CC ASA 4.0 wikimedia commons user PixukDet här inlägget handlar om intolerans och om hur vi kan göra vänsterpartiet öppnare. Det tar sin utgångspunkt i en text av Aron Etzler, partisekreterare i Vänsterpartiet, som publicerades i ett internt nyhetsbrev till parlamentariker och styrelseledamöter inom partiet. Min bedömning är att den inte innehåller något som inte kan spridas, och då den ligger till grund för det här inlägget så återpublicerar jag den.

Glad helg! God jul! Gott nytt år!

Jag önskar alla som har chansen att få lediga dagar över jul och nyår. För många är det en av årets höjdpunkter och en välbehövlig vila. När jag skriver detta har jag just ett rykande färskt mejl från en partiförening som irriterat sig på att vi önskat Glad Hanukkah vid denna judiska högtid. Vi mötte samma reaktion när vi önskade muslimer i Sverige Glad Ramadan, så jag antar att det finns en del av våra medlemmar som tycker så. Därför är det kanske på plats med en förklaring om hur vi tänkt.

Här kommer mitt svar till partiföreningen ifråga:
Jag tycker det finns två starka argument för att göra den typen av budskap från just Vänsterpartiet.
Dels skall hälsningen Glad Hanukkah naturligtvis förstås som ett budskap om att troende judar är en del av vårt samhälle. Den sker mot bakgrund av antisemitiska strömningar, som det är vår uppgift att stå upp emot, precis som all annan rasism. Vi önskar människor glad jul, glad midsommar och en rad andra hedniska och kristna högtider. Det är naturligt eftersom det är högtider som är rotade i vår kultur. Men det är också Hanukkah!

För det andra är vi ett parti som önskar alla, även religiösa människor välkomna. Vi har partimedlemmar som firar Hanukkah, Ramadan och alla möjliga sorters högtider. Vi vill att de skall känna sig välkomna, därför att vi är glada att ha dem i vårt parti.

Vårt parti är för en sekulär stat OCH för religionsfrihet (till och med fastslaget i partiprogrammet). Att vi också har religiösa medlemmar har en lång tradition i vårt parti, som går tillbaka till Sven Linderots dagar. För mig – som ateistisk socialist – är det en självklar hållning. Jag kan inte kräva att människor först tar avstånd från sin religion innan de kan kämpa för ett rättvist samhälle tillsammans med mig. Flera av de bästa människor jag träffat i vänstern är religiösa.

Jag vet att det finns medlemmar som inte delar denna uppfattning, och som i praktiken anser att det är fel att vara religiös. Men vad de inte tänker på är att deras egen inställning – jag skulle i detta fall säga intoleranta inställning – också stöter bort människor. Detta är inte den enda formen av intolerans. Det finns andra som exempelvis anser att vi aldrig skall servera alkohol, aldrig äta kött, enbart åka med vissa färdmedel, aldrig ha pengar på vissa banker, vägra prata med vissa politiska motståndare osv. Alla dessa begränsningar skapar ett mer slutet och intolerant parti. Jag tror vi skall gå i rakt motsatt riktning.

Men naturligtvis, om man önskar ett parti som inte är välkomnande för religiösa människor, så går det utmärkt att motionera till kongressen. Det är den som bestämmer!

Mvh,
Aron Etzler, partisekreterare Vänsterpartiet

Jag vill mena att Arons inlägg innehåller en felaktig och ful argumentation som jag vill bemöta. Det är främst stycket om kött och alkohol jag vänder mig mot. Jag är vegetarian. Jag är nykterist. Jag var en av de som motionerade till förra kongressen om att “all verksamhet inom partiet ska vara alkohol- och drogfri”. Den motionen resulterade i en alkoholpolicy antagen av PS som finns att läsa här.

Aldrig har jag hört någon säga att partiet ska ha krav på nykterism eller veganism för medlemskap. Vad jag däremot vet är att det är skillnad på att hävda att en företeelse inte hör hemma i ett visst sammanhang och att hävda att en inte ska få pyssla med den saken alls.

1927, såvitt jag har förstått det, togs stadgan att en kunde uteslutas för fylleri bort. Vi har alltså för länge sedan varit ett parti där krav på livsstil funnits. Det är dock inte aktuellt idag.

Vad som däremot är aktuellt är att ställa högre krav på en organisation än på individerna i den. Vi har ett kongressbeslut på att (lakto-ovo-)vegetarisk ska vara standard i partiet. Vill en äta annat så får en anmäla specialkost. Det beslutet är främst taget av klimatskäl. Vill en absolut äta kött så får en säga till. Likt vegetarianer fått göra tidigare. Implementeringsarbetet med det beslutet pågår fortfarande. Ibland går det bättre, ibland sämre. Som på vänsterdagarna där det var beställt 50/50 av vegmat och köttmat, vilket inte kommunicerades, vilket ledde till att de som till vardags äter kött åt vegmat, för det var ju sådan de förväntade sig skulle serveras då de inte specialbeställt annat, vilket i sin tur ledde till att den vegetariska maten tog slut och en lång rad vegetarianer inte fick någon annat mat än ris och grönsallad.

Ingenstans i något beslut eller i något förslag finns tanken att vi ska förbjuda medlemmar att äta kött. Däremot finns förslag om att vi ska minska köttkonsumtionen av klimatskäl. Men som socialister vet vi att vi inte kan förändra världen genom individuella val, det krävs politiska incitament.

Vi vill ha ett öppet parti. Ett parti där alla som delar partiets värderingar kan trivas och känna sig välkommen. I det kan vi tvingas avstå från att som parti göra saker som gör att folk väljer att inte komma på aktiviteter. Alkohol kan vara en sak som gör att folk väljer att inte komma på en aktivitet. Därför är det väldigt rimligt att partiet inte pysslar med alkohol. Det betyder inte att ingen i partiet får nyttja alkohol. Men det betyder att det är rimligt att en ska kunna vara säker på att inte behöva stöta på alkohol på partievenemang. En lång rad kamrater har problem med alkohol. Ungefär lika stor andel som i samhället i stort. Men vi känner inte alltid våra kamrater tillräckligt bra för att veta vem som har problem. Av solidaritet bör vi då avstå i partisammanhang.

Även om det skulle vara så att alla medlemmar, och alla potentiella medlemmar, drack till vardags borde partiverksamheten vara alkoholfri.

I en del skolor i Sverige firas Lucia. Lucia är ett katolskt helgon och firandet har religiösa inslag. Jag har inget emot Luciafiranden, eller andra religiösa firanden, men jag tycker inte att de hör hemma i en konfessionsfri skola. Det är en sak att gå på ett studiebesök och se hur saker gå till, en helt annan att delta i ett firande. För mig, som står upp för att statsmakten ska vara sekulär, är Luciatåg i skolan ungefär lika rimligt som moderater tycker det är att skolan firar Första Maj genom att bjuda in den lokala LO-ordföranden att hålla ett tal om klasskamp.

Genom att hålla partiet sekulärt kan vi ge plats för alla. Partimedlemmar kan gott ha vilken religiös tro som helst. Det oavsett om de är pastafarianer, kopimister, bahaii, juche, kristna, muslimer, sikher eller med i samfundet Forn Sed. Partiet ska vara öppet och välkomnande för alla som delar vår samhällssyn. Det är viljan att kämpa tillsammans för ett bättre samhället som är det viktiga, inte vilken religon en har eller om en dricker alkohol. Att reglera vad som gäller i partiet leder till ett mer öppet parti. Det är lättare att förklara varför vi bara serverar vegetariskt än att förklara varför partiet har en lucia-fest.

Arons inlägg, särskilt delen om alkohol och kött, går att tolka som att han vill att vi tar bort beslutet om vegetariskt som norm, att vi ska servera mer alkohol och att vi alltid ska flyga till våra möten. Det är inte rimligt.

Rimligt är att vi bestämmer demokratiskt över partiet, inte över partiets medlemmar. När vi anlitar ett företag för partiet ser vi till att det har kollektivavtal. När vi har möten så är vi nyktra. När vi pratar med folk så välkomnar vi alla. Genom att förändringsbara demokratiska beslut står över destruktiva normer i samhället skapar vi ett öppet parti.

Från mig kommer ingen alkoholmotion i år. Vi behöver låta alkoholpolicyn verka ett tag. Inte heller vegetarianism inom partiet kommer det en motion om, där finns ett kongressbeslut. Möjligen kommer till nästa kongress en motion om att kongressbeslut ska följas på particentrala arrangemang om det inte blir bättre.

Vi skapar inte ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom frånvaron av regleringar. Vi skapar ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom bra regleringar beslutade i demokratisk ordning.

 

RiksdagenNu är det politiska intresset på topp bland allmänheten. Det är ju snart val. Vi som är politisk aktiva spenderar större delen av vår tid att propagera för just vårt parti och visa på hur bäst vi är. Jag tänka ägna det här inlägget åt några motioner jag skulle vilja lägga som ligger strax utanför vardagspolitiken. Det är inget Vänsterpartiet går till val på och förslagen är inte konstadsberäknade eller budgetfinansierade. Men det är tankar om hur jag skulle vilja att Sverige ska utvecklas utöver det vanliga om inga vinster i välfärden etc.

Motionerna är utan inbördes ordning i “viktighet”, de ska alltså inte ses som att motion 1 är viktigare än motion 2. Ingen av motionerna strider mot partiprogrammet, en del är utanför vad som i nuläget finns politik om och en del är inte diskuterat. Det mesta ligger i linje med beslutad politik och världssyn. Det står givetvis alla riksdagsledamöter efter valet fritt att stjäla förslagen här nedan.
Continue reading »

 

Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum.

Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen som jag var nominerad (men inte föreslagen) till. Det blir säkert en jättebra valberedning ändå. Lite synd dock att V Halland enbart är representerade nationellt med en person i revisionen.

Två beslut reserverade jag mig mot under kongressen. Först beslutet att inte skriva in något om övervakningssamhället och FRA i valuttalandet. Ett dokument som ska ligga till grund för valplattform senare. Vi får hoppas på att det kommer med lite skrivningar om det då. För det är ett väldigt viktigt perspektiv som dessutom nämns som strategisk huvudlinje i partiprogrammet.

Det andra beslutet jag reserverade mig mot var det mot att inte bifalla överklagan av uteslutningen av Markus Allard. Såhär skrev jag:
Continue reading »

 
Alkohol er en gift
Image by thy via Flickr

Vänsterpartiet har kongress till helgen. Jag tänkte lyfta diskussionen kring några motioner som jag anser vara principiellt viktiga. Det är inte motioner som direkt påverkar utgången av det kommande valet. Det är motioner som jag ändå ser som viktiga. Det är inte per definition motioner som jag vill ha bifall på. Tyvärr kommer jag själv inte att delta. Som relativt åternyinflyttad i Halland är jag inte tillräckligt känd bland medlemmarna för att bli vald som ordinarie.

Alla motioner jag hänvisar till går att hitta via kongresshemsidan.

I det här inlägget kommer jag att beröra stadgemotionerna. De som har bokstaven D som prefix.

Först D1. En motion som vill att all partiets verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
Jag är politiskt fostrad i Ung Vänster. Där finns en sådan stadga. Även innan jag blev nykterist var jag för en sådan skrivning även för Vänsterpartiet. Då, när jag var ung och aktiv i Ung Vänster, brukade alla dubbelorganiserade, medlemmar som var med både i Ung Vänster och Vänsterpartiet, hålla på alkoholstadgan även vid partiarrangemang.

Det finns flera anledningar till att alkohol och politik inte hör ihop. PS skriver i sitt svar till motionen att partikamrater och föreningar klarar av att hantera frågan själva. De menar att det är att gå för långt att förbjuda alkohol på en fest efter ett årsmöte eller på en kvällssamkväm vid en kurshelg.

Jag menar att det är precis i de fallen man ska förbjuda alkoholen. I en liten grupp, där alla känner varandra, och har gjort det en längre tid, så är det möjligt att man har koll på varandras alkoholpreferenser. I en större grupp, där alla inte känner alla, och där det kan komma någon som faktiskt inte känner någon alls av de närvarande sedan innan, till exempel en ny medlem i en liten förening som åker på sin första distriktsaktivitet utan följeslagare från partiföreningen, så kan alla omöjligtvis känna till alla andras alkoholpreferenser.

Det kan mycket väl finnas nyktra alkoholister på en kurshelg eller på en fest efter ett årsmöte. Det kan finnas tillfrisknande alkoholister i samma grupp. Det kan inte arrangörer veta.

Det finns en risk, även om den inte är överhängande, att medlemmar i partiet avstår från sina demokratiska rättigheter för att de riskerar att exponeras för alkohol. Ett gift som kan förstöra deras liv, ett gift som kanske har förstört deras liv tidigare. Det är ett problem att PS helt negligerar det problemet.

Problemet att några avstår från sina demokratiska rättigheter för att de inte får dricka alkohol på kvällen anser jag vara av betydligt mindre vikt. De som inte klarar av att avstå från alkohol en kväll har förmodligen problem med alkoholen och behöver hjälp och stöd, möjligen behandling, för att komma till rätta med det. Då är ett alkoholförbud positivt.

Bifall motion D1.

Sen kommer vi till motion D3
En motion som vill att stadgarna ska reglera att man inte kan vara anställd och förtroendevald på samma nivå.

Detta är en fråga som jag drev under min tid i Ung Vänster. Jag vet faktiskt inte vad ungdomsförbundet har för regleringar av det nu. Partiet har inga regleringar.

Det finns flera problem med att vara anställd av samma instans som man är förtroendevald i. Motioner rör situationer som exempelvis att en distriktstyrelse anställer en person i styrelsen som ombudsman. Den rör inte arvoderingar, det är exempelvis helt rimligt att partiordföranden är arvoderad för sitt uppdrag.

Att vara arbetsledning för sig själv är ett problem. Vad är uppdrag och vad är arbete? När jobbar ombudsmannen som ombudsman och när arbetar ds-ledamoten ideellt?
Ansvarsutkrävande. Givetvis ska inte en årskonferens, eller ett årsmöte, direkt utvärdera det arbete som en anställd gör. Det är upp till styrelsen att göra. Om den anställde sitter i styrelsen blir det då ett problem med vad som är vad. Det är ett onödigt problem.

Vidare så ger en anställning ett enormt övertag i informationshanteringen. Det ger en maktkoncentration i styrelsen som av princip inte är bra, även om den stundtals kan vara effektiv.

PS håller med om att det är olämpligt att vara anställd på samma nivå som man har förtroendeuppdrag men vill inte stadgereglera. Det vill jag.

Bifall motion D3

Därefter D12 och D14 om delat partiledarskap.
Det finns fler motioner om delat partiledarskap. De här innehåller dock en skrivning om att det ska vara en man och en kvinna som delar på posten. Motion A175 motionerar om ett tredje juridiskt kön. Det vill PS bifalla. Ett bifall av D12 eller D14 innebär att partimedlemmar som “tillhör” det tredje juridiska könet (när vi väl fått igenom det i riksdagen) inte är valbara till partiordförande. Det är dåligt. Avslå D12 och D14. Om man vill ha ett delat partiledarskap, vilket jag inte vill men som jag kan förstå att man vill, ska man istället bifalla motion D13 som går på utredningslinjen.

Slutligen, i det här inlägget, D15 om partiskatt.
Motionärerna vill införa en partiskatt, obestämt hur stor, av alla partiets ledamöter i parlamentariska församlingar.

Det är en princip jag är för. Parlamentariska uppdrag är inte något man tar för ersättningens skull. Jag ser det som viktigt att allt politiskt arbete ses som jämställt. Det ska i sig inte vara mer värt att sitta på ett nämndmöte än att knacka dörr.

De parlamentariska uppdragen ska ses som ett förtroende från partiet och dess medlemmar.

PS vill avslå motionen för att det finns möjlighet att införa partiskatt på regional och lokal nivå.

Det finns de som argumenterar mot partiskatt med motiveringen att vi som parti inte kan tvinga medlemmar med parlamentariska uppdrag att avlägga partiskatt. Mitt svar är att, nej, det går inte lagligt. Däremot, om vi stadgereglerar, och en partimedlem medvetet obstruerar mot stadgan så är det grund för uteslutning. Så, jo, vi kan tvinga en medlem att avlägga partiskatt.

Ett annat argument mot partiskatt är att det skulle undergräva systemet med partistöd. I Sverige har det sedan länge ansetts som viktigt att partierna ges möjlighet att med skattepengar bedriva verksamhet. Det handlar om interndemokratin och skolning. Det har ansetts som att det blir bättre beslut om partierna faktiskt har möjlighet att bedriva verksamhet och prata med folk. Så är det även i många andra länder. I Japan, som också har ett liknande, system har Japanska Kommunistpartiet, JCP valt att inte ta del av de pengarna för att de inte tycker att skattemedel ska bekosta propaganda. Det är en principiell hållning som inte är helt fel även om den gör JCP till ett betydligt fattigare parti än de annars skulle vara.

Jag tror inte att en partiskatt på säg 20% skulle göra att de andra partierna vill dra ner på partistödet för att Vänsterpartiets ledamöter skänker en del pengar till partiet.

Jag vill se partiskatt som omfördelning från den parlamentariska delen av partiets arbete till den utomparlamentariska.

Rösta för D15.

Andra bloggar om: , , , , , ,

 
NORWEGIAN_SUBMARINE
Image by MATEUS_27:24&25 via Flickr

Tyvärr vill inte partistyrelsen yrka bifall på min (och Freddys) motion till kongressen om röking.

A93
Träng tillbaka tobaken

För ungefär 15 år sedan förbjöds rökning på skolgårdar och vi fick åldergränser på inköp av tobak. Nu kan vi se att det inte påverkat ungas tobaksanvändare nämnvärt. I varje klass på grundskolans senare del och på gymnasiet finns rökare. Det röks på skolgårdar och andra offentliga platser.

Passiv rökning orsaker många dödsfall. 2006 beräknades de till 79000 dödsfall av passiv rökning i EU. I Sverige förra året 200, enligt folkhälsoinstitutet.

Bhutan har förbjudit tobaksrökning helt och hållet. Mer eller mindre långtgående tobaksförbud finns på flera håll i världen.

Det finns en stor mängd människor som är på ett eller annat sätt allergiska mot tobaksrök. Människor som får kliva av bussen när en rökare kommer in, som byter sida av vägen när de möter en rökare eller som låter bli att gå ut för att inte riskera ett anfall.

Vi tycker att vänsterpartiet ska vara föregångare i kampen mot tobak och tobaksrökning. Vi ser att vi inte kan gå hela vägen med en gång men vill ändå sätta igång processen.

Vi yrkar

att Vänsterpartiet anser att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök.
att Vänsterpartiet arbetar för att rökning på offentlig plats förbjuds
att Vänsterpartiet arbetar för att all tobaksförsäljning enbart får ske från butiker med tillstånd och utan livsmedelsförsäljning
att Vänsterpartiet arbetar för hårdare rättspraxis i de fall vuxna förser underåriga med tobak.

Jesper Berglund, Vänsterpartiet Falkenberg. Freddy Jensen, Vänsterpartiet Varberg.

Vår förhoppning står fortfarande till kongressen.

Däremot går kampen vidare på annat håll. En ovändad allierad har upptäckts. Den amerikanska marinen. De har nämligen enligt Drugnews beslutat sig för att förbjuda rökning ombord på ubåtarna sina. Det har nämligen visat sig att luften blir full av skadliga gifter när folk röker på ubåtar.

Det är ett sunt ställningstagande. Det går ju inte för sig att utsätta soldater för livsfara.

Jag hoppas att Sverige redan har ett förbud mot tobaksrökning i ubåtar.

Andra bloggar om: , , ,

 
Alcohol. Drunkenness. Ruin.
Image by Ewan-M via Flickr

Idag presenterades direktiven till en ny utredning om gårdsförsäljning berättar vänsterpartist i riksdagen och medlem av IOGT-NTO. Direktivet presenterades av folkhälsominister Maria Larsson.

Det är ett ganska kort dokument om 6 sidor. Nedan följer de sista två, själva uppdraget.

Uppdraget

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Den särskilda utredaren ska ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan.

Utredaren ska utarbeta de fullständiga författningsförslag som behövs för att genomföra förslag som lämnas. Utredaren ska då även föreslå regler för hur tillsynen ska organiseras och se över behovet av uppföljning.

I utredningsarbetet ska utredaren analysera bestämmelserna om och erfarenheterna från gårdsförsäljning i Finland samt vilka likheter och skillnader som föreligger jämfört med svenska förhållanden. I detta ingår att ta del av för- och nackdelar för landsbygdens utveckling, sysselsättning och turism till följd av möjligheten till gårdsförsäljning i Finland.
Om det under utredningen skulle visa sig att det inte är möjligt att tillåta gårdsförsäljning med hänsyn till de angivna förutsättningarna ska utredaren informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) och skriftligen ange skälen.

Alkoholservering på särskilda boenden
Utredaren ska utreda frågan om möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden. I uppdraget ingår att analysera och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. Om utredaren bedömer att det finns ett behov av särskild reglering ska fullständiga författningsförslag lämnas.

Övrigt
Utredaren ska bedöma de alkoholpolitiska konsekvenserna av förslagen.
Utredaren ska vidare bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen för näringslivet och det allmänna. Förslagens kostnadseffekter främst för små företag och betydelsen för en levande landsbygd ska beskrivas. Utredaren ska särskilt beakta de administrativa konsekvenserna för näringslivet och utforma förslagen så att företagens administrativa kostnader hålls så låga som möjligt. Utredaren ska vid behov samråda med Tillväxtverket. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras.

Utredaren ska i lämplig utsträckning samråda med berörda myndigheter, organisationer och med Europeiska kommissionen.
Utredaren ska samråda med Näringslivets regelnämnd (NNR) om redovisningen av förslagens konsekvenser för små företag.
Utredaren ska bedöma om förslagen kommer att leda till någon miljöpåverkan och i så fall beskriva denna samt om möjligt skatta dess storlek.
Utredaren ska i övrigt redovisa förslagets konsekvenser i enlighet med vad som följer av 14, 15 och 15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).

Om vi bortser från det galna i att införa ett system som kommer att leda till att systembolaget kommer att dras inför EU-domstolen och alla andra invändningar mot en ökad alkoholförsäljning så finns det en sak jag skulle vilja kommentera.

Maria Larsson presentation på regeringens sajt lyder:

“Min vision är ett Sverige där de svaga blir starka. Allt ska göras för att barn ska få en trygg uppväxt. Personer med funktionsnedsättning måste i större utsträckning kunna delta i samhällsliv och arbetsliv. Äldre ska kunna känna trygghet i att få ett anpassat boende när man behöver. Bemötande ska alltid vara respektfullt och värdigt. Lyckliga människor kan inte skapas med politiska beslut, men jag kan och vill stimulera goda vanor och motverka missbruk och stress för att fler ska må bättre.”

Var finns barnkonsekvensanalysen i det här? En ökad alkoholförsäljning, och en försäljning av alkohol på fler ställen, kommer leda till att fler barn växer upp med föräldrar med ett riskdrickande. Fler barn kommer att ha alkoholiserade föräldrar. Hävdar man att så inte är fallet, ja då bör man väl åtminstone gå med på en barnkonsekvensanalys som visar att så inte är fallet.

I det särskilda hänsyn som ska tas till små företags ekonomi som beskrivs i direktivet, ska då hänsyn tas enbart till de företag som tillverkar alkoholen eller även till de företag vars anställda drabbas av alkoholism och missbruk av alkohol. Sjukfrånvaro och rehabilitering, kommer den kostnaden för små företag att analyseras?

Hur hänger ökad försäljning ihop med det minskande missbruk som Maria Larsson har med i sin ministerpresentation?

Rädda barnen från Maria Larsson!

Andra bloggar om: , , , ,

 

Precis som förra året skickade jag i år en önskelista till våra riksdagspolitiker, enligt samma lista som förra året. Hittills har jag fått ett svar.

Som följer:

En härlig högtid tillönskas eder som arbetar hårt året om för att förbättra för oss medborgare i Sverige.

En önskelista, från mig som undersåte till er som bestämmer, inför det nya året passar jag också på att delge er. Sverige är ju inte perfekt, här kommer mina önskningar för att göra Sverige bättre.

1. Julen, den högtid som många firar idag, ses av många som en barnens högtid. Ändå är det, enligt IOGT-NTO:s kampanjsida vitjul.se vart fjärde barn som känner obehag under julen på grund av vuxnas alkoholkonsumtion (http://vitjul.se/Pressreleaser-2009/Vart-fjarde-barn-har-kant-obehag-under-julen/). Min önskan är att det till nästa år inte är så många barn som mår illa. Ett bra sätt att minska antalet barn som känner obehag under julen är att drastiskt minska införselkvoterna för alkohol från andra EU-länder. En kvot i nivå med tobak vore mer vettigt, det motsvarar ungefär två månaders normalkonsumtion.

2. Förra året kunde jag skicka mina digitala högtidskort utan att staten hade rätt att öppna varje försändelse för att se om jag skrev något skumt. Det kan jag inte göra i år. Om jag behöver skriva till en advokat eller journalist kunde jag förra året göra det utan insyn. Det är inte säkert att jag kan i år. Jag är fortfarande relativt ung (29 år), och använder därför digital kommunikation i hög grad. Samtidigt är jag så gammal att jag minns ett liv utan internet. Då var det självklart att staten inte läste brev (annat än SÄPO då och då). Jag vill att samma regler ska gälla på nätet som utanför nätet. Min önskan är att riksdagen river upp FRA-lagen, IPRED-lagen och datalagringsdirektivet. (Läs gärna mer på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-bryter-mot-de-manskliga-rattigheterna_2455045.svd)

3. Arbete. Jag är utbildad grundskollärare sedan flera år. Trots det har jag inte lyckats få en fast tjänst. Istället har jag varit tvungen att flytta runt och arbeta på osäkra vikariat, ofta dag för dag. Jag har inte, sedan det jag flyttade från min studieort, bott mer än 1,5 år i samma kommun. Det är något som sliter på hälsan och som dessutom gör att det blir svårt att engagera sig i sin situation. Såväl kommunpolitiskt som fackligt är det i det närmaste en omöjlighet att göra något vettigt med en dylik livssituation. Min önskan är således att kommunerna får en kraftigt förbättrad ekonomi för att förstärka lärartätheten i landets skolor, eller att staten tar över ansvaret för skolan och i det stärker lärartätheten. Sedan mitt nästintill likalydande brev förra vintern har jag flyttat ytterligare en gång. För ett terminsvikariat och därefter timvikariat.

Det var mina tre största önskemål inför det kommande året. Kanhända kan du som riksdagsledamot vara en del i uppfyllandet av dem.

med önskemål om en härlig högtid (jag önskar inte god jul då jag inte vet om du är kristen, muslim, ateist, pastafarian eller något annat, högtid har dock många mitt i vintern).

Härlig högtid

Andra bloggar om: , , , , ,

 

Farmer RyanImage by Matthew McVickar via Flickr

Nu har tydligen Jordbruksverket sagt ja till att lantgårdar ska få sälja egentillverkad alkohol på gården. Om det skriver bland annat Aftonbladet.

Maud Olofsson har tidigare varit inne på samma spår. Citat från riksdagsinterpellation:

“I det turistfrämjande arbetet spelar lokala mat- och dryckesproducenter en allt viktigare roll för att erbjuda en helhetsupplevelse, och detta efterfrågas alltmer av besökarna. Därför satsar regeringen via Jordbruksdepartementet på småskalig livsmedelsförädling, bland annat genom en livsmedelsstrategi för hela Sverige och landsbygdsprogrammet. Genom landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013 finns goda möjligheter för lokala mat- och dryckesproducenter på landsbygden att få stöd för bland annat investeringar, kompetensutveckling och utveckling av turism.
Regeringen har också påbörjat en övergripande översyn av alkohollagen där utredaren bland annat har fått i uppdrag att kartlägga möjligheterna till så kallad gårdsförsäljning av egenproducerade drycker till konsumenter.”

Vad aftonbladet däremot inte skriver är att ett tillstånd att sälja alkohol på gårdar förmmodligen kommer att leda till att EU inte längre accepterar det svenska alkoholmonopolet, som då ju inte längre existerar. Sålunda försvinner även systembolaget och det blir möjligt att handla sprit på Ica. Alkoholkonsumtionen, och därmed medföljande beroende och alkovåld, ökar.

Det är ingen god idé att låta bönderna sälja alkohol på gården.

Andra bloggar om: , , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

 

Making His Noodly AppendageImage by smashz via FlickrNu har jag precis skickat iväg min önskan om en härlig högtid till alla riksdagens ledamöter. Givetvis innehöll brevet också en önskelista inför det kommande året. Så här blev det till slut:

Härlig högtid.

En härlig högtid tillönskas eder som arbetar hårt året om för att förbättra för oss medborgare i Sverige.

En önskelista, från mig som undersåte till er som bestämmer, inför det nya året passar jag också på att delge er. Sverige är ju inte perfekt, här kommer mina önskningar för att göra Sverige bättre.

1. Julen, den högtid som många firar idag, ses av många som en barnens högtid. Ändå är det, enligt en artikel på gotlandska.se (http://www.gotlandska.se/24888) mer än vart tionde barn upp till tolv år som känner obehag under julen på grund av vuxnas alkoholkonsumtion. Min önskan är att det till nästa år inte är så många barn som mår illa. Ett bra sätt att minska antalet barn som känner obehag under julen är att drastiskt minska införselkvoterna för alkohol från andra EU-länder. En kvot i nivå med tobak vore mer vettigt, det motsvarar ungefär två månaders normalkonsumtion.

2. I år kan jag skicka mina digitala julkort utan att staten har rätt att öppna varje försändelse för att se om jag skriver något skumt. Det kan jag inte göra nästa år. Om jag behöver skriva till en advokat eller journalist kan jag i år göra det utan insyn. Det är inte säkert att jag kan nästa år. Jag är fortfarande relativt ung (28 år), och använder därför digital kommunikation i hög grad. Samtidigt är jag så gammal att jag minns ett liv utan internet. Då var det självklart att staten inte läste brev (annat än SÄPO då och då). Jag vill att samma regler ska gälla på nätet som utanför nätet. Min önskan är att riksdagen river upp FRA-lagen. (Läs gärna mer på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2238805.svd)

3. Arbete. Jag är utbildad grundskollärare sedan flera år. Trots det har jag inte lyckats få en fast tjänst. Istället har jag varit tvungen att flytta runt och arbeta på osäkra vikariat, ofta dag för dag. Jag har inte, sedan det jag flyttade från min studieort, bott mer än 1,5 år i samma kommun. Det är något som sliter på hälsan och som dessutom gör att det blir svårt att engagera sig i sin situation. Såväl kommunpolitiskt som fackligt är det i det närmaste en omöjlighet att göra något vettigt med en dylik livssituation. Min önskan är således att kommunerna får en kraftigt förbättrad ekonomi för att förstärka lärartätheten i landets skolor, eller att staten tar över ansvaret för skolan och i det stärker lärartätheten.

Det var mina tre största önskemål inför det kommande året. Kanhända kan du som riksdagsledamot vara en del i uppfyllandet av dem.

med önskemål om en härlig högtid (jag önskar inte god jul då jag inte vet om du är kristen, muslim, ateist, pastafarian eller något annat, högtid har dock många mitt i vintern).

Brevet gick till alla riksdagsledamöter enligt den här listan:

kg.abramsson@riksdagen.se, tina.acketoft@riksdagen.se, christer.adelsbo@riksdagen.se, carina.a.elgestam@riksdagen.se, ann-christin.ahlberg@riksdagen.se, urban.ahlin@riksdagen.se, jan.andersson@riksdagen.se, jan.r.andersson@riksdagen.se, magdalena.w.andersson@riksdagen.se, max.andersson@riksdagen.se, phia.andersson@riksdagen.se, ulla.andersson@riksdagen.se, yvonne.andersson@riksdagen.se, berit.andnor@riksdagen.se, gunnar.andren@riksdagen.se, staffan.anger@riksdagen.se, staffan.appelros@riksdagen.se, sofia.arkelsten@riksdagen.se, ann.arleklo@riksdagen.se, otto.von.arnold@riksdagen.se, lena.asplund@riksdagen.se, stefan.attefall@riksdagen.se, anti.avsan@riksdagen.se, christina.axelsson@riksdagen.se, lennart.axelsson@riksdagen.se, gunnar.axen@riksdagen.se, hans.backman@riksdagen.se, helena.bargholtz@riksdagen.se, ibrahim.baylan@riksdagen.se, eva.bengtson.skogsberg@riksdagen.se, finn.bengtsson@riksdagen.se, marianne.berg@riksdagen.se, ulf.berg@riksdagen.se, sten.bergheden@riksdagen.se, mats.berglind@riksdagen.se, hannah.bergstedt@riksdagen.se, sven.bergstrom@riksdagen.se, agneta.berliner@riksdagen.se, bo.bernhardsson@riksdagen.se, per.bill@riksdagen.se, laila.bjurling@riksdagen.se, patrik.bjorck@riksdagen.se, jan.bjorkman@riksdagen.se, torbjorn.bjorlund@riksdagen.se, thomas.bodstrom@riksdagen.se, sinikka.bohlin@riksdagen.se, helena.bouveng@riksdagen.se, claes-goran.brandin@riksdagen.se, josefin.brink@riksdagen.se, anita.broden@riksdagen.se, anne.marie.broden@riksdagen.se, catharina.brakenhielm@riksdagen.se, katarina.brannstrom@riksdagen.se, roland.backman@riksdagen.se, gunilla.c.carlsson@riksdagen.se, rose-marie.carlsson@riksdagen.se, ulrika.carlsson@riksdagen.se, willemo.carlsson@riksdagen.se, bodil.ceballos@riksdagen.se, margareta.cederfelt@riksdagen.se, mikael.damberg@riksdagen.se, staffan.danielsson@riksdagen.se, inger.davidson@riksdagen.se, rossana.dinamarca@riksdagen.se, esabelle.dingizian@riksdagen.se, susanne.eberstein@riksdagen.se, tina.ehn@riksdagen.se, kjell.eldensjo@riksdagen.se, kjell.eldensjo@riksdagen.se, tomas.eneroth@riksdagen.se, annicka.engblom@riksdagen.se, christer.engelhardt@riksdagen.se, kerstin.engle@riksdagen.se, hillevi.engstrom@riksdagen.se, marie.engstrom@riksdagen.se, annelie.enochson@riksdagen.se, karin.enstrom@riksdagen.se, gunvor.g.ericson@riksdagen.se, lars-ivar.ericson@riksdagen.se, birgitta.eriksson@riksdagen.se, erik.a.eriksson@riksdagen.se, peter.eriksson@riksdagen.se, matilda.ernkrans@riksdagen.se, jan.ertsborn@riksdagen.se, mahmood.fahmi@riksdagen.se, fredrick.federley@riksdagen.se, eva.flyborg@riksdagen.se, eva.flyborg@riksdagen.se, patrik.forslund@riksdagen.se, egon.frid@riksdagen.se, aleksander.gabelic@riksdagen.se, inge.garstedt@riksdagen.se, mats.gerdau@riksdagen.se, larsu.granberg@riksdagen.se, karin.granbom.ellison@riksdagen.se, marie.granlund@riksdagen.se, marie.granlund@riksdagen.se, monica.green@riksdagen.se, lisbeth.gronfeldt.bergman@riksdagen.se, rolf.gunnarsson@riksdagen.se, billy.gustafsson@riksdagen.se, holger.gustafsson@riksdagen.se, lars.gustafsson@riksdagen.se, walburga.habsburg.douglas@riksdagen.se, christin.hagberg@riksdagen.se, liselott.hagberg@riksdagen.se , michael.hagberg@riksdagen.se, kerstin.haglo@riksdagen.se, bjorn.hamilton@riksdagen.se, carl.b.hamilton@riksdagen.se, ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se, krister.hammarbergh@riksdagen.se, anders.hansson@riksdagen.se, lennart.hedquist@riksdagen.se, jorgen.hellman@riksdagen.se, solveig.hellquist@riksdagen.se, emma.henriksson@riksdagen.se, lars.hjalmered@riksdagen.se, hans.hoff@riksdagen.se, christian.holm@riksdagen.se, ulf.holm@riksdagen.se, caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se, siv.holma@riksdagen.se, peter.hultqvist@riksdagen.se, carina.hagg@riksdagen.se, kent.harstedt@riksdagen.se, berit.hogman@riksdagen.se, berit.hogman@riksdagen.se, leif.jakobsson@riksdagen.se, eva-lena.jansson@riksdagen.se, eva-lena.jansson@riksdagen.se, peter.jeppsson@riksdagen.se, isabella.jernbeck@riksdagen.se, renee.jeryd@riksdagen.se, ann-kristine.johansson@riksdagen.se, annie.johansson@riksdagen.se, bengt-anders.johansson@riksdagen.se, jan.emanuel.johansson@riksdagen.se, jorgen.johansson@riksdagen.se, kenneth.johansson@riksdagen.se, lars.johansson@riksdagen.se, mats.johansson@riksdagen.se, mikael.johansson@riksdagen.se, morgan.johansson@riksdagen.se, wiwi-anne.johansson@riksdagen.se, wiwi-anne.johansson@riksdagen.se, jacob.johnson@riksdagen.se, eva.johnsson@riksdagen.se, jeppe.johnsson@riksdagen.se, jeppe.johnsson@riksdagen.se, hakan.juholt@riksdagen.se, christine.jonsson@riksdagen.se, amineh.kakabaveh@riksdagen.se, mehmet.kaplan@riksdagen.se, anders.karlsson@riksdagen.se, sonia.karlsson@riksdagen.se, ulrika.karlsson@riksdagen.se, reza.khelili@riksdagen.se, marianne.kierkemann@riksdagen.se, dan.kihlstrom@riksdagen.se, anna.kinberg.batra@riksdagen.se, bertil.kjellberg@riksdagen.se, maria.kornevik.jakobsson@riksdagen.se, tobias.krantz@riksdagen.se, kurt.kvarnstrom@riksdagen.se, anna.konig.jerlmyr@riksdagen.se, christina.andersson@riksdagen.se, luciano.astudillo@riksdagen.se, gustav.blix@riksdagen.se, mikael.cederbratt@riksdagen.se, jan.ericson@riksdagen.se, alf.eriksson@riksdagen.se, agneta.gille@riksdagen.se, yilmaz.kerimo@riksdagen.se, margareta.b.kjellin@riksdagen.se, sofia.larsen@riksdagen.se, jan-olof.larsson@riksdagen.se, kalle.larsson@riksdagen.se, lars.mejern.larsson@riksdagen.se, nina.larsson@riksdagen.se, olof.lavesson@riksdagen.se, helena.leander@riksdagen.se, bjorn.leivik@riksdagen.se, goran.lennmarker@riksdagen.se, goran.lennmarker@riksdagen.se, lars.lilja@riksdagen.se, anna.lilliehook@riksdagen.se, johan.linander@riksdagen.se, camilla.lindberg@riksdagen.se, goran.lindblad@riksdagen.se, lars.lindblad@riksdagen.se, hans.linde@riksdagen.se, lars.linden@riksdagen.se, asa.lindestam@riksdagen.se, else-marie.lindgren@riksdagen.se, jan.lindholm@riksdagen.se, sylvia.lindgren@riksdagen.se, elina.linna@riksdagen.se, per.lodenius@riksdagen.se, anne.ludvigsson@riksdagen.se, agneta.lundberg@riksdagen.se, kerstin.lundgren@riksdagen.se, fredrik.lundh@riksdagen.se, malin.lofsjogard@riksdagen.se, johan.lofstrand@riksdagen.se, maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se, fredrik.lundh@riksdagen.se, cecilia.magnusson@riksdagen.se, fredrik.malm@riksdagen.se, betty.malmberg@riksdagen.se, louise.malmstrom@riksdagen.se, elisebeht.markstrom@riksdagen.se, goran.montan@riksdagen.se, thomas.nihlen@riksdagen.se, dan.nilsson@riksdagen.se, jennie.nilsson@riksdagen.se, karin.nilsson@riksdagen.se, mats.g.nilsson@riksdagen.se, nils.oskar.nilsson@riksdagen.se, pia.nilsson@riksdagen.se, rolf.k.nilsson@riksdagen.se, ulf.nilsson@riksdagen.se, marie.norden@riksdagen.se, andreas.norlen@riksdagen.se, par.nuder@riksdagen.se, christer.nylander@riksdagen.se, anna-karin.nylund@riksdagen.se, birgitta.ohlsson@riksdagen.se, carina.ohlsson@riksdagen.se, lars.ohly@riksdagen.se, ronny.olander@riksdagen.se, eva.olofsson@riksdagen.se, fredrik.olovsson@riksdagen.se, kent.olsson@riksdagen.se, hans.olsson@riksdagen.se, lena.olsson@riksdagen.se, liselotte.olsson@riksdagen.se, jasenko.omanovic@riksdagen.se, mikael.oscarsson@riksdagen.se, christina.oskarsson@riksdagen.se, irene.oskarsson@riksdagen.se, leif.pagrotsky@riksdagen.se, nikos.papadopoulos@riksdagen.se, peter.pedersen@riksdagen.se, johan.pehrson@riksdagen.se, goran.s.persson@riksdagen.se, kent.persson@riksdagen.se, margareta.persson@riksdagen.se, sven.gunnar.persson@riksdagen.se, sven-yngve.persson@riksdagen.se, mats.pertoft@riksdagen.se, helene.petersson@riksdagen.se, desiree.pethrus.engstrom@riksdagen.se, goran.pettersson@riksdagen.se, helen.pettersson@riksdagen.se, lennart.pettersson@riksdagen.se, marina.pettersson@riksdagen.se, karin.pilsater@riksdagen.se, maria.plass@riksdagen.se, jessica.polfjard@riksdagen.se, marietta.de.pourbaix-lundin@riksdagen.se, chatrine.palsson.ahlgren@riksdagen.se, anne-marie.palsson@riksdagen.se, margareta.palsson@riksdagen.se, raimo.parssinen@riksdagen.se, annika.qarlsson@riksdagen.se, lage.rahm@riksdagen.se, bosse.ringholm@riksdagen.se, helena.riviere@riksdagen.se, eliza.roszkowska.oberg@riksdagen.se, hans.rothenberg@riksdagen.se, rosita.runegrund@riksdagen.se, carin.runeson@riksdagen.se, peter.radberg@riksdagen.se, jan-evert.radhstrom@riksdagen.se, britta.radstrom@riksdagen.se, inger.rene@riksdagen.se, ameer.sachet@riksdagen.se, lennart.sacredeus@riksdagen.se, mona.sahlin@riksdagen.se, gunnar.sandberg@riksdagen.se, mats.sander@riksdagen.se, ake.sandstrom@riksdagen.se, eva.selin.lindgren@riksdagen.se, birgitta.sellen@riksdagen.se, karl.sigfrid@riksdagen.se, eva.sonidsson@riksdagen.se, lars-arne.staxang@riksdagen.se, hans.stenberg@riksdagen.se, maria.stenberg@riksdagen.se, thomas.strand@riksdagen.se, magdalena.streijffert@riksdagen.se, ola.sundell@riksdagen.se, elisabeth.svantesson@riksdagen.se, per.svedberg@riksdagen.se, karin.svensson.smith@riksdagen.se, alf.svensson@riksdagen.se, fredrik.schulte@riksdagen.se, ingvar.svensson@riksdagen.se, bjorn.von.sydow@riksdagen.se, henrik.von.sydow@riksdagen.se, cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se, tommy.ternemar@riksdagen.se, solveig.ternstrom@riksdagen.se, ewa.thalen.finne@riksdagen.se, goran.thingwall@riksdagen.se, olle.thorell@riksdagen.se, tone.tingsgard@riksdagen.se, gunilla.tjernberg@riksdagen.se, tomas.tobe@riksdagen.se, tommy.ternemar@riksdagen.se, stefan.tornberg@riksdagen.se, lars.tysklind@riksdagen.se, marita.ulvskog@riksdagen.se, hans.unander@riksdagen.se, peder.wachtmeister@riksdagen.se, gunilla.wahlen@riksdagen.se , gote.wahlstrom@riksdagen.se, tommy.waidelich@riksdagen.se, hans.wallmark@riksdagen.se, mikaela.valtersson@riksdagen.se, lars.wegendal@riksdagen.se, marie.weibull.kornias@riksdagen.se, barbro.westerholm@riksdagen.se, borje.vestlund@riksdagen.se, marianne.watz@riksdagen.se, maria.wetterstrand@riksdagen.se, cecilia.widegren@riksdagen.se, allan.widman@riksdagen.se, cecilia.wigstrom@riksdagen.se, cecilia.wikstrom@riksdagen.se, rune.wikstrom@riksdagen.se, christer.winback@riksdagen.se, ingemar.vanerlov@riksdagen.se, siw.wittgren-ahl@riksdagen.se, claes.vasterteg@riksdagen.se, anders.ygeman@riksdagen.se, solveig.zander@riksdagen.se, christina.zedell@riksdagen.se, anders.akesson@riksdagen.se, per.asling@riksdagen.se, alice.astrom@riksdagen.se, alice.astrom@riksdagen.se, christopher.odmann@riksdagen.se, oskar.oholm@riksdagen.se, krister.ornfjader@riksdagen.se, sven-erik.osterberg@riksdagen.se, thomas.ostros@riksdagen.se,

Härlig högtid till er också. Nu ska jag spela Carcassone med familjen.

Reblog this post [with Zemanta]

Andra bloggar om: , ,

 

We're Only In It For The Drugs album coverImage via WikipediaGenom I rörelse får jag reda på att man som privatperson kan skriva under den deklaration (pdf) mot droger som World Forum against drugs 2008 tagit fram.

Gör det. Det är en bra deklaration.

Andra bloggar om: , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha