Göran Johansson, politician in Göteborg , SwedenImage via Wikipedia Läser på GP:s sajt att Göran Johansson funderar på att sälja ut bussverksamheten i kollektivtrafikbolaget Göteborgs spårvägar AB.

Nu är inte beslut om utförsäljning fattat utan bara beslut om undersökande av hur det skulle gå. I vilket fall anser jag att det är ett synnerligen dåligt beslut som är påväg. Kollektivtrafiken är en service som bör bekostas gemensamt via skatten, den är inte gjord för att gå med vinst. Dålig lönsamhet är sålunda ett dåligt argument. När vi äger det gemensamt kan vi gemensamt bestämma att busstrafiken inte måste gå med vinst, om den privatiseras har vi inte längre den möjligheten. Annat än att med skattepengar gynna privata vinstintressen.

Kollektivtrafiken är en del av de landvinningar som folklig kamp skapat genom årtiondena. Låt den fortsätta vara i gemensam ägo.

På bilden, Göran Johansson.

Andra bloggar om: , , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha