Tågmöte

Last modified date

Comments: 0

tåg möteImage by mararie via Flickr

Man hittar roliga papper när man städar. Från en pärm som ska upp på vinden. På bilden en annan form av tågmöte.

43. Tågmöte, i säo benämnt endast möte = möte på en station mellan två tåg i motsatt riktning. Möte anses föreligga i följande fall:
a) för båda tågen när dessa gå: på båda sidor om stationen på samma enkelspår men i annan ordningsföljd på ena sidan än på den andra,
b) när båda tågen ej går på båda sidor om stationen på samma enkelspår: endast för det tåg som skall avgå från stationen inom en timme efter det att det andra tåget kommit dit från det spår som det förstnämnda tåget skall använda.
anm: Vid enkelspårsdrift på dubbelspår och när linjeblockeringen tages ur bruk på enkelspår gäller särskilda mötesregler som innebär vissa avvikelser från detta mom.

44. Tågspår = spår som är avsett för tågrörelse.

45. Tågvikt = i ton uttryckt vikt av tåg eller vut, dragfordon inräknade.

46. Tågvägar
a) Tågväg för visst tåg = det eller de spår eller delar av spår inom en stations gränser som tåget skall använda.

Andra bloggar om: , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment