I dagarna slutar många barn skolan. Många barn har sina skolavslutningar i lutheranska kyrkor och sjunger psalmer ur svenska psalmboken. Mot detta har DO (diskrimineringsombudsmannen) protesterat. Skolverket håller inte med enligt tv4.

Jag ser det som självklart att skolan inte ska vara delaktig i gudstjänser av olika slag. Kyrkan är skild från staten och skall så förbli. Givetvis ska elever få tillfälle att reflektera över religion och gå på studiebesök hos olika religiösa samfund, såväl större som mindre (om lokalt representerade). Men att fira gudstjänst som det så tjusigt heter är ingenting för skolan. Givetvis ska skolavslutningar hållas i ickehelgade lokaler. Givetvis ska inga psalmer sjungas. Det bråkade jag om redan när jag gick i skolan. Och om avslutningarna mot förmodan ska hållas i kyrkan så skall inte prästen, som många elever inte har någon relation till, tala, framförallt inte hålla någon predikan.

Samma sak med jul och lucia. Varför gör skolan ett stort ståhej av det? Visst, officiella helgdagar ska man vara ledig, och skolan ska förklara varför. Men inte fira det. Hur skulle det se ut om skolan uppmanade alla att demonstrera på första maj, kanske ha egna maj-tåg i skolan inför första maj. Tror att mången skulle protestera livligt.

Men så är fallet med det kristna. Nej, ut med kristendomsindoktrineringen ur skolan. Kristendomen ska inte ha någon särställning. Ska vi sjunga psalmer och fira kristna högtider ska vi också fira alla andra större religiösa tillställingar. Vad sägs om en liten shinto-festival till hösten, eller en katolsk fasta. Då sparar vi pengar också på att inte servera skollunch.

Religionsfriheten borde också innebära frihet från att tvingas pådyvla små elever en religiös tro man inte delar.

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha