Mer om PS-kandidater

Så, då var det tid för en fortsatt granskning av de som tackat ja till att sitta i partistyrelsen för Vänsterpartiet. Tidigare har jag granskat de som är föreslagna att sitta i PS. Här kommer övriga som tackat ja.
Samma förhållningssätt gäller som tidigare. Bara de motioner som finns under eget namn tas med, jag kan ju inte veta vem i ett distrikt eller lokalförening som skrivit och varit iniativtagare till en motion. Den här gången tittar jag inte på eventuella reservationer. Jag har inte reagerat på att någon i nuvarande PS skulle ha tackat ja och inte föreslagits omval. Jag kan ha fel men tittar inte på reservationer.

Ahlqvist David, Västerbotten
Inga motioner i eget namn.

Bellino Fredrik, Skaraborg
Inga motioner i eget namn.

Björlund Torbjörn, Östergötland
Har skrivit under motion A91 om att fritidsgårdsverksamheten ska bli en lagstadgad skyldighet.
B18 om att sjukförsäkringen ska lyftas i valplattformen är Torbjörn en av de som skrivit under. Likaså B23 om att lyfta fram Socialförsäkringen.
Slutligen har Torbjörn själv skrivit under motionen C6 om att V ska arbeta fram ett idrottspolitiskt program.

Boije Annita, Göteborg
Inga motioner i eget namn

Borg Claes- Göran, Skaraborg
Inga motioner i eget namn

Córdova Osorio Gilda, Storstockholm
Några motioner, A153 om solidaritet med latinamerika. A171 och A172. Bägge om förhållningssätt kring tvångsäktenskap. B14 om att Sveriges rikedomar är på annans bekostnad har Gilda skrivit under liksom B138 om att sex timmars arbetsdag ska skrivas in i valplattformen som en feministisk strategi.

Engström Marita, Gävleborg
Inga motioner i eget namn.

Ericson Mattias, Storstockholm
Inga motioner i eget namn.

Ericsson Monica, Östergötland
Inga motioner i eget namn.

Fagerlund Jöran, Göteborg
B110 En lång, teknisk, motion om att målet om 350 ppm skrivs in i valplattformen som Vänsterpartiets klimatmål, samt om partiets förhållningssätt inför cop-16 i Mexiko.
B111 om klimatskrivningar i valplattformen tillsammans med bland andra Jens Holm och Jonas Sjöstedt.
B192 om att Vänsterpartiets djurrättspolitik ska få utrymme i valplattformen.
Slutligen C5 om att partiet ska ta ett handlingsprogram för klimatet.

Forsström Ann-Renée, Gävleborg
Inga motioner i eget namn.

Henriksson Siv, Norrbotten
Inga motioner i eget namn.

Lundberg Kerstin, Östergötland
Inga motioner i eget namn

Lönnroth Johan, Göteborg
B24 om ett tillägg i valplattformen om att den ekonomiska och politiska eliten(s agerande) gynnar extremhögern samt C21 om regionala möten inom det rödgröna samarbetet.

Magnussen Pål, Älvsborg
En motion. A64 med flera förslag kring arbetsrätten.

Mårtensson Anders, Kronoberg
E5 om en kortfattad version av programmet där våra värderingar och samhällssyn görs tillgängligt på ett enkelt sätt.

Norberg Alf, Gävleborg
Inga motioner i eget namn

Norberg Staffan, Storstockholm
Inga motioner i eget namn

Palm Yvonne, Göteborg
Inga motioner i eget namn

Siren Niklas, Norrbotten
Inga motioner i eget namn

Sydow – Mölleby Mia, Örebro län
Inga motioner i eget namn. Däremot en del reservationer. Mia satt i PS förra perioden. Varför hon inte är omföreslagen får ni fråga valberedningen om.

Tärnblom Arne, Kalmar län
Inga motioner i eget namn. Däremot en del reservationer. Arne satt i PS förra perioden. Varför han inte är omföreslagen får ni fråga valberedningen om.

Zandin Johan, Göteborg
B28, om ett mindre högtravande språk. B31 om ett språkligt mer kring jämställdheten i valplattformen. B36 om en rättsäker flyktingpolitik som reellt mål och inte bara vision. B40 om att en rättvis utrikespolitik inte bara är en vision. B55 om ett byte av slogan till Byt regering – byt politik. B93 om konkreta förändringar i människors vardag vs styrfart.

Andra bloggar om: , ,

Share

2 Responses

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment