Almedalen 2016

Last modified date

Comments: 0

AlmedalenI år har jag varit i Visby på Almedalsveckan. Det är första gången och inget jag egentligen hade planerat. Men bekanta med förening som skulle dit behövde en chaufför.

Sålunda har jag nyss varit en vecka på Gotland med massor av seminarier. Kvällsmingel har jag inte varit på, det behövs inbjudningar å så till dem och jag försökte inte få några sådana. Därmed har jag inte heller sett all den alkohol som det talats så mycket om. Efter en debatt sattes det fram rosévin för senare mingel. Men i övrigt har jag inte sett alkohol utanför uteserveringar.

Vad som däremot är väldigt tydligt är att det är en väldigt begränsad mängd människor som kommer till Almedalen, och framförallt som håller i seminarier. Det finns väldigt många ämnen att nörda in på, samtidigt är det ett väldigt smalt fält som erbjuds. Medelklassperspektivet är det rådande och vithetsnormen är outmanad.

Likväl tänkte jag presentera de tillställningar jag deltog på. Min tanke när jag valde pass var att jag ska få ut lite från olika roller. Lärarrollen, de nämnduppdrag jag har, de föreningar jag är medlem i, de politiska frågor jag är extra intresserad av och om tid finns något som jag inte vet något om alls.

Måndag.

1. Hushåll utan sparande hänvisas till dyra boendeformer – hur bryter vi mönstret?
Seminarium. Arr: HSB och Swedbank
Ett bostadspolitiskt seminarium med bland annat Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar. Bortsett från Vänsterpartiet var verkligen medelklassperspektivet det nya svarta.

2. Varför är en jordgubbsarom bättre än en jordgubbe.
Seminarium. Arr: Livsmedelsföretagen m fl.
Ett seminarium om kemisk smaksättning och klimatpåverkan. Är det ”naturliga” bäst ur ett hållbarhetsperspektiv?

3. Tro och religion i världens mest sekulariserade land.
Seminarium. Arr: GU, Studieförbundet Bilda m fl.
Om sekularitetsnormen i det svenska samhället och hur samhället ser på religiösa.

4. Om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder.
Seminarium. Arr: tidningen Syre m fl
Samtal med tre gäster och vegonorm och hur vi kan minska köttandet. Grön Ungdom, FI och företaget som gör Oumph.
Inte mycket nytt men trevligt att frågan lever och frodas.

Det var måndagen, ingenting på eftermiddagen då vi åkte hem för att vila då vi kom under natten.

Tisdag.

5. Nyanlända – hur kan lärarna räcka till?
Seminarium. Arr: Lärarnas riksförbund m fl
Hur är skolan anpassad? Vad vet lärare? 10% av skolorna (i Sverige) tar emot 46% av de nyanlända. Elevsammansättningen påverkar inlärningen och det är problematiskt att vissa skolor inte tar emot nyanlända alls.
Det pratades om obligatorisk SVa på lärarutbildningarna. Men det specificerades inte vad som skulle bort.
Inget om att minska arbetsbelastningen överlag så att lärare hinner göra det de vet är rätt.

6. Den egna erfarenhetens engagemang – tar vi tillvara på ideella verksamheters samhällsnytta?
Seminarium. Arr: Sverok m fl.
Lite om hur ideella föreningar över Sverige skapar samhällsnytta. Om vikten av lokal organisering.

7. Hur använder sig ideella organisationer av vetenskap.
Seminarium. Arr: Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran
Utifrån en studie med tre fallstudier av nykterhetsorganisationer har det undersökts hur föreningarna använder vetenskap och hur det förändrats över tid. Därefter samtal om detsamma.
Vetenskapen används främst för att stärka den egna tesen och det är inte alltid vetenskapen används vetenskapligt. Vilket inte heller kan begäras av ideella organisationer.

8. Alkoholpolitik – en del av cancerstrategin 2.0?
Seminarium. Arr: IOGT-NTO
I Sverige skulle 30% av cancerfallen kunna undvikas genom livsstilsförändringar.
De 20% som dricker mest i Sverige dricker över hälften av den alkohol som konsumeras i Sverige. All alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Men 25% av svenskarna tror inte att det finns något samband. Sverige saknar en folkhälsomyndighet, något som efterfrågas.

9. Politikens roll på maskulinitet och jämställdhet.
Debatt. Arr: Jämställ.nu
En debatt med bland annat Emil Broberg från Vänsterpartiet.
Tänkvärda inslag. Liberalerna säger att Byggnads inte ska kräva högre lön av jämställdhetsskäl.
Det är inte bara anställningsgrad som är intressant när en jämför utan även arbetande timmar.
Politiken behöver gå längre än den allmänna opinionen och kan inte vänta på den i jämställdhetsfrågor.

Onsdag

10. Vem bestämmer – politikern eller domaren?
Seminarium. Arr: Juridiska fakulteten på SU.
Diskussion kring vad som händer när politiker överlåter till domare att fylla ut luckor i lagen. Att det kan ses som politisk problemdumpning. Mycket kritik mot Walfridssonsbetänkandet.
Europakonventionen har gjort att långt fler beslut kan överklagas till domstol, som då avgör istället för politiken.
DO har alldeles för lite resurser vilket gör det till en klassfråga att få rätt i domstol.
”När både jurister och politiker stödjer den härskande klassen spelar det ingen roll vem av dem som bestämmer.”
De sociala rörelserna har lättare att förändra juridiken än juristerna.

11. Programmering i grundskolan – är skola och lärare redo för det?
Workshop. Arr. Atea
Vi fick leka med Tickle och Sphero. Turtle-draw-programmering av robotar.

12. Varför hatar kommunalrådet lagen om eget boende för asylsökande?
Heta stolen. Arr Dagens samhälle.
Boel Godner (s) Södertälje om progem med att asylsökande kan bo hos släkt och vänner. Mycket om hur det kan missbrukas.

13. Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?
Seminarium. Arr: Miljömärkning Sverige
En stor panel med bland annat Ardalan Shakarabi (civilminister)
Om hur en kan upphandla hållbart utifrån tredjepartscertifiering. Lite om den nya upphandlingslagen som regeringen vill få igenom så att den börjar gälla januari 2017.
Krav bör ställas så högt att lägsta pris aldrig är ett problem.
Intressant är att Shakarabi anser att staten inte ska ställa krav på att kommunerna ska ha klimatet i beaktande vid upphandling utifrån det kommunala självstyret.
En minskad andel kött ger billigare mat och råd med mer ekologiskt.

14. Vegonorm i ideella organisationer och offentlig verksamhet
Seminarium. Arr Vegonormnätverket m fl
Samtal om hur olika organisationer har implementerat en vegonorm i sin verksamhet och hur det har mötts.
”Det handlar inte om att _vinna_ över, utan om att vinna _över_.”

15. Djurtransporter i Sverige och inom EU – utmaningar och lösningar
Seminarium. Arr: Förbundets Djurens rätt.
Utifrån en rapport om hur djurtransporter kan minskas förs samtal/debatt om vad politik och näringsliv kan göra. Från V Håkan Svenneling.
I Sverige dör 200000 djur, fiskar oräknat, under transport varje år. De allra flesta av dem kycklingar.
Den uppenbara lösningen för att minska djurtransporter, att gå över till vegatabilisk livsmedelsproduktion tas inte upp innan jag frågar om det.

Torsdag

16. Från fattigstuga till äldreboende
Seminarium. Arr: Kommunal
Kraven för att få komma till äldreboende har ökat. Mellan 2000 och 2010 försvann var fjärde boendeplats. 81% av personalen tycker att de boende får boende för sent. Äldre borde ha rätt till ett god levnadsnivå, inte bara en skälig.
För tio år sedan var genomsnittlig beodnetid på särskilt boende för den decil som bodde kortast till 100 dagar, idag är den 10 dagar.
PRO vill skapa en äldrelag.
I framtiden kommer pensionärer inte att bo i nedamorterade hus. Om vi bygger anpassat nu så slipper vi anpassningskostnader senare.

17. Försvarspolitisk utfrågning av Vänsterpartiet
Seminarium. Arr: Försvarspolitisk arena.
En utfrågning av Stig Henriksson och Elin Morén (Ung Vänster) om Vänsterns försvarspolitik. Ett pass som var direkt efter samma med SD som jag hann se slutet av. Mest intressant där var hur vänskaplig en man i tröja från ”moderater i utlandet” var med Sd-eliten som var där.
Säkerhetspolitiken är större än militären. För att fredssäkra krävs en progressiv och självständig utrikespolitik. Intressant är att Ung Vänster talade om fördjupat militärt samarbete med Finland.
Tyvärr drog de över och jag fick gå vidare innan de var klara.

18. e-arkiv – ny tjänst från Statens servicecenter
Arr: PwC
En lägesrapport om hur arbetet med e-arkiv går under ledning av Statens servicecenter. E-arkivet ska vara ett mellanarkiv.

19. Yttrandefrihet, demokrati och extremism i skolan
Seminarium: Arr: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland mfl
Ett seminarium om vad som gäller i skolan i arbetet med våldsbejakande extremism.
Tydligt att skolan ska lämna orosanmälan om elev dras till våldsbejakande extremism.
Skolan ska inte föra vidare elevernas åsikter och sympatier till polisen, även elever har grundläggande rättigheter.
Människor som möts har färre fördomar om varandra, en segregerad skola förstör sålunda ett antirasistiskt arbete.

20. Så påverkar högerextrema nyhetssajter samhällsdebatten
Seminarium. Arr: Stiftelsen Expo
Ett välfyllt seminarium om högerextrema, och högerpopulistiska, nyhetssajters påverkan av samhällsdebatten. Extremistisk text använder mycket tredje form plural och en negativ tonalitet.
Deras funktion är att återberätta och förklara nyheter.
Den journalistiska metoden måste vara mer än att berätta vad olika sidor tycker, det måste vara att försöka få fram en förståelse.

21. Alkoholpolitisk utfrågning med de partipolitiska ungdomsförbunden
Debatt. Arr: Ungdomens Nykterhetsförbund
Överlag kan sägas att de röda är rimliga. Grön Ungdom har flippat och att de borgerliga är konstiga med MUF som extrem. Muf vill avskaffa systembolaget, även Luf. Luf tycker inte heller att staten ska ta ett ansvar för att det ska gå att få tag på alkohol i hela landet (som idag genom systemet) utan att det ska marknadskrafterna få sköta själva.
Grön ungdom kör hårt på bara Harm Reduction i drogpolitiken.
Ung Vänster och SSU står upp för totalkonsumtionsmodellen och en solidarisk alkohol- och drogpolitik.

22. Kan våldsbejakande extremism motverkas med klassisk socialpedagogik?
Seminarium. Arr: Segerstedtinstitutet m fl
Inleds med en beskrivning av en del av bristerna i svensk socialpolitik. 98% av kommunerna kan inte hitta socionomer med minst 2 års erfarenhet. 70% av socialsekreterarna vill hitta jobb utanför socialtjänsten. Socialtjänsten behöver mer resurser.
Vidare om radikalisering. Skolan kan tidigt agera mot rasistiska tendenser, svårare med andra grupper som kan leda till ”våldsbejakande extremism”.
80% av de som gör ”IS-resor” har kriminell bakgrund.
Viktigt att se var extremism börjar och inte bara varför.
Östra Göteborg har, om jag hörde rätt, 170 poliser och 6 fältare. Det kan ha varit hela Göteborg.
Yngsta fallet i Göteborg med ”misstänkt” var en 12-årig tjej.
Intressant är att polisens representant på direkt fråga inte tycket att den våldsbejakande extremismen som bränner flyktingboenden hänger ihop. De är inte relaterade alls. Det inger inte förtroende för polisen.

Fredag

23. Makerspace och makerkultur – vad är det?
Seminarium: Arr. EIT Digital
Carl Heath leder samtal om hur vi kan använda programmering och makerkultur i skolan.

24. Vilka ambitioner har Vänsterpartiet med funktionshinderspolitiken?
Utfrågning. Arr: Handikappförbunden
Karin Rågsjö från V utfrågades.
Mycket LSS. Sades också att V är jättenöjda med förhandlingsresultatet med regeringen.

25. Nya manligheter – nya ojämställdheter? Om mansrollsfrågor i svensk politik
Seminarium. Arr: Statsvetenskapliga förbundet.
Om hur bilden av manliga politiker förändrats och vilka förväntningar manliga politiska ledare ställs inför och hur de förändrats.
Även hur manliga ledamöter blir mer intresserade av sociala frågor efter föräldraledighet.

26. Populistiska partier i norden – från marginalen till den politiska mittfåran?
Seminarium. Arr: Statsvetenskapliga förbundet
En genomgång av de högerpopulistiska partierna i norden och deras utveckling.
”När sossarna lämnar arbetarklassen lämnar arbetarklassen sossarna.”
Att bygga rörelse genom tidningar har högern gjort.
Bygga en känsla av att vara en del av rörelse. Få fram vad vi tycker och vad som är viktigt genom medlemstidningar.
Också kring skillnader i bakgrund mellan SD och övriga partier där SD är de enda med tydlig nazikoppling. Vilket gör det svårare för SD att komma i regeringssamarbete.

27. Att vara trans i en tvåkönsvärld
Seminarium. Arr: Almedalsbiblioteket m fl
Författarsamtal utifrån en nyligen släppt intervjubok om transfrågor, ”I mitt namn – em bok om att vara trans”. Intressanta inlägg från såväl författare som en av de intervjuade i boken, väldigt undermålig moderator som inte alls skötte sig.

Söndag

28. Så bygger vi så att vanliga människor har nånstans att bo
Seminarium. Arr: Vänsterpartiet
Seminarium med fokus på hur vi kan se till att vanliga människor har ett boende. Deltagare bland andra Vänsterpartiets bostadspolitiska person Nooshi Dadgostar och ordföranden i Alla ska kunna bo kvar Daniel Carlenfors.
Samhället har ett ansvar för att alla ska ha någonstans att bo. Att demokratisera förtätningsplaner kan vara bra.
Stopplag behövs för att borgarna inte ska omvandla hyresrätter (såväl nya som gamla) till bostadsrätter. Alla kommuner behöver bygga hyresrätter, även borgerliga kommuner. Kanske ska bostadsfrågan inte ligga på näringsdepartementet utan på socialdepartementet.

Det var en kort sammanfattning över vad jag pysslade med på Gotland den senaste veckan.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment