Öppet och välkomnande?

CC ASA 4.0 wikimedia commons user PixukDet här inlägget handlar om intolerans och om hur vi kan göra vänsterpartiet öppnare. Det tar sin utgångspunkt i en text av Aron Etzler, partisekreterare i Vänsterpartiet, som publicerades i ett internt nyhetsbrev till parlamentariker och styrelseledamöter inom partiet. Min bedömning är att den inte innehåller något som inte kan spridas, och då den ligger till grund för det här inlägget så återpublicerar jag den.

Glad helg! God jul! Gott nytt år!

Jag önskar alla som har chansen att få lediga dagar över jul och nyår. För många är det en av årets höjdpunkter och en välbehövlig vila. När jag skriver detta har jag just ett rykande färskt mejl från en partiförening som irriterat sig på att vi önskat Glad Hanukkah vid denna judiska högtid. Vi mötte samma reaktion när vi önskade muslimer i Sverige Glad Ramadan, så jag antar att det finns en del av våra medlemmar som tycker så. Därför är det kanske på plats med en förklaring om hur vi tänkt.

Här kommer mitt svar till partiföreningen ifråga:
Jag tycker det finns två starka argument för att göra den typen av budskap från just Vänsterpartiet.
Dels skall hälsningen Glad Hanukkah naturligtvis förstås som ett budskap om att troende judar är en del av vårt samhälle. Den sker mot bakgrund av antisemitiska strömningar, som det är vår uppgift att stå upp emot, precis som all annan rasism. Vi önskar människor glad jul, glad midsommar och en rad andra hedniska och kristna högtider. Det är naturligt eftersom det är högtider som är rotade i vår kultur. Men det är också Hanukkah!

För det andra är vi ett parti som önskar alla, även religiösa människor välkomna. Vi har partimedlemmar som firar Hanukkah, Ramadan och alla möjliga sorters högtider. Vi vill att de skall känna sig välkomna, därför att vi är glada att ha dem i vårt parti.

Vårt parti är för en sekulär stat OCH för religionsfrihet (till och med fastslaget i partiprogrammet). Att vi också har religiösa medlemmar har en lång tradition i vårt parti, som går tillbaka till Sven Linderots dagar. För mig – som ateistisk socialist – är det en självklar hållning. Jag kan inte kräva att människor först tar avstånd från sin religion innan de kan kämpa för ett rättvist samhälle tillsammans med mig. Flera av de bästa människor jag träffat i vänstern är religiösa.

Jag vet att det finns medlemmar som inte delar denna uppfattning, och som i praktiken anser att det är fel att vara religiös. Men vad de inte tänker på är att deras egen inställning – jag skulle i detta fall säga intoleranta inställning – också stöter bort människor. Detta är inte den enda formen av intolerans. Det finns andra som exempelvis anser att vi aldrig skall servera alkohol, aldrig äta kött, enbart åka med vissa färdmedel, aldrig ha pengar på vissa banker, vägra prata med vissa politiska motståndare osv. Alla dessa begränsningar skapar ett mer slutet och intolerant parti. Jag tror vi skall gå i rakt motsatt riktning.

Men naturligtvis, om man önskar ett parti som inte är välkomnande för religiösa människor, så går det utmärkt att motionera till kongressen. Det är den som bestämmer!

Mvh,
Aron Etzler, partisekreterare Vänsterpartiet

Jag vill mena att Arons inlägg innehåller en felaktig och ful argumentation som jag vill bemöta. Det är främst stycket om kött och alkohol jag vänder mig mot. Jag är vegetarian. Jag är nykterist. Jag var en av de som motionerade till förra kongressen om att ”all verksamhet inom partiet ska vara alkohol- och drogfri”. Den motionen resulterade i en alkoholpolicy antagen av PS som finns att läsa här.

Aldrig har jag hört någon säga att partiet ska ha krav på nykterism eller veganism för medlemskap. Vad jag däremot vet är att det är skillnad på att hävda att en företeelse inte hör hemma i ett visst sammanhang och att hävda att en inte ska få pyssla med den saken alls.

1927, såvitt jag har förstått det, togs stadgan att en kunde uteslutas för fylleri bort. Vi har alltså för länge sedan varit ett parti där krav på livsstil funnits. Det är dock inte aktuellt idag.

Vad som däremot är aktuellt är att ställa högre krav på en organisation än på individerna i den. Vi har ett kongressbeslut på att (lakto-ovo-)vegetarisk ska vara standard i partiet. Vill en äta annat så får en anmäla specialkost. Det beslutet är främst taget av klimatskäl. Vill en absolut äta kött så får en säga till. Likt vegetarianer fått göra tidigare. Implementeringsarbetet med det beslutet pågår fortfarande. Ibland går det bättre, ibland sämre. Som på vänsterdagarna där det var beställt 50/50 av vegmat och köttmat, vilket inte kommunicerades, vilket ledde till att de som till vardags äter kött åt vegmat, för det var ju sådan de förväntade sig skulle serveras då de inte specialbeställt annat, vilket i sin tur ledde till att den vegetariska maten tog slut och en lång rad vegetarianer inte fick någon annat mat än ris och grönsallad.

Ingenstans i något beslut eller i något förslag finns tanken att vi ska förbjuda medlemmar att äta kött. Däremot finns förslag om att vi ska minska köttkonsumtionen av klimatskäl. Men som socialister vet vi att vi inte kan förändra världen genom individuella val, det krävs politiska incitament.

Vi vill ha ett öppet parti. Ett parti där alla som delar partiets värderingar kan trivas och känna sig välkommen. I det kan vi tvingas avstå från att som parti göra saker som gör att folk väljer att inte komma på aktiviteter. Alkohol kan vara en sak som gör att folk väljer att inte komma på en aktivitet. Därför är det väldigt rimligt att partiet inte pysslar med alkohol. Det betyder inte att ingen i partiet får nyttja alkohol. Men det betyder att det är rimligt att en ska kunna vara säker på att inte behöva stöta på alkohol på partievenemang. En lång rad kamrater har problem med alkohol. Ungefär lika stor andel som i samhället i stort. Men vi känner inte alltid våra kamrater tillräckligt bra för att veta vem som har problem. Av solidaritet bör vi då avstå i partisammanhang.

Även om det skulle vara så att alla medlemmar, och alla potentiella medlemmar, drack till vardags borde partiverksamheten vara alkoholfri.

I en del skolor i Sverige firas Lucia. Lucia är ett katolskt helgon och firandet har religiösa inslag. Jag har inget emot Luciafiranden, eller andra religiösa firanden, men jag tycker inte att de hör hemma i en konfessionsfri skola. Det är en sak att gå på ett studiebesök och se hur saker gå till, en helt annan att delta i ett firande. För mig, som står upp för att statsmakten ska vara sekulär, är Luciatåg i skolan ungefär lika rimligt som moderater tycker det är att skolan firar Första Maj genom att bjuda in den lokala LO-ordföranden att hålla ett tal om klasskamp.

Genom att hålla partiet sekulärt kan vi ge plats för alla. Partimedlemmar kan gott ha vilken religiös tro som helst. Det oavsett om de är pastafarianer, kopimister, bahaii, juche, kristna, muslimer, sikher eller med i samfundet Forn Sed. Partiet ska vara öppet och välkomnande för alla som delar vår samhällssyn. Det är viljan att kämpa tillsammans för ett bättre samhället som är det viktiga, inte vilken religon en har eller om en dricker alkohol. Att reglera vad som gäller i partiet leder till ett mer öppet parti. Det är lättare att förklara varför vi bara serverar vegetariskt än att förklara varför partiet har en lucia-fest.

Arons inlägg, särskilt delen om alkohol och kött, går att tolka som att han vill att vi tar bort beslutet om vegetariskt som norm, att vi ska servera mer alkohol och att vi alltid ska flyga till våra möten. Det är inte rimligt.

Rimligt är att vi bestämmer demokratiskt över partiet, inte över partiets medlemmar. När vi anlitar ett företag för partiet ser vi till att det har kollektivavtal. När vi har möten så är vi nyktra. När vi pratar med folk så välkomnar vi alla. Genom att förändringsbara demokratiska beslut står över destruktiva normer i samhället skapar vi ett öppet parti.

Från mig kommer ingen alkoholmotion i år. Vi behöver låta alkoholpolicyn verka ett tag. Inte heller vegetarianism inom partiet kommer det en motion om, där finns ett kongressbeslut. Möjligen kommer till nästa kongress en motion om att kongressbeslut ska följas på particentrala arrangemang om det inte blir bättre.

Vi skapar inte ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom frånvaron av regleringar. Vi skapar ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom bra regleringar beslutade i demokratisk ordning.

Share

1 Response

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment