Jonas Sjöstedt skriver i ETC 20181108 om sin syn på Vänsterpartiets EU-politik. I stora delar är det en korrekt analys av hur Vänsterpartiet har agerat och över de strategiska ställningstaganden som ligger till grund för det agerandet. Likväl finns det några stora problem med Sjöstedts debattartikel.

1. Jonas Sjöstedt är partiledare. När han skriver debattartiklar i media så uppfattas det som partiets linje. Sjöstedts linje att Vänsterpartiet inte längre ska vara för ett EU-utträde är inte Vänsterpartiets politik. Det kanske kan bli det så småningom, men det är det inte idag. Artikeln publiceras innan partistyrelsens förslag till EU-politisk plattform är medlemmarna tillhanda, till och med innan den antas av partistyrelsen, och sätter på så sätt dagordningen för den kommande debatten på ett sätt som inte är interndemokratiskt rimligt. Dessutom gör det väljarnas bild av Vänsterpartiet falsk.

2. Frågan om EU-medlemskap är inte en fråga för EU-valrörelsen. Vänsterpartiet har kongressbeslut på att vi är för ett svenskt EU-utträde. Det beslutet kan inte en rikskonferens ändra på. Konferensen kan lägga fram prioriteringar i valet, genom valplattform, och fastställa listan. Frågan om utträde är en kongressfråga. EU-valet handlar om hur vi vill förändra EU. Att lämna EU är en fråga för riksdagsvalet, det är i riksdagen vi lyfter det kravet, inte i EU.

3. En modern vänster måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är ingen motsättning att försöka göra EU bättre, mer demokratiskt och mer rimligt, samtidigt som man också försöker lämna EU på sikt. Precis som vi ständigt försöker göra det kapitalistiska samhället bättre genom vårt dagliga politiska arbete samtidigt som vi vet att det kapitalistiska samhället aldrig kan bli riktigt bra, kan vi arbeta för ett bättre EU och samtidigt förstå att EU:s fördrag, som bara kan ändras genom att samtliga regeringar inom EU är överens, förhindrar att EU blir bra. Väljarna vet att Vänsterpartiet på sikt vill avskaffa kapitalismen. De vet också att vi vill att samhälle ska bli bättre. Om nu väljarna kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, varför kan då inte vår partiordförande det?

4. Fram till näst sista stycket är Sjöstedts artikel fullt rimlig. Hans slutsats är däremot inte självklar. Vi som är mot ett svenskt EU-medlemskap är inte mot ett europeiskt samarbete, vi är mot ett europeisk samarbete på EU-grund. Vi nöjer oss inte med att göra världen bättre, vi vill göra den bra. Sjöstedts slutsats är att vi ska nöja oss med att göra EU bättre, istället för att göra Europa bra. Jag håller inte med, jag vill göra Europa, världen, vardagen och samhället bra för alla.

/Jesper Berglund
På EU-listan förra gången det begav sig.

 

logoVänsterpartiets kongress 2016 är över. Drygt 30 timmar möte, jag talade i ungefär 7 minuter. Dessutom var jag justerare.

Jag höll tre inlägg. Det första handlade om rösträttsålder där jag var ensam om att plädera för en avskaffad rösträttsålder. Tyvärr gör formatet här på sidan att filmerna blir lätt beskurna, ska ta tag i det någon gång, men det påverkar inte mycket.

Mitt andra inlägg handlade om reservröster i riksdagsvalet.

Det sista inlägget handlar om formen för kongressombudsval. Här var jag tvungen att korta inlägget varpå tyvärr en del tankesteg inte uttrycks.

Som synes är allt i debatter som inte är dagsaktuella eller de mest debatterade. Alla inlägg handlar om hur vi kan utveckla demokratin på ett struktuellt plan. Det är viktigt att utveckla demokratin på ett strukturellt plan. Mer demokrati är bra, inte dåligt.

Eftersom jag är justerare har jag också hyfsat koll på vilka motioner som gick igenom.
Här kommer en snabblista över vilka motioner som inte gick som PS yrkat på. Enligt mina anteckningar, med reservation för eventuella fel, det är protokollet som gäller. Märk att många motioner är positivt besvarade av PS, så det är inte så att alla andra motioner har avslagits.
A15 Bifall
A24 Bifall
A43 Bifall
A44 Bifall första att-satsen
A45 Bifall
A118 Bifall
A131 Bifall första att-satsen
A132 Bifall
A136 Bifall

B7 Bifall till andra att-satsen
B8 Bifall på reservation 2
B19 Bifall på andra att-satsen
B42 Bifall
B44 Bifall
B62 Bifall
B64 Avslag
B71 Bifall reservation 6
B105 Bifall
B108 Bifall
B123 Bifall att-sats 3 och 6
B125 Bifall första att-satsen
B131 Bifall
B172 Bifall
B173 Bifall
B174 Bifall

C2 Bifall
C3 Bifall andra att-satsen
C7 Bifall
C43 Bifall att-sats 1 och 2
C48 Bifall att-sats 1 och 2
C54 Bifall

D22 Bifall
D23 Bifall
D27 Bifall andra att-satsen
D42 Bifall

E31 Bifall
E59 Bifall
E63 Bifall
E76 Bifall
E86 Bifall
E96 Bifall
E100 Bifall
E101 Bifall andra att-satsen
E102 Bifall
E134 Bifall att-sats 1
E141 Bifall att-sats 2
E147 Bifall

Motionslistan blev uppskattad, tror att nästintill alla använde den, och jag fick till och med en liten applåd. En som faktiskt var större än vad det verkar som på klippet, ljudupptagningen är ju inte optimerad för åhörare.

Jag kommer lägga de tre avslagna motionerna, om rösträttsålder, kongressombudsvalssystem och reservröster i riksdagsvalet, även till nästa kongress. Säg till om du vill vara med att skriva på.

 

logoSnart är det kongress. Givetvis har även jag skrivit några motioner. Några av dem har jag författat själv och några har jag bara skrivit på, eller varit en del av framtagandet av.

Här nedan kommer en förteckning över de motioner jag står som undertecknare av. I alla, tror jag, fall är det tillsammans med andra. De redovisas inte här utan vilka de är får du läsa i handlingarna. Jag noterar särskilt när jag har stått för huvuddelen av skrivandet.

Motionerna är uppdelade i
A Allmänna motioner om allt möjligt
B Motioner i partiprogrammet
C Organisatoriska motioner
D Stadgemotioner
och E Motioner på Ekoeko-programmet

Här kommer då motioner jag skrivit och varit med på. Motionerna i sin helhet kan läsas på Vänsterpartiets kongresshemsida

A113 Om EU-utträde och att vi ska driva den frågan aktivt.
A134 Om att vi ska avskaffa rösträttsåldern. En av de jag skrivit huvuddelen av.
A145 Om att modifiera riksdagsvalssystemet så att en har reservröster som används om det parti en röstat på inte kommer in. Typ, i första hand röstar jag på Vänsterpartiet och om de inte kommer in så ska min röst tillfalla Piratpartiet, eller liknande. En av de jag skrivit huvuddelen av.

D18 Om en annan utformning av organisationen på regionnivå.
D29 Om att ändra kongressombudsvalssystemet så att varje medlem har en röst. STV-variant. En av de jag skrivit huvuddelen av.

E184 Om att vi ska vara mer positiva till GMO.

Bifall gärna dem. Om du måste välja en att bifalla så är det D29 som är viktigast. Det kan hända att jag glömt någon. Då får ni stå ut med det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

CC ASA 4.0 wikimedia commons user PixukDet här inlägget handlar om intolerans och om hur vi kan göra vänsterpartiet öppnare. Det tar sin utgångspunkt i en text av Aron Etzler, partisekreterare i Vänsterpartiet, som publicerades i ett internt nyhetsbrev till parlamentariker och styrelseledamöter inom partiet. Min bedömning är att den inte innehåller något som inte kan spridas, och då den ligger till grund för det här inlägget så återpublicerar jag den.

Glad helg! God jul! Gott nytt år!

Jag önskar alla som har chansen att få lediga dagar över jul och nyår. För många är det en av årets höjdpunkter och en välbehövlig vila. När jag skriver detta har jag just ett rykande färskt mejl från en partiförening som irriterat sig på att vi önskat Glad Hanukkah vid denna judiska högtid. Vi mötte samma reaktion när vi önskade muslimer i Sverige Glad Ramadan, så jag antar att det finns en del av våra medlemmar som tycker så. Därför är det kanske på plats med en förklaring om hur vi tänkt.

Här kommer mitt svar till partiföreningen ifråga:
Jag tycker det finns två starka argument för att göra den typen av budskap från just Vänsterpartiet.
Dels skall hälsningen Glad Hanukkah naturligtvis förstås som ett budskap om att troende judar är en del av vårt samhälle. Den sker mot bakgrund av antisemitiska strömningar, som det är vår uppgift att stå upp emot, precis som all annan rasism. Vi önskar människor glad jul, glad midsommar och en rad andra hedniska och kristna högtider. Det är naturligt eftersom det är högtider som är rotade i vår kultur. Men det är också Hanukkah!

För det andra är vi ett parti som önskar alla, även religiösa människor välkomna. Vi har partimedlemmar som firar Hanukkah, Ramadan och alla möjliga sorters högtider. Vi vill att de skall känna sig välkomna, därför att vi är glada att ha dem i vårt parti.

Vårt parti är för en sekulär stat OCH för religionsfrihet (till och med fastslaget i partiprogrammet). Att vi också har religiösa medlemmar har en lång tradition i vårt parti, som går tillbaka till Sven Linderots dagar. För mig – som ateistisk socialist – är det en självklar hållning. Jag kan inte kräva att människor först tar avstånd från sin religion innan de kan kämpa för ett rättvist samhälle tillsammans med mig. Flera av de bästa människor jag träffat i vänstern är religiösa.

Jag vet att det finns medlemmar som inte delar denna uppfattning, och som i praktiken anser att det är fel att vara religiös. Men vad de inte tänker på är att deras egen inställning – jag skulle i detta fall säga intoleranta inställning – också stöter bort människor. Detta är inte den enda formen av intolerans. Det finns andra som exempelvis anser att vi aldrig skall servera alkohol, aldrig äta kött, enbart åka med vissa färdmedel, aldrig ha pengar på vissa banker, vägra prata med vissa politiska motståndare osv. Alla dessa begränsningar skapar ett mer slutet och intolerant parti. Jag tror vi skall gå i rakt motsatt riktning.

Men naturligtvis, om man önskar ett parti som inte är välkomnande för religiösa människor, så går det utmärkt att motionera till kongressen. Det är den som bestämmer!

Mvh,
Aron Etzler, partisekreterare Vänsterpartiet

Jag vill mena att Arons inlägg innehåller en felaktig och ful argumentation som jag vill bemöta. Det är främst stycket om kött och alkohol jag vänder mig mot. Jag är vegetarian. Jag är nykterist. Jag var en av de som motionerade till förra kongressen om att “all verksamhet inom partiet ska vara alkohol- och drogfri”. Den motionen resulterade i en alkoholpolicy antagen av PS som finns att läsa här.

Aldrig har jag hört någon säga att partiet ska ha krav på nykterism eller veganism för medlemskap. Vad jag däremot vet är att det är skillnad på att hävda att en företeelse inte hör hemma i ett visst sammanhang och att hävda att en inte ska få pyssla med den saken alls.

1927, såvitt jag har förstått det, togs stadgan att en kunde uteslutas för fylleri bort. Vi har alltså för länge sedan varit ett parti där krav på livsstil funnits. Det är dock inte aktuellt idag.

Vad som däremot är aktuellt är att ställa högre krav på en organisation än på individerna i den. Vi har ett kongressbeslut på att (lakto-ovo-)vegetarisk ska vara standard i partiet. Vill en äta annat så får en anmäla specialkost. Det beslutet är främst taget av klimatskäl. Vill en absolut äta kött så får en säga till. Likt vegetarianer fått göra tidigare. Implementeringsarbetet med det beslutet pågår fortfarande. Ibland går det bättre, ibland sämre. Som på vänsterdagarna där det var beställt 50/50 av vegmat och köttmat, vilket inte kommunicerades, vilket ledde till att de som till vardags äter kött åt vegmat, för det var ju sådan de förväntade sig skulle serveras då de inte specialbeställt annat, vilket i sin tur ledde till att den vegetariska maten tog slut och en lång rad vegetarianer inte fick någon annat mat än ris och grönsallad.

Ingenstans i något beslut eller i något förslag finns tanken att vi ska förbjuda medlemmar att äta kött. Däremot finns förslag om att vi ska minska köttkonsumtionen av klimatskäl. Men som socialister vet vi att vi inte kan förändra världen genom individuella val, det krävs politiska incitament.

Vi vill ha ett öppet parti. Ett parti där alla som delar partiets värderingar kan trivas och känna sig välkommen. I det kan vi tvingas avstå från att som parti göra saker som gör att folk väljer att inte komma på aktiviteter. Alkohol kan vara en sak som gör att folk väljer att inte komma på en aktivitet. Därför är det väldigt rimligt att partiet inte pysslar med alkohol. Det betyder inte att ingen i partiet får nyttja alkohol. Men det betyder att det är rimligt att en ska kunna vara säker på att inte behöva stöta på alkohol på partievenemang. En lång rad kamrater har problem med alkohol. Ungefär lika stor andel som i samhället i stort. Men vi känner inte alltid våra kamrater tillräckligt bra för att veta vem som har problem. Av solidaritet bör vi då avstå i partisammanhang.

Även om det skulle vara så att alla medlemmar, och alla potentiella medlemmar, drack till vardags borde partiverksamheten vara alkoholfri.

I en del skolor i Sverige firas Lucia. Lucia är ett katolskt helgon och firandet har religiösa inslag. Jag har inget emot Luciafiranden, eller andra religiösa firanden, men jag tycker inte att de hör hemma i en konfessionsfri skola. Det är en sak att gå på ett studiebesök och se hur saker gå till, en helt annan att delta i ett firande. För mig, som står upp för att statsmakten ska vara sekulär, är Luciatåg i skolan ungefär lika rimligt som moderater tycker det är att skolan firar Första Maj genom att bjuda in den lokala LO-ordföranden att hålla ett tal om klasskamp.

Genom att hålla partiet sekulärt kan vi ge plats för alla. Partimedlemmar kan gott ha vilken religiös tro som helst. Det oavsett om de är pastafarianer, kopimister, bahaii, juche, kristna, muslimer, sikher eller med i samfundet Forn Sed. Partiet ska vara öppet och välkomnande för alla som delar vår samhällssyn. Det är viljan att kämpa tillsammans för ett bättre samhället som är det viktiga, inte vilken religon en har eller om en dricker alkohol. Att reglera vad som gäller i partiet leder till ett mer öppet parti. Det är lättare att förklara varför vi bara serverar vegetariskt än att förklara varför partiet har en lucia-fest.

Arons inlägg, särskilt delen om alkohol och kött, går att tolka som att han vill att vi tar bort beslutet om vegetariskt som norm, att vi ska servera mer alkohol och att vi alltid ska flyga till våra möten. Det är inte rimligt.

Rimligt är att vi bestämmer demokratiskt över partiet, inte över partiets medlemmar. När vi anlitar ett företag för partiet ser vi till att det har kollektivavtal. När vi har möten så är vi nyktra. När vi pratar med folk så välkomnar vi alla. Genom att förändringsbara demokratiska beslut står över destruktiva normer i samhället skapar vi ett öppet parti.

Från mig kommer ingen alkoholmotion i år. Vi behöver låta alkoholpolicyn verka ett tag. Inte heller vegetarianism inom partiet kommer det en motion om, där finns ett kongressbeslut. Möjligen kommer till nästa kongress en motion om att kongressbeslut ska följas på particentrala arrangemang om det inte blir bättre.

Vi skapar inte ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom frånvaron av regleringar. Vi skapar ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom bra regleringar beslutade i demokratisk ordning.

 

Det är dags att skriva kongressmotioner till Vänsterpartiets kongress i höst. I det här inlägget länkar jag till de jag skrivit, eller håller på att skriva. Möjligen tillkommer det fler med tiden. Det är möjligt att kommentera i dokumenten, men inte ändra. Du är välkommen att vara undertecknare om du tycker att de är bra.

Demokratisera kongressombudsvalet

Demokratisera riksdagsvalet

Avskaffa rösträttsåldern

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 

RiksdagenI samband med årets val tog många upp problemet med fyraprocentsspärren. En spärr som gör att det krävs minst 4% av de avlagda rösterna för att få vara med i mandatfördelningen till riksdag. Problemet, som det uppfattades i den diskussionen, var att hyfsat stora åsiktsyttringar inte fick komma till tals parlamentariskt.

Det må vara ett problem, men i förhållande till de parlamentariska situationerna som skulle kunna uppstå utan spärrar är det ett litet problem. Vad som däremot är ett stort problem är att alla människors röster inte räknas. I år var det ungefär 250000 personer, drygt 4% av de giltiga rösterna, vars röster inte påverkar den parlamentariska situationen. De flesta av dessa på F! och därefter i fallande ordning Piratpartiet, Enhet, Svenskarnas Parti, Djurens parti och en rad massa mindre partier.

Att en stor mängd röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen kan få olyckliga konsekvenser. Dels kan det göra att politiken inte blir som en majoritet av befolkningen vill, dels leder det till jobbiga taktiska och strategiska övervägningar kring taktikröstande eller inte. Det förstnämnda ett betydligt större problem än det andra.

Jag har en enkel lösning på hur vi kan bevara det nuvarande röstsystemets grunder samtidigt som vi ser till att alla väljare (som avlägger en giltig röst) är med och påverkar den parlamentariska situationen. Egentligen har jag två lösningar, men den ena är bättre och mer demokratiskt. Den andra är enklare. Vi börjar med den mer demokratiska.

Min tanke är att det svenska partivalssystemet i grunden är bra. Jag är inte förtjust i personval, framförallt inte det personvalssystem vi har idag, men lämnar personvalsdiskussionen utanför det här inlägget då systemet jag föreslår fungerar såväl med som utan personvalsinslag. Utifrån en vilja att bevara systemet så mycket som möjligt har jag tittat åt det irländska och maltesiska STV-systemet. Single transferable vote, du har en röst, som förändras utifrån förändrade förutsättningar. Det är enklare än det låter.

Istället för att rösta på ett parti, som idag, så röstar du på ett parti, med andra partier i reserv om du så önskar. Är du osäker på om du ska rösta V eller F! utifrån att du är osäker på om F! kommer in så röstar du på F! med V som reservröst utifall F! inte kommer in.

Tanken är alltså att alla röster räknas som vanligt, och de partier med färst (minst antal) röster förklara ute ur leken och deras röster fördelas över till de partier som fått första reservrösten på de röstandes valsedlar, vilket då kan vara olika för olika röstande på samma parti. Sen fortsätter processen på samma sätt tills alla kvarvarande partier fått över 4% av rösterna (givetvis men hänsyn taget till den mindre kända 12%-spärren i valkrets).

Rent praktiskt kommer det innebära att röstningen tar lite längre tid, men inte extremt mycket längre, 2-3 dagar är min uppskattning. För de som tycker att det är krångligt så går det utmärkt att bara rösta på ett parti som innan, men en riskerar att ens röst inte kommer till användning om det parti en röstat på inte blir invalt, precis som idag.

Förslaget är rimligt att kombinera med Piratpartiets förslag om valsedelskrivare för att få enhetlighet och minska dels valsedelslogistikproblem men också risken för identifikationsfrågeställningar om en skulle behöva skriva sina reservpartier på valsedlarna för hand.

En delar alltså inte upp sin röst, som några har föreslagit, eller röstar mot något parti, som andra har föreslagit. En röstar på ett parti, och om det partiet inte kommer in så röstar man på ett annat.

För att det här ska gå att genomföra så behöver givetvis några lagar, främst de om valet, ändras för att tillåta, och tydliggöra, ett förfarande enligt ovanstående. Det ska givetvis också utredas först. Samtidigt är det smärre justeringar som inte kräver mycket förändringar i tänk eller organisation.

Ett andra förslag på hur man skulle komma tillrätta med problemet att alla röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen vore att partierna, när de registrerar sig inför valet, själva avlägger reservrösterna. Vi kandiderar i valet och om vi inte kommer in så önskar vi att “våra” röster överförs i första hand på parti X och i andra hand på parti Y. Det ger en snabbare process, ökar tydligheten gentemot väljarna, samtidigt som det minskar invånarnas makt. Om jag skulle gissa så skulle ungefär 35% av F!s väljare välja V som sin reservröst, 35% Mp, 15% Sap och 15% Fp. Vad partiet skulle välja är inte självklart, då de oavsett hur de skulle välja skulle förlora potentiella röster. Det första förslaget är bättre, om än lite krångligare.

Så, vem lyfter det här för utredning i partier och riksdag?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

RiksdagenNu är det politiska intresset på topp bland allmänheten. Det är ju snart val. Vi som är politisk aktiva spenderar större delen av vår tid att propagera för just vårt parti och visa på hur bäst vi är. Jag tänka ägna det här inlägget åt några motioner jag skulle vilja lägga som ligger strax utanför vardagspolitiken. Det är inget Vänsterpartiet går till val på och förslagen är inte konstadsberäknade eller budgetfinansierade. Men det är tankar om hur jag skulle vilja att Sverige ska utvecklas utöver det vanliga om inga vinster i välfärden etc.

Motionerna är utan inbördes ordning i “viktighet”, de ska alltså inte ses som att motion 1 är viktigare än motion 2. Ingen av motionerna strider mot partiprogrammet, en del är utanför vad som i nuläget finns politik om och en del är inte diskuterat. Det mesta ligger i linje med beslutad politik och världssyn. Det står givetvis alla riksdagsledamöter efter valet fritt att stjäla förslagen här nedan.
Continue reading »

 

Nazister i skolanDe senaste dagarna har det diskuterats en del kring nazister i skolan. Svenskarnas parti ställer upp i kommunval i en rad kommuner och Sd har fysiskt blockerats från skolor av elever. I det här inlägget tänker jag anlägga ett tjänstemannaperspektiv på partier i skolan.

Några utgångspunkter.
1. Det är bra med politik i skolan. Eleverna mår bra av att se att folk kan ha olika åsikter och ändå arbeta tillsammans.
2. Det är minst sagt problematiskt ur såväl värdegrunds- som arbetsmiljö-perspektiv med nazister i skolan.
3. Grundlagen är viktig.

Skolverket har gett en skrift om Politisk information i skolan som jag i mångt och mycket kommer att utgå från.

I korthet går den ut på att skolan, som varande en del av statsapparaten, inte kan särbehandla någon entitet eller hindra yttrandefriheten. Det gör att skolan inte måste bjuda in alla partier, men att om skolan erbjudit ett parti utrymme, så måste den också ge samma utrymme till andra partier som begär utrymmet. Det oavsett vilka åsikter partiet står för.
Skriften klargör också att det måste föreligga objektiva rekvisit kring vilka som bjuds in. T ex alla som är representerade i kommunfullmäktige.
Kring allt detta hänvisas till en rad JO-beslut, alla redovisade i skriften.
Det är också tydligt att detta gäller friskolor, genom en lagändring och uppdatering av skriften.

Lärare är tjänstemän och ska följa lagen. Det är en orimlig situation att tjänstemän inte följer lagen (med undantag som bland annat följer av Nürnbergrättegångarna).

Dock, lärare har att följa såväl skollag som grundlag, även om grundlagen kommer först. Och det är här det blir lite intressant.
Läroplanen säger att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Skolan, och därigenom lärarna, är skydliga att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen, har ansvar för att sådant arbete bedrivs. Om personalen får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Vidare har vi diskrimineringslagen där även där stadgas att utbildningsanordnare ska utreda och vidta åtgärder.
Dessutom finns brottsbalken med lagar som förtal, förolämpning, hets mot folkgrupp etc.
Rektor har rätt att avvisa personer från skolan. Jag är oklar över om den rätten kan delegeras. Det har hänt att en representant för ett politiskt parti, ND, dömts för olaga intrång då denne efter upprepade uppmaningar inte lämnat skolans område.

Detta leder i sammanfattning till följande handlingsplan för skolor som får påhälsning av partier som kan tänkas bryta mot skolans värdegrund. Det är en handlingsplan som fungerar bra oavsett vem som kommer på besök, men är kanske lite i överkant för ett “vanligt” besök.

1. Eleverna informeras om att partiet ska komma på besök.
2. En, eller ännu hellre två, lärare avsätts för att “bevaka” besöker.
3. Partiet välkomnas av skolpersonal som klargör att skolans värdegrund gäller.
4. Partiet påbörjar sin verksamhet, bokbord eller vad det kan tänkas vara.
5. Vid varje yttrande som inte är i linje med skolans värdegrund och de värden som talas om i läroplanen, ingriper läraren och påtalar, helt neutralt, att det nyligen yttrade uttalandet strider mot skolans värdegrund.
6. Vid varje yttrande som kan tänkas bryta mot lagen ringer personal polis och påtalar att ett misstänkt brott håller på att genomföras. Det är rimligt att också anteckna vad som sägs. Säger inte partiets representant något som kan vara hets mot folkgrupp eller liknande är det troligt att representanten tröttnar på att läraren bryter in enligt punkt 5 och därvid uttalar saker som kan tolkas som hot. Polissamtal.
7. Om partiet yttrar saker som kan tänkas strida mot diskriminingslagen, eller utgöra annan kränkning, är skolan i sig skyldig att agera. Rektor, eller möjligen en person som rektor delegerat ansvar till, kan då uppmana partiets representanter att lämna skolans område. Om de inte gör det är det då att klassa som olaga intrång, varvid också polisen tillkallas.

Ovanstående är ett sätt för skolans personal att både följa lagen och motverka nazister, och andra antidemokratiska tendenser, i skolan.

Gällande elevers blockering av skolentréer så har jag inte analyserat frågan grundligt men kan inte hitta att eleverna därigenom begår lagbrott. Däremot bör, i enlighet med ovan, skolan då tillkalla ordningsmakten, mot eleverna, för att påtala att skolan inte kan hindra nazisterna, eller sd, från att komma in. Har skolan i det läget tur yttrar partiets representanter kränkande ord vilket måste leda till åtgärd från skolledningens sida. En typiskt sådan åtgärd är avvisning.

Någon som har en bättre strategi?

 

Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum.

Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen som jag var nominerad (men inte föreslagen) till. Det blir säkert en jättebra valberedning ändå. Lite synd dock att V Halland enbart är representerade nationellt med en person i revisionen.

Två beslut reserverade jag mig mot under kongressen. Först beslutet att inte skriva in något om övervakningssamhället och FRA i valuttalandet. Ett dokument som ska ligga till grund för valplattform senare. Vi får hoppas på att det kommer med lite skrivningar om det då. För det är ett väldigt viktigt perspektiv som dessutom nämns som strategisk huvudlinje i partiprogrammet.

Det andra beslutet jag reserverade mig mot var det mot att inte bifalla överklagan av uteslutningen av Markus Allard. Såhär skrev jag:
Continue reading »

 

I fyra år har jag hållt första-maj-tal i Falkenberg. I Falkenberg brukar vi ha flera lokala talare som tar upp olika ämnen. Nu har jag lyckats få fram en film även på årets tal. Så här nedan kommer på video alla mina tal de senaste åren. De är inte professionellt filmade, det får ni stå ut med.

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha