Jonas Sjöstedt skriver i ETC 20181108 om sin syn på Vänsterpartiets EU-politik. I stora delar är det en korrekt analys av hur Vänsterpartiet har agerat och över de strategiska ställningstaganden som ligger till grund för det agerandet. Likväl finns det några stora problem med Sjöstedts debattartikel.

1. Jonas Sjöstedt är partiledare. När han skriver debattartiklar i media så uppfattas det som partiets linje. Sjöstedts linje att Vänsterpartiet inte längre ska vara för ett EU-utträde är inte Vänsterpartiets politik. Det kanske kan bli det så småningom, men det är det inte idag. Artikeln publiceras innan partistyrelsens förslag till EU-politisk plattform är medlemmarna tillhanda, till och med innan den antas av partistyrelsen, och sätter på så sätt dagordningen för den kommande debatten på ett sätt som inte är interndemokratiskt rimligt. Dessutom gör det väljarnas bild av Vänsterpartiet falsk.

2. Frågan om EU-medlemskap är inte en fråga för EU-valrörelsen. Vänsterpartiet har kongressbeslut på att vi är för ett svenskt EU-utträde. Det beslutet kan inte en rikskonferens ändra på. Konferensen kan lägga fram prioriteringar i valet, genom valplattform, och fastställa listan. Frågan om utträde är en kongressfråga. EU-valet handlar om hur vi vill förändra EU. Att lämna EU är en fråga för riksdagsvalet, det är i riksdagen vi lyfter det kravet, inte i EU.

3. En modern vänster måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är ingen motsättning att försöka göra EU bättre, mer demokratiskt och mer rimligt, samtidigt som man också försöker lämna EU på sikt. Precis som vi ständigt försöker göra det kapitalistiska samhället bättre genom vårt dagliga politiska arbete samtidigt som vi vet att det kapitalistiska samhället aldrig kan bli riktigt bra, kan vi arbeta för ett bättre EU och samtidigt förstå att EU:s fördrag, som bara kan ändras genom att samtliga regeringar inom EU är överens, förhindrar att EU blir bra. Väljarna vet att Vänsterpartiet på sikt vill avskaffa kapitalismen. De vet också att vi vill att samhälle ska bli bättre. Om nu väljarna kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, varför kan då inte vår partiordförande det?

4. Fram till näst sista stycket är Sjöstedts artikel fullt rimlig. Hans slutsats är däremot inte självklar. Vi som är mot ett svenskt EU-medlemskap är inte mot ett europeiskt samarbete, vi är mot ett europeisk samarbete på EU-grund. Vi nöjer oss inte med att göra världen bättre, vi vill göra den bra. Sjöstedts slutsats är att vi ska nöja oss med att göra EU bättre, istället för att göra Europa bra. Jag håller inte med, jag vill göra Europa, världen, vardagen och samhället bra för alla.

/Jesper Berglund
På EU-listan förra gången det begav sig.

 

AlmedalenI år har jag varit i Visby på Almedalsveckan. Det är första gången och inget jag egentligen hade planerat. Men bekanta med förening som skulle dit behövde en chaufför.

Sålunda har jag nyss varit en vecka på Gotland med massor av seminarier. Kvällsmingel har jag inte varit på, det behövs inbjudningar å så till dem och jag försökte inte få några sådana. Därmed har jag inte heller sett all den alkohol som det talats så mycket om. Efter en debatt sattes det fram rosévin för senare mingel. Men i övrigt har jag inte sett alkohol utanför uteserveringar.

Vad som däremot är väldigt tydligt är att det är en väldigt begränsad mängd människor som kommer till Almedalen, och framförallt som håller i seminarier. Det finns väldigt många ämnen att nörda in på, samtidigt är det ett väldigt smalt fält som erbjuds. Medelklassperspektivet är det rådande och vithetsnormen är outmanad.

Likväl tänkte jag presentera de tillställningar jag deltog på. Min tanke när jag valde pass var att jag ska få ut lite från olika roller. Lärarrollen, de nämnduppdrag jag har, de föreningar jag är medlem i, de politiska frågor jag är extra intresserad av och om tid finns något som jag inte vet något om alls.

Måndag.

1. Hushåll utan sparande hänvisas till dyra boendeformer – hur bryter vi mönstret?
Seminarium. Arr: HSB och Swedbank
Ett bostadspolitiskt seminarium med bland annat Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar. Bortsett från Vänsterpartiet var verkligen medelklassperspektivet det nya svarta.

2. Varför är en jordgubbsarom bättre än en jordgubbe.
Seminarium. Arr: Livsmedelsföretagen m fl.
Ett seminarium om kemisk smaksättning och klimatpåverkan. Är det “naturliga” bäst ur ett hållbarhetsperspektiv?

3. Tro och religion i världens mest sekulariserade land.
Seminarium. Arr: GU, Studieförbundet Bilda m fl.
Om sekularitetsnormen i det svenska samhället och hur samhället ser på religiösa.

4. Om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder.
Seminarium. Arr: tidningen Syre m fl
Samtal med tre gäster och vegonorm och hur vi kan minska köttandet. Grön Ungdom, FI och företaget som gör Oumph.
Inte mycket nytt men trevligt att frågan lever och frodas.

Det var måndagen, ingenting på eftermiddagen då vi åkte hem för att vila då vi kom under natten.

Tisdag.

5. Nyanlända – hur kan lärarna räcka till?
Seminarium. Arr: Lärarnas riksförbund m fl
Hur är skolan anpassad? Vad vet lärare? 10% av skolorna (i Sverige) tar emot 46% av de nyanlända. Elevsammansättningen påverkar inlärningen och det är problematiskt att vissa skolor inte tar emot nyanlända alls.
Det pratades om obligatorisk SVa på lärarutbildningarna. Men det specificerades inte vad som skulle bort.
Inget om att minska arbetsbelastningen överlag så att lärare hinner göra det de vet är rätt.

6. Den egna erfarenhetens engagemang – tar vi tillvara på ideella verksamheters samhällsnytta?
Seminarium. Arr: Sverok m fl.
Lite om hur ideella föreningar över Sverige skapar samhällsnytta. Om vikten av lokal organisering.

7. Hur använder sig ideella organisationer av vetenskap.
Seminarium. Arr: Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran
Utifrån en studie med tre fallstudier av nykterhetsorganisationer har det undersökts hur föreningarna använder vetenskap och hur det förändrats över tid. Därefter samtal om detsamma.
Vetenskapen används främst för att stärka den egna tesen och det är inte alltid vetenskapen används vetenskapligt. Vilket inte heller kan begäras av ideella organisationer.

8. Alkoholpolitik – en del av cancerstrategin 2.0?
Seminarium. Arr: IOGT-NTO
I Sverige skulle 30% av cancerfallen kunna undvikas genom livsstilsförändringar.
De 20% som dricker mest i Sverige dricker över hälften av den alkohol som konsumeras i Sverige. All alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Men 25% av svenskarna tror inte att det finns något samband. Sverige saknar en folkhälsomyndighet, något som efterfrågas.

9. Politikens roll på maskulinitet och jämställdhet.
Debatt. Arr: Jämställ.nu
En debatt med bland annat Emil Broberg från Vänsterpartiet.
Tänkvärda inslag. Liberalerna säger att Byggnads inte ska kräva högre lön av jämställdhetsskäl.
Det är inte bara anställningsgrad som är intressant när en jämför utan även arbetande timmar.
Politiken behöver gå längre än den allmänna opinionen och kan inte vänta på den i jämställdhetsfrågor.

Onsdag

10. Vem bestämmer – politikern eller domaren?
Seminarium. Arr: Juridiska fakulteten på SU.
Diskussion kring vad som händer när politiker överlåter till domare att fylla ut luckor i lagen. Att det kan ses som politisk problemdumpning. Mycket kritik mot Walfridssonsbetänkandet.
Europakonventionen har gjort att långt fler beslut kan överklagas till domstol, som då avgör istället för politiken.
DO har alldeles för lite resurser vilket gör det till en klassfråga att få rätt i domstol.
“När både jurister och politiker stödjer den härskande klassen spelar det ingen roll vem av dem som bestämmer.”
De sociala rörelserna har lättare att förändra juridiken än juristerna.

11. Programmering i grundskolan – är skola och lärare redo för det?
Workshop. Arr. Atea
Vi fick leka med Tickle och Sphero. Turtle-draw-programmering av robotar.

12. Varför hatar kommunalrådet lagen om eget boende för asylsökande?
Heta stolen. Arr Dagens samhälle.
Boel Godner (s) Södertälje om progem med att asylsökande kan bo hos släkt och vänner. Mycket om hur det kan missbrukas.

13. Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?
Seminarium. Arr: Miljömärkning Sverige
En stor panel med bland annat Ardalan Shakarabi (civilminister)
Om hur en kan upphandla hållbart utifrån tredjepartscertifiering. Lite om den nya upphandlingslagen som regeringen vill få igenom så att den börjar gälla januari 2017.
Krav bör ställas så högt att lägsta pris aldrig är ett problem.
Intressant är att Shakarabi anser att staten inte ska ställa krav på att kommunerna ska ha klimatet i beaktande vid upphandling utifrån det kommunala självstyret.
En minskad andel kött ger billigare mat och råd med mer ekologiskt.

14. Vegonorm i ideella organisationer och offentlig verksamhet
Seminarium. Arr Vegonormnätverket m fl
Samtal om hur olika organisationer har implementerat en vegonorm i sin verksamhet och hur det har mötts.
“Det handlar inte om att _vinna_ över, utan om att vinna _över_.”

15. Djurtransporter i Sverige och inom EU – utmaningar och lösningar
Seminarium. Arr: Förbundets Djurens rätt.
Utifrån en rapport om hur djurtransporter kan minskas förs samtal/debatt om vad politik och näringsliv kan göra. Från V Håkan Svenneling.
I Sverige dör 200000 djur, fiskar oräknat, under transport varje år. De allra flesta av dem kycklingar.
Den uppenbara lösningen för att minska djurtransporter, att gå över till vegatabilisk livsmedelsproduktion tas inte upp innan jag frågar om det.

Torsdag

16. Från fattigstuga till äldreboende
Seminarium. Arr: Kommunal
Kraven för att få komma till äldreboende har ökat. Mellan 2000 och 2010 försvann var fjärde boendeplats. 81% av personalen tycker att de boende får boende för sent. Äldre borde ha rätt till ett god levnadsnivå, inte bara en skälig.
För tio år sedan var genomsnittlig beodnetid på särskilt boende för den decil som bodde kortast till 100 dagar, idag är den 10 dagar.
PRO vill skapa en äldrelag.
I framtiden kommer pensionärer inte att bo i nedamorterade hus. Om vi bygger anpassat nu så slipper vi anpassningskostnader senare.

17. Försvarspolitisk utfrågning av Vänsterpartiet
Seminarium. Arr: Försvarspolitisk arena.
En utfrågning av Stig Henriksson och Elin Morén (Ung Vänster) om Vänsterns försvarspolitik. Ett pass som var direkt efter samma med SD som jag hann se slutet av. Mest intressant där var hur vänskaplig en man i tröja från “moderater i utlandet” var med Sd-eliten som var där.
Säkerhetspolitiken är större än militären. För att fredssäkra krävs en progressiv och självständig utrikespolitik. Intressant är att Ung Vänster talade om fördjupat militärt samarbete med Finland.
Tyvärr drog de över och jag fick gå vidare innan de var klara.

18. e-arkiv – ny tjänst från Statens servicecenter
Arr: PwC
En lägesrapport om hur arbetet med e-arkiv går under ledning av Statens servicecenter. E-arkivet ska vara ett mellanarkiv.

19. Yttrandefrihet, demokrati och extremism i skolan
Seminarium: Arr: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland mfl
Ett seminarium om vad som gäller i skolan i arbetet med våldsbejakande extremism.
Tydligt att skolan ska lämna orosanmälan om elev dras till våldsbejakande extremism.
Skolan ska inte föra vidare elevernas åsikter och sympatier till polisen, även elever har grundläggande rättigheter.
Människor som möts har färre fördomar om varandra, en segregerad skola förstör sålunda ett antirasistiskt arbete.

20. Så påverkar högerextrema nyhetssajter samhällsdebatten
Seminarium. Arr: Stiftelsen Expo
Ett välfyllt seminarium om högerextrema, och högerpopulistiska, nyhetssajters påverkan av samhällsdebatten. Extremistisk text använder mycket tredje form plural och en negativ tonalitet.
Deras funktion är att återberätta och förklara nyheter.
Den journalistiska metoden måste vara mer än att berätta vad olika sidor tycker, det måste vara att försöka få fram en förståelse.

21. Alkoholpolitisk utfrågning med de partipolitiska ungdomsförbunden
Debatt. Arr: Ungdomens Nykterhetsförbund
Överlag kan sägas att de röda är rimliga. Grön Ungdom har flippat och att de borgerliga är konstiga med MUF som extrem. Muf vill avskaffa systembolaget, även Luf. Luf tycker inte heller att staten ska ta ett ansvar för att det ska gå att få tag på alkohol i hela landet (som idag genom systemet) utan att det ska marknadskrafterna få sköta själva.
Grön ungdom kör hårt på bara Harm Reduction i drogpolitiken.
Ung Vänster och SSU står upp för totalkonsumtionsmodellen och en solidarisk alkohol- och drogpolitik.

22. Kan våldsbejakande extremism motverkas med klassisk socialpedagogik?
Seminarium. Arr: Segerstedtinstitutet m fl
Inleds med en beskrivning av en del av bristerna i svensk socialpolitik. 98% av kommunerna kan inte hitta socionomer med minst 2 års erfarenhet. 70% av socialsekreterarna vill hitta jobb utanför socialtjänsten. Socialtjänsten behöver mer resurser.
Vidare om radikalisering. Skolan kan tidigt agera mot rasistiska tendenser, svårare med andra grupper som kan leda till “våldsbejakande extremism”.
80% av de som gör “IS-resor” har kriminell bakgrund.
Viktigt att se var extremism börjar och inte bara varför.
Östra Göteborg har, om jag hörde rätt, 170 poliser och 6 fältare. Det kan ha varit hela Göteborg.
Yngsta fallet i Göteborg med “misstänkt” var en 12-årig tjej.
Intressant är att polisens representant på direkt fråga inte tycket att den våldsbejakande extremismen som bränner flyktingboenden hänger ihop. De är inte relaterade alls. Det inger inte förtroende för polisen.

Fredag

23. Makerspace och makerkultur – vad är det?
Seminarium: Arr. EIT Digital
Carl Heath leder samtal om hur vi kan använda programmering och makerkultur i skolan.

24. Vilka ambitioner har Vänsterpartiet med funktionshinderspolitiken?
Utfrågning. Arr: Handikappförbunden
Karin Rågsjö från V utfrågades.
Mycket LSS. Sades också att V är jättenöjda med förhandlingsresultatet med regeringen.

25. Nya manligheter – nya ojämställdheter? Om mansrollsfrågor i svensk politik
Seminarium. Arr: Statsvetenskapliga förbundet.
Om hur bilden av manliga politiker förändrats och vilka förväntningar manliga politiska ledare ställs inför och hur de förändrats.
Även hur manliga ledamöter blir mer intresserade av sociala frågor efter föräldraledighet.

26. Populistiska partier i norden – från marginalen till den politiska mittfåran?
Seminarium. Arr: Statsvetenskapliga förbundet
En genomgång av de högerpopulistiska partierna i norden och deras utveckling.
“När sossarna lämnar arbetarklassen lämnar arbetarklassen sossarna.”
Att bygga rörelse genom tidningar har högern gjort.
Bygga en känsla av att vara en del av rörelse. Få fram vad vi tycker och vad som är viktigt genom medlemstidningar.
Också kring skillnader i bakgrund mellan SD och övriga partier där SD är de enda med tydlig nazikoppling. Vilket gör det svårare för SD att komma i regeringssamarbete.

27. Att vara trans i en tvåkönsvärld
Seminarium. Arr: Almedalsbiblioteket m fl
Författarsamtal utifrån en nyligen släppt intervjubok om transfrågor, “I mitt namn – em bok om att vara trans”. Intressanta inlägg från såväl författare som en av de intervjuade i boken, väldigt undermålig moderator som inte alls skötte sig.

Söndag

28. Så bygger vi så att vanliga människor har nånstans att bo
Seminarium. Arr: Vänsterpartiet
Seminarium med fokus på hur vi kan se till att vanliga människor har ett boende. Deltagare bland andra Vänsterpartiets bostadspolitiska person Nooshi Dadgostar och ordföranden i Alla ska kunna bo kvar Daniel Carlenfors.
Samhället har ett ansvar för att alla ska ha någonstans att bo. Att demokratisera förtätningsplaner kan vara bra.
Stopplag behövs för att borgarna inte ska omvandla hyresrätter (såväl nya som gamla) till bostadsrätter. Alla kommuner behöver bygga hyresrätter, även borgerliga kommuner. Kanske ska bostadsfrågan inte ligga på näringsdepartementet utan på socialdepartementet.

Det var en kort sammanfattning över vad jag pysslade med på Gotland den senaste veckan.

 

logoVänsterpartiets kongress 2016 är över. Drygt 30 timmar möte, jag talade i ungefär 7 minuter. Dessutom var jag justerare.

Jag höll tre inlägg. Det första handlade om rösträttsålder där jag var ensam om att plädera för en avskaffad rösträttsålder. Tyvärr gör formatet här på sidan att filmerna blir lätt beskurna, ska ta tag i det någon gång, men det påverkar inte mycket.

Mitt andra inlägg handlade om reservröster i riksdagsvalet.

Det sista inlägget handlar om formen för kongressombudsval. Här var jag tvungen att korta inlägget varpå tyvärr en del tankesteg inte uttrycks.

Som synes är allt i debatter som inte är dagsaktuella eller de mest debatterade. Alla inlägg handlar om hur vi kan utveckla demokratin på ett struktuellt plan. Det är viktigt att utveckla demokratin på ett strukturellt plan. Mer demokrati är bra, inte dåligt.

Eftersom jag är justerare har jag också hyfsat koll på vilka motioner som gick igenom.
Här kommer en snabblista över vilka motioner som inte gick som PS yrkat på. Enligt mina anteckningar, med reservation för eventuella fel, det är protokollet som gäller. Märk att många motioner är positivt besvarade av PS, så det är inte så att alla andra motioner har avslagits.
A15 Bifall
A24 Bifall
A43 Bifall
A44 Bifall första att-satsen
A45 Bifall
A118 Bifall
A131 Bifall första att-satsen
A132 Bifall
A136 Bifall

B7 Bifall till andra att-satsen
B8 Bifall på reservation 2
B19 Bifall på andra att-satsen
B42 Bifall
B44 Bifall
B62 Bifall
B64 Avslag
B71 Bifall reservation 6
B105 Bifall
B108 Bifall
B123 Bifall att-sats 3 och 6
B125 Bifall första att-satsen
B131 Bifall
B172 Bifall
B173 Bifall
B174 Bifall

C2 Bifall
C3 Bifall andra att-satsen
C7 Bifall
C43 Bifall att-sats 1 och 2
C48 Bifall att-sats 1 och 2
C54 Bifall

D22 Bifall
D23 Bifall
D27 Bifall andra att-satsen
D42 Bifall

E31 Bifall
E59 Bifall
E63 Bifall
E76 Bifall
E86 Bifall
E96 Bifall
E100 Bifall
E101 Bifall andra att-satsen
E102 Bifall
E134 Bifall att-sats 1
E141 Bifall att-sats 2
E147 Bifall

Motionslistan blev uppskattad, tror att nästintill alla använde den, och jag fick till och med en liten applåd. En som faktiskt var större än vad det verkar som på klippet, ljudupptagningen är ju inte optimerad för åhörare.

Jag kommer lägga de tre avslagna motionerna, om rösträttsålder, kongressombudsvalssystem och reservröster i riksdagsvalet, även till nästa kongress. Säg till om du vill vara med att skriva på.

 

logoSnart är det kongress. Givetvis har även jag skrivit några motioner. Några av dem har jag författat själv och några har jag bara skrivit på, eller varit en del av framtagandet av.

Här nedan kommer en förteckning över de motioner jag står som undertecknare av. I alla, tror jag, fall är det tillsammans med andra. De redovisas inte här utan vilka de är får du läsa i handlingarna. Jag noterar särskilt när jag har stått för huvuddelen av skrivandet.

Motionerna är uppdelade i
A Allmänna motioner om allt möjligt
B Motioner i partiprogrammet
C Organisatoriska motioner
D Stadgemotioner
och E Motioner på Ekoeko-programmet

Här kommer då motioner jag skrivit och varit med på. Motionerna i sin helhet kan läsas på Vänsterpartiets kongresshemsida

A113 Om EU-utträde och att vi ska driva den frågan aktivt.
A134 Om att vi ska avskaffa rösträttsåldern. En av de jag skrivit huvuddelen av.
A145 Om att modifiera riksdagsvalssystemet så att en har reservröster som används om det parti en röstat på inte kommer in. Typ, i första hand röstar jag på Vänsterpartiet och om de inte kommer in så ska min röst tillfalla Piratpartiet, eller liknande. En av de jag skrivit huvuddelen av.

D18 Om en annan utformning av organisationen på regionnivå.
D29 Om att ändra kongressombudsvalssystemet så att varje medlem har en röst. STV-variant. En av de jag skrivit huvuddelen av.

E184 Om att vi ska vara mer positiva till GMO.

Bifall gärna dem. Om du måste välja en att bifalla så är det D29 som är viktigast. Det kan hända att jag glömt någon. Då får ni stå ut med det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

logoIgår publicerade jag en lista över kandidaterna till PS kopplat till vilka motioner de lagt, och vilka reservationer de står bakom.

Här kommer idag en liknande lista för Programkommissionen och valberedningen. Samma reservationer som i förra inlägget om att inte lägga motioner om en redan har uppdraget etc.

Valberedningens förslag till PK

Lisa Ahlqvist
A112 Ny folkomröstning om EU-medlemskapet
B42 Lika villkor i arbetslivet

Hanna Cederin
Inga motioner i eget namn

Javiera Cifuentes
C11 Rättvis representation
C15 Rasifierade vänstern
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser

Feline Flodin
Inga motioner i eget namn

Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadminstration för partiets funktionärer

Anders Neergaard
Inga motioner i eget namn
Reservation B14, B42, B62, B108, B111, B174

Mats Olsson
Inga motioner i eget namn

Stefan Schedin
E112 Ny folkomröstning om EU-medlemskapet
Reservation B14, B42

Christina Snell-Lumio
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade
Kerstin Amelin
A33 Om missbruksvård
B24 Om de strategiska huvudlinjerna och centrala politikområden för ett fritt och blomstrande samhällsliv på en levande planet
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
E2 Perspektiv och grundläggande argument
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E9
E15
E18
E44 Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbetstidsförkortning
E69 Hållbar industripolitik
E72 Hållbar industripolitik
E77 Arbetstidsförkortning
E88 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E90 Underlag för en radikal och genomförbar energipolitk
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E114 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E118 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E126 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E129 Hållbara transporter
E132 Hållbara transporter
E141
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E170
E172
E178

David Gaharia
Inga motioner i eget namn

Maria Hagberg (står som Örebro i handlingarna, motionär med samma namn finns från Halmstad. Här utgås från att det är samma person)
B10 Om marknad och kapitalmakt i partiprogrammet
B25 Om inkomst- och förmögenhetsklyftor i partiprogrammet
B98 Motion om EU i partiprogrammet
B158 Motion till kongressen om att infoga avsnittet i Kvinnopolitiska programmet om hedersrelaterat våld i partiprogrammet
B171
D3 Motion om ett mer mångfaldigt parti
D34 Sprid makten och inflytandet

Ann Ighe
Inga motioner i eget namn

Lars Josefsson
Inga motioner i eget namn

Jonas Karlsson
A6 Investringsprogram för att “Totalrenovera Sverige”
C32 Avsätt resurser för att starta egen onlinemedia
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organsiera sig i tendenser
D12 Presentera alla nomineringar öppet
D28 PK och PS bör motivera sina ändringsförslag

Mirjam Katzin
A92 Skarpare retorik i den internationella analysen 1

Tonnie Philipsson
Inga motioner i eget namn

Partistyrelsens förslag till ny valberedning:

Ingrid Burman
A42 Lagen om stödd och service är en fråga om mänskliga rättigheter
B174 Synliggör diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet

Håkan Eriksson
A113 Dags för utträdeskampanj
B105 Patriarkatet, könsuppdelningen och heteronormen

Mohibul Ezdani Khan
Inga motioner i eget namn

Grith Fjeldmose
Inga motioner i eget namn

Åsa Gyberg-Karlsson
Inga motioner i eget namn

Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadminstration för partiets funktionärer

Anna Hövenmark
Reservation E187, E189

Lotta Lagnander
B173 Motion om tillägg i stycket ~ sexuellt likaberättigande

Nisse Sandqvist
B99 Mellanstatlig strategi ut ur överstatligheten
B146 Ett principiellt nej till överstatlighet
E97 Första prioritet är det fossila
E109 Klimatet först i energiförhandlingarna

Martina Skrak
Inga motioner i eget namn

Morgan Svensson
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade som tackat ja
Marianne Eriksson
Inga motioner i eget namn

Lena Jagers Bladini
Inga motioner i eget namn

Jacob Johnsson
Inga motioner i eget namn

Tove Pehrsson
B24
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E18
E72 Hållbar industripolitik
E88 Energiomställning och vägen till en fossifri framtid
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E114 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E141
E148 Hållbara transporter
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E178

Marit Strand Pettersen
B24
B129 Om vårt förhållande till naturen och biologisk mångfald
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
B138 Om miljöpolitikens prioriteringar
C54 Ett socialpolitiskt program för Vänsterpartiet
E2 Perspektiv och grundläggande argument
E6 Perspektiv och grundläggande argument
E9
E18
E44 Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbetstidsförkortning
E72 Hållbar industripolitik
E88 Energiomställning och vägen till en fossifri framtid
E101 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E113 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E126 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
E141
E148 Hållbara transporter
E152 Hållbara transporter
E162 Vi håller ihop landsbygd och stad
E170
E172

Anna Sehlin
Inga motioner i eget namn

Jeanette Velander
Inga motioner i eget namn

Jessica Wetterling
E113 Dags för utträdeskampanj

 

logoIdag släpptes valberedningens förslag till ny partistyrelse. Som traditionen kräver kommer därför här en sammanställning av de föreslagnas, och övriga som tackat ja:s, motioner till kongressen. Märk att en rad motioner är undertecknade av partiföreningar, eller distrikt, och kan ha nominerade som upphovspersoner. De motioner kan inte redovisas här. Enbart de som är i eget namn, eller tillsammans med andra, redovisas nedan. Märk också att en del personer redan sitter i PS, och då är det ovanligt att en skriver motioner.

Listan kan användas av rent allmänintresse, eller för att se om det är någon som konsekvent tycker annorlunda än du som ombud. Eller för att se att någon tycker precis som du.

Listan är gjord genom att namnen kopierats och sök-funktion används i dokumenten, om namnet är stavade annorlunda kan således missar ha gjorts. Med reservation för eventuella fel.

Marta Aguirre
C11 Rättvis representation

Ulla Andersson
Inga egna motioner

Brittis Benzler
Inga egna motioner
Reservation E22

Susanne Björkenheim
B163 Kampen mot ekobrott
C43 Stärk det fackliga arbetet

Pål Brunnström
Inga motioner i eget namn
Reservation A43, A106, C7, D19, D20, D22

Nooshi Dadgostar
Inga motioner i eget namn

Rossana Dinamarca
Inga motioner i eget namn
Reservation A43, A106, A118

Johanna Eliasson
Inga motioner i eget namn

Aron Etzler
Inga motioner i eget namn

Ida Gabrielsson
Inga motioner i eget namn

Hanna Gedin
B108 Motion om att förstärka feminismen i partiprogrammet
Reservation A43, A106, D19, D20, D22

Xamuel Gonzalez Westling
C37 Inrätta en central löneadministration för partiets funktionärer

Sara Högelius
Inga motioner i eget namn

Christina Höj Larsen
Inga motioner i eget namn

Veronica Kallander
A42 Lagen om stöd och service är en fråga om mänskliga rättigheter
A148 Stoppa funkofobiska hets- och hatbrott!
B174 Synliggör diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet under stycket “Grunder för en vänsterpolitik”
Reservation C3

Birger Lahti
Inga motioner i eget namn

Nicklas Lundström
Inga motioner i eget namn

Madeleine Nyvall
C38 Fortbildning av våra partifunktionärer
Reservation C7

Kaj Raving
Inga motioner i eget namn
Reservation A96, A110, A111, C54

Karin Rågsjö
Inga motioner i eget namn
Reservation C54

Mia Sydow Mölleby
Inga motioner i eget namn

Emma Wallrup
Inga motioner i eget namn
Reservation C54, D2, D19, D20, D22, E22, E187, E189

Suppleanter
Marjan Garmroudi
Inga motioner i eget namn

Linn Wegemo
Inga motioner i eget namn

Jessika Svensson
A45 Stärk arbetsrätten och definiera arbetstid i jourtjänstgöring
A78 Skälinga ersättningsnivåer och rättvisare uträkning av SGI
B173 Motion om tillägg i stycket – sexuellt likaberättigande
Reservation B124, B174

Kajsa Bysell
Inga motioner i eget namn

Arijan Kan
B1 Återremittera förslaget till “strategiska huvudlinjer”!
B45 Gärna 6-timmars arbetsdag – men först en kollega till
B128 Vi räddar miljön för egen skull
B137 Miljöskadlig produktion skadar miljön – inte IMF
B146 Ett principiellt nej till överstatlighet
B149 Svensk neutralitet kräver ett eget försvar
B150 Nya principer för vapenexporten
B152 Bättre gränsövervakning
B153 Klassammanhållning växer ur kulturell gemenskap

Carolina Gustafsson
Inga motioner i eget namn

Deniz Tütüncü
Inga motioner i eget namn

Babak Khosravi
Inga motioner i eget namn

Eva-Lena Öman
Inga motioner i eget namn

Christin Löfstrand
Inga motioner i eget namn

Övriga nominerade som tackat ja. Enbart de som lämnat motioner i eget namn kommenteras.
Gin Akgul Hajo
Yekbun Alp
A188 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Henric Axell
Torun Boucher
Peter Butros
Lorena Delgado
C2 Uppföljning av tillgänglighetspolicyn
C14 Underrepresentation i partiet och jämlikhetsdata
C15 Rasifierade vänstern

Hamza Demir
Mats Einarsson
Ann Mari Engel
Marita Engström
Mattias Enroth
Jeannette Escanilla
A188 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Maria Forsberg
E84 Punkt 60 Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Anders Fraurud
D1 Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser

Kajsa Fredholm
A160 Vargen

Per Gawelund
Leif Gheith Sahi
Susanna Göransdotter
C37 Inrätta en central löneadministration för partiets funktionärer

Tony Haddou
Agneta Hansson
Jens Holm
A188 Ta bort terrorstämplingen på PKK
B12 Partiprogrammet, strategiska huvudlinjer
B19 Partiprogrammet, strategiska huvudlinjer
B24
B130 Om rättvist miljöutrymme
B133 Om tillväxt och ekologisk hållbarhet
B135 Om den orättvisa världsordningen och hoten mot ekosystemen
C45 Fler färger i V-loggan
E174 Följ eko-eko: driv skatt på livsmedel med stora utsläpp

Siv Holma
C42 Våga lyssna på medlemmarna!
D34 Sprid makten och inflytandet!

Pia Jacobsen
C23 Studie- och kampanoffensiv; Värdlandsavtalet, NATO samt TTIP, CETA och TISA
C27 Förbättra internkommunikationen
D17 Förtydligande av §50

Anders Jarfjord
Ihsan Kellecioglu
Charliene Kiffer
Mathias Leveborn
A12 Bättre start efter examen – avskrivning av studielån

Jonas Lundgren
C44 Kapa banden till Sinn Féin

Anders Lövgren
Ifrah-Degmo Mohamed
Gudrun Nordborg
Babak Rahimi
C11 Rättvis representation
C15 Rasifierade vänstern

Daniel Riazat
Christina Snell-Lumio
Veronica Stiernborg
A118 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Barbro Sörman
A118 Ta bort terrorstämplingen på PKK

Nazem Tahvilzadeh
Moisés Ubeira
C17 Påbörja det intern-antirasistiska arbetet

Zakarias Zouhir
C11 Rättvis representation
C14 Underrepresentation i partiet och jämlikhetsdata

Sverker Åslund

 

CC ASA 4.0 wikimedia commons user PixukDet här inlägget handlar om intolerans och om hur vi kan göra vänsterpartiet öppnare. Det tar sin utgångspunkt i en text av Aron Etzler, partisekreterare i Vänsterpartiet, som publicerades i ett internt nyhetsbrev till parlamentariker och styrelseledamöter inom partiet. Min bedömning är att den inte innehåller något som inte kan spridas, och då den ligger till grund för det här inlägget så återpublicerar jag den.

Glad helg! God jul! Gott nytt år!

Jag önskar alla som har chansen att få lediga dagar över jul och nyår. För många är det en av årets höjdpunkter och en välbehövlig vila. När jag skriver detta har jag just ett rykande färskt mejl från en partiförening som irriterat sig på att vi önskat Glad Hanukkah vid denna judiska högtid. Vi mötte samma reaktion när vi önskade muslimer i Sverige Glad Ramadan, så jag antar att det finns en del av våra medlemmar som tycker så. Därför är det kanske på plats med en förklaring om hur vi tänkt.

Här kommer mitt svar till partiföreningen ifråga:
Jag tycker det finns två starka argument för att göra den typen av budskap från just Vänsterpartiet.
Dels skall hälsningen Glad Hanukkah naturligtvis förstås som ett budskap om att troende judar är en del av vårt samhälle. Den sker mot bakgrund av antisemitiska strömningar, som det är vår uppgift att stå upp emot, precis som all annan rasism. Vi önskar människor glad jul, glad midsommar och en rad andra hedniska och kristna högtider. Det är naturligt eftersom det är högtider som är rotade i vår kultur. Men det är också Hanukkah!

För det andra är vi ett parti som önskar alla, även religiösa människor välkomna. Vi har partimedlemmar som firar Hanukkah, Ramadan och alla möjliga sorters högtider. Vi vill att de skall känna sig välkomna, därför att vi är glada att ha dem i vårt parti.

Vårt parti är för en sekulär stat OCH för religionsfrihet (till och med fastslaget i partiprogrammet). Att vi också har religiösa medlemmar har en lång tradition i vårt parti, som går tillbaka till Sven Linderots dagar. För mig – som ateistisk socialist – är det en självklar hållning. Jag kan inte kräva att människor först tar avstånd från sin religion innan de kan kämpa för ett rättvist samhälle tillsammans med mig. Flera av de bästa människor jag träffat i vänstern är religiösa.

Jag vet att det finns medlemmar som inte delar denna uppfattning, och som i praktiken anser att det är fel att vara religiös. Men vad de inte tänker på är att deras egen inställning – jag skulle i detta fall säga intoleranta inställning – också stöter bort människor. Detta är inte den enda formen av intolerans. Det finns andra som exempelvis anser att vi aldrig skall servera alkohol, aldrig äta kött, enbart åka med vissa färdmedel, aldrig ha pengar på vissa banker, vägra prata med vissa politiska motståndare osv. Alla dessa begränsningar skapar ett mer slutet och intolerant parti. Jag tror vi skall gå i rakt motsatt riktning.

Men naturligtvis, om man önskar ett parti som inte är välkomnande för religiösa människor, så går det utmärkt att motionera till kongressen. Det är den som bestämmer!

Mvh,
Aron Etzler, partisekreterare Vänsterpartiet

Jag vill mena att Arons inlägg innehåller en felaktig och ful argumentation som jag vill bemöta. Det är främst stycket om kött och alkohol jag vänder mig mot. Jag är vegetarian. Jag är nykterist. Jag var en av de som motionerade till förra kongressen om att “all verksamhet inom partiet ska vara alkohol- och drogfri”. Den motionen resulterade i en alkoholpolicy antagen av PS som finns att läsa här.

Aldrig har jag hört någon säga att partiet ska ha krav på nykterism eller veganism för medlemskap. Vad jag däremot vet är att det är skillnad på att hävda att en företeelse inte hör hemma i ett visst sammanhang och att hävda att en inte ska få pyssla med den saken alls.

1927, såvitt jag har förstått det, togs stadgan att en kunde uteslutas för fylleri bort. Vi har alltså för länge sedan varit ett parti där krav på livsstil funnits. Det är dock inte aktuellt idag.

Vad som däremot är aktuellt är att ställa högre krav på en organisation än på individerna i den. Vi har ett kongressbeslut på att (lakto-ovo-)vegetarisk ska vara standard i partiet. Vill en äta annat så får en anmäla specialkost. Det beslutet är främst taget av klimatskäl. Vill en absolut äta kött så får en säga till. Likt vegetarianer fått göra tidigare. Implementeringsarbetet med det beslutet pågår fortfarande. Ibland går det bättre, ibland sämre. Som på vänsterdagarna där det var beställt 50/50 av vegmat och köttmat, vilket inte kommunicerades, vilket ledde till att de som till vardags äter kött åt vegmat, för det var ju sådan de förväntade sig skulle serveras då de inte specialbeställt annat, vilket i sin tur ledde till att den vegetariska maten tog slut och en lång rad vegetarianer inte fick någon annat mat än ris och grönsallad.

Ingenstans i något beslut eller i något förslag finns tanken att vi ska förbjuda medlemmar att äta kött. Däremot finns förslag om att vi ska minska köttkonsumtionen av klimatskäl. Men som socialister vet vi att vi inte kan förändra världen genom individuella val, det krävs politiska incitament.

Vi vill ha ett öppet parti. Ett parti där alla som delar partiets värderingar kan trivas och känna sig välkommen. I det kan vi tvingas avstå från att som parti göra saker som gör att folk väljer att inte komma på aktiviteter. Alkohol kan vara en sak som gör att folk väljer att inte komma på en aktivitet. Därför är det väldigt rimligt att partiet inte pysslar med alkohol. Det betyder inte att ingen i partiet får nyttja alkohol. Men det betyder att det är rimligt att en ska kunna vara säker på att inte behöva stöta på alkohol på partievenemang. En lång rad kamrater har problem med alkohol. Ungefär lika stor andel som i samhället i stort. Men vi känner inte alltid våra kamrater tillräckligt bra för att veta vem som har problem. Av solidaritet bör vi då avstå i partisammanhang.

Även om det skulle vara så att alla medlemmar, och alla potentiella medlemmar, drack till vardags borde partiverksamheten vara alkoholfri.

I en del skolor i Sverige firas Lucia. Lucia är ett katolskt helgon och firandet har religiösa inslag. Jag har inget emot Luciafiranden, eller andra religiösa firanden, men jag tycker inte att de hör hemma i en konfessionsfri skola. Det är en sak att gå på ett studiebesök och se hur saker gå till, en helt annan att delta i ett firande. För mig, som står upp för att statsmakten ska vara sekulär, är Luciatåg i skolan ungefär lika rimligt som moderater tycker det är att skolan firar Första Maj genom att bjuda in den lokala LO-ordföranden att hålla ett tal om klasskamp.

Genom att hålla partiet sekulärt kan vi ge plats för alla. Partimedlemmar kan gott ha vilken religiös tro som helst. Det oavsett om de är pastafarianer, kopimister, bahaii, juche, kristna, muslimer, sikher eller med i samfundet Forn Sed. Partiet ska vara öppet och välkomnande för alla som delar vår samhällssyn. Det är viljan att kämpa tillsammans för ett bättre samhället som är det viktiga, inte vilken religon en har eller om en dricker alkohol. Att reglera vad som gäller i partiet leder till ett mer öppet parti. Det är lättare att förklara varför vi bara serverar vegetariskt än att förklara varför partiet har en lucia-fest.

Arons inlägg, särskilt delen om alkohol och kött, går att tolka som att han vill att vi tar bort beslutet om vegetariskt som norm, att vi ska servera mer alkohol och att vi alltid ska flyga till våra möten. Det är inte rimligt.

Rimligt är att vi bestämmer demokratiskt över partiet, inte över partiets medlemmar. När vi anlitar ett företag för partiet ser vi till att det har kollektivavtal. När vi har möten så är vi nyktra. När vi pratar med folk så välkomnar vi alla. Genom att förändringsbara demokratiska beslut står över destruktiva normer i samhället skapar vi ett öppet parti.

Från mig kommer ingen alkoholmotion i år. Vi behöver låta alkoholpolicyn verka ett tag. Inte heller vegetarianism inom partiet kommer det en motion om, där finns ett kongressbeslut. Möjligen kommer till nästa kongress en motion om att kongressbeslut ska följas på particentrala arrangemang om det inte blir bättre.

Vi skapar inte ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom frånvaron av regleringar. Vi skapar ett öppet, fritt och välkomnande samhälle genom bra regleringar beslutade i demokratisk ordning.

 

Det är dags att skriva kongressmotioner till Vänsterpartiets kongress i höst. I det här inlägget länkar jag till de jag skrivit, eller håller på att skriva. Möjligen tillkommer det fler med tiden. Det är möjligt att kommentera i dokumenten, men inte ändra. Du är välkommen att vara undertecknare om du tycker att de är bra.

Demokratisera kongressombudsvalet

Demokratisera riksdagsvalet

Avskaffa rösträttsåldern

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 

Author: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:JebulonVänsterpartiets stadgar uppmuntrar till tendensbildning

De senaste veckorna har Vänsterpartiets förhållande till mer eller mindre organiserade grupper inom partiet debatterats utifrån PS beslut att Revolution (tidigare Avanti) ska ses som ett parti (då de är en del av en trotskist international med egen programmatisk text). Den här texten ska inte handla om Revolution/Avanti utan om partiets stadgar och organisation.

Vänsterpartiets politik på riksnivå bestäms i grund på tre ställen. 1. Kongressen, 2. Partistyrelsen och 3. I riksdagen.

Då riksdagen i huvudsak har att driva redan tidigare beslut politik och att konkretisera den beslutade politiken lämnas den utanför det här inlägget. Sålunda fokuseras på två instanser. PS och Kongressen.

Lite stadgebakgrund. Kongress utgörs av en rad ombud från varje distrikt. Hur många ombud som ska utses från varje distrikt avgörs av hur stort distriktet är i förhållande till andra distrikt. Varje distrikt är garanterat två ombud. Ombuden väljs antingen på ett gemensamt medlemsmöte för alla distriktets medlemmar eller via poströstning (något som är betydligt vanligare). (Om kongressombudsformalian har jag tidigare skrivit här för de som vill se lite mer om det.) Varje röstande lägger lika många röster som platser som ska tillsättas(en får rösta på färre). Om distriktet ska välja 4 ombud (som Halland vid förra kongressen) och 100 personer röstar krävs således 51 röster för att bli vald.
Samma system används för att välja partistyrelse, med skillnad att det är ombuden på kongressen som väljer PS, det görs inte via brevröster.

Således. För att kunna påverka vänsterpartiets politik krävs att du har en majoritet med dig. Att det krävs en majoritet för att fatta beslut är inte konstigt, men här krävs en majoritet redan för att kunna vara med och rösta.

Den majoritetsregeln gör att det är fullt logiskt att försöka samla stöd för en åsikt om en har något som en vill ändra i partiet (och med tanke på antalet motioner varje kongress så är det rätt många som vill ändra på något). Om jag t ex skulle vilja införa hårdrock som en ideologisk grund för partiet skulle jag, för att bli vald, söka brett stöd för den åsikten för att kunna bli vald till ombud. Jag skulle inte lyckas första gången, men få några med mig. De skulle sedan ligga till grund för att få fler med i frågan till nästa kongress, förutsatt att motionen läggs igen.

Samtidigt, för att jag skulle kunna öka mitt stöd kan jag göra på två sätt. 1. Låta bli att tala om hårdrock i hopp om att jag ska bli inröstad som kongressombud. Det kommer leda till att frågan lyfts på kongressen, men inte att stödet ökar. Eller 2. Söka stöd för min åsikt i partidistriktet. Det kommer förhoppningsvis leda till att fler stöder åsikten, men det gör också att jag kommer lägga tid på att påverka mina partikamrater istället för att förändra världen utifrån vad vi gemensamt kommit överens om. Det kommer också att leda till att de som inte vill ha hårdrock som ideologisk grund inte kommer att rösta på mig. Utifrån de medlemssiffror som gällde för förra kongressen finns en hypotetisk möjlighet att om hälften av partiets medlemmar, minus en, tycker att hårdrock ska vara en ideologisk grund så kan det ändå vara så att inget ombud på kongressen tycker det. I det läget är det rimligt att organisera sig för att nästa gång få igenom beslutet. Vi blir ju starkare genom organisering.

Det finns en lösning på det. En annan lösning än majoritetsval av ombud, och en annan lösning än “tendensfrihet” som förts fram som önskemål av delar av vänstern. En lösning som jag tror kommer innebära att vi lägger mer tid på att övertyga varandra om att just vår gruppering har rätt och mindre tid på att förändra samhället (men det lämnar jag därhän nu). Lösningen är att vi individualiserar kongressombudsvalet.

Om ett distikt ska välja 4 personer och hundra röstar, ska det inte behövas 51 röster för att bli vald, utan istället 25 (eller i praktiken 21, för det går inte att fyra får 21, men jag använder 25 här för det blir lättare pedagogiskt (mer på Wikipedia). Istället för att varje röstande röstar med fyra röster bör varje röstande bara ha 1 röst. Det gör att kongressen skulle få någon form av åsiktsrepresentativitet. Nu inser ju alla som är röstsystemsnördar att det skulle kunna leda till att alla, eller nästan alla, röstar på kandidat A. Då skulle det krävas många röstomgångar för att kunna välja alla, oavsett om det ska väljas 4 eller 20. Men då kommer det fina. Det finns ett system som löser det. Det kallas STV, som är en förkortning för Single Transferable Vote. Det fungerar så att när en röstar så gör en det genom att rangordna de olika kandidaterna. Min favorit är A, sen kommer B och därefter C etc. Om nu 25 röster krävs för att bli vald och kandidat A får 50 röster, så hade det ju räckt med en halv röst från varje röstande för att A skulle bli vald. Då är ju halva rösten bortkastad? Nej, inte i STV. Istället räknas bara en halv röst från varje röstande och den resterande halva rösten går till person 2 på varje röstsedel som hade A som förstanamn. (För nördig info på det här läs mer på wikipedia.

På det här sättet får vi höra hela partiet på kongressen. Det gör att makten hos den enskilde medlemmen blir mer jämt fördelad. (Ungefärliga siffror de som kommer). Om 100 hallänningar är av en åsikt så får de 4 ombud (räknat på 200 medlemmar och alla röstande). Om 100 stockholmare är av en åsikt så får de inget ombud. Det krävs (jag har ingen aning om hur många stockholm är så jag drar till med 2000) 1000 röster för att få (om jag minns rätt) 40 ombud. Med STV hade 50 medlemmar gett ett ombud. Dvs, om 50 medlemmar tycker att en enskild fråga är jätteviktig och röstar på folk som tycker det i första hand så kommer deras åsikt att vara representerad på kongressen.

Då är det också fullt rimligt att välja styrelse med majoritetsval likt idag. Styrelsen ska representera hela partiet. Kongressen ska vara hela partiet!

Nuvarande stadgeskrivning uppmuntrar till tendensbildning. Istället bör den uppmuntra till politisk diskussion och lyftandet av nya idéer. Därför bör kongressombudsvalet göras om och STV användas. Det kommer en motion om det till nästa kongress också. Vill du vara med så kan du kontakta mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

 

kongress_logga_185Nu är jag lite bitter. Lärarförbundet, mitt fackförbund, har slarvat bort de motioner jag skickade in till kongressen som är nu. Motion ska skickas till lokalavdelningen minst sju månader innan kongressen, lokalavdelningen ska därefter ta ställning till om de vill skicka in motionen som en egen motion eller om den ska vidarebefordras till riksorganisationen som enskild motion. Det står såväl i stadgan som förtydligat av Lärarförbundets webbredaktion här.

Det här har min dåvarande avdelning inte gjort. Så här kommer såväl mina motioner som avdelningens kommentar kring att mina motioner inte skickats vidare.

Motion till Lärarförbundets kongress angående kortare normalarbetsdag

Sedan införandet av 8 timmars normalarbetsdag 1919 har 8 timmar varit norm för arbetsdagen på svensk arbetsmarknad. En stor del av lärarförbundets medlemmar arbetar dock under terminer längre dagar för att väga upp sommarledighet.

Det är min mening att såväl lärarförbundets medlemmar som samhället i stort skulle tjäna på en allmän förkortning av normalarbetsdagen.

Argumenten för en förkortad normalarbetsdag är många och kända varpå denna motion hålls kort.

Jag yrkar
att Lärarförbundet tar ställning för en allmän arbetstidsförkortning

Motion till Lärarförbundets kongress angående överföring av gemensamma resurser till privata vinster

I samhället idag är en av de stora frågorna den om vinster i välfärden. En stor del av Lärarförbundets medlemmars anställningar bekostas av gemensamma resurser genom offentlig finansiering.
Varje krona som överförs från det gemensammas bästa till privata vinster är en krona som skulle kunna användas till högre lön, bättre villkor, fler kollegor; till en bättre skola.
Det är viktigt att Lärarförbundet är tydliga med att vi inte anser att vinstintresset hör hemma i skolan.

Frågan om vinster i skolan, och välfärden i stort, är en annan fråga än den om privat drivna skolor. Det finns möjligheter att driva skolor utan vinstintresse varpå den aspekten inte ska blandas in i frågan om vinster.

Jag yrkar
att Lärarförbundet tar ställning för att förbjuda privat vinstutdelning i skolsystemet.

Jesper Berglund

Motion till Lärarförbundets kongress angående situationen för timvikarier

Det ryktas om en tid, när jätten Ymer vandrade på jorden, då det gick att försörja sig som timvikarie i skolan. En tid när timlönen var högre för utbildade vikarier än tillsvidareanställda för att kompensera för den osäkra situationen, och det faktum att ingen vill betala timvikarier för att gå på möten efter att eleverna gått hem. En tid när a-kassereglerna inte förbjöd deltidsarbete efter en halv termin.
Lärarförbundet har en rad medlemmar som arbetar utan “fast” anställning. De flesta ofrivilligt.
Det är rimligt att ställa sådana krav på arbetsgivarparterna att det är mer lönsamt att ha fler lärare än absolut minimum på skolorna än att (kanske) ta in vikarier vid sjukdom.

Jag yrkar
att Lärarförbundet under kongressperioden särskilt uppmärksammar situationen för arbetslösa och timvikarierande medlemmar i syfte att stärka dessas position.

Jesper Berglund

Motion till Lärarförbundets kongress angående medlemsomröstningsutredning

Efter de senaste avtalen har medlemmar i min närhet varit missnöjda med den centrala insatsen. Stridsviljan har varit hög och svekdebatter har blossat upp vilket lett till ett stort missnöje med de fackliga organisationerna. Detta har förstärkts av de centrala budskapen om att det gått bra, detta trots att vi under avtalsperioden bara är garanterade att närma oss jämförelsegrupper med 200 kronor.
Det är ett problem att de centrala avtalen inte är förankrade hos medlemmarna. Ett sätt att öka förankringen är att låta medlemmar rösta om godkännande av centrala kollektivavtal. Förslagsvis då de medlemmar som berörs av varje enskilt avtal. Förhandlingsdelegation och förbundsstyrelse bör fortfarande kunna avslå förslag till avtal. Men när de instanser som idag godkänner avtal anser att avtal ska ingås bör frågan om godkännande gå ut på medlemsomröstning.
I den här motionen föreslås dels en utredning om hur dessa tankar kan implementeras i organisationen, dels två förslag på när implementeringen ska göras. Det är två olika förslag som ger olika vägar. Jag yrkar på bägge med avsikt att kongressen ska bifalla den ena, inte bägge, av implementerinsstrategierna.

Jag yrkar
att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur motionens tankar kring medlemsomröstning kring kollektivavtal kan implementeras i Lärarförbundet.

att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att till nästa kongress lägga fram förslag i enlighet med utredningens resultat.

att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att, om utredningens resultat visar att så är möjligt, under kongressperioden implementera de tankar kring medlemsomröstning som väcks i motionen.

Det var de motioner som jag i god tid innan motionsstopp, nåja, dagen innan motionsstopp, till avdelningen. I mailet förtydligade jag också att avdelningen skulle skicka vidare motionerna till riksförbundet. När kongressen satte igång och allmänheten fick tillgång till alla handlingar upptäckte jag att mina motioner inte var med. Efter lite twittrande med förbundets konto så får jag ett mail från avdelningen. Det följer här:

Hej Jesper!
Först av allt vill vi be om ursäkt för att dina motioner inte nått längre än till aktuell avdelning (min ändring). Ditt mail med motioner har hamnat “mellan stolarna” och således inte blivit inskickade till Lärarförbundets centrala kansli för ytterligare hantering.

Frågorna som du aktualiserar i dina motioner är dock till viss del omhändertagna genom att liknande frågor tagits upp av andra motionärer. Frågan om vinstutdelning har tagits upp i motionerna Q 053 , Q 072, m.fl.. Svaren på motionerna kan du läsa på vår hemsida. Ditt yrkande om kortare normalarbetsdag har delvis behandlats i motionen Q
037 som handlar om en förkortning av arbetstiden för äldre lärare (60+). Se även verksamhetsinriktningen V 2:5 Mål: Skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledare.
Ingen motionär har berört frågan om medlemsomröstning men frågan om en närmare knytning till medlemmarna inom de olika avtalsområdena har hanterats genom att avtalsdelegationer för varje avtalsområde föreslås regleras i stadgarna.
De icke tillsvidareanställda lärarna och vikariernas situation behandlas inte i någon motion, men Lärarförbundet företräder alla medlemmar oavsett anställningsform, men målet är givetvis att alla lärare ska ha rätt till
en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning är grunden inom svensk arbetsmarknad. Olika typer av visstids- och timanställningar är undantag.
Inför förhandlingar om nya kollektivavtal analyserar vi hur anställningsvillkoren utvecklats. Om en arbetsgivare missbrukar möjligheten till timanställning eller t.ex. genom omorganisation av verksamheten gör lärare arbetslösa agerar vi alltid enligt de regelverk som lagar och avtal stipulerar.

Till sist vill vi informera dig om att du har goda möjligheter att återkomma med dina yrkanden eftersom följande förslag kommer att behandlas av kongressen.
” Ett ytterligare sätt att utveckla förbundets demokrati har varit den s.k. initiativrätten som infördes till representantskapet under kongressperioden och nu föreslår förbundsstyrelsen ytterligare utökning av den möjligheten.
Förbundsstyrelsen vill införa en löpande motionsrätt för medlemmar och inte bara de år då det är kongress. Det ger medlemmar ökad möjlighet att inkomma med förslag på åtgärder som de vill att förbundet ska hantera och agera i.
Det blir samma hanteringsordning som i dag, dvs enskilda medlemsmotioner skickas alltid via avdelningarna för yttrande, men syftet är att skapa ytterligare en demokratisk kanal för medlemsåsikter av olika slag.”

Namn
Ordförande aktuell avdelning

Som synes ett blajsvar som inte behandlar det demokratiska problemet med att stadgarna inte följs. Nu funderar jag på hur jag kan gå vidare med det hela. Är det någon som har en bra idé? Det är ju sorgligt att Sveriges lärare inte får uttrycka sin vilja genom kongressbeslut i dessa viktiga ämnen.

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha