logoSnart är det kongress. Givetvis har även jag skrivit några motioner. Några av dem har jag författat själv och några har jag bara skrivit på, eller varit en del av framtagandet av.

Här nedan kommer en förteckning över de motioner jag står som undertecknare av. I alla, tror jag, fall är det tillsammans med andra. De redovisas inte här utan vilka de är får du läsa i handlingarna. Jag noterar särskilt när jag har stått för huvuddelen av skrivandet.

Motionerna är uppdelade i
A Allmänna motioner om allt möjligt
B Motioner i partiprogrammet
C Organisatoriska motioner
D Stadgemotioner
och E Motioner på Ekoeko-programmet

Här kommer då motioner jag skrivit och varit med på. Motionerna i sin helhet kan läsas på Vänsterpartiets kongresshemsida

A113 Om EU-utträde och att vi ska driva den frågan aktivt.
A134 Om att vi ska avskaffa rösträttsåldern. En av de jag skrivit huvuddelen av.
A145 Om att modifiera riksdagsvalssystemet så att en har reservröster som används om det parti en röstat på inte kommer in. Typ, i första hand röstar jag på Vänsterpartiet och om de inte kommer in så ska min röst tillfalla Piratpartiet, eller liknande. En av de jag skrivit huvuddelen av.

D18 Om en annan utformning av organisationen på regionnivå.
D29 Om att ändra kongressombudsvalssystemet så att varje medlem har en röst. STV-variant. En av de jag skrivit huvuddelen av.

E184 Om att vi ska vara mer positiva till GMO.

Bifall gärna dem. Om du måste välja en att bifalla så är det D29 som är viktigast. Det kan hända att jag glömt någon. Då får ni stå ut med det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

Det är dags att skriva kongressmotioner till Vänsterpartiets kongress i höst. I det här inlägget länkar jag till de jag skrivit, eller håller på att skriva. Möjligen tillkommer det fler med tiden. Det är möjligt att kommentera i dokumenten, men inte ändra. Du är välkommen att vara undertecknare om du tycker att de är bra.

Demokratisera kongressombudsvalet

Demokratisera riksdagsvalet

Avskaffa rösträttsåldern

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 

RiksdagenI samband med årets val tog många upp problemet med fyraprocentsspärren. En spärr som gör att det krävs minst 4% av de avlagda rösterna för att få vara med i mandatfördelningen till riksdag. Problemet, som det uppfattades i den diskussionen, var att hyfsat stora åsiktsyttringar inte fick komma till tals parlamentariskt.

Det må vara ett problem, men i förhållande till de parlamentariska situationerna som skulle kunna uppstå utan spärrar är det ett litet problem. Vad som däremot är ett stort problem är att alla människors röster inte räknas. I år var det ungefär 250000 personer, drygt 4% av de giltiga rösterna, vars röster inte påverkar den parlamentariska situationen. De flesta av dessa på F! och därefter i fallande ordning Piratpartiet, Enhet, Svenskarnas Parti, Djurens parti och en rad massa mindre partier.

Att en stor mängd röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen kan få olyckliga konsekvenser. Dels kan det göra att politiken inte blir som en majoritet av befolkningen vill, dels leder det till jobbiga taktiska och strategiska övervägningar kring taktikröstande eller inte. Det förstnämnda ett betydligt större problem än det andra.

Jag har en enkel lösning på hur vi kan bevara det nuvarande röstsystemets grunder samtidigt som vi ser till att alla väljare (som avlägger en giltig röst) är med och påverkar den parlamentariska situationen. Egentligen har jag två lösningar, men den ena är bättre och mer demokratiskt. Den andra är enklare. Vi börjar med den mer demokratiska.

Min tanke är att det svenska partivalssystemet i grunden är bra. Jag är inte förtjust i personval, framförallt inte det personvalssystem vi har idag, men lämnar personvalsdiskussionen utanför det här inlägget då systemet jag föreslår fungerar såväl med som utan personvalsinslag. Utifrån en vilja att bevara systemet så mycket som möjligt har jag tittat åt det irländska och maltesiska STV-systemet. Single transferable vote, du har en röst, som förändras utifrån förändrade förutsättningar. Det är enklare än det låter.

Istället för att rösta på ett parti, som idag, så röstar du på ett parti, med andra partier i reserv om du så önskar. Är du osäker på om du ska rösta V eller F! utifrån att du är osäker på om F! kommer in så röstar du på F! med V som reservröst utifall F! inte kommer in.

Tanken är alltså att alla röster räknas som vanligt, och de partier med färst (minst antal) röster förklara ute ur leken och deras röster fördelas över till de partier som fått första reservrösten på de röstandes valsedlar, vilket då kan vara olika för olika röstande på samma parti. Sen fortsätter processen på samma sätt tills alla kvarvarande partier fått över 4% av rösterna (givetvis men hänsyn taget till den mindre kända 12%-spärren i valkrets).

Rent praktiskt kommer det innebära att röstningen tar lite längre tid, men inte extremt mycket längre, 2-3 dagar är min uppskattning. För de som tycker att det är krångligt så går det utmärkt att bara rösta på ett parti som innan, men en riskerar att ens röst inte kommer till användning om det parti en röstat på inte blir invalt, precis som idag.

Förslaget är rimligt att kombinera med Piratpartiets förslag om valsedelskrivare för att få enhetlighet och minska dels valsedelslogistikproblem men också risken för identifikationsfrågeställningar om en skulle behöva skriva sina reservpartier på valsedlarna för hand.

En delar alltså inte upp sin röst, som några har föreslagit, eller röstar mot något parti, som andra har föreslagit. En röstar på ett parti, och om det partiet inte kommer in så röstar man på ett annat.

För att det här ska gå att genomföra så behöver givetvis några lagar, främst de om valet, ändras för att tillåta, och tydliggöra, ett förfarande enligt ovanstående. Det ska givetvis också utredas först. Samtidigt är det smärre justeringar som inte kräver mycket förändringar i tänk eller organisation.

Ett andra förslag på hur man skulle komma tillrätta med problemet att alla röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen vore att partierna, när de registrerar sig inför valet, själva avlägger reservrösterna. Vi kandiderar i valet och om vi inte kommer in så önskar vi att “våra” röster överförs i första hand på parti X och i andra hand på parti Y. Det ger en snabbare process, ökar tydligheten gentemot väljarna, samtidigt som det minskar invånarnas makt. Om jag skulle gissa så skulle ungefär 35% av F!s väljare välja V som sin reservröst, 35% Mp, 15% Sap och 15% Fp. Vad partiet skulle välja är inte självklart, då de oavsett hur de skulle välja skulle förlora potentiella röster. Det första förslaget är bättre, om än lite krångligare.

Så, vem lyfter det här för utredning i partier och riksdag?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

RiksdagenNu är det politiska intresset på topp bland allmänheten. Det är ju snart val. Vi som är politisk aktiva spenderar större delen av vår tid att propagera för just vårt parti och visa på hur bäst vi är. Jag tänka ägna det här inlägget åt några motioner jag skulle vilja lägga som ligger strax utanför vardagspolitiken. Det är inget Vänsterpartiet går till val på och förslagen är inte konstadsberäknade eller budgetfinansierade. Men det är tankar om hur jag skulle vilja att Sverige ska utvecklas utöver det vanliga om inga vinster i välfärden etc.

Motionerna är utan inbördes ordning i “viktighet”, de ska alltså inte ses som att motion 1 är viktigare än motion 2. Ingen av motionerna strider mot partiprogrammet, en del är utanför vad som i nuläget finns politik om och en del är inte diskuterat. Det mesta ligger i linje med beslutad politik och världssyn. Det står givetvis alla riksdagsledamöter efter valet fritt att stjäla förslagen här nedan.
Continue reading »

 

Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum.

Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen som jag var nominerad (men inte föreslagen) till. Det blir säkert en jättebra valberedning ändå. Lite synd dock att V Halland enbart är representerade nationellt med en person i revisionen.

Två beslut reserverade jag mig mot under kongressen. Först beslutet att inte skriva in något om övervakningssamhället och FRA i valuttalandet. Ett dokument som ska ligga till grund för valplattform senare. Vi får hoppas på att det kommer med lite skrivningar om det då. För det är ett väldigt viktigt perspektiv som dessutom nämns som strategisk huvudlinje i partiprogrammet.

Det andra beslutet jag reserverade mig mot var det mot att inte bifalla överklagan av uteslutningen av Markus Allard. Såhär skrev jag:
Continue reading »

 

I fyra år har jag hållt första-maj-tal i Falkenberg. I Falkenberg brukar vi ha flera lokala talare som tar upp olika ämnen. Nu har jag lyckats få fram en film även på årets tal. Så här nedan kommer på video alla mina tal de senaste åren. De är inte professionellt filmade, det får ni stå ut med.

 

Med mindfulness så klarar man allt.

Med mindfulness står man ut med allt. [/caption]En av de lokala moderata riksdagsledamöterna, Anne Marie Brodén, har skrivit en debattartikel i den lokala tidningen om mindfulness.

Jag har skrivit ett svar och skickat in det till tidningen tillsammans med Mikael Hallberg. Vårt svar:

Anne Marie Brodén skriver i HN 20130112 om hur bra det är med mindfulness. Utifrån tanken att det är bra med psykisk återhämtning och skadligt för hälsan med för mycket stress berättar Anne Marie om hur riksdagsledamöter, genom en trevlig förening, får möjlighet att öva just mindfulness en gång i veckan.

Vi håller med Anne Marie att stress är skadligt. Vi håller med om att kultur och psykisk återhämtning är positivt för hälsan. Problemet för de flesta av oss är att vi inte har denna möjlighet.

När arbetslivet är så stressigt att det inte finns tid för paus. När lärare tvingas jobba extra gratis för att kommunen inte ska bryta mot skollagen. När sjuk- och undersköterskor tvingas avstå från lunch för att patientsäkerheten inte ska äventyras. När långtidsarbetslösa tvingas arbeta i Fas 3 utan ersättning är stressnivån så hög att det varken finns tid eller möjlighet till mindfulnessträning. Då har man fullt upp med att överleva.

Det är viktigt att minska stressen. Det gör vi inte genom att lägga ansvaret på individen. Det gör vi genom att öka personaltätheten i skola och vård. Det gör vi genom att se till att det finns tillräckligt med personal för att hålla en hög kvalitet utan att slita ut de som arbetar.

Ett bra sätt att påbörja processen att få tillräckligt med personal i välfärden är att förbjuda vinster i välfärden. Varje skattekrona ska användas där den behövas bäst. Vi vill hellre använda skattepengarna till att minska stressen på sjukhus och äldreboenden än att fylla bankkonton på Jersey.

Anne Marie nämner också vikten av att syssla med kulturella aktiviteter. Vi håller med. Samtidigt ser vi att det för väldigt många är svårt att få plats med kulturen i vardagen. Och när det hinns med är det oftast som passiva konsumenter och inte som aktiva deltagare. För att minska stressen, och öka möjligheten att deltaga i kulturella aktiviteter påminner vi om vårt gamla ställningstagande om att minska arbetstiden. Det är dags att påbörja processen mot sex timmars arbetsdag. Vi hoppas att Anne Marie Brodén också inser vikten av att minska arbetstiden och öka personaltätheten. Vi ser fram mot att se moderata initiativ i riksdagen för att förbättra situationen för anställda i välfärden. Som det nya arbetarpartiet kan moderaterna kanske genomföra de krav som de gamla arbetarpartierna ställt i många år.

Annars får vi välja in riktiga arbetarpartier i riksdagen igen nästa val.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 

Alldeles för länge sedan jag skrev något här men nu har jag en plan igen. Det är nämligen bara drygt 600 dagar till det är dags för val igen. Och innan valet, jag talar nu om riksdag, region och kommun, inte om EU, ska det fastställas listor i partiet. Eftersom jag har ambitionen att ställa upp i valet för att stå på listor så är det rimligt att klargöra hur ställer mig i en rad frågor. Det kommer jag göra i en rad inlägg framöver. För ska val till listor gå bra till så krävs det ju en del insyn i hur kandidater tänker och tycker. Finns det en särskild fråga som det finns önskemål om att jag ska behandla så går det bra att komma med förslag i kommentarerna.
De frågor som jag väljer att behandla ska inte ses som en programförklaring på något sätt. Det är däremot frågor som jag har funderat kring och inte nödvändigtvis ligger i partiets mittfåra. En hel del viktiga frågor kommer jag inte behandla, främst för att jag däri ligger väldigt nära partiet och att det också är aktivt i de frågorna. Det är vad som skiljer ut som är det intressanta.

Vidare har jag förstått att det finns elever som tittar in här ibland. Det är svårt att frångå när alla elever har datorer. Men jag hoppas att de som vill diskutera gör det utanför lektionstid. Skolan går inte ut på att diskutera vad jag tycker.

 

Author: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:JebulonEfter en del grottande på riksdagens hemsida, och lite mail till riksdagsinformationen, har jag nu hittat hur varje ledamot av riksdagen röstade i omröstningen kring datalagringsdirektivet.

Personer som efter sin valkrets har ett “ja” ska otvetydigt röstas bort från riksdagen i nästa val.

Haglö Kerstin  	S 	Blekinge län 	Ja 	
Engblom Annicka 	M 	Blekinge län 	Ja 	
Jeppsson Peter 	    S 	Blekinge län 	Frånvarande 	
Nilsson Gustav 	    M 	Blekinge län 	Ja 	
Åkerlund Jonas 	SD 	Blekinge län 	Avstår 	
Svensson Suzanne 	S 	Blekinge län 	Ja 	
Johansson Kenneth 	C 	Dalarnas län 	Ja 	
Kvarnström Kurt 	S 	Dalarnas län 	Ja 	
Olsson Lena   	V 	Dalarnas län 	Nej 	
Lindholm Jan 	    MP 	Dalarnas län 	Nej 	
Runeson Carin  	S 	Dalarnas län 	Ja 	
Berg Ulf    	M 	Dalarnas län 	Ja 	
Hultqvist Peter 	S 	Dalarnas län 	Ja 	
Åsebol Ann-Britt 	M 	Dalarnas län 	Ja 	
Güclü Hedin Roza 	S 	Dalarnas län 	Ja 	
Bohlin Carl-Oskar 	M 	Dalarnas län 	Ja 	
Petzäll William 	- 	Dalarnas län 	Nej 	
Engelhardt Christer 	S 	Gotlands län 	Ja 	
Hoffstedt Gustaf 	M 	Gotlands län 	Ja 	
Pärssinen Raimo 	S 	Gävleborgs län 	Ja 	
Lindestam Åsa  	S 	Gävleborgs län 	Ja 	
Backman Hans  	FP 	Gävleborgs län 	Ja 	
Kjellin Margareta B 	M 	Gävleborgs län 	Ja 	
Ceballos Bodil 	MP 	Gävleborgs län 	Frånvarande 	
Andersson Ulla 	    V 	Gävleborgs län 	Nej 	
Svedberg Per  	S 	Gävleborgs län 	Ja 	
Tobé Tomas   	M 	Gävleborgs län 	Ja 	
W Jonsson Anders 	C 	Gävleborgs län 	Ja 	
Beckman Lars  	M 	Gävleborgs län 	Ja 	
Jomshof Richard 	SD 	Gävleborgs län 	Avstår 	
Lundgren Elin  	S 	Gävleborgs län 	Ja 	
Flyborg Eva   	FP 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Magnusson Cecilia 	M 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Enochson Annelie 	KD 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Johansson Lars  	S 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Pagrotsky Leif  	S 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Carlsson Gunilla 	S 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Olofsson Eva 	    V 	Göteborgs kommun 	Nej 	
Rothenberg Hans 	M 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Hjälmered Lars  	M 	Göteborgs kommun 	Frånvarande 	
Linde Hans   	V 	Göteborgs kommun 	Nej 	
Mutt Valter   	MP 	Göteborgs kommun 	Frånvarande 	
Haby Susanna  	M 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Nordin Rickard 	    C 	Göteborgs kommun 	Nej 	
Waberi Abdirizak 	M 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Heydari Shadiye 	S 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Sällström Sven-Olof 	SD 	Göteborgs kommun 	Avstår 
Jonsson Mattias 	S 	Göteborgs kommun 	Ja 	
Nordin Lise    	MP 	Göteborgs kommun 	Nej 	
Hoff Hans     	S 	Hallands län 	Ja 	
Gustafsson Lars 	KD 	Hallands län 	Ja 	
Ertsborn Jan 	    FP 	Hallands län 	Ja 	
Brodén Anne Marie 	M 	Hallands län 	Ja 	
Sydow Henrik    	M 	Hallands län 	Frånvarande 	
Nilsson Jennie    	S 	Hallands län 	Ja 	
Svensson Michael 	M 	Hallands län 	Ja 	
Börjesson Agneta 	MP 	Hallands län 	Frånvarande 	
Johansson Ola   	C 	Hallands län 	Ja 	
Jansson Mikael 	SD 	Hallands län 	Avstår 	
Petersson Jenny 	M 	Hallands län 	Ja 	
Dibrani Adnan 	    S 	Hallands län 	Ja 	
Sandberg Gunnar 	S 	Jämtlands län 	Ja 	
Nordén Marie 	    S 	Jämtlands län 	Ja 	
Åsling Per    	C 	Jämtlands län 	Frånvarande 	
Quicklund Saila 	M 	Jämtlands län 	Ja 	
Hägg Carina    	S 	Jönköpings län 	Ja 	
Carlson Andreas 	KD 	Jönköpings län 	Frånvarande 	
Oskarsson Irene 	KD 	Jönköpings län 	Ja 	
Johansson Bengt-Anders 	M 	Jönköpings län 	Ja 	
Petersson Helene 	S 	Jönköpings län 	Ja 	
Carlsson Löfdahl Emma 	FP 	Jönköpings län 	Ja 	
Andersson Magdalena 	M 	Jönköpings län 	Ja 	
Strand Thomas    	S 	Jönköpings län 	Ja 	
Bouveng Helena 	M 	Jönköpings län 	Ja 	
Lindell Göran 	    C 	Jönköpings län 	Ja 	
Nordqvist Kew 	    MP 	Jönköpings län 	Nej 	
Persson Peter    	S 	Jönköpings län 	Ja 	
Åkesson Jimmie 	    SD 	Jönköpings län 	Avstår 	
Örnfjäder Krister 	S 	Kalmar län 	Ja 	
Juholt Håkan    	S 	Kalmar län 	Ja 	
Bengtson Skogsberg Eva 	M 	Kalmar län 	Ja 	
Åkesson Anders 	C 	Kalmar län 	Frånvarande 	
Liljevall Désirée 	S 	Kalmar län 	Frånvarande 	
Andersson Jan R 	M 	Kalmar län 	Ja 	
Hallengren Lena 	S 	Kalmar län 	Ja 	
Andersson Anders 	KD 	Kalmar län 	Frånvarande 	
Andersson Jörgen 	M 	Kalmar län 	Ja 	
Nilsson Karin   	C 	Kronobergs län 	Ja 	
Eneroth Tomas 	    S 	Kronobergs län 	Ja 	
Adolfsson Elgestam 
Carina         S 	Kronobergs län 	Ja 	
Brännström Katarina 	M 	Kronobergs län 	Ja 	
Carlsson Clas-Göran 	S 	Kronobergs län 	Frånvarande 	
Hultberg Johan 	M 	Kronobergs län 	Ja 	
Granlund Marie 	S 	Malmö kommun 	Ja 	
Jakobsson Leif 	    S 	Malmö kommun 	Ja 	
Larsson Hillevi 	S 	Malmö kommun 	Frånvarande 	
Widman Allan 	    FP 	Malmö kommun 	Ja 	
Eneim Montaser 	    M 	Malmö kommun 	Ja 	
Berg Marianne   	V 	Malmö kommun 	Nej 	
Lavesson Olof   	M 	Malmö kommun 	Ja 	
Reslow Patrick 	    M 	Malmö kommun 	Frånvarande 	
Fransson Josef 	    SD 	Malmö kommun 	Avstår 	
Ferm Maria     	MP 	Malmö kommun 	Nej 	
Holma Siv     	V 	Norrbottens län 	Nej 	
Stenberg Maria 	    S 	Norrbottens län 	Frånvarande 	
Hammarbergh Krister 	M 	Norrbottens län 	Ja 	
Åström Karin 	    S 	Norrbottens län 	Frånvarande 	
Pettersson Leif 	S 	Norrbottens län 	Ja 	
Nilsson Tomas    	S 	Norrbottens län 	Ja 	
Bergstedt Hannah 	S 	Norrbottens län 	Ja 	
Bucht Sven-Erik 	S 	Norrbottens län 	Ja 
Johansson Johan 	M 	Norrbottens län 	Ja 	
Skånberg Tuve 	    KD 	Skåne läns norra och östra 	Ja 	
Nylander Christer 	FP 	Skåne läns norra och östra 	Ja 	
Engle Kerstin    	S 	Skåne läns norra och östra 	Ja 
Pålsson Margareta 	M 	Skåne läns norra och östra 	Ja 	
Adelsbo Christer 	S 	Skåne läns norra och östra 	Ja 	
Fridolin Gustav 	MP 	Skåne läns norra och östra 	Nej 	
Montan Göran    	M 	Skåne läns norra och östra 	Frånvarande 
Wallmark Hans 	    M 	Skåne läns norra och östra 	Frånvarande 
Johnsson Per-Ingvar 	C 	Skåne läns norra och östra 	Ja 
Akej Christer   	M 	Skåne läns norra och östra 	Ja 
Karlsson Annelie 	S 	Skåne läns norra och östra 	Ja 	
Karlsson Mattias 	SD 	Skåne läns norra och östra 	Avstår 	
Holm Ulf 	    MP 	Skåne läns södra 	Nej 	
Nilsson Ulf 	    FP 	Skåne läns södra 	Ja 	
Johansson Morgan 	S 	Skåne läns södra 	Frånvarande 	
Bernhardsson Bo 	S 	Skåne läns södra 	Frånvarande 	
Thalén Finné Ewa 	M 	Skåne läns södra 	Ja 
Linander Johan 	    C 	Skåne läns södra 	Ja 	
Avenborg Tomas 	    M 	Skåne läns södra 	Ja 	
Hansson Anders 	M 	Skåne läns södra 	Ja 	
Arnold Otto 	    KD 	Skåne läns södra 	Ja 	
Åberg Boriana 	    M 	Skåne läns södra 	Ja 	
Nilsson Kerstin 	S 	Skåne läns södra 	Ja 	
Nordgren Gunilla 	M 	Skåne läns södra 	Ja 	
Kronlid Julia 	    SD 	Skåne läns södra 	Avstår 	
Husmark Pehrsson
Cristina        M 	Skåne läns västra 	Frånvarande 	
Karlsson Anders 	S 	Skåne läns västra 	Frånvarande 
Härstedt Kent   	S 	Skåne läns västra 	Ja 	
Acketoft Tina   	FP 	Skåne läns västra 	Ja 	
Hagberg Christin 	S 	Skåne läns västra 	Ja	
Hammar Johnsson 
Ann-Charlotte      M 	Skåne läns västra 	Frånvarande 	
Wiklander Tony 	SD 	Skåne läns västra 	Avstår 	
Finnborg Thomas 	M 	Skåne läns västra 	Ja 	
Jacobsson Gjörtler 
Jonas          M 	Skåne läns västra 	Ja 	
Ehrencrona Magnus 	MP 	Skåne läns västra 	Nej 
Lindberg Teres 	    S 	Stockholms kommun 	Frånvarande 
Szyber Caroline 	KD 	Stockholms kommun 	Ja 
Cederfelt Margareta 	M 	Stockholms kommun 	Ja 
Brinck Cecilia 	    M 	Stockholms kommun 	Ja 	
Ygeman Anders  	S 	Stockholms kommun 	Ja 	
Westerholm Barbro 	FP 	Stockholms kommun 	Ja
Hamilton Carl B 	FP 	Stockholms kommun 	Ja
Bolund Per 	    MP 	Stockholms kommun 	Frånvarande
Abele Anton 	    M 	Stockholms kommun 	Ja 	
Palm Veronica 	    S 	Stockholms kommun 	Ja 	
Malm Fredrik 	    FP 	Stockholms kommun 	Frånvarande 
Vestlund Börje 	    S 	Stockholms kommun 	Ja 	
Johansson Ylva 	    S 	Stockholms kommun 	Ja 	
Al-Sahlani Abir 	C 	Stockholms kommun 	Nej 
Johansson Mats 	    M 	Stockholms kommun 	Ja 	
Brink Josefin 	    V 	Stockholms kommun 	Nej 	
Kaplan Mehmet 	    MP 	Stockholms kommun 	Nej 	
Federley Fredrick 	C 	Stockholms kommun 	Nej
Rosencrantz Jessica 	M 	Stockholms kommun 	Ja 
Blix Gustav 	    M 	Stockholms kommun 	Ja 	
Arkelsten Sofia 	M 	Stockholms kommun 	Ja 
Forssell Johan 	    M 	Stockholms kommun 	Ja 	
Romson Åsa     	MP 	Stockholms kommun 	Frånvarande
Adan Amir 	    M 	Stockholms kommun 	Ja 	
Hamednaca Arhe 	    S 	Stockholms kommun 	Ja 	
Abrahamsson Maria 	M 	Stockholms kommun 	Ja
Halef Robert    	KD 	Stockholms kommun 	Ja 	
Holm Jens     	V 	Stockholms kommun 	Nej 	
Lång David     	SD 	Stockholms kommun 	Avstår 	
Odell Mats 	    KD 	Stockholms län 	Ja 	
Moberg Carina 	    S 	Stockholms län 	Ja 
Sydow Björn 	    S 	Stockholms län 	Ja 
Pourbaix-Lundin 
Marietta        M 	Stockholms län 	Ja 
Waidelich Tommy 	S 	Stockholms län 	Ja 	
Eriksson Peter 	    MP 	Stockholms län 	Nej 	
Ohly Lars 	    V 	Stockholms län 	Frånvarande 
Enström Karin 	    M 	Stockholms län 	Ja 	
Zedell Christina 	S 	Stockholms län 	Ja
Lundgren Kerstin 	C 	Stockholms län 	Frånvarande 
Munkhammar Johnny 	M 	Stockholms län 	Frånvarande 
Kerimo Yilmaz 	    S 	Stockholms län 	Ja 	
Ataseven Metin 	    M 	Stockholms län 	Ja 	
Pertoft Mats 	    MP 	Stockholms län 	Nej 	
Damberg Mikael 	    S 	Stockholms län 	Frånvarande 	
Pethrus Désirée 	KD 	Stockholms län 	Ja 	
Kinberg Batra Anna 	M 	Stockholms län 	Frånvarande
Yazdanfar Maryam 	S 	Stockholms län 	Ja 	
Lundström Nina 	    FP 	Stockholms län 	Ja 	
Steele Anna 	    FP 	Stockholms län 	Ja 	
Avsan Anti 	    M 	Stockholms län 	Ja 	
Pettersson Göran 	M 	Stockholms län 	Ja 	 
Andreasson Martin 	FP 	Stockholms län 	Ja 	 
Jernbeck Isabella 	M 	Stockholms län 	Frånvarande 	 
Dingizian Esabelle 	MP 	Stockholms län 	Nej 	 
Gerdau Mats 	    M 	Stockholms län 	Ja 	 
Lodenius Per    	C 	Stockholms län 	Ja 	 
Sigfrid Karl    	M 	Stockholms län 	Ja 	 
Schulte Fredrik 	M 	Stockholms län 	Ja 	 
Henriksson Emma 	KD 	Stockholms län 	Ja 	 
Noyan Edip    	M 	Stockholms län 	Ja 	 
Drummond Bino   	M 	Stockholms län 	Ja 	 
Kakabaveh Amineh 	V 	Stockholms län 	Nej 	 
Wikström Rune   	M 	Stockholms län 	Ja 	 
Nylund Watz Ingela 	S 	Stockholms län 	Ja 	 
Söder Björn 	    SD 	Stockholms län 	Avstår 	 
Ekeroth Kent 	    SD 	Stockholms län 	Avstår 	 
Bali Hanif 	    M 	Stockholms län 	Ja 	 
Hagberg Liselott 	FP 	Södermanlands län 	Frånvarande 	 
Wachtmeister Peder 	M 	Södermanlands län 	Ja 	 
Tiefensee Roger 	C 	Södermanlands län 	Ja 	 
Olovsson Fredrik 	S 	Södermanlands län 	Ja 	 
Ericson Gunvor G 	MP 	Södermanlands län 	Nej 	 
Habsburg 
Douglas Walburga 	M 	Södermanlands län 	Ja 	 
Helmersson Olsson 
Caroline      	S 	Södermanlands län 	Ja 	 
Ekström Hans    	S 	Södermanlands län 	Ja 	 
Finstorp Lotta 	    M 	Södermanlands län 	Ja 	 
Herrstedt Carina 	SD 	Södermanlands län 	Avstår 	 
Karlsson Sara 	    S 	Södermanlands län 	Frånvarande 	 
Bill Per 	    M 	Uppsala län 	Ja 	 
Östros Thomas 	    S 	Uppsala län 	Ja 	 
Isovaara Lars   	SD 	Uppsala län 	Avstår 	 
Oscarsson Mikael 	KD 	Uppsala län 	Ja 	 
Gille Agneta 	    S 	Uppsala län 	Frånvarande 	 
Karlsson Ulrika 	M 	Uppsala län 	Ja 	 
Wallrup Emma 	    V 	Uppsala län 	Nej 	 
Zander Solveig 	    C 	Uppsala län 	Ja 	 
Leander Helena 	    MP 	Uppsala län 	Nej 	 
Kamil Ismail    	FP 	Uppsala län 	Ja 	 
Niemi Pyry 	    S 	Uppsala län 	Ja 	 
Vilhelmsson Jessika 	M 	Uppsala län 	Ja 	 
Hedberg Gunnar 	    M 	Uppsala län 	Ja 	 
Johansson Ann-Kristine 	S 	Värmlands län 	Frånvarande 	 
Rådhström Jan-Evert 	M 	Värmlands län 	Ja 	 
Högman Berit 	    S 	Värmlands län 	Ja 	 
Larsson Lars Mejern 	S 	Värmlands län 	Ja 	 
A Eriksson Erik 	C 	Värmlands län 	Frånvarande 	 
Holm Christian 	    M 	Värmlands län 	Ja 	 
Larsson Nina    	FP 	Värmlands län 	Frånvarande 	 
Berg Bengt 	    V 	Värmlands län 	Nej 	 
Bergström Stina 	MP 	Värmlands län 	Frånvarande 	 
Hallström Pia 	    M 	Värmlands län 	Ja 	 
Svantorp Gunilla    S 	Värmlands län 	Ja 	 
Gunnarsson Jonas 	S 	Värmlands län 	Ja 	 
Lindahl Helena 	    C 	Västerbottens län 	Frånvarande 	 
Lundqvist-Brömster 
Maria        	FP 	Västerbottens län 	Frånvarande 	 
Baylan Ibrahim  	S 	Västerbottens län 	Ja 	 
Pettersson Helén 	S 	Västerbottens län 	Ja 	 
Köhler Katarina 	S 	Västerbottens län 	Ja 	 
Hansson Ann-Louise 	MP 	Västerbottens län 	Nej 	 
Sellström Anders 	KD 	Västerbottens län 	Ja 	 
Björnsdotter Rahm 
Elisabeth      	M 	Västerbottens län 	Frånvarande 	 
Sjöstedt Jonas 	    V 	Västerbottens län 	Nej 	 
From Isak 	    S 	Västerbottens län 	Ja 	 
Riedl Edward    	M 	Västerbottens län 	Ja 	 
Eberstein Susanne 	S 	Västernorrlands län 	Ja 	 
Sonidsson Eva 	    S 	Västernorrlands län 	Ja 	 
Asplund Lena 	    M 	Västernorrlands län 	Ja 	 
Omanovic Jasenko 	S 	Västernorrlands län 	Ja 	 
Lohman Eva 	    M 	Västernorrlands län 	Ja 	 
Nilsson Ingemar 	S 	Västernorrlands län 	Ja 	 
Karlsson Christina 	S 	Västernorrlands län 	Ja 	 
Höj Larsen Christina 	V 	Västernorrlands län 	Nej 	 
Källström Emil 	    C 	Västernorrlands län 	Avstår 	 
Österberg Sven-Erik 	S 	Västmanlands län 	Ja 	 
Nilsson Pia 	    S 	Västmanlands län 	Ja 	 
Anger Staffan 	    M 	Västmanlands län 	Ja 	 
Persson Kent 	    V 	Västmanlands län 	Nej 	 
Thorell Olle 	    S 	Västmanlands län 	Ja 	 
Polfjärd Jessica 	M 	Västmanlands län 	Frånvarande 	 
Luttropp Agneta 	MP 	Västmanlands län 	Nej 	 
Sandstedt Margareta 	SD 	Västmanlands län 	Avstår 	 
Haddad Roger 	    FP 	Västmanlands län 	Ja 	 
Coenraads Åsa 	    M 	Västmanlands län 	Ja 	 
Wallén Anna 	    S 	Västmanlands län 	Ja 	 
Oskarsson Christina 	S 	Västra Götalands läns norra Frånvarande 	 
Dinamarca Rossana 	V 	Västra Götalands läns norra 	Nej 	 
Brodén Anita 	    FP 	Västra Götalands läns norra 	Ja 	 
Johnsson Peter 	S 	Västra Götalands läns norra 	Frånvarande 	 
Qarlsson Annika 	C 	Västra Götalands läns norra 	Ja 	 
Rådberg Peter 	    MP 	Västra Götalands läns norra 	Nej 	 
Cederbratt Mikael 	M 	Västra Götalands läns norra 	Ja 	 
Hellman Jörgen 	    S 	Västra Götalands läns norra 	Ja 	 
Gunther Penilla 	KD 	Västra Götalands läns norra 	Frånvarande 	 
Ripa Henrik 	    M 	Västra Götalands läns norra 	Ja 	 
Waltersson Grönvall 
Camilla 	    M 	Västra Götalands läns norra 	Ja 	 
Almqvist Erik 	    SD 	Västra Götalands läns norra 	Frånvarande 	 
Ahlberg Ann-Christin 	S 	Västra Götalands läns södra 	Ja 	 
Olsson Hans     	S 	Västra Götalands läns södra 	Ja 	 
Andersson Phia 	    S 	Västra Götalands läns södra 	Frånvarande 	 
Ericson Jan 	    M 	Västra Götalands läns södra 	Ja 	 
Tenfjord-Toftby Cecilie M 	Västra Götalands läns södra 	Ja 	 
Nilsson Ulrik 	    M 	Västra Götalands läns södra 	Ja 	 
Torstensson Åsa 	C 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Larsson Jan-Olof 	S 	Västra Götalands läns västra 	Frånvarande 	 
Tysklind Lars 	    FP 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Bråkenhielm Catharina 	S 	Västra Götalands läns västra 	Frånvarande 	 
Forslund Kenneth G 	S 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Johansson Wiwi-Anne 	V 	Västra Götalands läns västra 	Nej 	 
Plass Maria 	    M 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Staxäng Lars-Arne 	M 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Ehn Tina 	    MP 	Västra Götalands läns västra 	Nej 	 
Utbult Roland 	    KD 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Juntti Ellen 	    M 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Caplan Stefan 	    M 	Västra Götalands läns västra 	Ja 	 
Skalin Johnny 	    SD 	Västra Götalands läns västra 	Avstår 	 
Green Monica 	    S 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Ahlin Urban 	    S 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Ohlsson Carina 	    S 	Västra Götalands läns östra 	Frånvarande 	 
Elinderson Lars 	M 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Winbäck Christer 	FP 	Västra Götalands läns östra 	Frånvarande 	 
Widegren Cecilia 	M 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Björck Patrik 	    S 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Carlsson Ulrika 	C 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Bergheden Sten 	    M 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Eclund Annika 	    KD 	Västra Götalands läns östra 	Ja 	 
Olsson Lotta 	    M 	Örebro län 	Frånvarande 	 
Pehrson Johan 	    FP 	Örebro län 	Ja 	 
Axelsson Lennart 	S 	Örebro län 	Ja 	 
Ernkrans Matilda 	S 	Örebro län 	Ja 	 
Jansson Eva-Lena 	S 	Örebro län 	Ja 	 
Svantesson Elisabeth 	M 	Örebro län 	Frånvarande 	 
Öholm Oskar 	    M 	Örebro län 	Ja 	 
Nordell Lars-Axel 	KD 	Örebro län 	Ja 	 
Bergman Håkan 	    S 	Örebro län 	Ja 	 
Sydow Mölleby Mia 	V 	Örebro län 	Nej 	 
Eriksson Jonas 	    MP 	Örebro län 	Nej 	 
Ramhorn Per 	    SD 	Örebro län 	Avstår 	 
Andersson Yvonne 	KD 	Östergötlands län 	Ja 	 
Axén Gunnar 	    M 	Östergötlands län 	Ja 	 
Gustafsson Billy 	S 	Östergötlands län 	Frånvarande 	 
Malmberg Betty 	    M 	Östergötlands län 	Ja 	 
Malmström Louise 	S 	Östergötlands län 	Ja 	 
Löfstrand Johan 	S 	Östergötlands län 	Ja 	 
Granbom Ellison Karin 	FP 	Östergötlands län 	Ja 	 
Danielsson Staffan 	C 	Östergötlands län 	Ja 	 
Björlund Torbjörn 	V 	Östergötlands län 	Nej 	 
Norlén Andreas 	    M 	Östergötlands län 	Ja 	 
Bengtsson Finn 	    M 	Östergötlands län 	Ja 	 
Sörenson Anna-Lena 	S 	Östergötlands län 	Ja 	 
Alfsson Thoralf 	SD 	Östergötlands län 	Avstår 	 
Andersson Johan 	S 	Östergötlands län 	Ja 	 
Lillemets Annika 	MP 	Östergötlands län 	Nej 	 

Listan finns också på riksdagens hemsida

På samma tema skickade jag igår in en insändare. Den är ännu inte publicerad så vi får se om den kommer in någonstans. Enligt följande.

Är Hallands invånare helt tossiga? Nyligen röstade riksdagen huruvida det ska bli lagkrav på att lagra trafikdata. Information om vem du ringer, när du ringde personen, var du var. Både för vanliga samtal och för mobilsamtal. Detsamma gällande e-post du skickar och andra meddelanden som sms. Riksdagen röstade för det här. Ingen av de halländska riksdagsledamöterna röstade mot. Två var frånvarande (en mp och en m) och en avståd (sd).

Av detta skulle vi kunna dra slutsatsen att alla hallänningar är för Datalagringsdirektivet. Vi kan dra slutsatsen att alla hallänningar tycker det är bra att all information sparas. Eller så drar vi slutsatsen att vi hallänningar inte alls tycker om att all vår kommunikation ska övervakas och väljer istället andra politiker vid nästa val.

Bara för att man kan lagra informationen betyder det inte att man ska. Vi har klarat oss många hundra år utan att alla brev vi skriver registreras. Vi klarar oss i många hundra år till.

Vi i Vänsterpartiet vill inte ha det som i DDR. Vi uppmanar alla andra som inte heller vill ha det som i DDR att byta ut de halländska politikerna i riksdagen. För de som vill ha det som i DDR kan ni lugnt fortsätta att rösta på borgare och sossar.

1984 är inte en instruktionsbok.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 
Gudrun Schyman och Studio Total
Image by bisonblog via Flickr

Det där med handskrivna valsedlar kan vara ett härje. Nedan har jag listat alla de handskrivna lapparna som jag tror är avsedda att gå till Feministiskt Initiativ. Jag har inte tagit med namn som Feministpartiet eller Kvinnligt Initiativ. Men de som går att härleda till Fi. Inte för att det spelar någon valtekniskt roll, men det vore intressant att veta om de räknas som röster på samma parti eller inte. Någon som vet?
Siffran efteråt är antal röster.

Feministiskt initiativ 813
Feministiskt Initiativ 743
FI 220
Fi 89
Feministiskt Intiativ 84
Feminiskt Initiativ 73
FEMINISTISKT INITIATIV 66
Feminisktiskt Initiativ 35
Feminisktisk Initiativ 28
Femenistiskt initiativ 18
Feministiskt parti 16
Femenistiskt intiativ 13
F I 13
Feministik Initiativ 13
Femenistiskt Initiativ 12
Fem. Ini 10
FI-Feministiskt Initiativ 9
Feministiskt Iniativ 5
F.I. 5
Feministisk initiativ 4
Feministiska initiativet 4
feministiskt intiativ 4
Feministiskt iniativ (FI) 3
FEMINISTISKT I 3
Feministisk Iniativ 3
Feministiskt Initiativ 90000 3
Feministisk Initiativ 3
Feministiskt Initiativ FI 2
Gudrun Skyman FFI 1
FI ! 1
F! 1
feministiskt initiativ 1
Feministiskt iniativ 1
FI-Feministiskt Initiativ (Helsingborg) 1
Feministiskt Insiativ FI 1
Femenisterna Gudrun Schyman 1

Andra bloggar om: , , ,

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha