Dec 182009
 

tåg möteImage by mararie via Flickr

Man hittar roliga papper när man städar. Från en pärm som ska upp på vinden. På bilden en annan form av tågmöte.

43. Tågmöte, i säo benämnt endast möte = möte på en station mellan två tåg i motsatt riktning. Möte anses föreligga i följande fall:
a) för båda tågen när dessa gå: på båda sidor om stationen på samma enkelspår men i annan ordningsföljd på ena sidan än på den andra,
b) när båda tågen ej går på båda sidor om stationen på samma enkelspår: endast för det tåg som skall avgå från stationen inom en timme efter det att det andra tåget kommit dit från det spår som det förstnämnda tåget skall använda.
anm: Vid enkelspårsdrift på dubbelspår och när linjeblockeringen tages ur bruk på enkelspår gäller särskilda mötesregler som innebär vissa avvikelser från detta mom.

44. Tågspår = spår som är avsett för tågrörelse.

45. Tågvikt = i ton uttryckt vikt av tåg eller vut, dragfordon inräknade.

46. Tågvägar
a) Tågväg för visst tåg = det eller de spår eller delar av spår inom en stations gränser som tåget skall använda.

Andra bloggar om: , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha