Efter kongressen

logoVänsterpartiets kongress 2016 är över. Drygt 30 timmar möte, jag talade i ungefär 7 minuter. Dessutom var jag justerare.

Jag höll tre inlägg. Det första handlade om rösträttsålder där jag var ensam om att plädera för en avskaffad rösträttsålder. Tyvärr gör formatet här på sidan att filmerna blir lätt beskurna, ska ta tag i det någon gång, men det påverkar inte mycket.

Mitt andra inlägg handlade om reservröster i riksdagsvalet.

Det sista inlägget handlar om formen för kongressombudsval. Här var jag tvungen att korta inlägget varpå tyvärr en del tankesteg inte uttrycks.

Som synes är allt i debatter som inte är dagsaktuella eller de mest debatterade. Alla inlägg handlar om hur vi kan utveckla demokratin på ett struktuellt plan. Det är viktigt att utveckla demokratin på ett strukturellt plan. Mer demokrati är bra, inte dåligt.

Eftersom jag är justerare har jag också hyfsat koll på vilka motioner som gick igenom.
Här kommer en snabblista över vilka motioner som inte gick som PS yrkat på. Enligt mina anteckningar, med reservation för eventuella fel, det är protokollet som gäller. Märk att många motioner är positivt besvarade av PS, så det är inte så att alla andra motioner har avslagits.
A15 Bifall
A24 Bifall
A43 Bifall
A44 Bifall första att-satsen
A45 Bifall
A118 Bifall
A131 Bifall första att-satsen
A132 Bifall
A136 Bifall

B7 Bifall till andra att-satsen
B8 Bifall på reservation 2
B19 Bifall på andra att-satsen
B42 Bifall
B44 Bifall
B62 Bifall
B64 Avslag
B71 Bifall reservation 6
B105 Bifall
B108 Bifall
B123 Bifall att-sats 3 och 6
B125 Bifall första att-satsen
B131 Bifall
B172 Bifall
B173 Bifall
B174 Bifall

C2 Bifall
C3 Bifall andra att-satsen
C7 Bifall
C43 Bifall att-sats 1 och 2
C48 Bifall att-sats 1 och 2
C54 Bifall

D22 Bifall
D23 Bifall
D27 Bifall andra att-satsen
D42 Bifall

E31 Bifall
E59 Bifall
E63 Bifall
E76 Bifall
E86 Bifall
E96 Bifall
E100 Bifall
E101 Bifall andra att-satsen
E102 Bifall
E134 Bifall att-sats 1
E141 Bifall att-sats 2
E147 Bifall

Motionslistan blev uppskattad, tror att nästintill alla använde den, och jag fick till och med en liten applåd. En som faktiskt var större än vad det verkar som på klippet, ljudupptagningen är ju inte optimerad för åhörare.

Jag kommer lägga de tre avslagna motionerna, om rösträttsålder, kongressombudsvalssystem och reservröster i riksdagsvalet, även till nästa kongress. Säg till om du vill vara med att skriva på.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment