En stærk kandidat for venstreImage by morten gade via FlickrJag såg via Expressen att norska Venstre vill att Norge ska dra Sverige inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg utifrån FRA-lagen som träder ikraft vid årsskiftet.

Ett mycket bra iniativ som jag hoppas leder nånstans. Det var faktiskt så bra att jag mejlade stortingsgruppen för Sosalistisk Venstreparti och föreslog att de ska stödja Venstres sak i det här fallet. För människorätt och rätt till ett privatliv är viktigt för vänstern. Jag har inte fått något svar ännu (inte konstigt med tanke på att det skickades efter kontorstid) men hoppas på ett positivt dylikt. Jag frågade också vad Norge tänker göra för att underlätta för de svenskar som väljer att söka politisk asyl i Norge.

Hellre den sista Sovjet-staten Norge än ett DDR-Sverige.

Andra bloggar om: , , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha