Kongressvalen

Det är snart kongress. För att underlätta både för mig som ombud och för andra ombud brukar jag titta på föreslagna från valberedningen och se vilka motioner de ligger bakom. Det blir inte helt rättvisande då de som redan nu är valda till olika poster inte i lika hög grad behöver motionera om sina synpunkter. Vidare tas en del motioner av distrikt eller föreningar och då är det inte säkert att personen bakom finns namngiven, men det är ett försök att underlätta. Det kan allstå tolkas som att de som inte har några motioner i eget namn är bättre på att förankra sina åsikter, eller att de kommer från en mer välfungerande partiförening. I några fall kommer jag också att skriva om jag håller med i motionen, eller reservationen. Många beskrivningar av motionerna är förenklingar för att det ska vara lättare att komma ihåg vilken motion det är.

Formmässigt så har kopierat in listorna från dokumentet, söker på namnet i motionslistan och i svarslistan, för att se eventuella reservationer, och skriver vilka det är. Med reservation för fel. I nuläget är inte övriga kandidater till EU-listan med. Får se om jag orkar lägga till dem senare.

Valberedningens förslag till Partiordförande
Jonas Sjöstedt. Inga motioner från Jonas.

Valberedningens förslag till Partistyrelse
Ordinarie (i bokstavsordning):
Ulla Andersson, Gävleborg. Ulla har reserverat sig till förmån för D4 om delat ordförandeskap. Hon är sålunda för att vi ska ha två partiordföranden. Det tycker inte jag.
Brittis Benzler, Gotland. Brittis har inte lämnat in någon motion i eget namn.
Titti Berg, Dalarna. Titti har inte lämnat in någon motion i eget namn.
Pål Brunnström, Skåne. Pål har inte lämnat in någon motion i eget namn.
Rossana Dinamarca, Älvsborg. Rossana har reserverat sig till förmån för D15 om alkoholfri partiverksamhet. Det tycker jag också. Hon har också reserverat sig till förmån för besvarad i sin helhet kring motion A1, som PS delvis besvarat delvis avslagit. Bägge tillsammans med Ida Legnemark.
Mats Einarsson, Storstockholm. Mats har reserverat sig kring motion D34 om att stadgemässigt begränsa antalet mandatperioder i riksdagen. Han vill avslå motionen med ett annat svar än vad PS har angivit, de vill anse den besvarad. Jag håller med om Mats argumentation.
Jeannette Escanilla, Uppsala län. Jeanette har i eget namn skrivit på en motion om att V ska verka för att Abdullah Öcalan ska släppas fri i väntan på en rättvis rättegång. Jag tycker att PS svar håller.
Aron Etzler, Storstockholm. Aron har varken lagt motioner i eget namn eller reserverat sig.
Ida Gabrielsson, Storstockholm. Ida har inte lagt motioner i eget namn.
Hanna Gedin, Skåne. Hanna har inte lagt motioner i eget namn.

Christina Höj-Larsen, Västernorrland. Christina har inte lagt motioner i eget namn.
Anna Hövenmark, Norrbotten. Anna har reserverat sig till förmån för motion E23 om Eu:s bistånd som PS vill avslå.
Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland. Lotta har reserverat sig tillsammans med Anna Hövenmark kring E23. Hon har också reserverat sig till förmån för bifall på A46 om kultur och D34 om internationellt uttalande.
Birger Lahti, Norrbotten. Ingenting från Birger i eget namn.
Ida Legnemark, Älvsborg. Ida har, likt Rossana, reserverat sig kring D15, om alkohol, och A1 kring lagstiftning mot vinster i välfärden.
Hans Linde, Göteborg. Hans har varken reserverat sig eller lämnat in motioner i eget namn.
Mia Sydow Mölleby, Örebro län. Mia går inte att hitta under eget namn i dokumenten.
Madeleine Nyvall, Värmland. Madeleine har inte skrivit något i eget namn.
Kaj Raving, Kalmar län. Inget från Kaj i eget namn.
Karin Rågsjö, Storstockholm. Inget från Karin heller i eget namn.

Linda Snecker, Östergötland. Inget i eget namn från Linda.
Tamara Spiric, Västerbotten. Inte heller från Tamara.

Ersättare (i inträdesordning):
1. Nooshi Dadgostar, Storstockholm. Det finns inget från Nooshi i eget namn.
2. Ann-Carin Landström, Skaraborg Två reservationer från Ann-Carin till förmån för E23 och D34 likt Lotta Johnsson Fornarve.
3. Veronica Kallander, Storstockholm. Veronica har reserverat sig till förmån för E23
4. Xamuel Halfvars, Gävleborg. Inget från Xamuel i eget namn.
5. Emma Wallrup, Uppsala län. Emma har skrivit under B77 om kulturpolitik. PS vill avslå.
6. Peter Möller, Västerbotten. Peter har inte skrivit något i eget namn.
7. Linn Wegemo, Västmanland. Linn har inte skrivit något i eget namn.
8. Marita Engström, Gävleborg. Marita har inte skrivit något i eget namn.
9. Torbjörn Björlund, Östergötland. Torbjörn står bakom motion C4 som vill ta fram ett försvarspolitiskt program. Den kommer jag rösta på PS kring, avslag. Han har också skrivit C6 om ett idrottspolitiskt program. Han har skrivit under motion A58 om Abdulla Öcalan.
10. Maria Hannäs, Storstockholm. Inget från Maria.

Övriga kandidater:
Patrik Andersson, Dalarna. Inget i eget namn.
Bengt-Åke Berg, Jönköpings län. Inget i eget namn.
Stefan Carlsson, Östergötland. Inget i eget namn.
Gilda Córdova Osorio, Storstockholm. Inget i eget namn.
Ann Mari Engel, Storstockholm. A46 om kulturlag. A49 om graffiti. A50 om fristad. B77 om kultur. E18 om kulturpolitik.
Monica Ericsson, Östergötland. Inget i eget namn.
Jöran Fagerlund, Göteborg. D26 om kongressombudsval, D27 om detsamma, B17 om bilden av Sverige,
Mattias Faleke, Skaraborg. Inget i eget namn.
Dror Feiler, Storstockholm. Dror har skrivit under D46 om kulturlöfte och B77 om kulturpolitik.
Annika Fägerlind, Göteborg. Inget i eget namn.

Per Gawelund, Östergötland. Inget i eget namn.
Stellan F Hamrin, Storstockholm. Inget i eget namn.
Stig Henriksson, Västmanland. Inget i eget namn.
Siv Holma, Norrbotten. B77 om kulturpolitik, C10 om förhållandet mellan PS och riksdagsgruppen, E18 om kulturpolitik.
Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän. D4 om delat partiledarskap.
Thord Kristiansson, Skåne. B46 om hållbarhet. B51 B52 B53 om Neonikotinoider. B54 om GMO. B55. B56.
Jan-Erik Lindblom, Västernorrland. Inget i eget namn.
Christin Löfstrand, Dalarna. Inget i eget namn.
Jerker Nilsson, Kronoberg. Inget i eget namn.
Tomas Nilsson, Storstockholm. Inget i eget namn.
Daniel Riazat, Dalarna. Inget i eget namn.

Jessika Svensson, Jämtland. Inget i eget namn.
Gert Owe Thörnros, Örebrolän. Inget i eget namn.
Ali Öztürk, Storstockholm. Inget i eget namn.

Valberedningens förslag till Programkommission

Elisabeth Biström, Storstockholm. Inget i eget namn från Elisabeth.
Lars Bjurström, Gotland. Inget i eget namn.
Ali Esbati, Storstockholm. Inget i eget namn.
Emelie Kinberg, Göteborg. Inget i eget namn.
Anders Neergaard, Skåne. Inget i eget namn.
Stefan Schedin, Göteborg. Stefan har lagt motion B7 om språkliga ändringar.
Christina Snell-Lumio, Norrbotten. Inget i eget namn.
Jessika Svensson, Jämtland. Inget i eget namn.
Elisabeth Swedman, Gävleborg. Inget i eget namn.

Övriga nominerade
Vilmer Andersen, Skåne. E27 om social hållbarhet.
Per-Åke Andersson, Östergötland. Inget i eget namn.
Florian Burmeister, Uppsala län. Inget i eget namn.
Bianca Byring, Västerbotten. B12 om språkliga förändringar. B14, 21 25 om språkliga ändringar. B28 och B31 om detsamma. B40, B42, B48, B65, B66, B69, alla om språkliga ändringar.
Zinar Canpolat, Kronoberg. Inget i eget namn.
Johan Engman, Storstockholm. Inget i eget namn.
Mia Fällström, Storstockholm. Inget i eget namn.
Göran Kärrman, Storstockholm. Inget i eget namn.
Seppo Laine, Gävleborg. A41 om kärnkraft,
Johan Lönnroth, Göteborg. B26 om regeringssamverkan. C24 om frihetlig socialism. E20 om vår syn på EU.
Petter Nilsson, Storstockholm. Inget i eget namn.
Thomas Tejle, Västernorrland. Inget i eget namn.

Valberedningens förslag till Revisorer
Ordinarie
Barbro Ernemo, Storstockholm. Inget i eget namn.
Anita Gidén, Halland. Anita har skrivit under motion D15 om alkoholfri partiverksamhet. Även D29 om ett bättre och mer demokratiskt kongressombudsvalssystem. Två bra motioner som jag röstar för.
Mikael Persson, Skåne. Mikael har skrivit motion D11 om revision även vid fyllnadsval.

Ersättare
Brith Fäldt, Norrbotten. Inget i eget namn.
Thomas Magnusson, Storstockholm. Inget i eget namn.
Elisabet Strömfeldt, Östergötland. Inget i eget namn.

Övriga kandidater
Marie Engström, Skaraborg. Inget i eget namn.
Bengt Eriksson, Göteborg. Inget i eget namn.
Staffan Folke, Sörmland. Inget i eget namn.
Brith Fäldt, Norrbotten. Inget i eget namn.
Lennart Värmby, Kronoberg. Lennart Värmby

Valberedningens förslag till lista för EU-parlamentsvalet

1. Mikael Gustafsson, Storstockholm. Inget i eget namn.
2. LiseLotte Olsson, Västerbotten. Inget i eget namn.
3. Linda Snecker, Östergötland. Inget i eget namn.
4. Birgitta Axelsson Edström, Kalmar. Inget i eget namn.
5. Birgitta Sevefjord, Storstockholm. Inget i eget namn.
6. Leo Ahmed, Storstockholm. Leo har skrivit under motion C15 om representation från underrepresenterade grupper.
7. Mia Sydow Mölleby, Örebro. Inget i eget namn.
8. Dror Feiler, Storstockholm. Dror har skrivit under D46 om kulturlöfte och B77 om kulturpolitik.
9. Malin Björk, Bryssel. Inget i eget namn.
10. Emil Broberg, Östergötland. Inget i eget namn.

11. Ann-Carin Landström, Skaraborg. Två reservationer från Ann-Carin till förmån för E23 och D34 likt Lotta Johnsson Fornarve.
12. Tobias Sandberg, Älvsborg. Inget i eget namn.
13. Ilona Szatmari-Waldau, Uppsala. Inget i eget namn.
14. Jallow Momodou, Skåne. Inget i eget namn.
15. Lena Olsson, Dalarna. Lena har skrivit under motion B81 om folkomröstning kring vinster i välfärden. Även D4 om delat partiledarskap.
16. Håkan Svenneling, Värmland. Håkan har skrivit under C22 om utredande av motionsbehandlingsformer. Även E4, E12, E13, A61
17. Nina Berggård, Norrbotten. Inget i eget namn.
18. Zinar Canpolat, Kronoberg. Inget i eget namn.
19. Peter Hjukström, Sörmland. Inget i eget namn.
20. Vasiliki Papayannis, Gotland. Inget i eget namn.

21. Willy Söderdahl, Blekinge. Inget i eget namn.
22. Amanda Åhall, Göteborg. Inget i eget namn.
23. Alf Norberg, Gävleborg. Inget i eget namn.
24. Emma Wennerholm, Skåne. B46 om ekologisk hållbarhet. B52 och B53 om miljölagstiftning och kemi. B54 om GMO, B55 om elnät, B56 om kärnkraft.
25. Fredrik Andersson, Storstockholm. Inget i eget namn.
26. Christina Snell-Lumio, Norrbotten. Inget i eget namn.
27. Jesper Berglund, Halland. Det här är jag. Det kommer ett eget inlägg om mina motioner men de är: B59 om integritet och FRA, B92 om återremittering av uttalandet kring kongressuttalandet, D15 om alkoholfri partiverksamhet, D18 om en stadgebugg, D29 om ett nytt och mer demokratiskt kongressombudsvalssystem, B2 om mjäkighet och B10 om samhöriget.
28. Kerstin Wallsby, Bohuslän. Inget i eget namn.
29. Jöran Fagerlund, Göteborg. D26 om kongressombudsval, D27 om detsamma, B17 om bilden av Sverige,
30. Christina Hedin, Jämtland. Inget i eget namn.

31. Abe Bergegårdh, Skåne. Inget i eget namn.
32. Emma Wallrup, Uppsala. B77 kulturpolitik.
33. Tony Rosendahl, Sörmland. Inget i eget namn.
34. Agneta Hansson, Västerbotten. Inget i eget namn.
35. Ehsan Ullah Khan, Skaraborg. Inget i eget namn.
36. Elisabeth Swedman, Gävleborg. Inget i eget namn.
37. Leonard Heed, Göteborg. Inget i eget namn.
38. Katarina Burman, Norrbotten. Inget i eget namn.
39. Fredrich Legnemark, Älvsborg. D15 om alkoholfri partiverksamhet.

Partistyrelsens förslag till Valberedning
Åsa Gyberg Karlsson, Blekinge. Inget i eget namn.
Anna Herdy, Storstockholm. Inget i eget namn.
Elise Norberg Pilhem, Göteborg. Inget i eget namn.
Ricardo Olivares, Östergötland. Inget i eget namn.
Lena Olsson, Dalarna. Lena har skrivit under motion B81 om folkomröstning kring vinster i välfärden. Även D4 om delat partiledarskap.
Nisse Sandqvist, Jämtland. Inget i eget namn.
Patrik Strand, Skåne. Inget i eget namn.
Eva-Britt Svensson, Kronoberg. Inget i eget namn.
Ilona Szatmari-Waldau, Uppsala län. Inget i eget namn.
Lena Tjäder, Norrbotten. Inget i eget namn.
Jeanette Velander, Västerbotten. Inget i eget namn.

Övriga nominerade som tackat ja till valberedningen:
Murad Artin, Örebro län. Inget i eget namn.
Jesper Berglund, Halland. Det här är jag. Det kommer ett eget inlägg om mina motioner men de är: B59 om integritet och FRA, B92 om återremittering av uttalandet kring kongressuttalandet, D15 om alkoholfri partiverksamhet, D18 om en stadgebugg, D29 om ett nytt och mer demokratiskt kongressombudsvalssystem, B2 om mjäkighet och B10 om samhöriget. Jag har i övrigt varit sammankallande i valberedningen i Sveriges största ungdomsförbund, Sverok.
Gabryjel Blom, Skaraborg. Inget i eget namn.
Bengt Carlenfors, Gotland. Inget i eget namn.
Francisco Contreras, Storstockholm. Inget i eget namn.
Susanna Göransdotter, Värmland. C22 om utredning av mötesformer. E4, E11, E12,
Siv Holma, Norrbotten. B77 om kulturpolitik, C10 om förhållandet mellan PS och riksdagsgruppen, E18 om kulturpolitik.
Jonas Kårlin, Göteborg. Inget i eget namn.
Nita Lorimer, Skåne. B46 om ekologi. B51, B52. B53 om Neonikotinoider, B54 om GMO. B55 om el. B56.
Anders Nilsson, Värmland. Inget i eget namn.
LiseLotte Olsson, Västerbotten. Inget i eget namn.
Ingmarie Torstensson, Älvsborg. Inget i eget namn.

Share

2 Responses

  1. Intressant. Kan noteras att Peter Möller från Västerbotten var enda reservanten mot t uteslutningen av Marcus Allard. Skåne har en del distriktsmltioner som jag utgår från att Pål och Hanna stödjer.

  2. Gilda Cordova har varit med och skrivit C12, nätverk för att stötta riksdagsledamöter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment