PK- och valberedningskandidater och motioner

logoIgår publicerade jag en lista över kandidaterna till PS kopplat till vilka motioner de lagt, och vilka reservationer de står bakom.

Här kommer idag en liknande lista för Programkommissionen och valberedningen. Samma reservationer som i förra inlägget om att inte lägga motioner om en redan har uppdraget etc.

Valberedningens förslag till PK

Lisa Ahlqvist
A112 Ny folkomröstning om EU-medlemskapet
B42 Lika villkor i arbetslivet

Hanna Cederin
Inga motioner i eget namn

Javiera Cifuentes
C11 Rättvis representation
C15 Rasifierade vänstern
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser

Feline Flodin
Inga motioner i eget namn

Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadminstration för partiets funktionärer

Anders Neergaard
Inga motioner i eget namn
Reservation B14, B42, B62, B108, B111, B174

Mats Olsson
Inga motioner i eget namn

Stefan Schedin
E112 Ny folkomröstning om EU-medlemskapet
Reservation B14, B42

Christina Snell-Lumio
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade
Kerstin Amelin
A33 Om missbruksvård
B24 Om de strategiska huvudlinjerna och centrala politikområden för ett fritt och blomstrande samhällsliv på en levande planet
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
E2 Perspektiv och grundläggande argument
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E9
E15
E18
E44 Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbetstidsförkortning
E69 Hållbar industripolitik
E72 Hållbar industripolitik
E77 Arbetstidsförkortning
E88 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E90 Underlag för en radikal och genomförbar energipolitk
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E114 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E118 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E126 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E129 Hållbara transporter
E132 Hållbara transporter
E141
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E170
E172
E178

David Gaharia
Inga motioner i eget namn

Maria Hagberg (står som Örebro i handlingarna, motionär med samma namn finns från Halmstad. Här utgås från att det är samma person)
B10 Om marknad och kapitalmakt i partiprogrammet
B25 Om inkomst- och förmögenhetsklyftor i partiprogrammet
B98 Motion om EU i partiprogrammet
B158 Motion till kongressen om att infoga avsnittet i Kvinnopolitiska programmet om hedersrelaterat våld i partiprogrammet
B171
D3 Motion om ett mer mångfaldigt parti
D34 Sprid makten och inflytandet

Ann Ighe
Inga motioner i eget namn

Lars Josefsson
Inga motioner i eget namn

Jonas Karlsson
A6 Investringsprogram för att ”Totalrenovera Sverige”
C32 Avsätt resurser för att starta egen onlinemedia
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organsiera sig i tendenser
D12 Presentera alla nomineringar öppet
D28 PK och PS bör motivera sina ändringsförslag

Mirjam Katzin
A92 Skarpare retorik i den internationella analysen 1

Tonnie Philipsson
Inga motioner i eget namn

Partistyrelsens förslag till ny valberedning:

Ingrid Burman
A42 Lagen om stödd och service är en fråga om mänskliga rättigheter
B174 Synliggör diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet

Håkan Eriksson
A113 Dags för utträdeskampanj
B105 Patriarkatet, könsuppdelningen och heteronormen

Mohibul Ezdani Khan
Inga motioner i eget namn

Grith Fjeldmose
Inga motioner i eget namn

Åsa Gyberg-Karlsson
Inga motioner i eget namn

Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadminstration för partiets funktionärer

Anna Hövenmark
Reservation E187, E189

Lotta Lagnander
B173 Motion om tillägg i stycket ~ sexuellt likaberättigande

Nisse Sandqvist
B99 Mellanstatlig strategi ut ur överstatligheten
B146 Ett principiellt nej till överstatlighet
E97 Första prioritet är det fossila
E109 Klimatet först i energiförhandlingarna

Martina Skrak
Inga motioner i eget namn

Morgan Svensson
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade som tackat ja
Marianne Eriksson
Inga motioner i eget namn

Lena Jagers Bladini
Inga motioner i eget namn

Jacob Johnsson
Inga motioner i eget namn

Tove Pehrsson
B24
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E18
E72 Hållbar industripolitik
E88 Energiomställning och vägen till en fossifri framtid
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E114 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E141
E148 Hållbara transporter
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E178

Marit Strand Pettersen
B24
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
C54 Ett socialpolitiskt program för Vänsterpartiet
E2 Perspektiv och grundläggande argument
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E9
E18
E44 Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbetstidsförkortning
E72 Hållbar industripolitik
E88 Energiomställning och vägen till en fossifri framtid
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E126 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E141
E148 Hållbara transporter
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E170
E172

Anna Sehlin
Inga motioner i eget namn

Jeanette Velander
Inga motioner i eget namn

Jessica Wetterling
E113 Dags för utträdeskampanj

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment