Demokratisera röstsystemet

RiksdagenI samband med årets val tog många upp problemet med fyraprocentsspärren. En spärr som gör att det krävs minst 4% av de avlagda rösterna för att få vara med i mandatfördelningen till riksdag. Problemet, som det uppfattades i den diskussionen, var att hyfsat stora åsiktsyttringar inte fick komma till tals parlamentariskt.

Det må vara ett problem, men i förhållande till de parlamentariska situationerna som skulle kunna uppstå utan spärrar är det ett litet problem. Vad som däremot är ett stort problem är att alla människors röster inte räknas. I år var det ungefär 250000 personer, drygt 4% av de giltiga rösterna, vars röster inte påverkar den parlamentariska situationen. De flesta av dessa på F! och därefter i fallande ordning Piratpartiet, Enhet, Svenskarnas Parti, Djurens parti och en rad massa mindre partier.

Att en stor mängd röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen kan få olyckliga konsekvenser. Dels kan det göra att politiken inte blir som en majoritet av befolkningen vill, dels leder det till jobbiga taktiska och strategiska övervägningar kring taktikröstande eller inte. Det förstnämnda ett betydligt större problem än det andra.

Jag har en enkel lösning på hur vi kan bevara det nuvarande röstsystemets grunder samtidigt som vi ser till att alla väljare (som avlägger en giltig röst) är med och påverkar den parlamentariska situationen. Egentligen har jag två lösningar, men den ena är bättre och mer demokratiskt. Den andra är enklare. Vi börjar med den mer demokratiska.

Min tanke är att det svenska partivalssystemet i grunden är bra. Jag är inte förtjust i personval, framförallt inte det personvalssystem vi har idag, men lämnar personvalsdiskussionen utanför det här inlägget då systemet jag föreslår fungerar såväl med som utan personvalsinslag. Utifrån en vilja att bevara systemet så mycket som möjligt har jag tittat åt det irländska och maltesiska STV-systemet. Single transferable vote, du har en röst, som förändras utifrån förändrade förutsättningar. Det är enklare än det låter.

Istället för att rösta på ett parti, som idag, så röstar du på ett parti, med andra partier i reserv om du så önskar. Är du osäker på om du ska rösta V eller F! utifrån att du är osäker på om F! kommer in så röstar du på F! med V som reservröst utifall F! inte kommer in.

Tanken är alltså att alla röster räknas som vanligt, och de partier med färst (minst antal) röster förklara ute ur leken och deras röster fördelas över till de partier som fått första reservrösten på de röstandes valsedlar, vilket då kan vara olika för olika röstande på samma parti. Sen fortsätter processen på samma sätt tills alla kvarvarande partier fått över 4% av rösterna (givetvis men hänsyn taget till den mindre kända 12%-spärren i valkrets).

Rent praktiskt kommer det innebära att röstningen tar lite längre tid, men inte extremt mycket längre, 2-3 dagar är min uppskattning. För de som tycker att det är krångligt så går det utmärkt att bara rösta på ett parti som innan, men en riskerar att ens röst inte kommer till användning om det parti en röstat på inte blir invalt, precis som idag.

Förslaget är rimligt att kombinera med Piratpartiets förslag om valsedelskrivare för att få enhetlighet och minska dels valsedelslogistikproblem men också risken för identifikationsfrågeställningar om en skulle behöva skriva sina reservpartier på valsedlarna för hand.

En delar alltså inte upp sin röst, som några har föreslagit, eller röstar mot något parti, som andra har föreslagit. En röstar på ett parti, och om det partiet inte kommer in så röstar man på ett annat.

För att det här ska gå att genomföra så behöver givetvis några lagar, främst de om valet, ändras för att tillåta, och tydliggöra, ett förfarande enligt ovanstående. Det ska givetvis också utredas först. Samtidigt är det smärre justeringar som inte kräver mycket förändringar i tänk eller organisation.

Ett andra förslag på hur man skulle komma tillrätta med problemet att alla röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen vore att partierna, när de registrerar sig inför valet, själva avlägger reservrösterna. Vi kandiderar i valet och om vi inte kommer in så önskar vi att ”våra” röster överförs i första hand på parti X och i andra hand på parti Y. Det ger en snabbare process, ökar tydligheten gentemot väljarna, samtidigt som det minskar invånarnas makt. Om jag skulle gissa så skulle ungefär 35% av F!s väljare välja V som sin reservröst, 35% Mp, 15% Sap och 15% Fp. Vad partiet skulle välja är inte självklart, då de oavsett hur de skulle välja skulle förlora potentiella röster. Det första förslaget är bättre, om än lite krångligare.

Så, vem lyfter det här för utredning i partier och riksdag?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Share

2 Responses

  1. Hej! Vad hände med detta förslag? Tycker alternativ 1 vore mycket bra och ser inga egentliga nackdelar. Hörde på Sveriges radio P1 att ett sådant system används någonstans i världen men hittar inte var. Vet du?

  2. Jag har lagt motion om det till Vänsterpartiets kongress. Den gick inte igenom. Andra får gärna lyfta den. Irland och Malta har ett liknande system fast på personvalsgrund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment