Happy 1984
Image by Diodoro via Flickr

Idag publicerar flamman två viktiga opinionsyttringar.

Den ena är det brev som Vänsterpartiet Falkenberg tog på sitt årsmöte (återgivet nedan). Det andra är en debattartikel på samma ämne av Mikael von Knorring och Anders Örbom.

Brevet till PS:

Brev till partistyrelsen
från Vänsterpartiet Falkenbergs årsmöte 2010-02-13

I veckan som gått har vi fått reda på att Vänsterpartiet på riksnivå har gått med på att ytterligare öka farten av införandet av en totalitär stat. Vänsterpartiet har enligt medieuppgifter gått med på att implementera datalagringsdirektivet i svensk lag. Det innebär i korthet att alla telefonkontakter, och sms-kontakter, registreras och arkiveras i minst ett halvår. Att alla e-postmeddelanden registreras och arkiveras i minst ett halvår. Att alla gånger någon är uppkopplad på internet från sitt eget abonnemang registreras med klockslag och IP-adress.

Vänsterpartiet Falkenberg anser att Vänsterpartiet genom detta sviker de ideal som partiet säger sig verka för. Inte nog med att det går i rak motsättning till förslaget till valplattform, där partiet säger sig vilja verka i motsatt riktning. Kompromissen öppnar dessutom upp för en gigantisk övervakningsstat av samma typ som fanns i det forna östeuropa.

Vi hade en förhoppning. En förhoppning om att partiledningen lärt av historien och insett att vi inte vill ha det som i Sovjet. Att en bred och demokratisk vänster aldrig vinner på ett kontrollsamhälle. Att det är vi, de som vill förändra samhället i grunden, som kommer att drabbas av denna övervakning.

Om de skrivningar som idag finns, i förslaget till valplattform, står kvar efter kongressen, vilket vi vill, kommer vi uppmana alla i den nyvalda vänsterpartistiska riksdagsgruppen att följa valplattformens skrivningar och rösta mot en implementering av datalagringsdirektivet.

Det är skamligt att redan innan val säga att man kommer att bryta mot valplattformen. Vad ger det för trovärdighet för resten av dokumentet? Vad ger det vänstern för trovärdighet alls?

Någon djävla ordning får det vara i ett parti.
Vänsterpartiet Falkenbergs årsmöte 2010-02-13

Givetvis finns det mycket annat bra i flamman också. Den här veckan bland annat om sprängningen av Norrskensflamman för 70 år sedan, tågtrafiken och Alba. Väl värd att prenumerera på.

Andra bloggar om: , , , , ,

  3 Responses to “Mer datalagringsdirektivet”

  1. Tack för uppmärksammandet av artikeln! Och väldigt bra med brev till PS, det krävs tryck underifrån för att vi ska få bättre resultat i striderna om FRA och IPRED m.m.

  2. […] Mer datalagringsdirektivet […]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha