Mindfulness och moderaterna.

Med mindfulness så klarar man allt.
Med mindfulness står man ut med allt. [/caption]En av de lokala moderata riksdagsledamöterna, Anne Marie Brodén, har skrivit en debattartikel i den lokala tidningen om mindfulness.

Jag har skrivit ett svar och skickat in det till tidningen tillsammans med Mikael Hallberg. Vårt svar:

Anne Marie Brodén skriver i HN 20130112 om hur bra det är med mindfulness. Utifrån tanken att det är bra med psykisk återhämtning och skadligt för hälsan med för mycket stress berättar Anne Marie om hur riksdagsledamöter, genom en trevlig förening, får möjlighet att öva just mindfulness en gång i veckan.

Vi håller med Anne Marie att stress är skadligt. Vi håller med om att kultur och psykisk återhämtning är positivt för hälsan. Problemet för de flesta av oss är att vi inte har denna möjlighet.

När arbetslivet är så stressigt att det inte finns tid för paus. När lärare tvingas jobba extra gratis för att kommunen inte ska bryta mot skollagen. När sjuk- och undersköterskor tvingas avstå från lunch för att patientsäkerheten inte ska äventyras. När långtidsarbetslösa tvingas arbeta i Fas 3 utan ersättning är stressnivån så hög att det varken finns tid eller möjlighet till mindfulnessträning. Då har man fullt upp med att överleva.

Det är viktigt att minska stressen. Det gör vi inte genom att lägga ansvaret på individen. Det gör vi genom att öka personaltätheten i skola och vård. Det gör vi genom att se till att det finns tillräckligt med personal för att hålla en hög kvalitet utan att slita ut de som arbetar.

Ett bra sätt att påbörja processen att få tillräckligt med personal i välfärden är att förbjuda vinster i välfärden. Varje skattekrona ska användas där den behövas bäst. Vi vill hellre använda skattepengarna till att minska stressen på sjukhus och äldreboenden än att fylla bankkonton på Jersey.

Anne Marie nämner också vikten av att syssla med kulturella aktiviteter. Vi håller med. Samtidigt ser vi att det för väldigt många är svårt att få plats med kulturen i vardagen. Och när det hinns med är det oftast som passiva konsumenter och inte som aktiva deltagare. För att minska stressen, och öka möjligheten att deltaga i kulturella aktiviteter påminner vi om vårt gamla ställningstagande om att minska arbetstiden. Det är dags att påbörja processen mot sex timmars arbetsdag. Vi hoppas att Anne Marie Brodén också inser vikten av att minska arbetstiden och öka personaltätheten. Vi ser fram mot att se moderata initiativ i riksdagen för att förbättra situationen för anställda i välfärden. Som det nya arbetarpartiet kan moderaterna kanske genomföra de krav som de gamla arbetarpartierna ställt i många år.

Annars får vi välja in riktiga arbetarpartier i riksdagen igen nästa val.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Share

1 Response

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment