Kongressdebatt – stadgar

Author: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:JebulonVänsterpartiet har snart kongress och då är det massor av motioner som ska behandlas. I det här inlägget tänkte jag föra lite debatt kring de motioner som kommit in kring stadgarna. Alla orginaltexter som hänvisas till finns på Vänsterpartiets kongressida

Det som förs fram är mina åsikter innan kongressen. Det är möjligt att debatten på kongressen får mig att ändra mig. Totalt rör det sig om 34 motioner. De flesta kommenteras kort och några får en längre kommentar.

D1 Om att minska partistyrelsens (PS) storlek. Här vill jag istället bifalla motionen. Jag tror att om PS storlek minskar kommer PS kollektiva ledarskap att bli tydligare.

D2, D3, D4, D5 vill alla ha två ordförande i V. Det är jag mot och kommer således rösta för PS avslagsyrkande. Samtidigt skriver dock PS att det finns en praxis som gör gällande att det är ok att ha två ordförande på lokalförenings- och distriktsnivå. Jag menar att stadgarna inte alls gör gällande att det ska vara tillåtet och kommer inför nästa kongressen, om jag minns, lägga en motion om att förtydliga stadgan på den punkten.

D6, D7, D8 vill på ett eller annat sätt avslå eller bordlägga förslaget om att ändra kongresstrukturen som PS lagt. Jag tror på det nya systemet. Samtidigt är jag medveten om att det är en stor förändring som inte har diksuterats mycket inom partiet. Jag kommer därför att rösta för reservationen av Ana Rubin, Martina Nilsson och Henrik Holmqvist Dinamarca om bifall på D7 som vill ha tid för eftertanke och utredning samt att förslaget bordläggs till kongress 2016. Det innebär dessutom inget tidsmässigt hinder för organisationen. Det enda som påverkas är att valberedningen eventuellt måste lägga ett förslag anpassat för 2 år och ett för 4 år vid nästa kongress.

D9, D10. PS argumentation håller. Likaså D11, D12, D13 och D14. Särskilt om stadgeändringar bordläggs till nästa kongress.

D15 är däremot viktig. Det är en av de stadgemotioner jag varit med om att lägga. Det handlar om alkoholfri verksamhet inom partiet. Här är PS helt ute och cyklar. Det finns en reservation från Rossana Dinamarca och Ida Legnemark.
PS menar att det vore en alltför restriktiv hållning kring alkohol att inte sälja alkohol i samband med fester efter en DÅK eller att det ska vara otillåtet att ha en debatt på en pub där det säljs öl. De menar också att alkoholfrihet skulle vara svårt att upprätthålla.
Jag menar att PS inte svarat på vad som anförs i motionen. Vi kan som parti inte ha koll på alla medlemmars alkoholhistoria. Vi kan inte veta vilka som har haft alkoholproblem tidigare, eller som har det i nutid. Vi kan inte veta vilka som väljer att inte närvara vid en aktivitet för att det kommer att finnas alkohol där.
Allt annat än ett totalt alkoholförbud för partiets verksamhet är en alltför liberal hållning. Nykterhet ska inte vara ett krav för medlemsskap eller uppdrag, däremot ska aldig partiorganisationen uppmana till drickande eller ordna tillställningar där det dricks. Lite samma hållning som religion.

PS skriver också att ett alkoholförbud skulle vara svårt att upprätthålla. Vad säger att en dylik stadga skulle vara svårare att upprätthålla än andra. Vi har kongressbeslut på att partiets verksamhet ska ha vegetariskt som standard. Det är inte en stadga men följs ändå hyfsat. Ett stadgeförbud är hårdare. Att servera, dricka, bjuda på, se till att det till försäljning finns, eller på annat sätt tillgängliggöra, alkohol är då att anses som stadgebrott och något som allvarligt skadar partiet och grund för uteslutning.
Alkonormen ska motverkas. Bifall motion D15.

D16 lyfter en fråga jag tidigare blivit övertygad om riktigheten av. Det bör inte vara mötesordförande som har avgörande röst utan, om någon, ordförande i den instans som har möte. Lokalföreningsordförande i lokalförening etc. BIfall D16.

D17 är inne på en viktig fråga men missar i min mening målet. PS argumentation håller. Däremot kan man fundera på att man inte ska kunna vara anställd av en styrelse en sitter i. Men en sådan motion lämnade vi inte in i år.

D18. Jag har rätt, det har PS insett. Bifall.

D19 rör dubbla medlemsskap. Det kan man ha om man är medlem i både en branschförening och en geografisk förening. Jag menar att om man ska ha en dylik ordning, vilket vi nu bestämt, så ska inte medlemsskapet begränsas. Inflytande på exv kommunpolitik ska inte minskas för att man är aktiv på sin arbetsplats. PS förslag gör det inte tydligare utan kvarhåller att en bara får rösta i en förening och dessutom att en bara får kandidera till vissa poster i en av föreningarna. Jag vill bifalla första att-satsen i motionen och avslå såväl PS svar som den andra att-satsen.

D20. Heja PS.

D21. En stadgebugg till, jag ser inte att PS ändring inte duger.

D22. Heja VSF. Vill minnas att vi hade en dylik motion för några kongresser sedan som inte gick igenom. Bra att den nu föreslås gå igenom.

D23. Ps svar håller.

D24 är en motion som jag ligger bakom. Den handlar om att kongressombudsmandaten ska fördelas annorlunda mellan distrikten. PS vill avslå.
Det är möjligt att PS har rätt, jag är inte övertygad, med nuvarande system för kongressombudsval ger det en skum situation. Viktigt är dock slutet på PS svar: ”Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.” Minns den när vi kommer till D29.

D25, D26, D27, D28. Kring D25 och några följande motioner har det inkommit en rättelse kring att PS hänvisar till en felaktig stadgeparagraf. Alla berör kongressombudsvalet och hur det ska gå till. PS föreslår att PS ska få i uppgift att se över valordningen för val om kongressombud. Det uppdraget har de varje kongressperiod då de inför varje kongress ska anta en valordning. Jag har tidigare kritiserat valordningen på exv posten kongressombudsvalsordningsformalia.
Motionerna D25–27 föreslår olika stadgeformuleringar kring hur det hela kan lösas. D28 att PS ska återkomma med stadgeformulering till nästa kongress.
Jag vill bifall D29 och därför inte skriva in något av förslagen från D25–27. Däremot är det bra med en utredning varvid PS svar är rimligt, och likasa D28 om att PS ska föreslå stadgeskrivning om valordning. Det är inte rimligt att en så viktig organisatorisk fråga ligger i PS händer. Det ger möjlighet till ”kuppande”, något som bör undvikas. PS svar till D28 är också felaktigt och inte rättat.

Sen kommer vi till den fantastiska D29. Den är skriven av mig och andra har skrivit på. Kom nu ihåg att PS har föreslagit att man ska utreda valordningen och att man tidigare sagt: ”Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.”
Motionen vill att PS ska undersöka ett annat namngivet valsystem för kongressombudsval och om PS finner det bra återkomma med förslag på ändring av kongressombudsvalssystemet.
I grund borde det inte vara konstigt att PS svarar, vi har ändå tänkt att göra en utredning så vi kan titta på det här också. Det har de inte valt att göra, istället har de svarat på ett sätt jag inte finner nöjaktigt. Den här motionen är viktig för mig så jag tänker gå genom PS svar ordentligt.
Med risk att verka småaktig, men redan i första meningen i svaret missleder PS kongressombuden då missar den viktiga detaljen att det bara är om PS finner lämpligt som förslag ska läggas.
Sen skriver PS att motionen avslogs, i annan form, förra kongressen. Det är sant, men det är irrelevant. Motionen diskuterades inte på kongressen. Den utreddes inte utan gavs ett ungefär lika dåligt svar som i år. Att den då avslogs är inte konstigt.
Därefter håller PS med om att nuvarande system har problem. Man håller med om att de risker som påpekas i motionen finns men säger sig veta att de riskerna inte inträffat. Vad de bygger det på framgår inte. Vi kan inte veta om stora minoriteter inte representerats på kongress.
Jag håller med PS om att det, mig veterligen, inte finns tydliga fraktioner eller block kring åsiktsskillnader, men det finns för alla extra viktiga åsikter eller uppfattningar som gör att de hellre ser andra som ombud.
PS skriver sedan att vi påtalat de problem som är länkade i inlägget ovan. På detta ger man i övrigt ingen kommentar mer än att man tagit fram ett nytt system för två år sedan som ska undvika de problem som vi påtalat är problem med det nuvarande ”nya” systemet.
Sen kommer den kanske galnaste delen av PS svar. PS skriver att man en gång funderade över Borda Count-systemet för kongressombudsval. Det är lite som att säga: ”Jasså ni vill ersätta kapitalismen med socialism, nåja, vi funderade på att ersätta kapitalismen med fascism men folk protesterade så vi lät bli.” Borda är inte i närheten av STV.
PS avslutar med att säga, ”jo vi kanske borde se över det här, det har vi föreslagit i andra svar, därför avslår vi den här.”
Det är inte en besvarad, som i korthet hade betytt: ”ok då, vi kollar väl på det här när vi ändå gör utvärderingen”. Istället är det ett avslag. Vi kommer att utreda, men vi kommer på inga villkor att titta åt det håll du pekar. Det är fegt.
Vi har ett trasigt system, jag ett förslag på en lösning som är bra och enkel och dessutom mer demokratisk. Då får vi åtminstone titta på det.
Ni kommer ihåg vad PS svarade innan: ”Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.”
I nuläget har man olika inflytande om man tillhör ett stort eller litet distrikt. 100 medlemmar i Halland, med liknande åsikter, ger 4 ombud på kongressen. 100 medlemmar i Stockholm ger inga ombud alls. Så vill en få in nya idéer har man större möjligheter i ett litet distrikt. Antalet röster varje medlem har varierar utifrån hur många medlemmar distriktet har. Jag vill att varje medlem ska ha en röst. För att motverka skumma konsekvenser av att bara köra ”rösta på en och flest röster blir vald” så finns det bra system. Använd dem!

På D30 är PS för mesig. Bifall på reservationen. Den är bättre.

D31, D32 håller PS svar.

D33 är lite spännande. Den berör att PS ska utreda hur vi ska välja på ett vettigt sätt gällande könskvotering. Det kan bli ett spännande arbete. I första läsningen satte jag avslag på den här, i andra läsningen bifall. Jag vet inte varför jag ändrat mig men det har jag. Om inte annat kan PS tvingas diskutera en modifierad variant av Schulze-metoden som jag tror är lämplig vid vallistesammansättning och som valberedningen i V Halland använda vid provvalet.

Slutligen D34. PS håller.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment