Jonas Sjöstedt skriver i ETC 20181108 om sin syn på Vänsterpartiets EU-politik. I stora delar är det en korrekt analys av hur Vänsterpartiet har agerat och över de strategiska ställningstaganden som ligger till grund för det agerandet. Likväl finns det några stora problem med Sjöstedts debattartikel.

1. Jonas Sjöstedt är partiledare. När han skriver debattartiklar i media så uppfattas det som partiets linje. Sjöstedts linje att Vänsterpartiet inte längre ska vara för ett EU-utträde är inte Vänsterpartiets politik. Det kanske kan bli det så småningom, men det är det inte idag. Artikeln publiceras innan partistyrelsens förslag till EU-politisk plattform är medlemmarna tillhanda, till och med innan den antas av partistyrelsen, och sätter på så sätt dagordningen för den kommande debatten på ett sätt som inte är interndemokratiskt rimligt. Dessutom gör det väljarnas bild av Vänsterpartiet falsk.

2. Frågan om EU-medlemskap är inte en fråga för EU-valrörelsen. Vänsterpartiet har kongressbeslut på att vi är för ett svenskt EU-utträde. Det beslutet kan inte en rikskonferens ändra på. Konferensen kan lägga fram prioriteringar i valet, genom valplattform, och fastställa listan. Frågan om utträde är en kongressfråga. EU-valet handlar om hur vi vill förändra EU. Att lämna EU är en fråga för riksdagsvalet, det är i riksdagen vi lyfter det kravet, inte i EU.

3. En modern vänster måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är ingen motsättning att försöka göra EU bättre, mer demokratiskt och mer rimligt, samtidigt som man också försöker lämna EU på sikt. Precis som vi ständigt försöker göra det kapitalistiska samhället bättre genom vårt dagliga politiska arbete samtidigt som vi vet att det kapitalistiska samhället aldrig kan bli riktigt bra, kan vi arbeta för ett bättre EU och samtidigt förstå att EU:s fördrag, som bara kan ändras genom att samtliga regeringar inom EU är överens, förhindrar att EU blir bra. Väljarna vet att Vänsterpartiet på sikt vill avskaffa kapitalismen. De vet också att vi vill att samhälle ska bli bättre. Om nu väljarna kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, varför kan då inte vår partiordförande det?

4. Fram till näst sista stycket är Sjöstedts artikel fullt rimlig. Hans slutsats är däremot inte självklar. Vi som är mot ett svenskt EU-medlemskap är inte mot ett europeiskt samarbete, vi är mot ett europeisk samarbete på EU-grund. Vi nöjer oss inte med att göra världen bättre, vi vill göra den bra. Sjöstedts slutsats är att vi ska nöja oss med att göra EU bättre, istället för att göra Europa bra. Jag håller inte med, jag vill göra Europa, världen, vardagen och samhället bra för alla.

/Jesper Berglund
På EU-listan förra gången det begav sig.

 

logoVänsterpartiets kongress 2016 är över. Drygt 30 timmar möte, jag talade i ungefär 7 minuter. Dessutom var jag justerare.

Jag höll tre inlägg. Det första handlade om rösträttsålder där jag var ensam om att plädera för en avskaffad rösträttsålder. Tyvärr gör formatet här på sidan att filmerna blir lätt beskurna, ska ta tag i det någon gång, men det påverkar inte mycket.

Mitt andra inlägg handlade om reservröster i riksdagsvalet.

Det sista inlägget handlar om formen för kongressombudsval. Här var jag tvungen att korta inlägget varpå tyvärr en del tankesteg inte uttrycks.

Som synes är allt i debatter som inte är dagsaktuella eller de mest debatterade. Alla inlägg handlar om hur vi kan utveckla demokratin på ett struktuellt plan. Det är viktigt att utveckla demokratin på ett strukturellt plan. Mer demokrati är bra, inte dåligt.

Eftersom jag är justerare har jag också hyfsat koll på vilka motioner som gick igenom.
Här kommer en snabblista över vilka motioner som inte gick som PS yrkat på. Enligt mina anteckningar, med reservation för eventuella fel, det är protokollet som gäller. Märk att många motioner är positivt besvarade av PS, så det är inte så att alla andra motioner har avslagits.
A15 Bifall
A24 Bifall
A43 Bifall
A44 Bifall första att-satsen
A45 Bifall
A118 Bifall
A131 Bifall första att-satsen
A132 Bifall
A136 Bifall

B7 Bifall till andra att-satsen
B8 Bifall på reservation 2
B19 Bifall på andra att-satsen
B42 Bifall
B44 Bifall
B62 Bifall
B64 Avslag
B71 Bifall reservation 6
B105 Bifall
B108 Bifall
B123 Bifall att-sats 3 och 6
B125 Bifall första att-satsen
B131 Bifall
B172 Bifall
B173 Bifall
B174 Bifall

C2 Bifall
C3 Bifall andra att-satsen
C7 Bifall
C43 Bifall att-sats 1 och 2
C48 Bifall att-sats 1 och 2
C54 Bifall

D22 Bifall
D23 Bifall
D27 Bifall andra att-satsen
D42 Bifall

E31 Bifall
E59 Bifall
E63 Bifall
E76 Bifall
E86 Bifall
E96 Bifall
E100 Bifall
E101 Bifall andra att-satsen
E102 Bifall
E134 Bifall att-sats 1
E141 Bifall att-sats 2
E147 Bifall

Motionslistan blev uppskattad, tror att nästintill alla använde den, och jag fick till och med en liten applåd. En som faktiskt var större än vad det verkar som på klippet, ljudupptagningen är ju inte optimerad för åhörare.

Jag kommer lägga de tre avslagna motionerna, om rösträttsålder, kongressombudsvalssystem och reservröster i riksdagsvalet, även till nästa kongress. Säg till om du vill vara med att skriva på.

 

logoSnart är det kongress. Givetvis har även jag skrivit några motioner. Några av dem har jag författat själv och några har jag bara skrivit på, eller varit en del av framtagandet av.

Här nedan kommer en förteckning över de motioner jag står som undertecknare av. I alla, tror jag, fall är det tillsammans med andra. De redovisas inte här utan vilka de är får du läsa i handlingarna. Jag noterar särskilt när jag har stått för huvuddelen av skrivandet.

Motionerna är uppdelade i
A Allmänna motioner om allt möjligt
B Motioner i partiprogrammet
C Organisatoriska motioner
D Stadgemotioner
och E Motioner på Ekoeko-programmet

Här kommer då motioner jag skrivit och varit med på. Motionerna i sin helhet kan läsas på Vänsterpartiets kongresshemsida

A113 Om EU-utträde och att vi ska driva den frågan aktivt.
A134 Om att vi ska avskaffa rösträttsåldern. En av de jag skrivit huvuddelen av.
A145 Om att modifiera riksdagsvalssystemet så att en har reservröster som används om det parti en röstat på inte kommer in. Typ, i första hand röstar jag på Vänsterpartiet och om de inte kommer in så ska min röst tillfalla Piratpartiet, eller liknande. En av de jag skrivit huvuddelen av.

D18 Om en annan utformning av organisationen på regionnivå.
D29 Om att ändra kongressombudsvalssystemet så att varje medlem har en röst. STV-variant. En av de jag skrivit huvuddelen av.

E184 Om att vi ska vara mer positiva till GMO.

Bifall gärna dem. Om du måste välja en att bifalla så är det D29 som är viktigast. Det kan hända att jag glömt någon. Då får ni stå ut med det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

logoIgår publicerade jag en lista över kandidaterna till PS kopplat till vilka motioner de lagt, och vilka reservationer de står bakom.

Här kommer idag en liknande lista för Programkommissionen och valberedningen. Samma reservationer som i förra inlägget om att inte lägga motioner om en redan har uppdraget etc.

Valberedningens förslag till PK

Lisa Ahlqvist
A112 Ny folkomröstning om EU-medlemskapet
B42 Lika villkor i arbetslivet

Hanna Cederin
Inga motioner i eget namn

Javiera Cifuentes
C11 Rättvis representation
C15 Rasifierade vänstern
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser

Feline Flodin
Inga motioner i eget namn

Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadminstration för partiets funktionärer

Anders Neergaard
Inga motioner i eget namn
Reservation B14, B42, B62, B108, B111, B174

Mats Olsson
Inga motioner i eget namn

Stefan Schedin
E112 Ny folkomröstning om EU-medlemskapet
Reservation B14, B42

Christina Snell-Lumio
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade
Kerstin Amelin
A33 Om missbruksvård
B24 Om de strategiska huvudlinjerna och centrala politikområden för ett fritt och blomstrande samhällsliv på en levande planet
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
E2 Perspektiv och grundläggande argument
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E9
E15
E18
E44 Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbetstidsförkortning
E69 Hållbar industripolitik
E72 Hållbar industripolitik
E77 Arbetstidsförkortning
E88 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E90 Underlag för en radikal och genomförbar energipolitk
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E114 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E118 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E126 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E129 Hållbara transporter
E132 Hållbara transporter
E141
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E170
E172
E178

David Gaharia
Inga motioner i eget namn

Maria Hagberg (står som Örebro i handlingarna, motionär med samma namn finns från Halmstad. Här utgås från att det är samma person)
B10 Om marknad och kapitalmakt i partiprogrammet
B25 Om inkomst- och förmögenhetsklyftor i partiprogrammet
B98 Motion om EU i partiprogrammet
B158 Motion till kongressen om att infoga avsnittet i Kvinnopolitiska programmet om hedersrelaterat våld i partiprogrammet
B171
D3 Motion om ett mer mångfaldigt parti
D34 Sprid makten och inflytandet

Ann Ighe
Inga motioner i eget namn

Lars Josefsson
Inga motioner i eget namn

Jonas Karlsson
A6 Investringsprogram för att “Totalrenovera Sverige”
C32 Avsätt resurser för att starta egen onlinemedia
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organsiera sig i tendenser
D12 Presentera alla nomineringar öppet
D28 PK och PS bör motivera sina ändringsförslag

Mirjam Katzin
A92 Skarpare retorik i den internationella analysen 1

Tonnie Philipsson
Inga motioner i eget namn

Partistyrelsens förslag till ny valberedning:

Ingrid Burman
A42 Lagen om stödd och service är en fråga om mänskliga rättigheter
B174 Synliggör diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet

Håkan Eriksson
A113 Dags för utträdeskampanj
B105 Patriarkatet, könsuppdelningen och heteronormen

Mohibul Ezdani Khan
Inga motioner i eget namn

Grith Fjeldmose
Inga motioner i eget namn

Åsa Gyberg-Karlsson
Inga motioner i eget namn

Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadminstration för partiets funktionärer

Anna Hövenmark
Reservation E187, E189

Lotta Lagnander
B173 Motion om tillägg i stycket ~ sexuellt likaberättigande

Nisse Sandqvist
B99 Mellanstatlig strategi ut ur överstatligheten
B146 Ett principiellt nej till överstatlighet
E97 Första prioritet är det fossila
E109 Klimatet först i energiförhandlingarna

Martina Skrak
Inga motioner i eget namn

Morgan Svensson
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade som tackat ja
Marianne Eriksson
Inga motioner i eget namn

Lena Jagers Bladini
Inga motioner i eget namn

Jacob Johnsson
Inga motioner i eget namn

Tove Pehrsson
B24
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E18
E72 Hållbar industripolitik
E88 Energiomställning och vägen till en fossifri framtid
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E114 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E141
E148 Hållbara transporter
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E178

Marit Strand Pettersen
B24
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
C54 Ett socialpolitiskt program för Vänsterpartiet
E2 Perspektiv och grundläggande argument
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E9
E18
E44 Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbetstidsförkortning
E72 Hållbar industripolitik
E88 Energiomställning och vägen till en fossifri framtid
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E126 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E141
E148 Hållbara transporter
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E170
E172

Anna Sehlin
Inga motioner i eget namn

Jeanette Velander
Inga motioner i eget namn

Jessica Wetterling
E113 Dags för utträdeskampanj

 

logoIdag släpptes valberedningens förslag till ny partistyrelse. Som traditionen kräver kommer därför här en sammanställning av de föreslagnas, och övriga som tackat ja:s, motioner till kongressen. Märk att en rad motioner är undertecknade av partiföreningar, eller distrikt, och kan ha nominerade som upphovspersoner. De motioner kan inte redovisas här. Enbart de som är i eget namn, eller tillsammans med andra, redovisas nedan. Märk också att en del personer redan sitter i PS, och då är det ovanligt att en skriver motioner.

Listan kan användas av rent allmänintresse, eller för att se om det är någon som konsekvent tycker annorlunda än du som ombud. Eller för att se att någon tycker precis som du.

Listan är gjord genom att namnen kopierats och sök-funktion används i dokumenten, om namnet är stavade annorlunda kan således missar ha gjorts. Med reservation för eventuella fel.

Marta Aguirre
C11 Rättvis representation

Ulla Andersson
Inga egna motioner

Brittis Benzler
Inga egna motioner
Reservation E22

Susanne Björkenheim
B163 Kampen mot ekobrott
C43 Stärk det fackliga arbetet

Pål Brunnström
Inga motioner i eget namn
Reservation A43, A106, C7, D19, D20, D22

Nooshi Dadgostar
Inga motioner i eget namn

Rossana Dinamarca
Inga motioner i eget namn
Reservation A43, A106, A118

Johanna Eliasson
Inga motioner i eget namn

Aron Etzler
Inga motioner i eget namn

Ida Gabrielsson
Inga motioner i eget namn

Hanna Gedin
B108 Motion om att förstärka feminismen i partiprogrammet
Reservation A43, A106, D19, D20, D22

Xamuel Gonzalez Westling
C37 Inrätta en central löneadministration för partiets funktionärer

Sara Högelius
Inga motioner i eget namn

Christina Höj Larsen
Inga motioner i eget namn

Veronica Kallander
A42 Lagen om stöd och service är en fråga om mänskliga rättigheter
A148 Stoppa funkofobiska hets- och hatbrott!
B174 Synliggör diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet under stycket “Grunder för en vänsterpolitik”
Reservation C3

Birger Lahti
Inga motioner i eget namn

Nicklas Lundström
Inga motioner i eget namn

Madeleine Nyvall
C38 Fortbildning av våra partifunktionärer
Reservation C7

Kaj Raving
Inga motioner i eget namn
Reservation A96, A110, A111, C54

Karin Rågsjö
Inga motioner i eget namn
Reservation C54

Mia Sydow Mölleby
Inga motioner i eget namn

Emma Wallrup
Inga motioner i eget namn
Reservation C54, D2, D19, D20, D22, E22, E187, E189

Suppleanter
Marjan Garmroudi
Inga motioner i eget namn

Linn Wegemo
Inga motioner i eget namn

Jessika Svensson
A45 Stärk arbetsrätten och definiera arbetstid i jourtjänstgöring
A78 Skälinga ersättningsnivåer och rättvisare uträkning av SGI
B173 Motion om tillägg i stycket – sexuellt likaberättigande
Reservation B124, B174

Kajsa Bysell
Inga motioner i eget namn

Arijan Kan
B1 Återremittera förslaget till “strategiska huvudlinjer”!
B45 Gärna 6-timmars arbetsdag – men först en kollega till
B128 Vi räddar miljön för egen skull
B137 Miljöskadlig produktion skadar miljön – inte IMF
B146 Ett principiellt nej till överstatlighet
B149 Svensk neutralitet kräver ett eget försvar
B150 Nya principer för vapenexporten
B152 Bättre gränsövervakning
B153 Klassammanhållning växer ur kulturell gemenskap

Carolina Gustafsson
Inga motioner i eget namn

Deniz Tütüncü
Inga motioner i eget namn

Babak Khosravi
Inga motioner i eget namn

Eva-Lena Öman
Inga motioner i eget namn

Christin Löfstrand
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade som tackat ja. Enbart de som lämnat motioner i eget namn kommenteras.
Gin Akgul Hajo
Yekbun Alp
A188 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Henric Axell
Torun Boucher
Peter Butros
Lorena Delgado
C2 Uppföljning av tillgänglighetspolicyn
C14 Underrepresentation i partiet och jämlikhetsdata
C15 Rasifierade vänstern

Hamza Demir
Mats Einarsson
Ann Mari Engel
Marita Engström
Mattias Enroth
Jeannette Escanilla
A188 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Maria Forsberg
E84 Punkt 60 Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Anders Fraurud
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser

Kajsa Fredholm
A160 Vargen

Per Gawelund
Leif Gheith Sahi
Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadministration för partiets funktionärer

Tony Haddou
Agneta Hansson
Jens Holm
A188 Ta bort terrorstämplingen på PKK
B12 Partiprogrammet, strategiska huvudlinjer
B19 Partiprogrammet, strategiska huvudlinjer
B24
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
C45 Fler färger i V-loggan
E174 Följ eko-eko: driv skatt på livsmedel med stora utsläpp

Siv Holma
C42 Våga lyssna på medlemmarna!
D34 Sprid makten och inflytandet!

Pia Jacobsen
C23 Studie- och kampanoffensiv; Värdlandsavtalet, NATO samt TTIP, CETA och TISA
C27 Förbättra internkommunikationen
D17 Förtydligande av §50

Anders Jarfjord
Ihsan Kellecioglu
Charliene Kiffer
Mathias Leveborn
A12 Bättre start efter examen – avskrivning av studielån

Jonas Lundgren
C44 Kapa banden till Sinn Féin

Anders Lövgren
Ifrah-Degmo Mohamed
Gudrun Nordborg
Babak Rahimi
C11 Rättvis representation
C15 Rasifierade vänstern

Daniel Riazat
Christina Snell-Lumio
Veronica Stiernborg
A118 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Barbro Sörman
A118 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Nazem Tahvilzadeh
Moisés Ubeira
C17 Påbörja det intern-antirasistiska arbetet

Zakarias Zouhir
C11 Rättvis representation
C14 Underrepresentation i partiet och jämlikhetsdata

Sverker Åslund

 

CC ASA 4.0 wikimedia commons user PixukDet här inlägget handlar om intolerans och om hur vi kan göra vänsterpartiet öppnare. Det tar sin utgångspunkt i en text av Aron Etzler, partisekreterare i Vänsterpartiet, som publicerades i ett internt nyhetsbrev till parlamentariker och styrelseledamöter inom partiet. Min bedömning är att den inte innehåller något som inte kan spridas, och då den ligger till grund för det här inlägget så återpublicerar jag den.

Glad helg! God jul! Gott nytt år!

Jag önskar alla som har chansen att få lediga dagar över jul och nyår. För många är det en av årets höjdpunkter och en välbehövlig vila. När jag skriver detta har jag just ett rykande färskt mejl från en partiförening som irriterat sig på att vi önskat Glad Hanukkah vid denna judiska högtid. Vi mötte samma reaktion när vi önskade muslimer i Sverige Glad Ramadan, så jag antar att det finns en del av våra medlemmar som tycker så. Därför är det kanske på plats med en förklaring om hur vi tänkt.

Här kommer mitt svar till partiföreningen ifråga:
Jag tycker det finns två starka argument för att göra den typen av budskap från just Vänsterpartiet.
Dels skall hälsningen Glad Hanukkah naturligtvis förstås som ett budskap om att troende judar är en del av vårt samhälle. Den sker mot bakgrund av antisemitiska strömningar, som det är vår uppgift att stå upp emot, precis som all annan rasism. Vi önskar människor glad jul, glad midsommar och en rad andra hedniska och kristna högtider. Det är naturligt eftersom det är högtider som är rotade i vår kultur. Men det är också Hanukkah!

För det andra är vi ett parti som önskar alla, även religiösa människor välkomna. Vi har partimedlemmar som firar Hanukkah, Ramadan och alla möjliga sorters högtider. Vi vill att de skall känna sig välkomna, därför att vi är glada att ha dem i vårt parti.

Vårt parti är för en sekulär stat OCH för religionsfrihet (till och med fastslaget i partiprogrammet). Att vi också har religiösa medlemmar har en lång tradition i vårt parti, som går tillbaka till Sven Linderots dagar. För mig – som ateistisk socialist – är det en självklar hållning. Jag kan inte kräva att människor först tar avstånd från sin religion innan de kan kämpa för ett rättvist samhälle tillsammans med mig. Flera av de bästa människor jag träffat i vänstern är religiösa.

Jag vet att det finns medlemmar som inte delar denna uppfattning, och som i praktiken anser att det är fel att vara religiös. Men vad de inte tänker på är att deras egen inställning – jag skulle i detta fall säga intoleranta inställning – också stöter bort människor. Detta är inte den enda formen av intolerans. Det finns andra som exempelvis anser att vi aldrig skall servera alkohol, aldrig äta kött, enbart åka med vissa färdmedel, aldrig ha pengar på vissa banker, vägra prata med vissa politiska motståndare osv. Alla dessa begränsningar skapar ett mer slutet och intolerant parti. Jag tror vi skall gå i rakt motsatt riktning.

Men naturligtvis, om man önskar ett parti som inte är välkomnande för religiösa människor, så går det utmärkt att motionera till kongressen. Det är den som bestämmer!

Mvh,
Aron Etzler, partisekreterare Vänsterpartiet

Jag vill mena att Arons inlägg innehåller en felaktig och ful argumentation som jag vill bemöta. Det är främst stycket om kött och alkohol jag vänder mig mot. Jag är vegetarian. Jag är nykterist. Jag var en av de som motionerade till förra kongressen om att “all verksamhet inom partiet ska vara alkohol- och drogfri”. Den motionen resulterade i en alkoholpolicy antagen av PS som finns att läsa här.

Aldrig har jag hört någon säga att partiet ska ha krav på nykterism eller veganism för medlemskap. Vad jag däremot vet är att det är skillnad på att hävda att en företeelse inte hör hemma i ett visst sammanhang och att hävda att en inte ska få pyssla med den saken alls.

1927, såvitt jag har förstått det, togs stadgan att en kunde uteslutas för fylleri bort. Vi har alltså för länge sedan varit ett parti där krav på livsstil funnits. Det är dock inte aktuellt idag.

Vad som däremot är aktuellt är att ställa högre krav på en organisation än på individerna i den. Vi har ett kongressbeslut på att (lakto-ovo-)vegetarisk ska vara standard i partiet. Vill en äta annat så får en anmäla specialkost. Det beslutet är främst taget av klimatskäl. Vill en absolut äta kött så får en säga till. Likt vegetarianer fått göra tidigare. Implementeringsarbetet med det beslutet pågår fortfarande. Ibland går det bättre, ibland sämre. Som på vänsterdagarna där det var beställt 50/50 av vegmat och köttmat, vilket inte kommunicerades, vilket ledde till att de som till vardags äter kött åt vegmat, för det var ju sådan de förväntade sig skulle serveras då de inte specialbeställt annat, vilket i sin tur ledde till att den vegetariska maten tog slut och en lång rad vegetarianer inte fick någon annat mat än ris och grönsallad.

Ingenstans i något beslut eller i något förslag finns tanken att vi ska förbjuda medlemmar att äta kött. Däremot finns förslag om att vi ska minska köttkonsumtionen av klimatskäl. Men som socialister vet vi att vi inte kan förändra världen genom individuella val, det krävs politiska incitament.

Vi vill ha ett öppet parti. Ett parti där alla som delar partiets värderingar kan trivas och känna sig välkommen. I det kan vi tvingas avstå från att som parti göra saker som gör att folk väljer att inte komma på aktiviteter. Alkohol kan vara en sak som gör att folk väljer att inte komma på en aktivitet. Därför är det väldigt rimligt att partiet inte pysslar med alkohol. Det betyder inte att ingen i partiet får nyttja alkohol. Men det betyder att det är rimligt att en ska kunna vara säker på att inte behöva stöta på alkohol på partievenemang. En lång rad kamrater har problem med alkohol. Ungefär lika stor andel som i samhället i stort. Men vi känner inte alltid våra kamrater tillräckligt bra för att veta vem som har problem. Av solidaritet bör vi då avstå i partisammanhang.

Även om det skulle vara så att alla medlemmar, och alla potentiella medlemmar, drack till vardags borde partiverksamheten vara alkoholfri.

I en del skolor i Sverige firas Lucia. Lucia är ett katolskt helgon och firandet har religiösa inslag. Jag har inget emot Luciafiranden, eller andra religiösa firanden, men jag tycker inte att de hör hemma i en konfessionsfri skola. Det är en sak att gå på ett studiebesök och se hur saker gå till, en helt annan att delta i ett firande. För mig, som står upp för att statsmakten ska vara sekulär, är Luciatåg i skolan ungefär lika rimligt som moderater tycker det är att skolan firar Första Maj genom att bjuda in den lokala LO-ordföranden att hålla ett tal om klasskamp.

Genom att hålla partiet sekulärt kan vi ge plats för alla. Partimedlemmar kan gott ha vilken religiös tro som helst. Det oavsett om de är pastafarianer, kopimister, bahaii, juche, kristna, muslimer, sikher eller med i samfundet Forn Sed. Partiet ska vara öppet och välkomnande för alla som delar vår samhällssyn. Det är viljan att kämpa tillsammans för ett bättre samhället som är det viktiga, inte vilken religon en har eller om en dricker alkohol. Att reglera vad som gäller i partiet leder till ett mer öppet parti. Det är lättare att förklara varför vi bara serverar vegetariskt än att förklara varför partiet har en lucia-fest.

Arons inlägg, särskilt delen om alkohol och kött, går att tolka som att han vill att vi tar bort beslutet om vegetariskt som norm, att vi ska servera mer alkohol och att vi alltid ska flyga till våra möten. Det är inte rimligt.

Rimligt är att vi bestämmer demokratiskt över partiet, inte över partiets medlemmar. När vi anlitar ett företag för partiet ser vi till att det har kollektivavtal. När vi har möten så är vi nyktra. När vi pratar med folk så välkomnar vi alla. Genom att förändringsbara demokratiska beslut står över destruktiva normer i samhället skapar vi ett öppet parti.

Från mig kommer ingen alkoholmotion i år. Vi behöver låta alkoholpolicyn verka ett tag. Inte heller vegetarianism inom partiet kommer det en motion om, där finns ett kongressbeslut. Möjligen kommer till nästa kongress en motion om att kongressbeslut ska följas på particentrala arrangemang om det inte blir bättre.

Vi skapar inte ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom frånvaron av regleringar. Vi skapar ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom bra regleringar beslutade i demokratisk ordning.

 

Det är dags att skriva kongressmotioner till Vänsterpartiets kongress i höst. I det här inlägget länkar jag till de jag skrivit, eller håller på att skriva. Möjligen tillkommer det fler med tiden. Det är möjligt att kommentera i dokumenten, men inte ändra. Du är välkommen att vara undertecknare om du tycker att de är bra.

Demokratisera kongressombudsvalet

Demokratisera riksdagsvalet

Avskaffa rösträttsåldern

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 

Author: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:JebulonVänsterpartiets stadgar uppmuntrar till tendensbildning

De senaste veckorna har Vänsterpartiets förhållande till mer eller mindre organiserade grupper inom partiet debatterats utifrån PS beslut att Revolution (tidigare Avanti) ska ses som ett parti (då de är en del av en trotskist international med egen programmatisk text). Den här texten ska inte handla om Revolution/Avanti utan om partiets stadgar och organisation.

Vänsterpartiets politik på riksnivå bestäms i grund på tre ställen. 1. Kongressen, 2. Partistyrelsen och 3. I riksdagen.

Då riksdagen i huvudsak har att driva redan tidigare beslut politik och att konkretisera den beslutade politiken lämnas den utanför det här inlägget. Sålunda fokuseras på två instanser. PS och Kongressen.

Lite stadgebakgrund. Kongress utgörs av en rad ombud från varje distrikt. Hur många ombud som ska utses från varje distrikt avgörs av hur stort distriktet är i förhållande till andra distrikt. Varje distrikt är garanterat två ombud. Ombuden väljs antingen på ett gemensamt medlemsmöte för alla distriktets medlemmar eller via poströstning (något som är betydligt vanligare). (Om kongressombudsformalian har jag tidigare skrivit här för de som vill se lite mer om det.) Varje röstande lägger lika många röster som platser som ska tillsättas(en får rösta på färre). Om distriktet ska välja 4 ombud (som Halland vid förra kongressen) och 100 personer röstar krävs således 51 röster för att bli vald.
Samma system används för att välja partistyrelse, med skillnad att det är ombuden på kongressen som väljer PS, det görs inte via brevröster.

Således. För att kunna påverka vänsterpartiets politik krävs att du har en majoritet med dig. Att det krävs en majoritet för att fatta beslut är inte konstigt, men här krävs en majoritet redan för att kunna vara med och rösta.

Den majoritetsregeln gör att det är fullt logiskt att försöka samla stöd för en åsikt om en har något som en vill ändra i partiet (och med tanke på antalet motioner varje kongress så är det rätt många som vill ändra på något). Om jag t ex skulle vilja införa hårdrock som en ideologisk grund för partiet skulle jag, för att bli vald, söka brett stöd för den åsikten för att kunna bli vald till ombud. Jag skulle inte lyckas första gången, men få några med mig. De skulle sedan ligga till grund för att få fler med i frågan till nästa kongress, förutsatt att motionen läggs igen.

Samtidigt, för att jag skulle kunna öka mitt stöd kan jag göra på två sätt. 1. Låta bli att tala om hårdrock i hopp om att jag ska bli inröstad som kongressombud. Det kommer leda till att frågan lyfts på kongressen, men inte att stödet ökar. Eller 2. Söka stöd för min åsikt i partidistriktet. Det kommer förhoppningsvis leda till att fler stöder åsikten, men det gör också att jag kommer lägga tid på att påverka mina partikamrater istället för att förändra världen utifrån vad vi gemensamt kommit överens om. Det kommer också att leda till att de som inte vill ha hårdrock som ideologisk grund inte kommer att rösta på mig. Utifrån de medlemssiffror som gällde för förra kongressen finns en hypotetisk möjlighet att om hälften av partiets medlemmar, minus en, tycker att hårdrock ska vara en ideologisk grund så kan det ändå vara så att inget ombud på kongressen tycker det. I det läget är det rimligt att organisera sig för att nästa gång få igenom beslutet. Vi blir ju starkare genom organisering.

Det finns en lösning på det. En annan lösning än majoritetsval av ombud, och en annan lösning än “tendensfrihet” som förts fram som önskemål av delar av vänstern. En lösning som jag tror kommer innebära att vi lägger mer tid på att övertyga varandra om att just vår gruppering har rätt och mindre tid på att förändra samhället (men det lämnar jag därhän nu). Lösningen är att vi individualiserar kongressombudsvalet.

Om ett distikt ska välja 4 personer och hundra röstar, ska det inte behövas 51 röster för att bli vald, utan istället 25 (eller i praktiken 21, för det går inte att fyra får 21, men jag använder 25 här för det blir lättare pedagogiskt (mer på Wikipedia). Istället för att varje röstande röstar med fyra röster bör varje röstande bara ha 1 röst. Det gör att kongressen skulle få någon form av åsiktsrepresentativitet. Nu inser ju alla som är röstsystemsnördar att det skulle kunna leda till att alla, eller nästan alla, röstar på kandidat A. Då skulle det krävas många röstomgångar för att kunna välja alla, oavsett om det ska väljas 4 eller 20. Men då kommer det fina. Det finns ett system som löser det. Det kallas STV, som är en förkortning för Single Transferable Vote. Det fungerar så att när en röstar så gör en det genom att rangordna de olika kandidaterna. Min favorit är A, sen kommer B och därefter C etc. Om nu 25 röster krävs för att bli vald och kandidat A får 50 röster, så hade det ju räckt med en halv röst från varje röstande för att A skulle bli vald. Då är ju halva rösten bortkastad? Nej, inte i STV. Istället räknas bara en halv röst från varje röstande och den resterande halva rösten går till person 2 på varje röstsedel som hade A som förstanamn. (För nördig info på det här läs mer på wikipedia.

På det här sättet får vi höra hela partiet på kongressen. Det gör att makten hos den enskilde medlemmen blir mer jämt fördelad. (Ungefärliga siffror de som kommer). Om 100 hallänningar är av en åsikt så får de 4 ombud (räknat på 200 medlemmar och alla röstande). Om 100 stockholmare är av en åsikt så får de inget ombud. Det krävs (jag har ingen aning om hur många stockholm är så jag drar till med 2000) 1000 röster för att få (om jag minns rätt) 40 ombud. Med STV hade 50 medlemmar gett ett ombud. Dvs, om 50 medlemmar tycker att en enskild fråga är jätteviktig och röstar på folk som tycker det i första hand så kommer deras åsikt att vara representerad på kongressen.

Då är det också fullt rimligt att välja styrelse med majoritetsval likt idag. Styrelsen ska representera hela partiet. Kongressen ska vara hela partiet!

Nuvarande stadgeskrivning uppmuntrar till tendensbildning. Istället bör den uppmuntra till politisk diskussion och lyftandet av nya idéer. Därför bör kongressombudsvalet göras om och STV användas. Det kommer en motion om det till nästa kongress också. Vill du vara med så kan du kontakta mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

 

Under fredagskvällen kunde vi läsa i media (Metro) om att ett trettiotal Vänsterpartister hotas av att skrivas ut ur partiet.

Den angivna orsaken, som tillsänts medlemmarna via epost, är att de skrivit på en namninsamling för att ett nybildat parti, Örebropartiat (fb), ska få ställa upp i kommunvalet och att detta skulle vara uteslutningsgrundande som stödjande av annat parti.

Det här inlägget utgår från att de uppgifter som framkommit i media stämmer.

Jag tycker att det här är en interndemokratisk skandal.
Continue reading »

 

Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum.

Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen som jag var nominerad (men inte föreslagen) till. Det blir säkert en jättebra valberedning ändå. Lite synd dock att V Halland enbart är representerade nationellt med en person i revisionen.

Två beslut reserverade jag mig mot under kongressen. Först beslutet att inte skriva in något om övervakningssamhället och FRA i valuttalandet. Ett dokument som ska ligga till grund för valplattform senare. Vi får hoppas på att det kommer med lite skrivningar om det då. För det är ett väldigt viktigt perspektiv som dessutom nämns som strategisk huvudlinje i partiprogrammet.

Det andra beslutet jag reserverade mig mot var det mot att inte bifalla överklagan av uteslutningen av Markus Allard. Såhär skrev jag:
Continue reading »

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha