Category: Politik

Kongress och Konferenser

Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum. Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen...

Grundläggande fri- och rättigheter är inte sakpolitik!

Jag vill i det här inlägget lyfta frågan om grundläggande fri- och rättigheter. I det här fallet rätten att inte övervakas. Sverige har de senaste åren krafigt utökat statens möjlighet att övervaka invånarna. Genom FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet har vi mer eller mindre avskaffat brevhemligheten. All vår elektroniska kommunikation kan övervakas och sociogram kan enkelt skapas. FRA:s avslöjade när koppling till USA:s NSA gör det hela än värre. Genom Swift förs alla våra banktransaktioner över till USA. Om vi inte samlade in uppgifter så går det inte att skicka dem vidare. Uppgifter som inte finns går inte att missbruka. Det...

Rasister är dåligt för det trygga samhället

Idag hade jag en insändare inne i Hallands nyheter, den lokala dagspressen. Insändaren var ett svar på en insändare av två Sverigedemokrater. Mitt svar på Hn:s webb. SD:s insändare Rasister är dåligt för det trygga samhället Svar till Erik Hellsborn och Gejbert Strömdahl (EHGS) i HN 20131127 Ett samhälle där invånarna litar på varandra och där sammanhållningen är stark är önskvärt. Det är ett samhälle där folk samarbetar och hjälps åt och känner trygghet. EHGS hävdar att ett sammanhållningen minskar i ett mångkulturellt samhälle. De hänvisar till en studie från Michigan State University. Jag har letat efter studien. Jag har...

IRM om Björn Söder

Efter uppmaning återpubliceras inlägget som gjorde att IRM råkade ut för en massiv Ddos-attack. IRM vs Björn Söder i SVT Debatt – vi reder ut Söders lögner av Henrik Johansson> den Nov 8, 201311:57 I torsdagens SVT Debatt deltog Henrik(jag) från IRM i en debatt om den numera rikskända ”tårtningen” av Jimmie Åkesson. SD:s pressekreterare Björn Söder var vår huvudmotståndare trots att vi som Söder anser att tårtning är ett riktigt dåligt sätt att bemöta SD. Söder kom dock med en hel del minst sagt märkliga påståenden som vi känner att vi bör reda ut. För er som missade debatten:...

Medborgarförslag om heraldisk korrekthet.

I Falkenberg, där jag bor, kan alla invånare lägga medborgarförslag som behandlas i fullmäktige. Nu har jag lagt ett medborgarförslag som ligger lite utanför den partipolitiska sfären. De förslagen kan jag ju få in som motioner genom partiorganisationen. Den här handlar om heraldik och är inspirerad av ett liknande medborgarförslag i Lund för något år sedan. Bilden är en korrekt återgivning av Falkenbergs vapen men inte den variant som Falkenbergs kommun använder sig av. Och ja, det finns många viktigare frågor. Jag har inte lagt mycket tid på medborgarförslaget, det kommer inte ta mycket tid för kommunen men det kommer...

Schengen och Reva

Det här blir ett inlägg som jag tänkt skriva ett tag, men som inte blivit av. Det handlar om Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) som nyligen uppmärksammats stort med demonstrationer över landet. I korthet handlar det om att polisen stoppar folk för att kolla om de har ”rätt” att befinna sig i Sverige. En del i kritiken ligger i att polisen fokuserar på folk som inte är blonda och blåögda. Precis som Jerlerup skriver så har det bakgrunden i Schengenavtalet. Utifrån tanken att man inte ska behöva visa pass vid överskridande av EU:s inre gränser, som gränsen mellan Sverige och...

Mindfulness och moderaterna.

Med mindfulness står man ut med allt. [/caption]En av de lokala moderata riksdagsledamöterna, Anne Marie Brodén, har skrivit en debattartikel i den lokala tidningen om mindfulness. Jag har skrivit ett svar och skickat in det till tidningen tillsammans med Mikael Hallberg. Vårt svar: Anne Marie Brodén skriver i HN 20130112 om hur bra det är med mindfulness. Utifrån tanken att det är bra med psykisk återhämtning och skadligt för hälsan med för mycket stress berättar Anne Marie om hur riksdagsledamöter, genom en trevlig förening, får möjlighet att öva just mindfulness en gång i veckan. Vi håller med Anne Marie att...

Äktenskapslagstiftningen och centern

Medieuppror. Centern sägs vilja tillåta bigami och folk är upprörda. Så vad tycker jag? Jag tycker så här… Det är vettigt att det finns ett standardavtal för hur folk kan leva ihop. Ett standardavtal för vilka regler som gäller vid dödsfall och när man inte längre vill leva ihop. Då det är svårt att ”avtala om framtida gåva” som det kan tolkas som att man måste göra om man lovar bort pengar om man skulle flytta isär är det rimligt att det finns en lag som reglerar det hela. Vi har ett sådant standardavtal idag. Det kallas äktenskap. Ett sätt...