Medborgarförslag om heraldisk korrekthet.

I Falkenberg, där jag bor, kan alla invånare lägga medborgarförslag som behandlas i fullmäktige. Nu har jag lagt ett medborgarförslag som ligger lite utanför den partipolitiska sfären. De förslagen kan jag ju få in som motioner genom partiorganisationen.

Den här handlar om heraldik och är inspirerad av ett liknande medborgarförslag i Lund för något år sedan. Bilden är en korrekt återgivning av Falkenbergs vapen men inte den variant som Falkenbergs kommun använder sig av.

Och ja, det finns många viktigare frågor. Jag har inte lagt mycket tid på medborgarförslaget, det kommer inte ta mycket tid för kommunen men det kommer bli rätt om den bifalls.

Förslag till beslut:
1. att Falkenbergs kommun beslutar att, på sikt, byta ut dagens logotypflaggor till heraldiskt korrekta flaggor,
2. att Falkenbergs kommun beslutar att, på sikt, byta ut grafisk utformningen av kommunens vapen på kommunens fordon till heraldisk korrekt utformning,
3. att beslut rörande att-sats 1 och 2 ges företräde framför den beslutade grafiska profilen,
4. att beslut rörande att-sats 1 och 2 tas i beaktande när ny grafisk profil antas.

Förslaget i korthet:
Förslaget går i korthet ut på att Falkenbergs kommun beslutar att följa god heraldisk sed. Detta i förslaget specificerat kring flaggor och heraldik på fordon.

Motivering:

I fält av silver en röd falk stående på ett grönt treberg.

Det finns en lång historia av heraldik i Sverige och Europa. Kring denna har regler vuxit fram, regler som bör beaktas då heraldiska emblem används. Statsheraldikern, som sorterar under riksarkivarien, ansvarar för heraldiska frågor i Sverige och har att biträda kommuner i ärenden rörande heraldik.

På statsheraldikerns hemsida kan man läsa:

”Vapnet är också kommunens flagga. En korrekt heraldisk flagga ska vara kvadratisk och dess duk ska ha samma färg, delningar och motiv som vapnet i sköldform. Dessutom ska vapenbilden spegelvändas på dukens motsatta sida så att motivet är rättvänt mot flaggstången. Den ursprungliga tanken bakom detta är att vapendjuret alltid ska vända sitt rytande gap framåt – och inte fegt visa fienden ryggen. Detsamma gäller om vapnet ska appliceras på kommunens bilar.”
(http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=16271&refid=16272)

I dagsläget flaggar Falkenbergs kommun, i enlighet med beslutad grafisk profil, med så kallade logotypflaggor. Mitt förslag är att kommunen övergår till att flagga med heraldiskt korrekta kvadratiska flaggor med vapenbilden. Övergången bör ske i takt med att flaggorna ändå byts ut i syfte att inte belasta kommunens budget mer än nödvändigt.

Även gällande den grafiska utformningen av heraldiskt vapen på kommunens fordon strider kommunens fastslagna grafiska profil mot god heraldisk sed.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Share

1 Response

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment