It-politik på kommunnivå

Gnus in Ngorongoro
Image by appenz via Flickr

Idag behandlades det kommunpolitiska programmet för Vänsterpartiet i Falkenberg. Nu återstår bara några språkliga justeringar vi inte ville göra på sittande möte. Även om jag inte har all färdig text tänkte jag ändå dela med mig av några godbitar från it-politiksområdet. Med reservation för att jag missförstått något yrkande eller eventuella språkliga korrigeringar.

I avsnittet om äldreomsorg skriver vi:

Den nya informationsteknologin ger nya möjligheter att delta i samhället för dem som annars har det svårt på grund av nedsatt rörlighet. Därför ser vi gärna att äldrevården i kommunen tar vara på dessa möjligheter genom att erbjuda både tillgång till dator och någon som hjälper de med lite mindre datorvana.

Under kultur och fritid hamnar stycket:

Det allmänfinansierade ska vara allmännyttigt
Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från kommunen skall så långt det är möjligt upptas och tillgängliggöras kostnadsfritt för allmänheten, både via Internet och de kommunala biblioteken.

Dessutom har vi ett stycke om kommunikation där man bland annat kan läsa:

En utökad offentlighetsprincip
Alla offentliga register och handlingar inom offentlig verksamhet skall tillgängliggöras via internet. Det är rimligt att alla medborgare kan komma åt information från kommunen utan att behöva besöka kommunhuset.

Frihet och oberoende, även kring it
Det är viktigt att kommunen kan läsa sina dokument även i framtiden. Vi kan inte ligga i händerna på enskilda företags godtycke. Därför bör kommunen i möjligaste mån använda program baserade på öppen källkod och öppna standarder.

Informationfrihet
Vi ser det som lika orimligt att läsa kommunanställdas, och elevers, brev som deras e-post eller internetanvändande. Vänsterpartiet vill inte att kommunen använder filter eller någon form av avlyssning, oavsett om kommunikationen är privat eller en del av yrkesutövandet.

Givetvis finns även andra godbitar men de kommer senare. Själv hade jag gärna sett ett förtydligande kring DRM och CC i stycket om kultur men mina partikamrater tyckte att det var lite för tekniskt för ett kommunalt program. De har nog rätt.

Inom kort kommer motioner kring skrivningarna att författas. Det är möjligt att jag luftar dem här innan de lämnas in. Om inte annat för att förbättra dem. Det är ju trots allt bättre att en väldigt bra motion går igenom en än bra.

Andra bloggar om: , , , ,

Share

1 Response

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment