Motioner jag vill lägga

RiksdagenNu är det politiska intresset på topp bland allmänheten. Det är ju snart val. Vi som är politisk aktiva spenderar större delen av vår tid att propagera för just vårt parti och visa på hur bäst vi är. Jag tänka ägna det här inlägget åt några motioner jag skulle vilja lägga som ligger strax utanför vardagspolitiken. Det är inget Vänsterpartiet går till val på och förslagen är inte konstadsberäknade eller budgetfinansierade. Men det är tankar om hur jag skulle vilja att Sverige ska utvecklas utöver det vanliga om inga vinster i välfärden etc.

Motionerna är utan inbördes ordning i ”viktighet”, de ska alltså inte ses som att motion 1 är viktigare än motion 2. Ingen av motionerna strider mot partiprogrammet, en del är utanför vad som i nuläget finns politik om och en del är inte diskuterat. Det mesta ligger i linje med beslutad politik och världssyn. Det står givetvis alla riksdagsledamöter efter valet fritt att stjäla förslagen här nedan.

1. Göteborg 2001. Efterspelet av Sveriges ordförandeskap i EU 2001 är en juridisk katastrof. Inte bara Göteborg utan även Malmö. Den utredning som gjordes under ledning av Ingvar Karlsson var tydligt partisk. Erix Wijk har skrivit mycket om detta, bland annat i den här boken. Jag vill ha en ny utredning av såväl det juridiska efterspelet som de polisiära insatserna, både i Göteborg och i Malmö. Jonas Sjöstedt har skrivit om händelserna i Malmö och Göteborg på sin blogg. Jag har skrivit om mina upplevelser i Göteborg, i anslutning till händelserna här. Kort sagt, nu utredning, ursäkt och skadestånd till de som drabbades av politiska domar.

2. Övervakning. När jag började engagera mig så lyssnade jag på Hoola Bandoola Bands LTO-tango. Den handlar om lagen om tillfälligt omhändertagande. Sedan dess har väldigt mycket hänt. Vi har fått övervakningslagar beställda av USA. Sverige har, sedan jag blev politiskt aktiv 1996, fått så många nya övervakningslagar så jag, som ändå är hyfsat insatt, inte har koll på dem. Många kom efter EU-toppmötet i Göteborg och i spåren av USAs krig mot terrorismen. Jag vill ha en total översikt över alla potentiellt integritetskränkande lagar som beslutats om i Sverige, och i EU, de senaste åren. I brist på bättre gräns så blir väl 1994 bra. De senaste 20 åren. Utifrån en sådan utredning kan vi sedan lägga motioner om att ta bort väldigt många av de beslutade lagarna. Det är inte säkert att alla ska bort, men många. Staten ska, om vi ska kunna använda staten för att bygga ett bättre samhälle, inte vara rädd för medborgarna. Medborgarna ska styra staten. Staten ska inte veta vilka jag skickar epost till, eller vilka jag ringer till. Så 1, samlad bild. 2. Riv upp och gör om.

3. Djur. Jag har inte bara varit aktiv i vänstern sedan 1996. Jag har också varit vegetarian och försökt driva frågan om minskad köttproduktion av främst klimatpolitiska skäl i politiken. Vi behöver drastiskt minska på köttproduktionen om vi ska ha en chans att få bukt med klimatproblemen. För det krävs politiska lösningar, vi kan inte räkna med att alla är ”snälla” och äter mindre kött av sig själva. Därför vill jag se politiska lösningar för att minska köttkonsumtionen. Det kan t ex röra sig om att servera mindre kött vid offentliga inrättningar, som skolor. Men jag kan inte komma på alla lösningar själv, även om jag har idéer. Så även här vill jag ha en utredning. Jag vill ha en utredning om hur vi kan få det offentliga Sverige köttfritt inom 80 år. Jag tror att det krävs en lång tid för att få den sociala acceptans som krävs för en så drastiskt åtgärd, men då behöver vi börja snart, om än med små medel. Helt enkelt en 80-årsplan för ett köttfritt offentligt Sverige. Det kommer i sin tur att minska även den privata köttkonsumtionen.

4. Socialism. Dagens samhälle, med dess kapitalistiska produktionsförhållanden, innehåller en inneboende motsättning. Motsättningen mellan arbete och kapital, mellan de som måste sälja sitt arbete för att överleva och de som tjänar pengar på detta arbete. Jag vill inte ha motsättningar i samhället. Därför är jag också socialist och vill ersätta kapitalismen med socialismen. Det är en stor och komplicerad, och förmodligen utdragen, process. Vi behöver en statlig utredning kring olika vägar för övergång till socialism. Det räcker inte med partiernas, och folkrörelsernas, tankar. Vi behöver en statlig utredning. Så en motion om utredande om övergång till socialism i Sverige.

5. Folkcykeln. Politiska incitament för minskad biltrafik är bra. Bilen behövs på massor av håll, även i fortsättningen. Men, folk behöver röra sig även innan de har körkort och bil. Min tanke är att staten ger varje invånare en cykel när denne går ut grundskolan (eller fyller 15, eller annan väl vald tidpunkt). En enkel cykel som gör att ungdomar kan förflytta sig även om de inte har pengar till busskort (som ju givetvis ska vara fritt) eller föräldrar som kan skjutsa. Det föds lite drygt 100000 barn varje år. Så med en beräknad kostad på 2500 per cykel ger det en kvarts miljard i kostnad. Det går att jämföra med att ge barnbidrag 2-3 månader till. Cyklarna får givetvis säljas om så önskas. Frihet för ungdomar och så skapar det jobb att göra cyklarna.

6. Republik. Nu motionerar ju Vänsterpartiet om avskaffande av monarkin mest hela tiden. Men det behöver göras. Och i väntan på det så kan vi ta bort det religiösa tvånget för monark och tronföljare. Det är helt galet att tronföljare ska tvingas växa upp enligt den augsburgska trosbekännelsen. Om en vill hårddra det skulle det innebära att om Madeleines nya gemål, som varande katolik, lägger sig i Estelles uppfostran, t ex genom att vara barnvakt och diskutera religion, så förlorar hon sin plats i successionsordningen. Bort med medeltida rester i offentlig förvaltning (bortsett från heraldik, heraldik är bra).

7. STV-val. Eller åtminstone en variant av det. STV-val är ett system för personval som används på Irland och Malta. Jag vill inte ha personval, partival är bra. Det är däremot ett problem att väldigt många röster inte spelar någon roll i valen. Jag tänker då på de röster som läggs på partier som inte klarar spärren om 4%. Jag tycker att det behövs en spärr, det blir för tungrott i riksdagen utan spärr. Däremot så tycker jag att alla röster borde spela roll så att riksdagen på ett bättre sätt återspeglar invånarnas åsikter. Det går att göra genom en lätt modifierad STV-variant för partival som jag klurat på. Tilläggas bör att det här systemet fungerar oavsett vilket personvalssystem vi väljer att ha, så det påverkas inte av den här motionen i sig. I grund så röstar du som nu på ett parti, men du rangordnar så många partier du vill enligt principen: ”Först röstar jag på parti X, om parti X inte kommer in i riksdagen så röstar jag på parti Y etc”. Det ger en enkel lista med favoritparti överst och fler partier i fallande ordning. Det ger att nazister kan rösta på SVP i första hand om sen på SD. Att folk som röstar på enhet kan rösta på enhet först och sen på Mp. Rent räkningsmässigt så räknar en rösterna som vanligt, det parti som fått färst (minst antal) röster tas bort och de röster som tillfallit de partierna förs över till andravalet för varje väljare. Detta fortsätts till alla partier som fått röster är representerade. Rent praktiskt krävs det nog att även Piratpartiets valsedelsförslag går igenom. Ett förslag som innebär att varje valbås har en touchskärm för valsedelskapande med en skrivare. Så istället för att ta en valsedel framför alla så skriver en ut sin egen i valbåset så att ingen kan se. Då går det att få med flera partier på sedeln. Möjligen kan det finnas en begränsning på, säg 10, partier eller liknande av praktiska skäl.
Ett dylikt valsystem skulle göra att taktikröstandet minskar. Det finns ingen anledning för moderater att rösta på kd för att rösterna på kd inte ska bli värdelösa om de inte kommer in. För kommer de inte in av egen kraft så kommer en stor del av kd-rösterna att hamna på moderaterna som andrahandsröst. Likaså behöver inte FI:are fundera på om de ska våga rösta på FI av rädsla att deras röster ska bli ”värdelösa” (i det att FI inte kommer in) och bidra till en borgerlig valseger. Istället så blir det vänsterpartiet som andrahandsalternativ automatiskt.

8. Offentliga matinrättningar. Väldigt mycket tid läggs på att laga, och handla, mat i hushållen idag. Jag skulle gärna se offentliga matinrättningar (ja, som då konkurrerar med resturanger) som serverar bra (vegetarisk) mat för väldigt låg avgift. Möjligen kan, till en början, skolköken användas för detta.

9. Tobak. Jag är mot tobak, jag tycker det är ett otyg. Samtidigt är det beroendeframkallande och viss hänsyn måste tas till de i beroende. Tobaksrökning är idag enligt lag förbjudet på en rad ställen, som skolgårdar, busskurer och tågperronger. Jag vill ha ett tobaksfritt samhälle på sikt. Ett förslag är att göra med tobak som med alkohol, ha ett statligt monopol för tobak. Endast statliga butiker får sälja tobak. Dels skulle färre ungdomar få tillgång till tobak och dels skulle exponeringen minska.
Ett lite radikalare förslag är att införa ett motbokssystem för tobak. Låt varje tobaksbrukare registrera hur stort konsumtion hen har. Den mängd, eventuellt plus x, får tobaksbrukaren sedan köpa varje vecka eller månad. Efter två år ges inga nya motböcker ut utan den mängd som står får tobaksbrukaren köpa livet ut, men inga nya personer får tillstånd att köpa tobak. Givetvis kommer de kunna sälja en del, men mängden tobak i samhället kommer att minska i takt med att tobaksbrukarna dör. Så på sådär 80 år har vi ett tobaksfritt samhälle.

10. Alkohol. Jag är mot alkohol också. Till att börja med måste vi återinföra införselreglerna från tiden innan EU. Sen är jag inte främmande för att låta alkoholen betala sina egna kostnader. I den här debattartikeln från 2010 hävdas att ett helrör vodka då skulle kosta ungefär 1400 kronor. Det verkar rimligt. Vidare bör också uteställen få ha öppet längre än serveringstillstånd. Serverar sprit till 00 och ha öppet till 03.

Sen finns givetvis en massa andra frågor och förslag i massor av olika ämnen. Jag har t ex inte berört arbetsmarknadspolitik, handikappolitik, sexualpolitik eller utrikespolitik.

Som sagt, det är är inte en del av vänsterpartiets valplattform. Det är egna motionstankar jag skulle vilja att riksdagen röstade igenom. De är inte beslutade eller diskuterade i partiet (om inte annat nämns).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Share

2 Responses

  1. Märkligt att du inte länkar till min sajt när det gäller Göteborg 2001. Ingen annan har skrivit lika mycket som jag om det och ingen annan har lika många dokument och artiklar utlagda på nätet. http://blog.zaramis.se/artikelserier/goteborg-2001/ Jonas Sjöstedt hade ju personligen en sjuk inställning då när det begav sig. Han berömde polisen och fördömde oss. Att hänvisa till honom ser jag som befängt och rent felaktigt.

  2. Sant, du har skrivit massor, kanhända borde jag länkat även till dig, men här var länken främst för att visa på vad som hände i Malmö. Att stora delar av det officiella Sverige var helt galet efter Göteborg är ju inget att bråka om. Så var det. Att några delar verkar ha kommit på bättre tankar är dock bra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment