POLIS Cone.Image by nicholaschan via Flickr

Hallands nyheter skriver om att min gamla grundskola Vidhögeskolan har en ny strategi för att få ordning på skolan. Alla brott som förekommer inom skolans väggar, som skolledningen får reda på, ska polisanmälas. Samtidigt har man en webbquiz om läsarna vill ha hårdare tag i skolan.

Jag anser att det är fel att koppla ihop de två. Givetvis ska brott anmälas. Även de som utspelar sig i skolan. Skolan är ingen frizon för kriminalitet. Däremot är polisanmälan ingen lösning på problemet med att elever inte trivs i skolan. Det är inte en lösning på problem med mobbning och trakasserier.

Det behövs fler vuxna i skolan, dock inte främst poliser. Fler lärare och fler med elevvårdande uppgifter är vad som behövs i första hand. Lärartätheten är fortfarande inte uppe i samma nivå som före 90-talets nedskärningar.

Rossana Dinamarca skriver om det på SVT opinion. Dessutom står 2700 lärare varslade inför sommaren. Det dessutom enbart de på tillsvidaretjänster. Alla vi som går från terminsvikariat till terminsvikariat räknas inte med i de siffrorna.

Brott stoppas inte genom fler poliser. Det stoppas genom att medborgarna uppskattar samhället och mår bra i det. Se till att eleverna mår bra. Det borde även Jan “Symis” Björklund förså. (Han kallades Symis i sin barndom då modern, enligt vad jag förstått, hade en sybehörsbutik.)

Andra bloggar om: , , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha