Coat of arms of the municipality of Göteborg, ...Image via Wikipedia

Nu har det hänt igen. Andra gången på kort tid. Förra gången var det i idrotts- och föreningsnämnden. Nu i kommunstyrelsen där ordföranden för nämnden (ja, även kommunsstyrelsen är en nämnd) har underlåtit att ta upp yrkenden av vänsterpartister till behandling. Detta i trots mot kommunallagens 4 kap 17§ som ger alla ledamöter rätt att yrka saker.

17 § Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.[…]

Det är troligt att vänsterpartiets båda förslag skulle röstas ner. Det är dock en väldigt viktig demokratisk princip att ärenden röstas ner av majoriteten (eller bifalles) och inte bara trycks undan av mötesordföranden. Stadgar och regler är till för att hållas, det har inte gjorts i det här fallet.

Jag hoppas att vänsterpartiet i Göteborg går vidare med de här frågorna och tar det till högre instans. I form-frågor får man vara rättshaverist. Om inte ens politikerna kan hålla sig till de, av politikerna, uppsatta spelreglerna, vem ska då göra det?

Jöran skriver bra om båda tillfällena. Första gången, Andra gången.

Andra bloggar om: , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha