Läser en intressant i artikel i Sydsvenskan. Nazister kan komma förbjudas att göra värnplikten.

Jag är en av alla de unga män som inte gjort lumpen. Jag ville inte. Av flera skäl. Givetvis de vanliga, dumt att lära sig döda, demokrati är bättre än order etc. Men en av de stora skälen till att jag inte ville in i lumpen var att jag inte litade på organisationen.

Jag kommer från ett mindre samhälle, 3000 invånare. Alla vet vilka alla är. I samhället, inte i militären. För hade de vetat vilka folk var hade de inte satt två av ortens ledande nazister som vaktbefäl för vapenförråd. Det är väl tveksamt om personerna i fråga var organiserade, det här var i slutet av 90-talet, den nationella rörelsen var inte riktigt lika organisationskåt som nu. Men ordnar man vit makt-fester i ortens idrottshus med bord ställda i form av hakkors så måste man betecknas som nazist. En organisation som satte personer som dessa att ansvara för vapenförråd var inte en organisation jag ville vara en del av. Så jag såg till att få en etta på anlagstestet. Det går inte att få en etta, om man chansar hej vilt på allt bör man statistiskt få en trea (av nio). Jag svarade “vet ej” på allt. Jag slapp.

Det är lite synd, för samhället, för jag hade blivit en mycket bättre soldat än de lokala nazzarna. Förmodligen hade jag blivit en ganska bra soldat. Ganska lång, van vid skog och mark, hyfsad grundkondition, intelligent (jag har papper på det) och dessutom relativt allmänbildad. En person som mycket väl hade passat i fredsbevarande styrka utomlands.

Men på grund av dålig personalpolitik tidigare så fick försvaret inte möjlighet att utforska den delen av mig.

Om jag helt struntar i min personliga hållning gentemot militären och ser det kollektivt så är jag smått positiv till initiativet att nazzar inte ska få göra lumpen. För så länge vi har en allmän värnplikt, något som jag anser att vi ska ha så länge vi har ett väpnat försvar, så måste det vara de som är mest lämpade som också gör lumpen.

Men samtidigt inte nödvändigtvis de som är individuellt mest lämpade. Jämför med ett fotbollslag, man måste ha personer som funkar ihop, som kan jobba för lagets bästa och som kan utföra alla uppgifter. Man behöver ha både Klas Ingesson och Glenn Strömberg, både Zlatan och Mellberg.

Försvaret ska spegla befolkningen, bara så kan det vara representativt. Bara så kan det förhindras att armén sätts in mot befolkningen. Försvaret ska skydda grundlagen från att ändras på icke grundlagsmässigt sätt. Eller som det är uttryckt i soldateden: “Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och kultur.”

Sålunda, att man vill omstöpa samhället radikalt, oavsett i vilken riktning, kan inte ligga till grund för att inte få vara en del av totalförsvaret. Detta så länge man vill att förändringarna ska gå demokratiskt till. Men om man vill omstöpa samhället utan den demokratiska processen, utan att vilja ha en folklig förankring i förändringarna då är man ute och cyklar.

Kanske återkommer i ämnet, det är inte färdigskrivet om.

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha