We're Only In It For The Drugs album coverImage via WikipediaGenom I rörelse får jag reda på att man som privatperson kan skriva under den deklaration (pdf) mot droger som World Forum against drugs 2008 tagit fram.

Gör det. Det är en bra deklaration.

Andra bloggar om: , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha