Rasister är dåligt för det trygga samhället

Idag hade jag en insändare inne i Hallands nyheter, den lokala dagspressen. Insändaren var ett svar på en insändare av två Sverigedemokrater.
Mitt svar på Hn:s webb.
SD:s insändare

Rasister är dåligt för det trygga samhället
Svar till Erik Hellsborn och Gejbert Strömdahl (EHGS) i HN 20131127

Ett samhälle där invånarna litar på varandra och där sammanhållningen är stark är önskvärt. Det är ett samhälle där folk samarbetar och hjälps åt och känner trygghet. EHGS hävdar att ett sammanhållningen minskar i ett mångkulturellt samhälle. De hänvisar till en studie från Michigan State University.

Jag har letat efter studien. Jag har inte hittat den, möjligen skulle det vara lättare om de nämnde titel eller upphovsman. Jag har däremot tittat EHGS:s övriga referenser och ser att verkligheten inte stämmer överens med EHGS:s insändare.

Alberto Alesina, som mycket riktigt forskat på vad som gör att samhällen över tid har mindre sammanhållning placerar mångkultur först på fjärde plats tillsammans med ekonomisk ojämlikhet. Han är också tydlig med att det främst är personer som är mot etniskt mångfald som bidrar till det.

Däremot har EHGS rätt i en sak. Ett samhälle där alla delar samma värderingar och traditioner är ett samhälle där sammanhållningen är stor. Åtminstone för de som passar in i normen. För de som inte passar in det inte lika bra.

SD och EHGS säger att de vill bygga ett tryggt samhälle. Det blir inte tryggt för de som inte får vara en del av det. Istället för att så split och ställa grupp mot grupp vore det bättre att lyssna på forskningen de refererar till. Se till att alla ges ekonomisk trygghet, se till att verka för ekonomisk jämlikhet och slutligen, se till att minska rasismen i samhället, en av de viktigaste orsakerna till otrygghet och brist på tillit.

Jesper Berglund
tf Ordförande V Halland

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment