inte skulle nå vuxen ålder. Inte bara skulle de skada partiet på sikt, det skulle också skada den breda samhällsdebatten, då som tidigare nämnt en hel del som fått sin skolning i ungdomsförbundet nu återfinns på andra ställen i samhället. Det skulle också skada ungdomsförbundet i sig mer än vad ett attentat mot partiet skulle skada partiet. Jag inbillar mig, utan att vara för insatt i Ung Vänster nu för tiden, jag är för gammal, att partiet skulle behöva, givetvis i samråd med Ung Vänster, be alla sina medlemmar under 30 eller 35 att inte vara aktiva i partiet utan istället bygga upp ungdomsförbundet. Det skulle vara en stor förlust för såväl parti som ungdomsförbund. Det skulle slå för lång tid framöver.


Sålunda agerade ABB rimligt som slog mot ungdomen. Om man delar hans åsikter i övrigt förstås. Tror man dessutom att det kommer att komma fler efteråt, om ett år, om tre år, om 10 år, så är det än mer rimligt. För varje attentat så försvagas “fienden”, för varje attentat framstår den egna sidan som starkare.

Nu tycker någon att man ska bry sig om krigets lagar. Man får bara agera mot soldater och inte mot civila etc etc. Det gjorde ju ABB. Ser man alla AP:are (och AUF:are) som en del av en krigförande motpart så är aktiva AUF:are soldater. Då är eventuella döda utanför regeringskansliet (icke tjänstemän) betydligt värre ur det perspektivet. Men de befann sig vid ett militärt mål, så de får skylla sig själva.
(Apropå det, att skylla sig själva, ett annat sidospår. Efter demonstrationerna, kravallerna och polisvåldsskandalen i Göteborg 2001 framfördes följande resonemang av den dåvarande bekant som titulerade sig som liberal (komprimerat): “Om man befinner sig i närheten av personer som ser ut som personer som tidigare kan ha begått ett brott på en annan plats får man skylla sig själv om man råkar ut för lite polisvåld.” )

Utifrån den världsbild som ABB har belagts med, vad skulle han ha gjort annorlunda? Skulle han ha låtit bli att agera? Skulle han ha sprängt en moské? Nej, han skulle ha gjort så mycket skada han kunde.

Missförstå inte, jag avskyr det hela. Jag har gråtit floder över attacken mot Utøya. Jag har spenderat en stor del av mitt liv med att motverka de politiska krafter som delar ABB:s världsbild. Men jag (tror att jag) förstår den.


I valet 2002 polisanmälde jag en person med hög position inom ND och NDU som yttrande
(ej ordagrant) att jag och hela mitt parti skulle behöva åka ambulans inom kort. När jag gjorde anmälan reagerade polisen som tog anmälan med förvåning över hur mycket det fanns på personen redan (vill minnas att han då inte var 20 fyllda). Utredningen lades ner.

Förmodligen 1998 (kan ha varit 97, möjligen 99) blev jag slagen av en av de lokala nazisterna på en buss in till staden som jag då bodde intill. Anmälan gjordes direkt när jag kom in. Vittnen fanns, ändå kom det inte ens till domstol.

Ung Vänster Hallands kurslokaler bombhotades när vi skulle ha kurs. Förmodligen 1998 det med.

Vänner, kamrater, har blivit misshandlade av främst den nazistiska högern. Lokaler har blivit uppbrända. Manifestationer har handgripligen avbrutits. Deltagare har filmats och fotograferats.

Jag och många andra har hittats i nazisternas register. Våldet är, inte ständigt, men ofta, närvarande för aktiva i den politiska vänstern.

Nu verkar inte ABB ha rört sig inom den naziinfluerade högern, Istället är det den mer klassisk fascistiska högern han hämtat sin näring. Jag vill hävda att det är samma höger som “det nya Sverigedemokraterna”. När nazzarna har sparkats ut (vilket de ju inte gjort helt och hållet, men låt oss påstå det för argumentationens skull) har utrymmet fyllts av en annan höger.


De åsikter som ABB tillskrivs finns även i den svenska extremhögern. Jag blev förvånad över att ABB inte var mer extrem, för det är inte extrema åsikter som framförs. Jag möter dem varje vecka.

Jag möter dem på nätet, även utanför extremistsajter. Jag möter dem i skolan. Flera av de teorier som ABB verkar ha förfäktat finns också ute i skolorna, bland eleverna. Ibland även bland lärare. Inte alltid så uttalat eller framträdande, men de finns.

Jag menar att det kommer att komma flera, och att det har kommit andra tidigare (herr Mangs i Malmö t ex).

Jag menar att det är den politiska vänstern som nu måste ta sitt ansvar. Givetvis inte bara Vänsterpartifamiljen utan även den socialdemokratiska rörelsen, fackföreningsrörelsen och de socialistiska grupperna på vänsterkanten om Vänsterpartiet. Oavsett om man kallar sig Sosse, Trotte, Stalinist, Kommunist, Frihetlig eller bara vänster. Vi kan inte, i kampen mot fascismen, förlita oss på liberaler. I den mån de vill vara med ska vi uppmuntra dem, men det måste vara vi som tar ansvaret.

Vi behöver återta problemformuleringsinitiativet, lättare sagt än gjort. Men främst behöver vi förklara vår världsbild. Ofta och mycket. Dessutom i enkla ord. Läs Johans artikel, länkad längst upp, en gång till.

Ska vi skydda oss mot terrordåd som ABB:s krävs en oehörd övervakningsapparat. Det krävs att hela våra liv genomlyses av staten. Jag vill inte leva i en sådan värld. Inte heller vill jag leva i en värld där högerextrema islamofober skjuter av arbetarklassen.

Om vi antar att ABB agerat rimligt utifrån sin övertygelse har vi två val. Antingen agera utifrån att den här typen av personer alltid kommer att finnas eller agera mot världsbilden som skapar terrorister.

Ett samhälle som skapar skillnader mellan människor. Ett samhälle som skapar klyftor skapar också hat. Min rörelse, arbetarrörelsen, bygger i mycket på hat. Vi hatar klassamhället och vi vill avskaffa det. Vi vill inte hata. Vi vet att när samhället blir mer jämlikt minskar hatet.

Ett sätt att stoppa det högerextrema våldet är att bygga ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där vi inte behöver känna hat. För det krävs att vi alla hjälps åt. Det kräver på sikt att kapitalismen avskaffas. Men det kräver nu att det offentliga samhället tar islamofobin och det oresonliga hatet på allvar.

Det finns mer att säga, jag kanske återkommer.

Andra bloggar om: , , ,

 
Coat of arms of Augsburg

Image via Wikipedia

Sverige är en monarki. Hur monarkin fungerar regleras i Successionsordningen. Där står vilka regler som gäller för arv av ämbetet som kung eller drottning.

Men det står också vad kungen ska tro på. I paragraf 4 i Successionsordningen står :

“Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).” 

Det är alltså en lag som senast ändrades 1979, en hyfsat modern lag i förhållande till hur gammal den svenska monarkin är. Det står också, som framgår av sista meningen i citatet, att även tronföljare måste bekänna sig till den Augsburgiska bekännelsen. Frågan är hur många som vet vad det faktiskt står där.

Om vi börjar med den första trosartikeln.

I. Om Gud
1] Våra kyrkor lära endräktigt, att Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant och att det oryggligt skall tros: 2] nämligen att det finns ett enda gudomligt väsende , som både kallas och är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. 3] Likväl finnas tre personer med samma väsende och samma makt, som av evighet äro till jämte varandra, Fadern, Sonen och den helige Ande. 4] De använda här ordet person i samma betydelse, som det har hos kyrkans gamla författare i detta sammanhang ; det betecknar något, som icke är en del eller en egenskap hos något annat, utan existerar självständigt.

5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika. 6] De fördöma även samosatenerna, gamla och nya, som förfäkta, att det endast finnes en person, och därför om Ordet och den helige Ande illfundigt och hädiskt säga, att de icke äro särskilda personer, utan att Ordet blott betyder av stämman frambragt ord och Anden endast är en skapad rörelse hos tingen.

Kungen ska alltså tillhöra en kyrka och en tro som fördömer muslimer som kättare. Kätteri är inte längre ett lagbrott enligt svensk lag. Det är likväl ett kraftigt nedsättande ord.

Men det är inte nog med det. Om man ser till första delen av företalet till den Augsburgiska bekännelsen mörknar bilden.

1] Stormäktige, segerrike kejsare, allernådigste herre! Eders kejserliga Majestät har utlyst en riksdag i Augsburg för överläggningar om hjälp mot turkarna, sedan gammalt de grymma arvfienderna till den kristna religionen och allt, vad kristen heter, och om åstadkommande av varaktiga försvarsåtgärder till skydd mot deras hätska angrepp 2] och slutligen om meningsskiljaktigheterna beträffande vår heliga religion och vår kristna tro, i syfte att de olika parternas åsikter och satser skulle i kärlek, saktmod och hovsamhet framläggas till ömsesidig upplysning och prövning, 3] för att på båda sidorna de ting, som ur Skriften framställts [och förståtts] på olika sätt, skulle [avlägsnas eller] rättas och för att i dessa avseenden en återgång skulle ske till den enda enhetliga sanningen och den kristliga endräkten skulle återställas, 4] så att framdeles en och samma uppriktiga och sanna religion måtte vara och bestå ibland oss, så att liksom vi äro och kämpa under en enda Kristus, vi också måtte kunna leva i en kristen kyrka, i endräkt och frid.

Sveriges grundlag refererar alltså till ett dokument som utnämner turkarna till arvsfiende till den kristna religionen och allt vad kristen heter. Det som något kungen, och kronprinsessan, måste ställa sig bakom.

Det är en världsbild som är mig främmande. Jag ser islam som en religion bland många andra. Likt det finns fundamentalistiska muslimer finns det fundamentalistiska kristna eller buddhister. På samma sätt som det finns fromma eller progressiva kristna finns det fromma och progressiva muslimer eller judar. Religionen borde inte vara en del av grundlagen.

Men framför allt. Religionshat borde inte vara en del av grundlagen. Nu är religion en del av grundlagen. Dessutom på ett sätt som ligger väldigt nära Anders Behring Breiviks syn på islam. Jag drar slutsatsen att utifrån svensk lag har inte Anders Behring Breivik en extrem syn. Det sätt vilket Anders Behring Breivik agerat utifrån denna världsbild är i modern synvinkel extrem, men inte världsbilden.

Ur en modern världsbild är såväl Anders Behring Breiviks, som grundlagens, syn på världen extrem.

Islamofobin är grundlagsfäst i Sverige. I Norge är det inte riktigt så illa. Där stadgas i §4 i grundlagen “Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne. ”

Ska vi klandra islamofobi hos andra, vilket vi bör, måste vi få bort den från lagtext. Är kungen islamofob? Måste inte kungen vara islamofob som grundlagen är skriven? För om han inte är det förlorar han rätten till kronan? Är det någonsin någon som frågat kungen om hans trosföreställningar? Stämmer den med den augsburgiska bekännelsen? Sympatiserar kungen med Anders Behring Breivik?

Vi kan väl åtminstone låta kungen och Viktoria tro på det de själva vill. Det är klart att Viktoria ska få vara ateist om hon vill. Eller för den delen muslim eller maniké.

Andra bloggar om: , , , ,

Enhanced by Zemanta

 

Idag var jag med i tidningen kring vår antirasistiska manifestation. Det är inte jättebra när journalister tar ur saker ur ett resonemang men det är ändå hyfsat:

Artikeln i HN.

En rapport från första manifestationen finns på falkenbergmotrasism.wordpress.com.

Andra bloggar om: , , , ,

 
Ulf Ekberg in Finland, 2008
Image via Wikipedia

Igår, när jag var på valtorget i Falkenberg, var också Radio Halland där och gjorde massor av inslag om valrörelsen. Bland annat ville de intervjua SD, men hittade inga SD:are. Istället så blev det ett samtal mellan olika partier om SD. Från Vänsterpartiet deltog jag.

Allt går att lyssna på via SR:s hemsida. På samlingssidan för besöket i Falkenberg kan man hitta debatten. Heter “Det blev en valdebatt om SD” och är ungefär 8 minuter.

Jag är inte medietränad inför det här valet, står för långt ner på listorna, men jag tycker att det gick rimligt ändå utifrån den tid som gavs.

Andra bloggar om: , , , ,

 

Igår, 6/9, var Kalle Larsson på besök i Falkenberg. HN skriver om det.

Men dessutom, nu får även du möjligheten att se på debatten själv. Tyvärr är inte bilden den bästa, men ljudet är helt tillräckligt. Så blir det när man har en halvkass kamera.

Debatten är uppdelad i fem delar utifrån youtubes regler och var det passade att klippa.

Håll till godo:

Andra bloggar om: , , , , , ,

 
Landscape of Bohuslän, Sweden
Image via Wikipedia

Följande text är från ett lokalt producerat flygblad.

Skjut dig inte i foten.

Ja, vi tjatar om det. Det tål att upprepas många gånger. Vi tjänar inte på rasism.

Vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och man blir sedd som en människa inte som ett ursprung. Det finns stora problem i samhället idag. Det finns alldeles för få lärare i skolan och sjuksköterskor i vården. Pensionerna sänks. Ungdomen visar ingen respekt för äldre. Vi löser dock inga problem genom att peka ut specifika grupper. Problemen är många, lösningarna färre.

I den politiska debatten idag presenteras tre lösningar.

1. Den borgerliga. Allt är LAS och de höga skatternas fel. Sänk skatten och gör det lättare att avskeda folk så löser sig alla problem. Det tror inte vi på.

2. Den rasistiska som företräds av partier som Sverigedemokraterna och olika nazistiska grupperingar. Allt är utlänningarnas fel. Sparka ut alla invandrare, eller åtminstone alla som inte är från Europa, så löser sig alla problem. Det tror vi inte på.

3. Den gemensamma. Om vi hjälps åt att bygga samhället. Om vi ser att det kan vara värt att betala gemensamt för skola och vård. Om vi gemensamt tar ansvar för att bygga landet, då blir det ett bättre land att bo i. Det tror vi på.

Om vi satsar på vården och skolan så folk har jobb. Om vi skapar ett samhälle där man inte behöver känna oro över sin ekonomi så behöver ingen ligga sömnlös över obetalda räkningar eller kläder till barnen.

Vi är nämligen övertygade om att det enda sättet för vanligt folk att lyckas är att samarbeta. Vi har inte råd att betala all vår sjukvård själv. Vi har inte råd att betala för att barnen ska gå i skolan och få tandvård. Inte om vi gör det individuellt. Därför har den svenska arbetarrörelsen byggt upp ett välfärdssamhälle, en välfärd som borgarna gör allt för att krossa. Vi behöver stå emot de attackerna.

Ska vi lyckas bygga ett bra samhälle krävs att vi drar åt samma håll. Det krävs att vi är medvetna om våra gemensamma intressen.

När SD skyller allt på invandrare, när Folkpartiet gör sina »1-månad-innan-valet-utspel«, när samhället hetsar mot Islam så är det den solidariska tanken som tar stryk. Det är idén om att vi som arbetar har ett gemensamt intresse av ett bra samhälle som tar stryk. Idén om att vi kan hjälpas åt.

För det kan vi. Men när striden ställs mellan »svenskar« och »utlänningar« förlorar vi mark. Istället för att slåss om vem som ska få ta del av smulorna ska vi kräva hela kakan.

Problemen i skolan beror inte på att det finns en massa invandrare i skolan. Missförhållanden på äldreboenden beror inte på att flyktingar får socialbidrag.

Problemen beror på en organiserad stöld av offentlig egendom, privatiseringar. Istället för att lägga skattepengar på verksamhet läggs den i kassakistor som vinst på sjukvård och skola. Genom att istället lägga de resurserna på verksamheten blir den betydligt bättre.

Låt oss bygga ett 2010-talets Sverige, utan fattigdom, utan vanvård.

Rösta med Vänsterpartiet.

Andra bloggar om: , , , ,

 

För er som missat pågår just nu forum mot rasism i Stockholm

Givetvis går det att följa via webben, även i efterhand.

http://bambuser.com/channel/tidskriftenexpo/broadcast/575224

Se särskilt Alex Bengtssons redogörelse för SD:s historia, det är den första föreläsningen.

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha