Kongressvalen

Det är snart kongress. För att underlätta både för mig som ombud och för andra ombud brukar jag titta på föreslagna från valberedningen och se vilka motioner de ligger bakom. Det blir inte helt rättvisande då de som redan nu är valda till olika poster inte i lika hög grad behöver motionera om sina synpunkter. Vidare tas en del motioner av distrikt eller föreningar och då är det inte säkert att personen bakom finns namngiven, men det är ett försök att underlätta. Det kan allstå tolkas som att de som inte har några motioner i eget namn är bättre på...

Kongressdebatt – stadgar

Vänsterpartiet har snart kongress och då är det massor av motioner som ska behandlas. I det här inlägget tänkte jag föra lite debatt kring de motioner som kommit in kring stadgarna. Alla orginaltexter som hänvisas till finns på Vänsterpartiets kongressida Det som förs fram är mina åsikter innan kongressen. Det är möjligt att debatten på kongressen får mig att ändra mig. Totalt rör det sig om 34 motioner. De flesta kommenteras kort och några får en längre kommentar. D1 Om att minska partistyrelsens (PS) storlek. Här vill jag istället bifalla motionen. Jag tror att om PS storlek minskar kommer PS...

Rasister är dåligt för det trygga samhället

Idag hade jag en insändare inne i Hallands nyheter, den lokala dagspressen. Insändaren var ett svar på en insändare av två Sverigedemokrater. Mitt svar på Hn:s webb. SD:s insändare Rasister är dåligt för det trygga samhället Svar till Erik Hellsborn och Gejbert Strömdahl (EHGS) i HN 20131127 Ett samhälle där invånarna litar på varandra och där sammanhållningen är stark är önskvärt. Det är ett samhälle där folk samarbetar och hjälps åt och känner trygghet. EHGS hävdar att ett sammanhållningen minskar i ett mångkulturellt samhälle. De hänvisar till en studie från Michigan State University. Jag har letat efter studien. Jag har...

IRM om Björn Söder

Efter uppmaning återpubliceras inlägget som gjorde att IRM råkade ut för en massiv Ddos-attack. IRM vs Björn Söder i SVT Debatt – vi reder ut Söders lögner av Henrik Johansson> den Nov 8, 201311:57 I torsdagens SVT Debatt deltog Henrik(jag) från IRM i en debatt om den numera rikskända ”tårtningen” av Jimmie Åkesson. SD:s pressekreterare Björn Söder var vår huvudmotståndare trots att vi som Söder anser att tårtning är ett riktigt dåligt sätt att bemöta SD. Söder kom dock med en hel del minst sagt märkliga påståenden som vi känner att vi bör reda ut. För er som missade debatten:...

Medborgarförslag om heraldisk korrekthet.

I Falkenberg, där jag bor, kan alla invånare lägga medborgarförslag som behandlas i fullmäktige. Nu har jag lagt ett medborgarförslag som ligger lite utanför den partipolitiska sfären. De förslagen kan jag ju få in som motioner genom partiorganisationen. Den här handlar om heraldik och är inspirerad av ett liknande medborgarförslag i Lund för något år sedan. Bilden är en korrekt återgivning av Falkenbergs vapen men inte den variant som Falkenbergs kommun använder sig av. Och ja, det finns många viktigare frågor. Jag har inte lagt mycket tid på medborgarförslaget, det kommer inte ta mycket tid för kommunen men det kommer...

Kongressombudsvalsordningsformalia

Det här är ett inlägg gällande valordningen för kongressombudsvalet i Vänsterpartiet. Det syftar till att framlägga de problem som finns med nuvarande ordning inom systemet. Jag är i grunden för ett annat system, la en motion om det till förra kongressen och kommer att lägga en liknande motion i år. Men, det är inlägget rör problem inom nuvarande system som skulle kunna rättas till inom nuvarande system. Det finns vissa stadgebestämmelser som behöver vara med i resonemanget innan vi kommer till valordningen. Det är främst §§22 och 23 som är aktulla för det här inlägget. § 22. Vid personval krävs...

Schengen och Reva

Det här blir ett inlägg som jag tänkt skriva ett tag, men som inte blivit av. Det handlar om Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) som nyligen uppmärksammats stort med demonstrationer över landet. I korthet handlar det om att polisen stoppar folk för att kolla om de har ”rätt” att befinna sig i Sverige. En del i kritiken ligger i att polisen fokuserar på folk som inte är blonda och blåögda. Precis som Jerlerup skriver så har det bakgrunden i Schengenavtalet. Utifrån tanken att man inte ska behöva visa pass vid överskridande av EU:s inre gränser, som gränsen mellan Sverige och...

Mindfulness och moderaterna.

Med mindfulness står man ut med allt. [/caption]En av de lokala moderata riksdagsledamöterna, Anne Marie Brodén, har skrivit en debattartikel i den lokala tidningen om mindfulness. Jag har skrivit ett svar och skickat in det till tidningen tillsammans med Mikael Hallberg. Vårt svar: Anne Marie Brodén skriver i HN 20130112 om hur bra det är med mindfulness. Utifrån tanken att det är bra med psykisk återhämtning och skadligt för hälsan med för mycket stress berättar Anne Marie om hur riksdagsledamöter, genom en trevlig förening, får möjlighet att öva just mindfulness en gång i veckan. Vi håller med Anne Marie att...

Äktenskapslagstiftningen och centern

Medieuppror. Centern sägs vilja tillåta bigami och folk är upprörda. Så vad tycker jag? Jag tycker så här… Det är vettigt att det finns ett standardavtal för hur folk kan leva ihop. Ett standardavtal för vilka regler som gäller vid dödsfall och när man inte längre vill leva ihop. Då det är svårt att ”avtala om framtida gåva” som det kan tolkas som att man måste göra om man lovar bort pengar om man skulle flytta isär är det rimligt att det finns en lag som reglerar det hela. Vi har ett sådant standardavtal idag. Det kallas äktenskap. Ett sätt...